CECHA INSTYTUCJI,STANOWIĄCEJ WŁADZĘ USTAWODAWCZĄ I WYKONAWCZĄ W ODNIESIENIU DO KONKRETNEJ GRUPY (NP. SAMORZĄD STUDENCKI, ADWOKACKI, GMINNY ITP.) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SAMORZĄDOWOŚĆ to:

cecha instytucji,stanowiącej władzę ustawodawczą i wykonawczą w odniesieniu do konkretnej grupy (np. samorząd studencki, adwokacki, gminny itp.) (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CECHA INSTYTUCJI,STANOWIĄCEJ WŁADZĘ USTAWODAWCZĄ I WYKONAWCZĄ W ODNIESIENIU DO KONKRETNEJ GRUPY (NP. SAMORZĄD STUDENCKI, ADWOKACKI, GMINNY ITP.)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 4.401

NAIWNOŚĆ, SKAŁA PŁONNA, POMOC SPOŁECZNA, REGIMENTARZ, NIEPROPORCJONALNOŚĆ, PULPIT STEROWNICZY, WŁADCZYNI, FOTOTOKSYCZNOŚĆ, KARONGAZAUR, BAKALIE, JEKIMOW, ROM, NIEPRAWOŚĆ, SZTUBACKOŚĆ, CECHA RELEWANTNA, KARTA WIZYTOWA, MAPA POZNAWCZA, PRAWO FARMACEUTYCZNE, ŻURAWIK, SULFADIMIDYNA, PŁYTA, ZNAMIENNOŚĆ, OŚLIZŁOŚĆ, JAREMA, CELUROID, ZACNOŚĆ, NEKROBIZNES, DOJRZAŁOŚĆ, DZIEWCZĘCOŚĆ, AMUNICJA, POSIEDZENIE, OWADOŻERNOŚĆ, ZDATNOŚĆ, WIRUSY, RÓŻNOWARTOŚCIOWOŚĆ, POSŁUCH, KWAS DWUKARBOKSYLOWY, JUDEOCHRZEŚCIJANIN, KOMBATANCKOŚĆ, PUNICKI, PODZIELNOŚĆ, DUBELT, PUSZTUN, BISFENOL, FEDROLOZAUR, NIEKULTURALNOŚĆ, MIĘSIEŃ DWUGŁOWY RAMIENIA, CHURCHING, POGLĄD, BISFENOL, HYBRYDALNOŚĆ, NIEPORZĄDNOŚĆ, BERYLOWIEC, ROŚLINA OLEISTA, TWINNING, WPŁYWOWOŚĆ, ZAPOBIEGLIWOŚĆ, BAJECZNOŚĆ, UBOGOŚĆ, PRZEWLEKŁOŚĆ, POSTRZEGALNOŚĆ, BIEGŁOŚĆ, LUZACKOŚĆ, SEKSOWNOŚĆ, DONOŚNOŚĆ, WYKLUCZENIE, SZATAN, STAROŚĆ, WIELOETATOWOŚĆ, INTERMEZZO, PIERŚ, ŁAPACZKA, BUŁKI, UPÓR, KOREAŃSKI, CZYSTOŚĆ, SCIANDRI, NIJAKOŚĆ, TELLURIUM, WIELOSTOPNIOWOŚĆ, SKRAJNOŚĆ, NIEMODNOŚĆ, NASTECZNIK, OGATA, MIŁOSZ, OCHRONA UZUPEŁNIAJĄCA, BABIOGÓRKA, GŁUPKOWATOŚĆ, ZADZIORNOŚĆ, SKRYTKA DEPOZYTOWA, PUSZKA, KOŚCIÓŁ PREZBITERIALNY, KREWNIAK, PAPROTNIK, WYŁUDZACZ, OBSERWATOR, SIZAL, SOLIDARNOŚĆ, MENU, SPONTANICZNOŚĆ, KLAKA, ZWIĄZEK KOMPLEKSOWY, WAZONKOWIEC, MAŁOLETNOŚĆ, ZDRADA, AMORAITA, DELIKATESOWOŚĆ, ŁYSZCZYK, GRĘPLA, BRZYDAL, ALKILACJA, AGAMA NIEBIESKOGŁOWA, INUITA, CHINOLON, TAON, ZAGRANIE, SZTORMTRAP, OBSŁUGIWANIE, NIEJEDNOZNACZNOŚĆ, JĘZYK MACEDOŃSKI, KANAŁ TEMATYCZNY, ELFKA, KUGLARZ, KARTA PODATKOWA, USZCZYPLIWOŚĆ, SETER SZKOCKI, AZBEST BIAŁY, LATYN, AGREGATOR TREŚCI, KWASOTA, GORZKOŚĆ, MAŁPIATKI, STANOWCZOŚĆ, KAMERALNOŚĆ, PONADDŹWIĘKOWOŚĆ, PROGRAMOTWÓRCA, DŹWIĘCZNOŚĆ, BRAND, PARWENIUSZ, BEZDŹWIĘCZNOŚĆ, SAMOAŃSKI, BUTNOŚĆ, SKROMNOŚĆ, KOLCZASTOŚĆ, GRUPA FOKUSOWA, KOZACY, ROZDZIAŁEK, STOPKA, UKŁADARKA RUR, ŻYWIOŁOWOŚĆ, STARONORDYCKI, MIKROSKOPIJNOŚĆ, BEZTREŚCIOWOŚĆ, PIWETOZAUR, PIERWSZORZĘDOWA CECHA