RODZAJ GRUSZKI, OWOC Z DRZEWA ODMIANY O TEJ SAMEJ NAZWIE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BERA to:

rodzaj gruszki, owoc z drzewa odmiany o tej samej nazwie (na 4 lit.)



BERGAMOTA to:

rodzaj gruszki, owoc z drzewa odmiany o tej samej nazwie (na 9 lit.)



BERGAMOTKA to:

rodzaj gruszki, owoc z drzewa odmiany o tej samej nazwie (na 10 lit.)



BONKRETA to:

rodzaj gruszki, owoc z drzewa odmiany o tej samej nazwie (na 8 lit.)



DIUSZESA to:

rodzaj gruszki, owoc z drzewa odmiany o tej samej nazwie (na 8 lit.)



JAŁOWCÓWKA to:

rodzaj gruszki, owoc z drzewa odmiany o tej samej nazwie (na 10 lit.)



KLAPSA to:

rodzaj gruszki, owoc z drzewa odmiany o tej samej nazwie (na 6 lit.)



Sprawdź również inne opisy ha­sła: BERA

BERA to:

Pyrus communis 'Bera Hardy' - jedna z odmian uprawnych gruszy, prawdopodobnie jest to powszechna nazwa odmiany Bera Hardy (lecz przede wszystkimbera to po prostu spolszczenie francuskiej nazwy grupy odmian gruszekbeurré) (na 4 lit.)



BERA to:

rodzaj gruszki, owoc z drzewa odmiany o tej samej nazwie (na 4 lit.)



BERA to:

odmiana gruszy charakteryzująca się wydłużonymi owocami o aromatycznym, soczystym miąższu (na 4 lit.)



BERA to:

odmiana gruszy; masłówka (na 4 lit.)



BERA to:

podłużna gruszka (na 4 lit.)



BERA to:

soczysta gruszka (na 4 lit.)



Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "RODZAJ GRUSZKI, OWOC Z DRZEWA ODMIANY O TEJ SAMEJ NAZWIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 5.497

