PODSTAWOWA CZĘŚĆ STATKU ZŁOŻONA ZE SZKIELETU, POSZYCIA BURT, GRODZI, POKŁADÓW I NADBUDÓWEK - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KADŁUB to:

podstawowa część statku złożona ze szkieletu, poszycia burt, grodzi, pokładów i nadbudówek (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KADŁUB

KADŁUB to:

część konstrukcji łącząca pozostałe części, zespoły i podzespoły wchodzące w skład tej konstrukcji (na 6 lit.)KADŁUB to:

podstawowy zespół łączący wszystkie części statku powietrznego (na 6 lit.)KADŁUB to:

konstrukcja przestrzenna jednostki pływającej nadająca jej kształt oraz zapewniająca pływalność (na 6 lit.)KADŁUB to:

ciało człowieka lub zwierzęcia analizowane jako część centralna bez głowy i kończyn (na 6 lit.)KADŁUB to:

korpus (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PODSTAWOWA CZĘŚĆ STATKU ZŁOŻONA ZE SZKIELETU, POSZYCIA BURT, GRODZI, POKŁADÓW I NADBUDÓWEK". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 2.787

ŻEGLOWNOŚĆ, KLAUZURA, ODWACH, SZTORMOWANIE, ŁAŃCUCH, PIERŚ, KAPSUŁA, SŁONIARNIA, PIERSICZKA, KONSEKRACJA, SEKCJA, DZIÓB, OKTANT, PANEWKA, PIERŚ, EUROPA, EPEISODION, KSIĘSTWO, PRZEWÓD ŚLIMAKOWY, NAPIĘTNIK, IMAK, LUK, MANICA, ŻEBRO, AKROPOL, STOŻEK DZIOBOWY, STOPA, COKÓŁ KONTYNENTALNY, BASEN, GOSPODARSTWO POMOCNICZE, ELEKTROINSTALACJA, ZNAK TONAŻOWY, BATOKS, PĘTELKA, ROŚLINY NASIENNE, SUWNICA, NIEBIOSA, KNAGA, SUWACZEK, IMPLEMENTACJA, DOPEŁNIENIE, KAPIBARA, PIERŚCIEŃ, KLOAKA, ŁAŃCUCH KINEMATYCZNY, KARAFUŁKA, TĘTNICA SZYJNA WEWNĘTRZNA, CZĘŚĆ PRZEWODZĄCA DOSTĘPNA, SUSEŁ LAMPARCI, SPÓD, PIRAMIDA, OSPRZĘT, GROBLA, ZALESIE, KĄCIK, ODZIOM, ALTERNAT, MASZYNOWNIA, NARCIARSTWO NORWESKIE, CZUBEK, ZASŁONA, REFLEKS, PRZYSIÓŁEK, KAFTANIK, KLAR, BIBLIA HEBRAJSKA, DWUKĄT SFERYCZNY, PASSACAGLIA, SKORUPA ZIEMSKA, JARZYNA, PĘTLA OCIEKOWA, TEORIA NAUKOWA, KRĘGOSŁUP, KNOT, ARCHITRAW, DASZEK, KOMPARYCJA, JĘZYK, ŁAWA DZIAŁOWA, BECZKA, ŁUPEK GRAFITOWY, NADBURCIE, POLITYKA MIESZKANIOWA, BYLICA POSPOLITA, POLER, GRZYWA FALI, KAPITAN, PUPKA, TRZON MACICY, OPUSZKA, CZĘŚĆ WSPÓLNA ZBIORÓW, WZGÓRZE, BUKSA, CHOMĄTO, WŁÓKIENKO, LISTEK, PODSEKTOR, ROZWÓRKA, PRETEKSTA, MAGAZYNEK, KONSTRUKCJA NOŚNA, WYWIAD ANAMNESTYCZNY, TRIOLA, SZYPUŁKA, GYNYCEUM, SPŁACHEĆ, ROZBUDOWA, PODSUFITKA, OPASANIE, SZYJKA, KURSOGRAF, KOPIA, STERBURTA, TRANSZA, LEVEL, SYMULATOR LOTU, GUMNO, DOMY, MONOPOL, MROCZEK BRUNATNY, ZWIERCIADŁO, ZAŁOGANT, HACZYK, CHRAPA, UCINKA, KIEŁZNO, BIEGUN ANIMALNY, PŁOZA, GALERIA, KORPUS, PRZĄŚNICA, GEM, ODCINEK, FORMACJA, KROK, CHMURA