RODZAJ DEFORMACJI WARSTW SKALNYCH STANOWIĄCY NIEWIELKĄ JEDNOSTKĘ TEKTONICZNĄ (OD DZIESIĄTEK MILIMETRA DO KILKU KILOMETRÓW), SILNIE ZABURZONA WEWNĘTRZNIE CZĘŚĆ WIĘKSZEJ STRUKTURY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ŁUSKA to:

rodzaj deformacji warstw skalnych stanowiący niewielką jednostkę tektoniczną (od dziesiątek milimetra do kilku kilometrów), silnie zaburzona wewnętrznie część większej struktury (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ŁUSKA

ŁUSKA to:

część naboju służąca do umieszczenia w niej ładunku miotającego i spłonki (na 5 lit.)ŁUSKA to:

kostna lub rogowa płytka wraz z innymi łuskami tworząca pokrywę ciała wielu zwierząt i pełniąca zazwyczaj funkcje obronne; występuje u ryb, gadów, ptaków i niektórych bezkręgowców (np. u motyli) (na 5 lit.)ŁUSKA to:

twarda okrywa niektórych nasion, owoców, pąków i podziemnych pędów roślin (na 5 lit.)ŁUSKA to:

złuszczająca się warstwa rogowa naskórka o charakterystycznym wyglądzie i fakturze (na 5 lit.)ŁUSKA to:

element zbroi łuskowej, płytka wykonana z metalu, rogu lub kości, naszyta lub w inny sposób przytwierdzona do podłoża skórzanego lub wykonanego z innego mocnego materiału, tworząca razem z innymi łuskami pancerz (na 5 lit.)ŁUSKA to:

pokrywa ciała niektórych zwierząt, w szczególności ryb i gadów, składająca się z cienkich, częściowo nachodzących na siebie płytek; łuski (na 5 lit.)ŁUSKA to:

płaska, uwypuklona część kości (na 5 lit.)ŁUSKA to:

aparat ortopedyczny służący do stabilizacji i unieruchomienia stawu (na 5 lit.)ŁUSKA to:

element struktury, cienka warstwa stałej substancji często podobna do łuski zwierzęcej - kostnej lub rogowej płytki, która wraz z innymi łuskami tworzy pokrywę ciała (na 5 lit.)ŁUSKA to:

w metalurgii: cienka zewnętrzna warstwa metalu lub tlenków, która nie jest częścią wyrobu (na 5 lit.)ŁUSKA to:

część naboju: metalowa powłoka mieszcząca ładunek prochu i spłonkę (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "RODZAJ DEFORMACJI WARSTW SKALNYCH STANOWIĄCY NIEWIELKĄ JEDNOSTKĘ TEKTONICZNĄ (OD DZIESIĄTEK MILIMETRA DO KILKU KILOMETRÓW), SILNIE ZABURZONA WEWNĘTRZNIE CZĘŚĆ WIĘKSZEJ STRUKTURY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 7.299