BOKOBRODY, PERCZOWIEC, TEST, CHOINA ZACHODNIA, PŁYWACZ, KMIN, NOTOZAUR, SŁOWIK, FIRN, CENTRALNE, DOPOWIEDZENIE, RODZAJ LITERACKI, OŚCIEC, BOCZNIAK, DUMKA, OCCIDENTAL, DOUGHNUT, JODŁA NADOBNA, MILLERETTA, PLAFONIERA, GUJOT, WODORÓWKA, KONKURENCJA, ANTENA MIKROPASKOWA, ZIARNOPŁON, PANDORA, ASTER, DZIEWIĄTKA, GRUSZA, TIAMA, SOSNA MONTEZUMY, BALOTAŻ, ZGODNOŚĆ MOTYWACJI, KAPOTKA, POLATUCHA OLBRZYMIA, MMO, RYNEK REGIONALNY, KAPITALZAUR, IZONEFA, GARBARSTWO, RACZEK, TRZMIELINA, LILIJKA, FICROJA, RYGIEL, CYPRZYK CZTEROKLAPOWY, COLA, DIUSZESA, LOTNICTWO, LOQUAT, KRZYŻACZEK, PSYCHOTEST, ANGLEZ, PROTEST SONG, CAP, TEATR MUZYCZNY, KAPISZONOWIEC, EKRAN, BITKI, PRAPTAK, KAPROZUCH, KOLIGACJA, SUPOZYCJA, EGIDA, DYNAMO, PROMIENIOWANIE RELIKTOWE, ANDROGINIA, GLINA LODOWCOWA, PUSTAK, ORBIWIRUS, REGRESJA, SZARON, RODZAJ, RAM, PÓŁSIOSTRA, SEJM PACYFIKACYJNY, KRASPEDODON, SZWAJCARSKI KOŃ SPORTOWY, FORMA, KOPALINA PODSTAWOWA, POTOS, BATERIA BIDETOWA, REFERENDUM GMINNE, OSIKA, DRAMA, BOCZNIA, RÓŻDŻYCA, DAGOBA, WIERZCHNICA, NICHROM, KLATKA, MIĘKKOPIÓR, AGATIS NOWOZELANDZKI, KURKOWY MECHANIZM UDERZENIOWY, ŁYCZAK, POZŁOTNICTWO, PROKOMPSOGNAT, PAGAJ, OSTRACYZM, DIABOLO, KOPARKA JEDNOCELOWA, SOSNA CUKROWA, JAŁOWIEC CHIŃSKI, KONTRAKT OPCYJNY, STRZAŁKA, PIEPRZ, OWOC MORZA, ŁUSKWIAK, PASSIFLORA, ŻNIWIARKA, ALASKACEFAL, BAGNIAK, BERŻERA, TAPIR, WRÓBEL, WILKOSZ, SOSNA COULTERA, WĘGIERKA, CHOROBA NIEDOKRWIENNA SERCA, FIZYKA STATYSTYCZNA, LENIWCE DWUPALCZASTE, ATROCIRAPTOR, EPIZAUR, KARAKUŁ, CUCHA, EODICYNODON, MALARSTWO RODZAJOWE, MIĘTA, JAZDA, WIELOMIESZEK, MATEMATYK, KMINEK INDYJSKI, CZEK PODRÓŻNY, CEDRAT, BROŃ SAMOCZYNNA, NIEDOKRWISTOŚĆ SIERPOWATOKRWINKOWA, AVOCADO, KADISZ, KUCHNIA GAZOWA, PEKAN, KRĘPLA, PTERORYNCH, CZIN, BILTONG, SOSNA CZARNA, LIGABINO, CZWOROLIST, RUCH EKOLOGICZNY, FIŻON, PULARES, JABŁOŃ JAGODOWA, ŻAGIEW, CHOROBA BERGERA, ANAGRAM, DEKADENT, KOSZULKA, SOSNA PINIA, JELONEK, MORELA, JIGS, SZLIF BRYLANTOWY, OWOCOSTAN, PIOTROWO, ANTROPONIM, GREJPFRUT, TRIOLA, POLIMORFIZM, PRZESTRZEŃ LINIOWA, JEŻYNA, HERBATNIK PEŁNOZIARNISTY, PROTOZUCH, ACALVARIA, EPIKA, HOSTA, ARCHITEKTURA VON NEUMANNA, OGÓREK ROGATY, PUSTACZARKA, ORDOWIK, CHIMICHANGA, CIERLICKO, PAŁĘŻYNOWATE, KOPARION, HASHTAG, BUŁKA MAŚLANA, PATYCZEK, KAPRYS, SPACJA, WRONIE OKO, GHEE, CZARNA JAGODA, WAWRZYNEK, WIĘZOZROST WŁÓKNISTY, PRZEWROTKA, LAMPAS, ERLIKOZAUR, LAUR, SZUWOZAUR, OBROTÓWKA, JEZIORO OSUWISKOWE, WEŁNIANKA, SKORPENY, KREDYT REWOLWINGOWY, ZAWAŁ, BORSUK, POMIDOR DRZEWIASTY, FARTUSZEK, CHOWACZ, MOHER, SOSNA MERKUSA, KALLA, HEAD-HUNTER, LAMPA BENZYNOWA, ELBAIT, OGÓRCZAK, ODZIOM, ALUDEL, KASZTAN, ARCHITEKTURA HARWARDZKA, ŻAGIELEK, WALKA RADIOELEKTRONICZNA, ZWARCIE DRZEWOSTANU, LARIOZAUR, MIŁORZĄB, SAŁATA, ZIOMEK, ETEZJA, HAMBURGER, SŁONECZNIK, SAŁATKA CEZAR, POLKA TRZĘSIONKA, POLEPA, ANGAŻANT, DROGA APIJSKA, PLEŚNIAK, ŚWIERK BREWERA, MANCZESTER, BARWINEK, CZYSTA ALEKSJA, KOMÓRKA, PĘTÓWKA, KŁODA, KOŁACZ, BRZOSKWINIA, BOURBON, GROTESKA, PRZEKRÓJ GEOLOGICZNY, SARADELA, EMISJA WTÓRNA, MUSZKATOWIEC, ROZŁUPEK, MAPA MORSKA, LICENCJA OTWARTA, BĄBEL, ŁUSZCZAK, POZIOMICA, DRINKER, EMYDOPS, PURANA, BICZ WODNY, WIERZBA PŁACZĄCA, TAŚMA IZOLACYJNA, CYCKI MURZYNKI, BERA LUKASA, SALCESON, HALKA, KERSTSTOL, SERNIK, TRUFLA, DRWAL, CHOINA KANADYJSKA, ARBUZ, PAPROTKA, HARPYMIM, GOBITYTAN, WAŁĘSAK, KARCZOWISKO, CIĘGNO, MECHANIKA STATYSTYCZNA, SZCZĘKA, WYJCE, WOK, EGZAMIN POPRAWKOWY, PAPA TERMOZGRZEWALNA, TOBOŁKI, FASKA, HELIKONIA, BRAMKARZ, BIOTA, SEKWOJA, WOJSKA RAKIETOWE, HARD CORE, IRON, JAŁOWIEC, WIZYTA STUDYJNA, KEBRACZO, JONATAN, PANTALONY, AKANT, BRUSONECJA, ?TORREJA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 5.497 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