ŚREDNIA KŁĘBIASTA, PUPA, GONDOLA, OKRYCIE, CIĘŻKA WODA, RÓŻANKA, UZDA, KWIATOWA, JASZMAK, KORONA, TRZONEK, KOMPOZYCJA, WARZYWNIK, NAWIGATOR, JURA KRAKOWSKA, PIEŚŃ, FARTUCH, MŁOT, FUNT CYPRYJSKI, WAŁ, NALEPA, SUMATOR, PRZESTRZEŃ NIEPRZYWIEDLNA, RÓWNINA ZALEWOWA, WACHTA, TYKA, POLAROGRAFIA, TWÓR, NAKOLANEK, ŁYSINKA, PODSTAWA, ZAGŁÓWEK, OFICER ŻEGLUGI, ZACHYŁEK GRUSZKOWATY, WĘGLÓWKA, RDZEŃ, GARŚĆ, ŁASKOTKI, PÓŁGOLF, KOŚĆ KULSZOWA, STOPIEŃ, PŁUG, CHRONOMETR MORSKI, OSOWO, BUFOR RAMKI, ERA PALEOFITYCZNA, CASCO, CIAŁO SZARE, MONOPOLISTA, ORCZYCA, PASEK, BRYT, TRIANON, ZABYTEK NIERUCHOMY, OGRÓDEK PIWNY, BRZUSIEC, PÓŁFRAK, OBUDOWA, RATA, ŻYŁA, PRZESUWNIK, MARYNARKA, SKRZYDŁO, KENNEL, PODOBLENIE, PRZYDAWKA, MIEDNICA, CIAŁO DOSKONALE SZARE, KNOWIE, SAMOA, KORSARZ, GÓRA, TŁO, EPINICJON, ŚRUBA, CZAPLA ŁUPKOWATA, NARRACJA HISTORYCZNA, PAS, SKOK, JĄDRO GALAKTYKI, KOKPIT, ZAPOLE, RÓWNIK, JĘZYK LODOWCOWY, ROZBRATEL, GETTO, CZARCZAF, RUBRUM, WĘZINA, ĆWIERĆTUSZA, PROSTNICA, STELA, PERKOZ ZAUSZNIK, GŁOWOTUŁÓW, NABIODRNIK, DZIKÓW, CECHOWNIA, LOKACJA, CHWOST, OKAP, SOCZEWKA, GLIZA, PIASTA, ZAGÓRZANKA, OCHMISTRZ, KOMBAJN, SIODŁO, DIU, CIAŁO SZKLISTE, MNIEJSZOŚĆ, WYŁĄCZNIK BEZPIECZEŃSTWA, OKRĘŻNICA POPRZECZNA, JOL, NABIEŻNIK, KWADRANT, WARTOŚĆ PRZENIESIONA, TERLICA, REPUBLIKA JAKUCKA, WIECZÓR, JAŚNIA, MARSEL, SKLEPIENIE, DZIEKANAT, PÓŁCHÓR, PŁAT, PÓŁSFERZE, ULICA, BAKBURTA, USTNIK, MOST, KOTWICA ZAPASOWA, ROZGRZEWACZ, ZASADA RZECZYWISTOŚCI, FRONT, SAMOOBRONA POWSZECHNA, OWERSZTAG, PATENCIK, SPENCERA, BOSMAN, ŹRENICA, PAŃSTWO ŚRODKOWOFRANKIJSKIE, BATERIA, KOMORA, CHORĄGIEW, SIODŁO, KONKURENCJA, PÓŁNOC, ZATOKA, PÓŁKULA, TONAŻ, ODGAŁĘZIACZ, CIAŁKO RZĘSKOWE, NAPIĘTEK, PRÓBA REPREZENTATYWNA, BIAŁKO, NERW WZROKOWY, GAR, GRUPA, IGŁA, APARAT GĘBOWY, PESZT, WAPITI, MASKA, RAMA, ?DEKANAT.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 2.787 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PODSTAWOWA CZĘŚĆ STATKU ZŁOŻONA ZE SZKIELETU, POSZYCIA BURT, GRODZI, POKŁADÓW I NADBUDÓWEK się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PODSTAWOWA CZĘŚĆ STATKU ZŁOŻONA ZE SZKIELETU, POSZYCIA BURT, GRODZI, POKŁADÓW I NADBUDÓWEK
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KADŁUB podstawowa część statku złożona ze szkieletu, poszycia burt, grodzi, pokładów i nadbudówek (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KADŁUB
podstawowa część statku złożona ze szkieletu, poszycia burt, grodzi, pokładów i nadbudówek (na 6 lit.).