MISJA WERYFIKACYJNA, OPUSZKA WĘCHOWA, AKCELERATOR ELEKTROSTATYCZNY, PASSIFLORA, DIALOG, NURZANIEC, WIDŁAK, PODUSZKA, TOM SUPLEMENTOWY, POWÓJ, PADACZKA MIOKLONICZNA, ROPUCHY STRUMIENIOWE, WIDŁOZĄB, WIELOPIĘTROWIEC, OKULAR, BIAŁE WINO, NAPIERŚNIK, ZAKŁADKA, DYMNICA, TANIKOLAGREZ, MIKROMETR, BUMER, MIGAWKA, BRYGANTYNA, DANIE, PAŁKOWIEC, LEN, ŚWIATŁO WAPIENNE, MAŁGORZATKA, KAMIKADZE, PODATEK CEDULARNY, ŁUK KOLANKOWY, POŁUDNIE, PUERTAZAUR, POZYTYW, DIDINIUM, HAFT ŁODYŻKOWY, SIMA, CYTWARNICA, BAGDE, TRIMETYLOAMINA, RZEZ, LAWINA GRUZOWA, ZAPADLISKO TEKTONICZNE, KONSOLIDACJA, KOMPUT, WARZYWNIK, TYP, WIRNIK, BALDACH ZŁOŻONY, PORTFEL, TAFELKA, WIDZOWNIA, WIDŁOZĄBEK, SOCZEWKA, NASTĘP, PANCERNIK, REFERENDUM LOKALNE, STOJAK, UKULELE, BLEKOT, CHIPPER, PAPIER BIBLIJNY, REFORMA ROLNA, ANTONÓWKA, PODSTRONA, OLBRZYM, DRIAKIEW, AUTOGIEŁDA, CEPELIN, ACHTERDEK, DWUNASTA CZĘŚĆ, WOJSKO SPECJALNE, JELEŃ, WĘZINA TARCZYCY, OSTROGA REGULACYJNA, GIGANTOFON, CEDRZYNIEC, SANTIR, ROBERTIA, CHOROBA GAMSTORP, SIŁOWNIK PNEUMATYCZNY, LUKA STRATYGRAFICZNA, PYRY, SKRÓT SYLABOWY, OPCJA, SP. Z O.O, EWANIELIA, APEREA, WOSKOWATOŚĆ, SKRAJ, SIATKÓWKA, ACENA, AGENCJA, LEKKI KARABIN MASZYNOWY, SZYJA, SEKTORÓWKA, MULTANKI, LESZCZYNA, GORYL, SITNIK PŁYWAJĄCY, CZTERDZIESTKA, LIGOL, ZIEMNIAKI, BARCHAN, TABAKIERKA, STATUS, SZYJKA, PIEC WANNOWY, PISTOLET, OPCJA BARIEROWA, NADRZĘDNIK, UDANOCERATOPS, WZORZEC ANALITYCZNY, KASZA JĘCZMIENNA, LODOWIEC GRUZOWY, RDZA, DZIKIE WINO, FAŁSZYWA POLĘDWICA, HUBKA, OPOSIK BRAZYLIJSKI, EUSTHENOPTERON, PRZYŁBICA, WSPÓŁFORMANT, POCHODNA, KONCENTRACJA, BATERIA BIDETOWA, PANEL, GRZBIET PODMORSKI, CZEPIGA, CELUROID, PERYKARP, KAWA MACCHIATO, NIEPOKALANEK, KOMPLANACJA, OBRÓBKA PLASTYCZNA, KAPLERZ, SONORAZAUR, ZESPÓŁ LĘKU UOGÓLNIONEGO, ELASTOMER, BOURBON, DOMEK, PONCYRIA, RAZSOLNIK, MORION, KRÓLESTWO WSCHODNICH FRANKÓW, PIKOLO, DZIEWIĄTA