RODZAJ GRUSZKI, OWOC Z DRZEWA ODMIANY O TEJ SAMEJ NAZWIE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: RODZAJ GRUSZKI, OWOC Z DRZEWA ODMIANY O TEJ SAMEJ NAZWIE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BERA rodzaj gruszki, owoc z drzewa odmiany o tej samej nazwie (na 4 lit.)
BERGAMOTA rodzaj gruszki, owoc z drzewa odmiany o tej samej nazwie (na 9 lit.)
BERGAMOTKA rodzaj gruszki, owoc z drzewa odmiany o tej samej nazwie (na 10 lit.)
BONKRETA rodzaj gruszki, owoc z drzewa odmiany o tej samej nazwie (na 8 lit.)
DIUSZESA rodzaj gruszki, owoc z drzewa odmiany o tej samej nazwie (na 8 lit.)
JAŁOWCÓWKA rodzaj gruszki, owoc z drzewa odmiany o tej samej nazwie (na 10 lit.)
KLAPSA rodzaj gruszki, owoc z drzewa odmiany o tej samej nazwie (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BERA
rodzaj gruszki, owoc z drzewa odmiany o tej samej nazwie (na 4 lit.).
BERGAMOTA
rodzaj gruszki, owoc z drzewa odmiany o tej samej nazwie (na 9 lit.).
BERGAMOTKA
rodzaj gruszki, owoc z drzewa odmiany o tej samej nazwie (na 10 lit.).
BONKRETA
rodzaj gruszki, owoc z drzewa odmiany o tej samej nazwie (na 8 lit.).
DIUSZESA
rodzaj gruszki, owoc z drzewa odmiany o tej samej nazwie (na 8 lit.).
JAŁOWCÓWKA
rodzaj gruszki, owoc z drzewa odmiany o tej samej nazwie (na 10 lit.).
KLAPSA
rodzaj gruszki, owoc z drzewa odmiany o tej samej nazwie (na 6 lit.).

Oprócz RODZAJ GRUSZKI, OWOC Z DRZEWA ODMIANY O TEJ SAMEJ NAZWIE sprawdź również:

śpiewaczka (mezzosopran) ur. w 1934 r.; występy w teatrach operowych Bazylei, Wiedniu, Londynie, USA ,
kierunek studiów, który swoim zakresem obejmuje naukę o języku, kulturze i literaturze włoskiej ,
mieszanina substancji, wykorzystywana do prania odzieży i materiałów włókienniczych, sprzedawana w formie proszku ,
ptak o wyjątkowej pisowni ,
wyrażenie zgody na swój udział ,
Somateria fischeri - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
płaski, okrągły kawałek jakiegoś materiału (np. kamienne dyski Dropa) ,
osoba fizyczna lub prawna zastępująca kogoś (osobę lub instutycję) przy jakimś zadaniu ,
Bogusław ur. w 1942 r., publicysta i krytyk muzyczny popularyzator muzyki operowej ,
część dialektu mazowieckiego języka polskiego; powstała w wyniku wymieszania się różnych gwar polskich, którymi mówili osadnicy kolonizujący południową część Warmii w XIV w ,
powolny austriacki taniec ludowy ,
warzywo, owoc (jagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
przekładnia, w której zastosowano połączenia mechaniczne w celu uzyskania transmisji mocy i zmiany parametrów ruchu ,
ten, który praktykuje, wypełnia praktyki religijne ,
ktoś chudy, zazwyczaj o zapadniętych policzkach, które upodobniają twarz do szczurzego pyszczka ,
włoski śpiewak, baryton (1857-1928); mistrz belcanta ,
krewny żyrafy z nogami w białe pręgi ,
wariant zapisu litery lub wyrazu albo głoski, funkcjonujący w danym języku w wyniku jego wewnętrznego zróżnicowania ,
tkanina wzorzysta, pokryta deseniem odbitym przy użyciu szablonów i specjalnych farb ,
obraz telewizyjny ,
sytuacja, którą można uznać za żart, często bolesny dla kogoś ,
gatunek muzyki granej na mechanicznych instrumentach, których kształt ustalił się w XIX w., korzystającej z form muzycznych klasycyzmu, stawiany w opozycji do muzyki rozrywkowej ,
... winny, przyprawa ,
pstrokaty rumak ,
zabawa, polegająca na ślizganiu się po powierzchni lodu z rozbiegu ,
Ben, malarz i rzeźbiarz angielski (1894-1982) geometryczne kompozycje abstrakcyjne ,
nauczka, sytuacja, w której ktoś dostaje dotkliwą lekcję, wycisk ,
popularna metoda uwikłana rozwiązywania znanych w fizyce i inżynierii równań różniczkowych cząstkowych metodą różnic skończonych ,
przejaw (np. intelektu, pomysłowości, dowcipu), uwidaczniający się zwykle nagle i na krótko ,
właściwie Dudevant - pisarka francuska (1804-76), przyjaciółka Chopina -powieści, dramaty, szkice literackie

Komentarze - RODZAJ GRUSZKI, OWOC Z DRZEWA ODMIANY O TEJ SAMEJ NAZWIE. Dodaj komentarz

9+9 =

Poleć nas znajomym:

x