Oprócz PODSTAWOWA CZĘŚĆ STATKU ZŁOŻONA ZE SZKIELETU, POSZYCIA BURT, GRODZI, POKŁADÓW I NADBUDÓWEK sprawdź również:

śpiewaczka (mezzosopran) ur. w 1934 r.; występy w teatrach operowych Bazylei, Wiedniu, Londynie, USA ,
kierunek studiów, który swoim zakresem obejmuje naukę o języku, kulturze i literaturze włoskiej ,
mieszanina substancji, wykorzystywana do prania odzieży i materiałów włókienniczych, sprzedawana w formie proszku ,
ptak o wyjątkowej pisowni ,
wyrażenie zgody na swój udział ,
Somateria fischeri - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
płaski, okrągły kawałek jakiegoś materiału (np. kamienne dyski Dropa) ,
osoba fizyczna lub prawna zastępująca kogoś (osobę lub instutycję) przy jakimś zadaniu ,
Bogusław ur. w 1942 r., publicysta i krytyk muzyczny popularyzator muzyki operowej ,
część dialektu mazowieckiego języka polskiego; powstała w wyniku wymieszania się różnych gwar polskich, którymi mówili osadnicy kolonizujący południową część Warmii w XIV w ,
powolny austriacki taniec ludowy ,
warzywo, owoc (jagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
przekładnia, w której zastosowano połączenia mechaniczne w celu uzyskania transmisji mocy i zmiany parametrów ruchu ,
ten, który praktykuje, wypełnia praktyki religijne ,
ktoś chudy, zazwyczaj o zapadniętych policzkach, które upodobniają twarz do szczurzego pyszczka ,
włoski śpiewak, baryton (1857-1928); mistrz belcanta ,
krewny żyrafy z nogami w białe pręgi ,
wariant zapisu litery lub wyrazu albo głoski, funkcjonujący w danym języku w wyniku jego wewnętrznego zróżnicowania ,
tkanina wzorzysta, pokryta deseniem odbitym przy użyciu szablonów i specjalnych farb ,
obraz telewizyjny ,
sytuacja, którą można uznać za żart, często bolesny dla kogoś ,
gatunek muzyki granej na mechanicznych instrumentach, których kształt ustalił się w XIX w., korzystającej z form muzycznych klasycyzmu, stawiany w opozycji do muzyki rozrywkowej ,
... winny, przyprawa ,
pstrokaty rumak ,
zabawa, polegająca na ślizganiu się po powierzchni lodu z rozbiegu ,
Ben, malarz i rzeźbiarz angielski (1894-1982) geometryczne kompozycje abstrakcyjne ,
nauczka, sytuacja, w której ktoś dostaje dotkliwą lekcję, wycisk ,
popularna metoda uwikłana rozwiązywania znanych w fizyce i inżynierii równań różniczkowych cząstkowych metodą różnic skończonych ,
przejaw (np. intelektu, pomysłowości, dowcipu), uwidaczniający się zwykle nagle i na krótko ,
właściwie Dudevant - pisarka francuska (1804-76), przyjaciółka Chopina -powieści, dramaty, szkice literackie

Komentarze - PODSTAWOWA CZĘŚĆ STATKU ZŁOŻONA ZE SZKIELETU, POSZYCIA BURT, GRODZI, POKŁADÓW I NADBUDÓWEK. Dodaj komentarz

6×6 =

Poleć nas znajomym:

x