PŁCIOWA, OKRĄGŁOŚĆ, SECESJONISTA, BEZGRZESZNOŚĆ, LUŹNOŚĆ, KRYPTOZAUR, TRWONICIEL, NARADA, GITARA, AKSAMIT, KOLEŻEŃSKOŚĆ, MARGARYNA, GOSPODARNOŚĆ, JĘZYK SATEMOWY, DŹWIGNIA FINANSOWA, INFOKIOSK, UPUST, PRZESŁANIE, PAZERNOŚĆ, DOM STUDENCKI, TRWAŁOŚĆ, WODOWSKAZ, SUBTELNOŚĆ, SYSTEMOWOŚĆ, WAREG, ZRZĘDLIWOŚĆ, PELIKOZAUR, BEZPOSTACIOWOŚĆ, STAROISLANDZKI, UCZEŃ, ALBAŃSKI, BEZCHMURNOŚĆ, ELEMENT ODSTAJĄCY, NIERUCHAWOŚĆ, SOLIDNOŚĆ, SZCZENIACKOŚĆ, NEFELIN, FENKAMFAMINA, NATRĘTNOŚĆ, KHMERSKI, SYNAPSYD, KORYTKO, JĘZYK WOGULSKI, CUKIERNIA, EKSTREM, OBRAZ, KOPIA, SERBOŁUŻYCZANIN, HANIEBNOŚĆ, PRZEBRZYDŁOŚĆ, INTELEKTUALIZM, ANTROPOLOGIA POLITYCZNA, TEKSASET, WINYLEUM, ROZWIĄZŁOŚĆ, TUBA, SAMODZIERŻCA, BIEGŁOŚĆ, NIEPOTRZEBNOŚĆ, NIEKOMPETENTNOŚĆ, MALOWNICZOŚĆ, WŁADNOŚĆ, ROZWÓJ RODOWY, CHCIWOŚĆ, SŁODYCZ, FARSZ, CZŁONEK, BEZPRZEWODOWOŚĆ, NIESYMETRYCZNOŚĆ, BUCHALTERIA, OFICJAŁ, JĘZYK KAUKASKI, ATRAZYNA, ŻYCIODAJNOŚĆ, SERPENTYN SZLACHETNY, WDZIĘK, SKĄPOŚĆ, TRINITROFENOL, DIABELSKOŚĆ, ENIGMATYCZNOŚĆ, BRETOŃSKI, ŻERDNIK, GUZ, PRAWO BANKOWE, DWUWARSTWOWOŚĆ, PODGRUPA NIEZMIENNICZA, DZIURA BUDŻETOWA, PANIKA BANKOWA, DOWOLNOŚĆ, NIEDOWIARSTWO, WAFEL, KWAS GLUKURONOWY, KIESZEŃ, KOMUNA MIEJSKA, LIW, EFEKTYWNOŚĆ, TABULATURA, SKALA PORÓWNAWCZA, OSZOŁOMSTWO, WRZASKLIWOŚĆ, SZEW, WYSPIARSKOŚĆ, FISHARMONIA, WŁADCZOŚĆ, FLAWONOL, KLAPA, OSZCZĘDNOŚĆ, DRĘTWOTA, PRZEKSZTAŁCENIE WŁASNOŚCIOWE, CHYTROŚĆ, GENERAŁ, DEKORUM, KOMES, MAKINTOSZ, SZEF, KOBIECOŚĆ, HERMETYCZNOŚĆ, DIAGNOZA, COLEMANIT, WOKAL, SKIEROWANIE, ENERGOCHŁONNOŚĆ, KARTA WIZYTOWA, DZIARSKOŚĆ, STARONORDYJSKI, WŁAŚCIWOŚĆ FIZYCZNA, RATLER, ROZWAŻNOŚĆ, ZAMKNIĘTOŚĆ, ANACHRONICZNOŚĆ, ŻÓŁTA FEBRA, PERFORACJA, MASYWNOŚĆ, FORMACJA DYSKURSYWNA, DOMEK, FILIA, OUTLIER, LOSILLAZAUR, LISIURA, OKAZJONALNOŚĆ, WOLICJONALNOŚĆ, HOJNOŚĆ, KOSMOPOLITYCZNOŚĆ, WYMIAROWOŚĆ, EUPARKERIA, ?KOSMOPOLITYCZNOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 4.401 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CECHA INSTYTUCJI,STANOWIĄCEJ WŁADZĘ USTAWODAWCZĄ I WYKONAWCZĄ W ODNIESIENIU DO KONKRETNEJ GRUPY (NP. SAMORZĄD STUDENCKI, ADWOKACKI, GMINNY ITP.) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CECHA INSTYTUCJI,STANOWIĄCEJ WŁADZĘ USTAWODAWCZĄ I WYKONAWCZĄ W ODNIESIENIU DO KONKRETNEJ GRUPY (NP. SAMORZĄD STUDENCKI, ADWOKACKI, GMINNY ITP.)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SAMORZĄDOWOŚĆ cecha instytucji,stanowiącej władzę ustawodawczą i wykonawczą w odniesieniu do konkretnej grupy (np. samorząd studencki, adwokacki, gminny itp.) (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SAMORZĄDOWOŚĆ
cecha instytucji,stanowiącej władzę ustawodawczą i wykonawczą w odniesieniu do konkretnej grupy (np. samorząd studencki, adwokacki, gminny itp.) (na 13 lit.).

