CZĘŚĆ PÓŁTUSZY, MIĘSO, KTÓRE PORASTA ŁOPATKĘ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ŁOPATKA to:

część półtuszy, mięso, które porasta łopatkę (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ŁOPATKA

ŁOPATKA to:

zdrobniale: łopata - proste narzędzie służące do podnoszenia i przenoszenia materiałów sypkich (zazwyczaj o małej łopacie, często też gdy mowa o zabawce) (na 7 lit.)ŁOPATKA to:

kość pasa barkowego człowieka i ssaków o trójkątnym kształcie, połączona stawami z kością ramienną i obojczykiem (na 7 lit.)ŁOPATKA to:

część śmigła, śruby, element wykorzystywany do wprawiania w ruch mechanizmu (w jego funkcjonowaniu jest istotne, żeby miał on znaczną powierzchnię) (na 7 lit.)ŁOPATKA to:

tyle, ile się mieści na łopatce (małej łopacie) (na 7 lit.)ŁOPATKA to:

narzędzie kuchenne podobne do łyżki o płaskiej szerokiej końcówce (w gruncie rzeczy nazywa się tak kilka modeli narzędzi), które może służyć do rozsmarowywania czegoś, odskrobywania, transportowania i serwowania (zwykle czegoś pieczonego) (na 7 lit.)ŁOPATKA to:

b. koszykarz Śląska Wrocław jeden z najlepszych zawodników w historii polskiej koszykówki (na 7 lit.)ŁOPATKA to:

element maszyny służący do prowadzenia czynnika oraz do wytwarzania i przyjmowania energii kinetycznej (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZĘŚĆ PÓŁTUSZY, MIĘSO, KTÓRE PORASTA ŁOPATKĘ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 4.472

