URZĄDZENIE, KTÓRE SŁUŻY DO WDMUCHIWANIA, WTŁACZANIA GDZIEŚ POWIETRZA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

NADMUCH to:

urządzenie, które służy do wdmuchiwania, wtłaczania gdzieś powietrza (na 7 lit.)NAWIEW to:

urządzenie, które służy do wdmuchiwania, wtłaczania gdzieś powietrza (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "URZĄDZENIE, KTÓRE SŁUŻY DO WDMUCHIWANIA, WTŁACZANIA GDZIEŚ POWIETRZA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 3.548

PODCIEP, MIESZEK, UTYLITARYZM, ROZRUSZNIK, JEGGINSY, PRĄD STRUMIENIOWY, PODJAZD, SŁUGUS, KODER, OCHRONNIK, PILOT, KONFISKATA, BLOK WSCHODNI, PALNIK BUNSENOWSKI, ZBIORÓWKA, BIBLIOTEKA NAUKOWA, KOŃ TROJAŃSKI, FIZYKA CIAŁA STAŁEGO, STEEL PAN, KOMIN, ARTYLERZYSTA, DIABEŁEK, LAWENDA, INSTALATOR, WOLUMEN OBROTU, KIJEK, USTROJSTWO, KLAUZULA WALORYZACYJNA, SPUST, GRZAŁKA, PRZEWINIENIE DYSCYPLINARNE, TRENAŻER, IMPLANT ŚLIMAKOWY, PRZEWLEKŁA OBTURACYJNA CHOROBA PŁUC, NIESTOSOWNOŚĆ, KROK NAPRZÓD, SPRZĘŻENIE W PRZÓD, WYPRAWKA, KUGLARSTWO, ALGOMETR, SYSTEM WALUTOWY, POMPA WTRYSKOWA, BEJCA, OGIEŃ, HRABIĄTKO, BIOODPADY, MIKROWELA, POGŁĘBIARKA, PIPSZTOK, ZAPYCHACZ, STROIK, PROMOCJA, TEKSTOWOŚĆ, TRANSPORT AKTYWNY, UKŁAD CAŁKUJĄCY, WANIENKA, WIHAJSTER, OGRANICZNIK PRZEPIĘĆ, PODKÓWECZKA, FACSIMILE, ZŁUDA, OGNIWO VOLTY, MŁYNEK DO ODPADÓW, STYGMATOR, AUTOMAT, WODA KWIATOWA, SOLUBILIZACJA HYDROTOPOWA, RYT, EFEKT ELIZY, SAMOUNICESTWIENIE, GEOFIT, PRZYBYŁY, KLUB, MONSUN, ROZMACH, CZAS NIEOZNACZONY, KONWERSJA, KONSTYTUCJA, CZYŚCIK, ALNIKO, HARMONIKA, CEFALASPIDY, PONDERABILIA, TOKAMAK, ŚWIADCZENIE WYSOKOSPECJALISTYCZNE, PRZEZNACZENIE, POŁYSK, WYKRÓJ, TACZKA, OPOZYCJA RÓWNORZĘDNA, MANELE, MIKROSONDA ELEKTRONOWA, PANASONIC, GRAMOWID, KSIĄŻĄTKO, CZYTNIK, KROSOWNICA, KLASTER KOMPUTEROWY, KONIEC, PRZYCISK, OPAKOWANIE, FORMA ODLEWNICZA, BLOK, MIARKA, NALOT, DRAMAT, WODOTRYSK, WĘZEŁ, ODSYŁACZ, KADZIELNICA, KOLUMNA, DWORAK, INSTRUMENT DĘTY DREWNIANY, ZJAWISKO NATURALNE, KORDON, ŻER, POŁABSKI, PODTRZYMKA, PIŻMAK, TRANSPARENTNOŚĆ, ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO, KONWERTOR, NIEPOKALANEK, MIS, HUBA SKÓRKOWATA, URLOP OKOLICZNOŚCIOWY, ODTWARZACZ WIDEO, GARBARSTWO, BOMBA ATOMOWA, FRONT CHŁODNY, FILTR, REZERWAT ARCHEOLOGICZNY, RÓWNOLICZNOŚĆ, HEGEMON, BUDOWNICTWO CZYNSZOWE, WZMACNIAK, LAMPA CROOKESA, APARAT, WCINKA, DEFINIENDUM, WSCHODY, ZŁOTY CIELEC, CUG, BURZA PIASKOWA, WENTYL, CZEREŚNIA, JEZIORO POLIHUMUSOWE, CENTRALKA TELEFONICZNA, HIPERNAPĘD, SARKOIDOZA, PAGINATOR, SPRZĘG, OBRZYD, GNIAZDO, CZYNNIK WYTWÓRCZY, FORMACJA, KESON, MATA GRAWITACYJNA, HEIMAT, MECHANIZM ŚRUBOWY, OCHŁODZENIE, REFERENDUM RATYFIKACYJNE, STYLIZACJA, PASZA, NADGORLIWOŚĆ, SKARYFIKATOR, ŹRÓDŁO TERMALNE, OŚWIETLACZ, POSUNIĘCIE, GEODYN, PÓŁTORAROCZNIAK, ŁĄCZNOŚĆ SATELITARNA, MŁYNEK DO ZLEWOZMYWAKA, ANTYLOPA NIEBIESKA, ANALIZA DYSKRYMINACYJNA, LENOIR, SELEKTOR NEUTRONÓW, ATMOSFERA, ALNICO, ADWEKCJA, MITOLOGIZM, ROSZCZENIE ZWROTNE, HASŁO WYWOŁAWCZE, NEUTRALNOŚĆ PODATKOWA, GRZYB JADALNY, HERMETYCZNOŚĆ, BANDYCKOŚĆ, NAROWISTOŚĆ, UCHO IGIELNE, POWIEŚĆ CYKLICZNA, KARCZMA, MINERALIZATOR, STANDARDZIK, NACZYNIAK, MATERIAŁ JĄDROWY, HAMULEC POMIAROWY, SILNIK WIATROWY, TRANSPARENCJA, ATRITOR, ANTECEDENCJA, FUNKTOR ZDANIOTWÓRCZY, APOSTATA, WYWROTNICA, EKSPRESJA GENU, TERAPENA KAROLIŃSKA, MASZYNA DO PISANIA, SELEKTOR, APARAT WYLĘGOWY, TOŻSAMOŚĆ ALGEBRAICZNA, MINUTNIK, SEKWENSER, MASŁOSZ, ZDANIE OGÓLNE, PODNÓŻEK, PRZECHOWANIE, CHOROBA HORTONA, PERFORMANCE, PĘTÓWKA, ROSZCZENIE WINDYKACYJNE, KIESA, ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA, DROŻDŻE KRUCHE, KONTAKCIK, PRĄD, KWALIFIKACJA, ZŁOŚLIWY ZESPÓŁ NEUROLEPTYCZNY, KAPELUSZ, METODYKA, LAS DESZCZOWY, OBLEGAJĄCY, TOPIELEC, ŚCIĘCIE, DZIENNIKARSTWO ŚLEDCZE, GOTÓWKOMAT, PASTERYZATOR, PORÓWNANIE HOMERYCKIE, ROOIBOS, CYRK, OKULARY TRÓJWYMIAROWE, LIDAR, CYWILKI, OŚWIETLENIE, RYBA PO GRECKU, ANALIZATOR, OBUDOWA, BRODZIK, PORCELIT, ZMIENNOPŁAT, ŚCIĘGNO PIĘTOWE, TRZODA CHLEWNA, POŻAR, BIBLIZM, RURMUS, NADŚWIADOMOŚĆ, KOSZTY PRACY, KOLEJKA GÓRSKA, KONIK, SKANER 3D, BUTELKA LEJDEJSKA, PĘDNIK, NIEZRĘCZNOŚĆ, KOTEW, HASŁO, ŁUCZYNA, ROŚLINA MIODODAJNA, KOROZJA ATMOSFERYCZNA, STELLARATOR, PROMIENIOWANIE JONIZUJĄCE, RACJONALIZACJA, NIT, CZTEROSUW, WZORZEC UMOWNY, PÓŁDIABLĘ, ZAPRZANIEC, ZAWÓR, RADAR GEOLOGICZNY, WIELORYB, PÓŁKWATERKA, KANCLERZ FEDERALNY, DOBRO KLUBOWE, POJAZD SZYNOWY, POCHŁANIACZ, WĄŻ, CHRUPKOŚĆ, TRANSLACJA, OPASKA, URLOP MACIERZYŃSKI, FAKTORIA, AGREGATOR TREŚCI, MASZYNA LICZĄCO-ANALITYCZNA, WYCHOWANKA, TELEGRAF MASZYNOWY, TOMOGRAF KOMPUTEROWY, PLUSKWIAKI RÓWNOSKRZYDŁE, BATIK, MIESZANINA OZIĘBIAJĄCA, UCZELNIA, SŁUŻALEC, USTAWKA, ?GALERIA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 3.548 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

URZĄDZENIE, KTÓRE SŁUŻY DO WDMUCHIWANIA, WTŁACZANIA GDZIEŚ POWIETRZA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: URZĄDZENIE, KTÓRE SŁUŻY DO WDMUCHIWANIA, WTŁACZANIA GDZIEŚ POWIETRZA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
NADMUCH urządzenie, które służy do wdmuchiwania, wtłaczania gdzieś powietrza (na 7 lit.)
NAWIEW urządzenie, które służy do wdmuchiwania, wtłaczania gdzieś powietrza (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

NADMUCH
urządzenie, które służy do wdmuchiwania, wtłaczania gdzieś powietrza (na 7 lit.).
NAWIEW
urządzenie, które służy do wdmuchiwania, wtłaczania gdzieś powietrza (na 6 lit.).

Oprócz URZĄDZENIE, KTÓRE SŁUŻY DO WDMUCHIWANIA, WTŁACZANIA GDZIEŚ POWIETRZA sprawdź również:

śpiewaczka (mezzosopran) ur. w 1934 r.; występy w teatrach operowych Bazylei, Wiedniu, Londynie, USA ,
kierunek studiów, który swoim zakresem obejmuje naukę o języku, kulturze i literaturze włoskiej ,
mieszanina substancji, wykorzystywana do prania odzieży i materiałów włókienniczych, sprzedawana w formie proszku ,
ptak o wyjątkowej pisowni ,
wyrażenie zgody na swój udział ,
Somateria fischeri - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
płaski, okrągły kawałek jakiegoś materiału (np. kamienne dyski Dropa) ,
osoba fizyczna lub prawna zastępująca kogoś (osobę lub instutycję) przy jakimś zadaniu ,
Bogusław ur. w 1942 r., publicysta i krytyk muzyczny popularyzator muzyki operowej ,
część dialektu mazowieckiego języka polskiego; powstała w wyniku wymieszania się różnych gwar polskich, którymi mówili osadnicy kolonizujący południową część Warmii w XIV w ,
powolny austriacki taniec ludowy ,
warzywo, owoc (jagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
przekładnia, w której zastosowano połączenia mechaniczne w celu uzyskania transmisji mocy i zmiany parametrów ruchu ,
ten, który praktykuje, wypełnia praktyki religijne ,
ktoś chudy, zazwyczaj o zapadniętych policzkach, które upodobniają twarz do szczurzego pyszczka ,
włoski śpiewak, baryton (1857-1928); mistrz belcanta ,
krewny żyrafy z nogami w białe pręgi ,
wariant zapisu litery lub wyrazu albo głoski, funkcjonujący w danym języku w wyniku jego wewnętrznego zróżnicowania ,
tkanina wzorzysta, pokryta deseniem odbitym przy użyciu szablonów i specjalnych farb ,
obraz telewizyjny ,
sytuacja, którą można uznać za żart, często bolesny dla kogoś ,
gatunek muzyki granej na mechanicznych instrumentach, których kształt ustalił się w XIX w., korzystającej z form muzycznych klasycyzmu, stawiany w opozycji do muzyki rozrywkowej ,
... winny, przyprawa ,
pstrokaty rumak ,
zabawa, polegająca na ślizganiu się po powierzchni lodu z rozbiegu ,
Ben, malarz i rzeźbiarz angielski (1894-1982) geometryczne kompozycje abstrakcyjne ,
nauczka, sytuacja, w której ktoś dostaje dotkliwą lekcję, wycisk ,
popularna metoda uwikłana rozwiązywania znanych w fizyce i inżynierii równań różniczkowych cząstkowych metodą różnic skończonych ,
przejaw (np. intelektu, pomysłowości, dowcipu), uwidaczniający się zwykle nagle i na krótko ,
właściwie Dudevant - pisarka francuska (1804-76), przyjaciółka Chopina -powieści, dramaty, szkice literackie

Komentarze - URZĄDZENIE, KTÓRE SŁUŻY DO WDMUCHIWANIA, WTŁACZANIA GDZIEŚ POWIETRZA. Dodaj komentarz

3×2 =

Poleć nas znajomym:

x