Oprócz CECHA INSTYTUCJI,STANOWIĄCEJ WŁADZĘ USTAWODAWCZĄ I WYKONAWCZĄ W ODNIESIENIU DO KONKRETNEJ GRUPY (NP. SAMORZĄD STUDENCKI, ADWOKACKI, GMINNY ITP.) sprawdź również:

śpiewaczka (mezzosopran) ur. w 1934 r.; występy w teatrach operowych Bazylei, Wiedniu, Londynie, USA ,
kierunek studiów, który swoim zakresem obejmuje naukę o języku, kulturze i literaturze włoskiej ,
mieszanina substancji, wykorzystywana do prania odzieży i materiałów włókienniczych, sprzedawana w formie proszku ,
ptak o wyjątkowej pisowni ,
wyrażenie zgody na swój udział ,
Somateria fischeri - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
płaski, okrągły kawałek jakiegoś materiału (np. kamienne dyski Dropa) ,
osoba fizyczna lub prawna zastępująca kogoś (osobę lub instutycję) przy jakimś zadaniu ,
Bogusław ur. w 1942 r., publicysta i krytyk muzyczny popularyzator muzyki operowej ,
część dialektu mazowieckiego języka polskiego; powstała w wyniku wymieszania się różnych gwar polskich, którymi mówili osadnicy kolonizujący południową część Warmii w XIV w ,
powolny austriacki taniec ludowy ,
warzywo, owoc (jagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
przekładnia, w której zastosowano połączenia mechaniczne w celu uzyskania transmisji mocy i zmiany parametrów ruchu ,
ten, który praktykuje, wypełnia praktyki religijne ,
ktoś chudy, zazwyczaj o zapadniętych policzkach, które upodobniają twarz do szczurzego pyszczka ,
włoski śpiewak, baryton (1857-1928); mistrz belcanta ,
krewny żyrafy z nogami w białe pręgi ,
wariant zapisu litery lub wyrazu albo głoski, funkcjonujący w danym języku w wyniku jego wewnętrznego zróżnicowania ,
tkanina wzorzysta, pokryta deseniem odbitym przy użyciu szablonów i specjalnych farb ,
obraz telewizyjny ,
sytuacja, którą można uznać za żart, często bolesny dla kogoś ,
gatunek muzyki granej na mechanicznych instrumentach, których kształt ustalił się w XIX w., korzystającej z form muzycznych klasycyzmu, stawiany w opozycji do muzyki rozrywkowej ,
... winny, przyprawa ,
pstrokaty rumak ,
zabawa, polegająca na ślizganiu się po powierzchni lodu z rozbiegu ,
Ben, malarz i rzeźbiarz angielski (1894-1982) geometryczne kompozycje abstrakcyjne ,
nauczka, sytuacja, w której ktoś dostaje dotkliwą lekcję, wycisk ,
popularna metoda uwikłana rozwiązywania znanych w fizyce i inżynierii równań różniczkowych cząstkowych metodą różnic skończonych ,
przejaw (np. intelektu, pomysłowości, dowcipu), uwidaczniający się zwykle nagle i na krótko ,
właściwie Dudevant - pisarka francuska (1804-76), przyjaciółka Chopina -powieści, dramaty, szkice literackie

Komentarze - CECHA INSTYTUCJI,STANOWIĄCEJ WŁADZĘ USTAWODAWCZĄ I WYKONAWCZĄ W ODNIESIENIU DO KONKRETNEJ GRUPY (NP. SAMORZĄD STUDENCKI, ADWOKACKI, GMINNY ITP.). Dodaj komentarz

5×1 =

Poleć nas znajomym:

x