FALA, PAGAJ, STENOPELIKS, ADVERBIUM, FAZA, FILTRACJA, ZASTRZAŁ, SILOS ZBOŻOWY, SIŁA ROBOCZA, KURKUMA, ANTYCYPACJA, POZIOM, RUGOWE, WISKACZA, NOTOZAUR, RAKET FJUEL, ROZKŁAD, CIĄG DALSZY, KROCIEŃ, MAJĄTEK TRWAŁY, TAPIOKA, SKÓRNIK, WERESZCZAKA, ROSTBEF, BASEN, RZEZAK, KOMORA GORĄCA, PANDORA, CIEMNIA OPTYCZNA, ARTYLERIA NADBRZEŻNA, RAJD, ŻAGIEW, SZACHOWNICA, KOŁYSKA, SAMOPAŁ, KAMIZELKA, MÓWNICA, NAKLEJANKA, WOJSKO KOMPUTOWE, RAWELIN, KOSZT PROSTY, INŻYNIERIA WOJSKOWA, KARONGAZAUR, CIĄG, PROMIENIOWANIE JONIZUJĄCE, NAOS, MUZA, ŁUSZCZAK, KLASTER, REDINGOTE, PIŻMAK, MAZUREK, DZWONECZNIK, ŚNIEŻYCA, SKANER PŁASKI, AKCIK, RZĄP, WGŁOBIENIE, RUDA PABIANICKA, DUPKA, KORONKA, LEGWAN KAMELEONOWATY, BAZYLEK, ŁAŃCUCH KINEMATYCZNY, GERBEREK, BROŃ BIAŁA, KOMPSOZUCH, BERŻERKA, CEBULKA PRZYBYSZOWA, WOREK, NEFROSTOMIA, KRACHLA, WIÓRKI KOKOSOWE, SYMPATYCZNY UKŁAD NERWOWY, SYMPOZJON, WIDMO OSCYLACYJNO-ROTACYJNE, SAMOCHÓD DOSTAWCZY, LIGUSTR, NOAZAUR, PIERNACZ, MORTAL KOMBAT, MINUTA, USTNIK, TRZĘSIENIE ZIEMI, KREDENCJAŁ, GOTOWALNIA, RESORT SIŁOWY, OBIEKT LINIOWY, WERSJA, PODWOJENIE SZEŚCIANU, DZIEDZICTWO ARCHEOLOGICZNE, BLOKHAUZ, NOROSZ, NOC, SZCZYRK, BOBROSZCZURY, OKOLNICA, DZWONNICA, TRZECIA CZĘŚĆ, SZYJKA, TEZA, SZTYCH, DZIEDZICZENIE, PIWETOZAUR, RUBRUM, PĘCHERZYK PŁUCNY, JURA KRAKOWSKA, WYCHOWAWCA, GICZ, ĆWIARTKA, KLAMELIZAUR, TOMAHAWK, BUŁKA FRANCUSKA, TAŚMA, BENGALSKI OGIEŃ, CHOMĄTKO, OKULARY 3D, MOCZARA WŁOSKOWATA, BLISTR, ANTYCYKLON, KORPUS, BRZESZCZOT, FALOWNICA, PAENULA, KOŃCZYNA, BIEGUN, SKRZYDEŁKO, GARDA, USKOK, KOLBA, CIAŁO SZKLISTE, BARWY PAŃSTWOWE, PALUSZEK, KOŁO, EPIKA, ROZDZIELNOŚĆ MAJĄTKOWA, ASTRACHAN, ZAŻALENIE, PARTIA, RĘKA, DRZEWO OLIWNE, SKIAGRAFIA, OBSŁUGA, LIRYKA BEZPOŚREDNIA, BIOTOP, ROTA, TYSIĘCZNA CZĘŚĆ, SIŁY POWIETRZNE, WIOSKA, HIP-HOP, WAKINOZAUR, CHOBOT, ?PŁETWA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 7.299 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

RODZAJ DEFORMACJI WARSTW SKALNYCH STANOWIĄCY NIEWIELKĄ JEDNOSTKĘ TEKTONICZNĄ (OD DZIESIĄTEK MILIMETRA DO KILKU KILOMETRÓW), SILNIE ZABURZONA WEWNĘTRZNIE CZĘŚĆ WIĘKSZEJ STRUKTURY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: RODZAJ DEFORMACJI WARSTW SKALNYCH STANOWIĄCY NIEWIELKĄ JEDNOSTKĘ TEKTONICZNĄ (OD DZIESIĄTEK MILIMETRA DO KILKU KILOMETRÓW), SILNIE ZABURZONA WEWNĘTRZNIE CZĘŚĆ WIĘKSZEJ STRUKTURY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ŁUSKA rodzaj deformacji warstw skalnych stanowiący niewielką jednostkę tektoniczną (od dziesiątek milimetra do kilku kilometrów), silnie zaburzona wewnętrznie część większej struktury (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ŁUSKA
rodzaj deformacji warstw skalnych stanowiący niewielką jednostkę tektoniczną (od dziesiątek milimetra do kilku kilometrów), silnie zaburzona wewnętrznie część większej struktury (na 5 lit.).

Oprócz RODZAJ DEFORMACJI WARSTW SKALNYCH STANOWIĄCY NIEWIELKĄ JEDNOSTKĘ TEKTONICZNĄ (OD DZIESIĄTEK MILIMETRA DO KILKU KILOMETRÓW), SILNIE ZABURZONA WEWNĘTRZNIE CZĘŚĆ WIĘKSZEJ STRUKTURY sprawdź również:

pisemne sprawdzenie bieżącej wiedzy i umiejętności uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, obejmujące pewną partię nauczanego materiału (z jednego przedmiotu) i trwające zwykle co najmniej jedną godzinę lekcyjną ,
ozdoba bożonarodzeniowa w kształcie gwiazdy, będąca tradycyjnie nad stajenką i na czubku choinki ,
funkcjonariusz organów śledczych, wykonujący swoje zadania dyskretnie ,
teoria złożona z logicznych twierdzeń, zrodzona na gruncie naukowym i stosowana w nauce ,
na gałązce jodły ,
wyprawiona skóra barania z dość długim włosem ,
moment wyrzucania przez zawodnika dysku, młota, oszczepu, kuli ,
plemię potomków ludu zamieszkującego niegdyś wschodnie kolonie Imperium Artura Hawkinga; lud fikcyjny z cyklu powieściKoło Czasu Roberta Jordana ,
minerał z grupy siarczków ,
obozowa zbiórka ,
pierwiastek chemiczny lub planeta ,
narzutka, peleryna ,
zbiór złożony ze wszystkich elementów należących do któregokolwiek z sumowanych zbiorów ,
Canis lupus bailey mogollonensis - wymarła forma wilka meksykańskiego; zamieszkiwał centralną Arizonę i Nowy Meksyk ,
głuptak zwyczajny, głuptak biały, Morus bassanus - gatunek ptaka z rodziny głuptaków (Sulidae); kolonie lęgowe znajdują się na wybrzeżach Wysp Brytyjskich, Norwegii, Islandii, Nowej Fundlandii, RPA, Australii, Tasmanii i Nowej Zelandii ,
człowiek, który uprawia warzywa ,
goral długoogoniasty, goral długoogonowy, Naemorhedus caudatus - gatunek ssaka z rodziny krętorogich, występujący w Rosji (na południowo-wschodniej Syberii), Korei, Mongolii i północnej części Chin ,
obywatelka północnej części Stanów Zjednoczonych ,
pierwszy zdobywca Mount Everestu ,
rodzaj cierpkiego jabłka niewielkich rozmiarów, owoc z drzewa odmiany o tej samej nazwie ,
żarzące się próchno, którym pszczelarz wykurza pszczoły z ula ,
jednostka wojskowa lub instytucja wojskowa prowadząca samodzielną gospodarkę materiałową i finansową, np. brygada, pułk, samodzielny batalion, uczelnia wojskowa, szpital wojskowy, wojewódzki sztab wojskowy, wojskowy oddział gospodarczy (WOG) itp ,
masa wyrażona w tonach ,
Picea smithiana, Picea morinda - gatunek wiecznie zielonego drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae); występuje w stanie dzikim w zachodnich Himalajach, od Afganistanu do Nepalu ,
charakterystyczny dla kuchni radzieckich Koreańczyków rodzaj sałatki przyrządzanej z marchwi, czosnku, oleju i przypraw ,
gad łuskonośny beznogi, drapieżny, szeroko rozpowszechniony poza strefą polarną ,
Melanochelys tricarinata - gatunek żółwia z rodziny batagurowatych, podrzędu żółwi skrytoszyjnych ,
targowe lub sportowe ,
nauczyciel akademicki; pracownik dydaktyczny uczelni wyższych lub instytutów badawczych ,
wodny, to np. rzeka

Komentarze - RODZAJ DEFORMACJI WARSTW SKALNYCH STANOWIĄCY NIEWIELKĄ JEDNOSTKĘ TEKTONICZNĄ (OD DZIESIĄTEK MILIMETRA DO KILKU KILOMETRÓW), SILNIE ZABURZONA WEWNĘTRZNIE CZĘŚĆ WIĘKSZEJ STRUKTURY. Dodaj komentarz

7-2 =

Poleć nas znajomym:

x