CZASZA, ODDZIAŁ, PAS PRZYBRZEŻNY WÓD, CZŁON, RYZALIT, STROP, RETORTA, SAMOZAGŁADA, URAZ, UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ, POZIOM, KOPERTA, ZABÓR, ANTYLOPA MODRA, ANEKS KUCHENNY, ZABUŻE, RITORNEL, PINGWIN MAŁY, MANELE, PROWINCJA, OBRĘCZ, PYSK, BARANINA, SZAŁWIA, MUSTEL GWIAŹDZISTY, BIOGEOCENOZA, KORA SOCZEWKI, PLAZMA, ZGRYW, DZIKIE MIĘSO, ZGAGA, POPRZECZNICA, RZEKOTKA DRZEWNA, WIESIOŁEK, CZĘŚĆ MOWY, SMOK, PLEBISCYT, EONIZM, CZĘŚĆ WSPÓLNA ZBIORÓW, KRÓLEWICZĄTKO, PĘTAK, RACHUNEK KAPITAŁOWY, MEMBRANA, SZÓSTA CZĘŚĆ, GRUSZKA, CYKL REPRODUKCYJNY, KONTYNENT, TAG, AUSTRIACKI, ŻÓŁWIE BOKOSZYJNE, STER, PŁEĆ, CIEŚŃ NADGARSTKA, BAŁWOCHWALSTWO, INSTRUMENT DŁUŻNY, AGREGATY PIENIĘŻNE, GNIAZDO WTYKOWE, CIEMNIA OPTYCZNA, RÓŻNICA SYMETRYCZNA, OKREŚLENIE, BAYES, PELYKOZAURY, EGZOTYK, KURATOR SĄDOWY, PODBRÓDEK, EWOLUCJONIZM KULTUROWY, JURA POLSKA, NERWICA NIEDZIELNA, ZADUPIE, SKIBA, KONIUSZEK SERCA, MOCARSTWO, ZGRYWA, ZAPŁON ISKROWY, RASZPLA CIERNISTA, SIRO, ZAGWOZDKA, TURYSTYKA KWALIFIKOWANA, HORMON ANTYMILLEROWSKI, ŁOPATA, NATKA, FLAGRUM, SZAFARSTWO, OPUSZKA, DOM REKOLEKCYJNY, OGRÓDEK PIWNY, WODA KWIATOWA, OPCJA POLITYCZNA, MIEJSCE ZATRUDNIENIA, BANK GENÓW, ZAUSZNIK, PIERŚ, PIKNOMETR, DOGMAT, RAMIĘ, KURCZAK, GÓRA, KWASZENIAK, ODBÓJ, DOPEŁNIENIE ORTOGONALNE, PAS, PRZECIWSTOK, TRAWA, FAJITA, NOGOLOTKOWATE, NARCIARSTWO NORWESKIE, KLISZA, PERFORMATYWNOŚĆ, KLAPA, LICE, HOLOPROJEKTOR, SUBIEKT, PARADOKS LEONTIEFA, CZEPNOŚĆ, KALORMEN, BRZUSIEC, KOPULA, ROZZIEW, ANTENKA, PEKLOWINA, SUBREGION, PÓŁCHÓR, KURTYNA, JATKA, INFOBOKS, SZAFA, OSTOJA, WIELKOROSJA, KSYLOFON, RĘKA, SZWEDZKI PÓŁMISEK, MURENA WSTĄŻKOWA, ŁAŃCUCH, BRZESZCZOT, UZNANIE, CYNAMON, KLEKOTKA, ALLEGRETTO, METASTRONA, PRZESYŁACZ, POWRÓT, TRAWERS, POLANIE, REKOMPILACJA, ŁAPSERDAK, GÓRY KOPUŁOWE, KAZIMIERZ, RACJONALIZACJA, PRAWO JOULE'A, ZALĄŻNIA, PIERŚ, STRETCH, PIANO, DUPA, KOMORA, ROTATOR, NAWIEW, ETAP, ZATOKA, KOSTIUM, OBSŁUGA, NACIĄG, ELEKTROCHIRURGIA, POŁYSK, PIASTA, MRÓWKA ĆMAWA, ZAWZGÓRZE, PRZEDSIĘBIORSTWO UZDROWISKOWE, PRZESYŁ, KOŁA, DOMY, KEBAB, MATERIAŁ BIOLOGICZNY, ANTYBIOZA, SYZYGIA, SUBTELNOŚĆ, EOLIA, OSÓW, LEJBIK, KOPIAŁ, PAKA, SUMA, ŚCIĘCIE, CZUB, LABORKA, ZACHYŁEK ŁONOWY, BIBLIZM, EKSPANDOR, TWIERDZENIE REESA, PRZESYP, CYKL POETYCKI, NAUSZNIK, CYGAŃSTWO, CZERWIOCH, KANIBAL, SKRAJNIK DZIOBOWY, GIGANT, GWAJAK, WISKACZA, TYŁEK, DZIELNICA, TERYTORIUM SAMOA AMERYKAŃSKIEGO, POKŁAD, WKŁAD, JASZMAK, RAFA, CIŚNIENIE, KĄT PŁASKI, TEORIA DESKRYPCJI, PRAWIDŁO, OGRÓDEK LETNI, LISTOPAD '89, KOŚĆ KLINOWA, STAROPANIEŃSTWO, STEWIA, STERNICZKA ZWYCZAJNA, GRUSZECZKA, PALEC, PROMIEŃ ALFA, REFLEKSOLOGIA, KROKODYL, AKT, ANTROPOLOGIA RELIGIJNA, TWIERDZENIE SYLVESTERA-JACOBIEGO, ZAPRZĄG, BATIK, KONTAKT, BATERIA, ZGRZEWKA, ELASTOMER, LIOPELMOWATE, SKOLEKS, URWIS, ŚCIANA, KILSON, ZABIEG, WZORNIK, TWIERDZENIE PARISA-HARRINGTONA, BIODROWA, FALA WZROSTOWA, AGENCJA, KADR, AUTODESTRUKCJA, DESKTOP PUBLISHING, MANKIET, ROŚLINA NEKTARODAJNA, REKINEK, RYT, LAGUNA, MORALNOŚĆ, AKTYWA, SYSTEM WALUTOWY, KONSOLA, OGIEŃ, PODPIS ELEKTRONICZNY, ZALĄŻNIA, OBRAZ KLINICZNY, PODZIAŁKA, SUFIT, OWCA WRZOSÓWKA, SPÓŁKA, ROZETKA, MUNTENIA, OZOREK, PUPKA, LISIURKA, TOM, ZWÓJ RDZENIOWY, ŁĄCZNIK, PRAGMATYKA, ARTYLERIA LEKKA, OBRZYD, KANAŁ, SYMULACJONIZM, ROZTWÓR STAŁY, LAWENDA, RÓWNANIE SZEŚCIENNE, LOKACJA, WOREK, POWSTANIE LISTOPADOWE, PIĘTA, ŻYWIEC WIEPRZOWY, MANIPUŁ, TŁO, PROSPEKT, CELEBRACJA, PODZAMCZE, RAMIĘ, SŁUŻBY SPECJALNE, OKOLICZNOŚĆ, BOMBONIERKA, TARCZA HAMULCOWA, PREZBITERIUM, ZASŁONA, CORO, KOŚCIÓŁ ŁACIŃSKI, MIERNIKOWIEC, ANEKSJONISTA, PRYSZNIC, ?PIÓRO.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 4.472 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CZĘŚĆ PÓŁTUSZY, MIĘSO, KTÓRE PORASTA ŁOPATKĘ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CZĘŚĆ PÓŁTUSZY, MIĘSO, KTÓRE PORASTA ŁOPATKĘ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ŁOPATKA część półtuszy, mięso, które porasta łopatkę (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ŁOPATKA
część półtuszy, mięso, które porasta łopatkę (na 7 lit.).

