CECHA CZEGOŚ, CO JEST ŁATWE DO ROZSZYFROWANIA, ZINTERPRETOWANIA, ZROZUMIENIA, OKREŚLENIA, TAKI, KTÓRE NIE KRYJE W SOBIE NICZEGO NIEWYJAŚNIONEGO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PRZEJRZYSTOŚĆ to:

cecha czegoś, co jest łatwe do rozszyfrowania, zinterpretowania, zrozumienia, określenia, taki, które nie kryje w sobie niczego niewyjaśnionego (na 13 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PRZEJRZYSTOŚĆ

PRZEJRZYSTOŚĆ to:

zdolność materiału, ośrodka do przewodzenia (transmitancji) światła (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CECHA CZEGOŚ, CO JEST ŁATWE DO ROZSZYFROWANIA, ZINTERPRETOWANIA, ZROZUMIENIA, OKREŚLENIA, TAKI, KTÓRE NIE KRYJE W SOBIE NICZEGO NIEWYJAŚNIONEGO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.546

ZACISZNOŚĆ, MIKROFON DWUKIERUNKOWY, LOTOKOTOWATE, DOGADZANIE SOBIE, LICZEBNIK, STOPKA, SPECYFIKACJA, ZAPRZANIEC, KRUCZOŚĆ, TRYB, NEGACJONIZM, ZESZYT W LINIE, SYSTEM KOMPUTEROWY, BRYLASTOŚĆ, SSAK ŁOŻYSKOWY, NIEOBFITOŚĆ, MIESIĘCZNIK, WIERZCHNICA, PĘTLA, INDYWIDUALIZM, GÓWNIANOŚĆ, NIESZCZEROŚĆ, CYKL PŁCIOWY, ZDRADZIECTWO, NON-IRON, OBAWA, KURAŻ, MARUDNOŚĆ, WOLNY SŁUCHACZ, CHOMIK TURECKI, PŁYWAK, WOLNE, WYBUCH, PIECZYWO, WEŁNISTOŚĆ, OKRES OCHRONNY, DYM, POŁOŻENIE, FILM SF, UPRZYTOMNIANIE, INWESTYCJA KRÓTKOTERMINOWA, PLOMBA, UZBROJENIE, LWI PAZUR, DEMOBILIZACJA, PROGRAMOWANIE ZERO-JEDYNKOWE, KOSZULA DEJANIRY, WSPÓŁTOWARZYSZ, WIDZENIE BARWNE, SYNTETYZATOR, HUBA RZĘDOWA, JARSTWO, PRACOHOLICZKA, DOBRO PODRZĘDNE, RAD, SULFACETAMID, PORÓD RODZINNY, RĘCZNOŚĆ, BEJCA, PROSTA, GRECKOŚĆ, PÓŁĆWIARTKA, WAŁKOŃ, WSKAZÓWKA, MINIPIŁKA, PUŁAPKA ZADŁUŻENIOWA, RYWALIZACYJNOŚĆ, PORĘCZYCIELSTWO, ESESMANKA, WSZECHMOCNOŚĆ, PODSTAWA POTĘGI, INŻYNIERIA ONTOLOGICZNA, REGUŁA, CZOŁO, KANKA, WSZYSTKOŻERCA, DZBANEK DO KAWY, HYDROZOL, ANALIZA UTWORU LITERACKIEGO, JAWNOŚĆ, PRZYBORY, IMIENNICTWO, INTERTEKSTUALNOŚĆ POZORNA, GETER, KONOTACJA, COŚ, SITO, CECHA RELEWANTNA, KRZYŻOWY OGIEŃ, SZCZEBIOTLIWOŚĆ, ELIPSOIDA OBROTOWA, ZAWIESZKA, ŚWIATOWOŚĆ, TŁO, BEZWZGLĘDNOŚĆ, NIEWIDZENIE, DEZINSTALACJA, SUBTELNOŚĆ, ŚRODEK PRZECZYSZCZAJĄCY, FILOLOGIA KLASYCZNA, UPOJNOŚĆ, BARIERA DŹWIĘKU, MOTOR, DIABEŁEK, CZUB, ELEGANTKA, GNIAZDO, ZAUROPTERYGI, GORZKI RYDZEK, ADWEKCJA, OBIEKT WESTCHNIEŃ, KARZEŁ, ODROŚL, SPEKTAKL MUZYCZNY, SAMOREGULACJA, LIŚCIOŁAZ PASKOWANY, PRZYCISK, BUSZÓWKA, SZKLISTOŚĆ, ZABIEGI, CICHA MSZA, NITROBAKTERIA, KINAZA BIAŁKOWA, LICZBA RZECZYWISTA, MIŁOŚCIWOŚĆ, SPRĘŻYSTOŚĆ, KONSTRUKTYWIZM SPOŁECZNY, DZIECINNOŚĆ, NIEDEFINIOWALNOŚĆ, NIEPORZĄDNOŚĆ, PALEOMAGNETYZM, DOBOSZKA, PRZYŚPIESZENIE, PARTIA, POLITYKA KURSOWA, ANTYCYPACJA, CZASOCHŁONNOŚĆ, FORMACJA, ZAPOZNANIE, ZDANIE, CZUPURNOŚĆ, FIGA, RZECZYWISTOŚĆ, ŚWIADECTWO, DROGA KONIECZNA, NAZWA RZETELNA, TABLETKA ANTYKONCEPCYJNA, NEWRALGICZNOŚĆ, IN MEDIAS RES, ŻÓŁWIE PIŻMOWE, KSIĘGA AKCYJNA, MAŁODUSZNOŚĆ, TELEKONFERENCJA, SZKARADA, SARKOIDOZA, DANE BIOMETRYCZNE, BONITO, ROSZCZENIE WINDYKACYJNE, REGUŁA TINBERGENA, DEASEMBLER, LEWAREK, C, UPADŁOŚĆ, MARGINES WYPŁACALNOŚCI, POKOLENIE SANDWICZOWE, PISCHINGER, PRZEDSIĘBIORSTWO UZDROWISKOWE, OBUDOWA, EKSPOZYCJA, ŻART, UKŁAD JEZDNY, TERMOS, WOLNOŚCIOWIEC, ODDZIELENIE PRZECIWPOŻAROWE, NIEZAWISŁOŚĆ, UMOWA KONTRAKCYJNA, BOHEMISTYKA, MODUŁ SERWISOWY, ANEUPLOIDALNOŚĆ, FORMACJA, BENZYNA OŁOWIOWA, PROMIENIOWANIE RENTGENOWSKIE, KALEKA, TABLICA, PRZERZUT, BAJER, ŻYWOTNOŚĆ, NOC ASTRONOMICZNA, GWIAZDKA, KSIĄŻĄTKO, LINA, NIEZRĘCZNOŚĆ, ŁAZĘGA, KONKURENCJA, OBSZAR GÓRNICZY, KASZTAN, LODOWIEC WISZĄCY, MODEL, NIEZASKARŻALNOŚĆ, PERKOZ OLBRZYMI, WZORZEC, POMALOWANE, ŚWIĘTA, SZKOLNOŚĆ, PRAGNIENIE, SKRZYŻOWANIE RÓWNORZĘDNE, RZEŹWOŚĆ, SĄD, REKOMPILACJA, KANCLERZ FEDERALNY, OMNIPOTENCJA, MAŁODUSZNOŚĆ, BURAK POSPOLITY, MŁODZIEŃCZOŚĆ, SYSTEM KONSORCYJNY, NIEOSTROŚĆ, RYCINA, NIEZBĘDNOŚĆ, DOMNIEMANIE NIEWINNOŚCI, OBRZYD, REGAL, ŻELAZNA RĘKA, JAPOŃSKOŚĆ, TOPOLOGIA, NIEPRAWOŚĆ, SYMPTOM, ZARADNOŚĆ, NIEOCHRZCZONY, GRAFOMAN, WYKRAWACZ, SATELITA, SKORUPIAKI, WACHLARZYKOWATE, PREJUDYCJALNOŚĆ, KONSEKRACJA, GRADIENT, GRA W CIEMNO, PRÓBNIK, PORYWISTOŚĆ, NIEZNAJOMOŚĆ, RYNEK NABYWCY, ZAMIŁOWANIE, KURTYNA SKALNA, FAKTORYZACJA, ŁUSZCZYCA STAWOWA, OBJAWIENIE PRYWATNE, JEDNOSTRONNOŚĆ, SADOWNICTWO, ANEKS, ZRZĘDLIWOŚĆ, ZMOWA MILCZENIA, NAZWA ZBIOROWA, PALINGENEZA, SAMORODNOŚĆ, PARSER, HIPOKRYTA, TRYB PRZYPUSZCZAJĄCY, WALEC ELIPTYCZNY, MAKAKOKSZTAŁTNE, ABRAZJA, EWOLUCJONIZM, TERMOPLAST, PRZESYŁACZ, FINEZYJNOŚĆ, SWÓJ, OPERATOR BITOWY, SUSZARKA, PIŁA, ANGIOLOGIA, AUTOKRATYCZNOŚĆ, INTERWAŁ, AKTUALNOŚĆ, BANAN, ŚWIADCZENIE, FALA HARMONICZNA, PODGRZYBEK, PROMIENIOWANIE JONIZUJĄCE, ŚMIERDZIUCH, SWADA, LOSOWOŚĆ, BLOCZEK, GRUNTÓWKA, BLOKADA, CIĘŻKOŚĆ, ŚLUZICOWATE, KLEJÓWKA, LEASING OPERACYJNY, BOLSZEWIZM, KOSZTOCHŁONNOŚĆ, DEFENSOR, RĘBNIA ZUPEŁNA, PODUSZKA, METODA NAWIASÓW LIEGO, SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, 2-AMINOETANOL, POŻYTEK, NAPĘD TAŚMY, BOGATY, KATEGORIA PÓŁCIĘŻKA, ?POMPA POŻARNICZA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.546 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CECHA CZEGOŚ, CO JEST ŁATWE DO ROZSZYFROWANIA, ZINTERPRETOWANIA, ZROZUMIENIA, OKREŚLENIA, TAKI, KTÓRE NIE KRYJE W SOBIE NICZEGO NIEWYJAŚNIONEGO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CECHA CZEGOŚ, CO JEST ŁATWE DO ROZSZYFROWANIA, ZINTERPRETOWANIA, ZROZUMIENIA, OKREŚLENIA, TAKI, KTÓRE NIE KRYJE W SOBIE NICZEGO NIEWYJAŚNIONEGO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PRZEJRZYSTOŚĆ cecha czegoś, co jest łatwe do rozszyfrowania, zinterpretowania, zrozumienia, określenia, taki, które nie kryje w sobie niczego niewyjaśnionego (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PRZEJRZYSTOŚĆ
cecha czegoś, co jest łatwe do rozszyfrowania, zinterpretowania, zrozumienia, określenia, taki, które nie kryje w sobie niczego niewyjaśnionego (na 13 lit.).

Oprócz CECHA CZEGOŚ, CO JEST ŁATWE DO ROZSZYFROWANIA, ZINTERPRETOWANIA, ZROZUMIENIA, OKREŚLENIA, TAKI, KTÓRE NIE KRYJE W SOBIE NICZEGO NIEWYJAŚNIONEGO sprawdź również:

stopień lub stanowisko w wymiarze sprawiedliwości wielu krajów, m.in. w policji w Anglii i Australii ,
ptak z rodziny kurowatych (Phasianidae) ,
widłoząbek włoskowy, Dicranella heteromalla - gatunek mchu z rodziny widłozębowatych ,
miasto we współczesnym Iraku około 170 km na południe od Bagdadu i 10 km na północny wschód od Nadżafu ,
zdrobnienie od kolonia (terytorium poza jakimś państwem zależne od tego państwa) ,
ur. 1930r, pisarz nigeryjski tworzący w języku angielskim; „Boża strzała” ,
broń sieczna ,
mieszkaniec Palestyny, historycznej krainy na Bliskim Wschodzie, człowiek pochodzenia palestyńskiego ,
łow. młode niektórych zwierząt, np. psowatych i borsuka ,
papieros domowej roboty ,
okres próbny w pracy ,
ideologia (której twórcą i piewcą jest Janusz Korwin-Mikke) i oparty na niej nurt polityczny, którego głównymi cechami charakterystycznymi jest eurosceptycyzm i niechęć do ustroju demokratycznego ,
instytucja o charakterze edukacyjnym i wychowaczym wchodząca w skład systemu oświaty RP ,
twarz ,
Pseudocalliergon - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
gra komputerowa, w której gracz kontroluje bohatera albo drużynę poruszającą się po fikcyjnym świecie ,
piłkarz-partacz, który strzela lub puszcza szmaty ,
dyscyplina naukowa obejmująca procesy związane z gromadzeniem, podziałem i wydatkowaniem finansowych środków publicznych, w oparciu o regulacje prawne, celem finansów publicznych są finansowanie deficytu budżetowego i obsługa długu publicznego ,
gatunek filmu o charakterze komediowym, głównie o tematyce miłosnej; połączenie komedii i melodramatu, z pełną humoru akcją, dowcipnymi dialogami oraz z charakterystyczną parą bohaterów ,
twarożek sojowy otrzymywany w procesie koagulacji mleka sojowego ,
oszlifowany diament, często jako część biżuterii ,
przeciwnik wiga w dawnej Anglii ,
język indoeuropejski z podgrupy latynofaliskiej języków italskich, wywodzący się z Lacjum (łac. Latium), krainy w starożytnej Italii ,
obszar po wyrębie drzewostanu ,
przecząca partykuła ,
wrodzone zaburzenie budowy kośćca ,
ptak morski z rzędu mew-siewek o czarno-białym upierzeniu i grubym dziobie w barwne pasy; skaliste wybrzeża Oceanu Atlantyckiego ,
taniec ludowy popularny na Ukrainie i w Rosji ,
pieniądze w monetach, drobniaki ,
niepoprawne z medycznego punktu widzenia, ale powszechnie stosowane określenie wirusowego zapalenia wątroby

Komentarze - CECHA CZEGOŚ, CO JEST ŁATWE DO ROZSZYFROWANIA, ZINTERPRETOWANIA, ZROZUMIENIA, OKREŚLENIA, TAKI, KTÓRE NIE KRYJE W SOBIE NICZEGO NIEWYJAŚNIONEGO. Dodaj komentarz

6-1 =

Poleć nas znajomym:

x