Oprócz CZĘŚĆ PÓŁTUSZY, MIĘSO, KTÓRE PORASTA ŁOPATKĘ sprawdź również:

rodzaj tkaniny lub dzianiny podbitej lekką pianką (np. poliuretanową) lub materiał stworzony z kilku warstw impregnowanych tkanin sklejonych jakimś rodzajem żywicy syntetycznej ,
znane warzywo; małe skupione w główki pędy liściowe rośliny nazywanej tak samo ,
nowotwór utworzony z komórek o niskim zróżnicowaniu (niedojrzałych), o budowie znacznie odbiegającej od obrazu prawidłowych tkanek ,
... Diesel, niem. konstruktor ,
forma zobowiązania pieniężnego jednego podmiotu względem drugiego; zobowiązanie to może przyjąć postać zapisu księgowego lub papieru wartościowego ,
myśliciel zajmujący się filozofią przyrody ,
dyscyplina naukowa, która powstała w drugiej połowie XX wieku na pograniczu ekologii, biologii ewolucyjnej i etologii ,
osoba wydmuchująca bańki ze szkła; pracownik zatrudniony w przemyśle elektrotechnicznym i mineralnym, wykonujący takie zadania ,
żydowski cmentarz ,
budowla inżynieryjna zapewniająca efektywne prowadzenie ognia, walki i obserwacji oraz osłonę wojsk, sprzętu bojowego i urządzeń tyłowych przed środkami rażenia nieprzyjaciela ,
część kwiatu złożona z płatków, mająca chronić słupek i pręciki ,
gloryfikator, człowiek wychwalający kogoś lub coś ,
instrument muzyczny należący do elektrofonów, w którym dźwięk tworzony jest przez układ elektromechaniczny ,
przepis - spisana w krokach procedura wykonania czegoś ,
dwurożna czapka noszona przez władców starożytnej Asyrii, Persji i Frygii ,
w terminologii sportowej określenie bocznej części boiska ,
mocny alkohol spirytusowy (wódka bądź nalewka) wyrabiany tradycyjnymi metodami; tradycja wyrobu okwoity wywodzi się z okresu staropolskiego ,
stan chłopski średni ,
raport, relacja ,
gatunek nurkujący kaczki z czubem na głowie, łowna ,
człowiek niepokorny, nieposłuszny ,
Discoglossus pictus - gatunek płaza bezogonowego z rodziny ropuszkowatych, występujący w zachodzniej części obszaru śródziemnomorskiego, od Malty do Portugalii, i w północno-zachodniej Afryce ,
zakupy przez telefon, internet; sprzedaż wysyłkowa ,
lekki, przyjemny wiatr ,
poważanie, uznanie, poszanowanie ,
sporadyczna wymiana handlowa, rodzaj rynku, który tworzony jest przez rozproszonych uczestników ,
materiał używany do uszczelniania: posiadający odpowiednie właściwości mechaniczne, plastyczne, odporność chemiczną i cieplną ,
sprawa mało ważna ,
tapir malajski, tapir czaprakowy, tapir azjatycki, Tapirus indicus - ssak z rodziny tapirowatych; zamieszkuje Mjanmę, Indochiny oraz Sumatrę ,
okres obejmujący trzy etapy działalności inwestycyjnej: przygotowanie inwestycji, jej wykonanie oraz odbiór

Komentarze - CZĘŚĆ PÓŁTUSZY, MIĘSO, KTÓRE PORASTA ŁOPATKĘ. Dodaj komentarz

2+1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast