CECHA KOGOŚ, KTO JEST NA EMIGRACJI, LUB CZEGOŚ, CO POWSTAŁO NA EMIGRACJI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

EMIGRACYJNOŚĆ to:

cecha kogoś, kto jest na emigracji, lub czegoś, co powstało na emigracji (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CECHA KOGOŚ, KTO JEST NA EMIGRACJI, LUB CZEGOŚ, CO POWSTAŁO NA EMIGRACJI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 20.222

OKTAEDRYT, ZBOCZENIEC, PŁUCA, WARSZTAT, KRYSZTAŁ NAŚLADOWCZY, MIKROSKOPIJNOŚĆ, WROSTEK, NIEZGŁĘBIONOŚĆ, INFORMACJA, SZLACHETNOŚĆ, BEZDUSZNOŚĆ, DZIECIĘ, NIETOPERZE OWADOŻERNE, WIESZAK, WIĘZADŁO OBŁE, ANALIZA FRAZOWA, WARIACYJNOŚĆ, OBWIEŚCICIEL, BREST, ZAPONA, PROGRAM, BANKOWOŚĆ SPÓŁDZIELCZA, EFEKT, MECENASKA, GROŃ, SAMOURZECZYWISTNIANIE, PRZYTOMNOŚĆ, KLUCZ, NIEOBOJĘTNOŚĆ, KLAG, GŁOWA, SŁONIOROŚL, UBOGI KREWNY, OPERACJA, REFORMATOR, ZROBIENIE NA ODPIERDOL, OBSZAR, ELASTIK, SPECYFIKACJA, PŁYN INFUZYJNY, MARCÓWKA, FILM SF, SMAKOWITOŚĆ, ORONGO, AEROZOL, RONDELA, ZNAK DIAKRYTYCZNY, ENERGIA, LEVEL, BAND, ZMIENNA ZALEŻNA, CHROMOSOM AKROCENTRYCZNY, BARWNIK SPOŻYWCZY, WYCINEK, ANACHRONICZNOŚĆ, PREDYKCJA, BERLACZ, OSTOJA, URLOP DZIEKAŃSKI, KUMULACJA, KOŃ NA PATYKU, PIWO, SKALEŃ AWENTURYNOWY, TOFFI, KAMIENICA, ODSŁONIĘCIE, ŚRODKOWY PALEC, MOCZ, WARIACJE, TERPEN, DIFFERENTIA SPECIFICA, PODEJRZANA, PULPIT, WISKOZA, OCHRONNIK, WYKŁAD, NAUKA MEDYCZNA, KOMÓRKA ZWOJOWA, NIEPOKORNOŚĆ, ŚWIĘTOKRADZTWO, ZDOBINA, LEW SALONOWY, KAMIEŃ OZDOBNY, LONDEK, GARDA, TRANSPARENCJA, POWIEŚĆ PRZYGODOWA, ŁAŃCUCH, BIAŁA DIETA, DOZA, GALERIA, PRECYPITACJA, ADIANTUM WŁAŚCIWE, STOLIK, BRUTALNOŚĆ, SAKRAMENT, PRZESYP, BARANEK WIELKANOCNY, ANTABA, SRACZKA, PROSTAK, PIĄTA CZĘŚĆ, CYNGIEL, ATONIA, WRĘBNIK, KORAL MADREPOROWY, PODEJŹRZON MARUNOWY, ODRĘTWIENIE, DŁUGIE RĘCE, ŚWIAT, ZBROJA KRYTA, EKSPRES, AKORD, KWAS, GOUDA, ANTONOMAZJA, PRZEDZIAŁ BAGAŻOWY, DRZWI, SŁODKA BUŁKA, DOBOSZKA, LEPSZOŚĆ, POKÓJ GOŚCINNY, PRZĘSŁO, KOALICJANT, DELIKATNOŚĆ, PŁOMIEŃ WYLOTOWY, TEMPERATURA ZAPŁONU, KWADRATURA KOŁA, SKRÓT SYLABOWY, TALAR, NIELUDZKOŚĆ, LIFTING, DOM PRZEDPOGRZEBOWY, REKTYFIKACJA KRZYWEJ, ARKEBUZER, NIEREGULARNOŚĆ, ZAWIKŁANIE, ANTYPATYCZNOŚĆ, KLUCZ, STANOWISKO, PRZESTAWNIA, JOGURCIK, PONCZÓWKA, NADAWCA PUBLICZNY, UBOGOŚĆ, PLEŚNIAK, ZWARCIE SZEREGÓW, FUTRO, WIRTUOZERIA, ALFABET MIGANY, WĘZEŁ MAŁŻEŃSKI, BIAŁKO, MINERAŁ, PRACOWNIK PRODUKCYJNY, REZERWA, ŁBISKO, KONWERTOR, GUZ, ABFARAD, MODUŁ MIESZKALNY, KURHAN, ZBŁĄKANA OWCA, CWANOŚĆ, PAZUR, PAN, ZŁOTKO, WYKLUCZENIE, SZORSTKOŚĆ, DOSIEBNOŚĆ, WYKLUCZENIE, NIESAMOISTNOŚĆ, POLER, PODWODA, BENTO, NADAJNIK TELEWIZYJNY, GOLEC, ĆWICZENIE, CZAS FABULARNY, KOŁOWRÓT, PŁOTKA, PRACOWNIK FIZYCZNY, POETA, SKAFANDER, ŚMIECH, LEASING OPERACYJNY, KRZYKACTWO, ROZBRAT, KANTOR, TROLL, INSPIRATOR, PRODUKT UBOCZNY, OSŁABIACZ PODRZUTU, UŻYTEK LEŚNY, OPAŁ, DROŻDŻE, KORYFEUSZ, BOMBERKA, LARGO, DRĘTWOTA, SŁODYCZ, STOPKA, HELISA, MONOGAMIA, HINDUSKI, DEKIEL, HARMONIJNOŚĆ, WYZWOLICIEL, KARCZMA, DZIESIĄTA CZĘŚĆ, HERB, SEKUNDA, POJEDYNCZOŚĆ, TRAGIZM, SEKTOR PRYWATNY, POKŁOSIE, ZALEŻNOŚĆ, ODWROTNA STRONA MEDALU, OGRÓDEK, POSYBILIZM, CHRUPKOŚĆ, SEKSTET, OUDRY, AKTORKA, CHLEBOWIEC, KONTRDEMONSTRACJA, PRAWO HOOKE’A, MODRASZEK KORYDON, PRADZIAD, ZNAK GRANICZNY, DOMINACJA PEŁNA, ALAIN, CZYŚCIOCHA, KONWIKT, FUNDUSZ MIESZANY, POWIEŚĆ S-F, NADWYŻKA, WAŁ, AKTYWNOŚĆ, OCZYSZCZACZ, BLOK ENERGETYCZNY, INTERNACJONALIZM, KORSARZ, MASZT, KLEROMANCJA, TYMPANON, ISLAM, TYTUŁ PRAWNY, PRACA INTERWENCYJNA, WICHROWATOŚĆ, POSEŁ, INTELIGENCJA WERBALNA, KOJARZENIE, WIDZOWNIA, MONETKA, KRĘG, KURT, PALEC, DOWOLNOŚĆ, MŁODZI, PRZEKŁADNIA HYDRAULICZNA, POMPA TŁOKOWA, WZÓR PRZEMYSŁOWY, EPIZOD, MIESZKANIE SŁUŻBOWE, BUDOWA SŁOWOTWÓRCZA, AMERYKAŃSKOŚĆ, TESLAR, WINO DESEROWE, CZEPLIWOŚĆ, TONAŻ, LIPA, ATOMOWA JEDNOSTKA MASY, CUG, OMIEG ZACHODNI, ZUPA Z GWOŹDZIA, POWIEŚĆ POLIFONICZNA, BITNOŚĆ, FRYZ, SUROWIEC ENERGETYCZNY, TUNBERGIA MYSORSKA, BLEDZIUCH, POLITYKA DYSKONTOWA, STAWKA AWANSOWA, SYLWETKA, RODZIC CHRZESTNY, KRUCHE CIASTO, ZAPRZEDANIEC, OBRAMIENIE, TUMBA, MIESZANIEC, KURAK, PRZEWROTKA, PREDYLEKCJA, BAŃKA MYDLANA, SUBSYSTENCJA, ANTYKWA, SIDARA, ROZSTANIE, PRZECIWLEGŁOŚĆ, ?CHROPAWOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 20.222 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CECHA KOGOŚ, KTO JEST NA EMIGRACJI, LUB CZEGOŚ, CO POWSTAŁO NA EMIGRACJI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CECHA KOGOŚ, KTO JEST NA EMIGRACJI, LUB CZEGOŚ, CO POWSTAŁO NA EMIGRACJI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
EMIGRACYJNOŚĆ cecha kogoś, kto jest na emigracji, lub czegoś, co powstało na emigracji (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

EMIGRACYJNOŚĆ
cecha kogoś, kto jest na emigracji, lub czegoś, co powstało na emigracji (na 13 lit.).

Oprócz CECHA KOGOŚ, KTO JEST NA EMIGRACJI, LUB CZEGOŚ, CO POWSTAŁO NA EMIGRACJI sprawdź również:

wielkość, wspaniałość, np. talentu ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady krasnorostów (Rhodophyta) ,
bajkopisarz gr. z Frygii ,
jednoroczna roślina ozdobna o lejkowatych, niekiedy strzępiastych kwiatach ,
rdzenna mieszkanka Laponii ,
prądnica przy rowerze ,
pokładnica krawężnikowa ,
lekkoatleta, dwukrotny mistrz olimpijski w trójskoku z Rzymu i Tokio, pierwszy człowiek, który przekroczył granicę 17 m, rekordzista świata wynikiem 17,03 m ,
impreza sylwestrowa ,
nurt teologiczny w kalwinizmie wysuwający m.in. następujące postulaty: 1) Bóg pragnie zbawić każdego, kto zachowuje wiarę 2) Chrystus umarł za wszystkich ludzi, choć korzystają z tego tylko wierzący w Niego ,
w muzyce: wysokie tony głosu śpiewaka; często pluralis ,
zbiór przepisów prawnych ,
Stipa - rodzaj trawy śródziemnomorskiej z rodziny wiechlinowatych; wszystkie gatunki są kserofitami występującymi na suchych siedliskach w formacjach trawiastych, w strefach klimatu umiarkowanego i zwrotnikowego obu półkul ,
brzmienie wypowiedzi wyrażające treści niezawarte w czysto językowej jej warstwie ,
zwolennik, wyznawca poglądów aleksandryjskiego kapłana Ariuszal; odrzucał niektóre dogmaty chrześcijańskie; wiarę w Trójcę Świętą, zwierzchnictwo papieża, hierarchię kościelną ,
żołnierz pełniący służbę przyboczną przy głowie państwa ,
cecha stanów, idei, czynów i zachowań: to, że coś jest zgodne z prawem, uczciwe ,
(1889-1963), francuski pisarz, scenarzysta, reżyser filmowy, malarz, poezje, dramaty, powieści poetyckie, libretta operowe ,
dawniej potocznie o samochodzie terenowym ,
Cygnus buccinator - gatunek dużego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae); żyje w Ameryce Północnej ,
rodzaj składanego (najczęśiej półokrągłego w przekroju bocznym) daszka, osłaniającego okno lub wystawę sklepową ,
unita zamieszkały we Włoszech, należący do Kościoła rzymskokatolickiego, lecz zachowujący odrębny obrzadek grecki ,
otacza łyko drzewa ,
film trwający ponad 55 minut, przeciętnie 90-132 minut ,
zjawisko występowania zmian kierunku i natężenia namagnesowania pod wpływem naprężeń mechanicznych, spowodowanych siłami zewnętrznymi ,
rowek śrubowy biegnący obok grzbietu gwintu ,
motyl z rodziny omacnicowatych, którego gąsienice żerują w szyszkach drzew iglastych ,
zwykle jedna godzina lekcyjna w tygodniowym planie nauczania, która jest przeznaczona do dyspozycji wychowawcy danej klasy ,
mieszkanka Bolimowa, kobieta pochodząca z Bolimowa ,
wyraki, tarsjusze, Tarsiidae - rodzina drapieżnych ssaków naczelnych, tradycyjnie zaliczanych - ze względu na zewnętrzne podobieństwo, zwłaszcza do galagowatych - do małpiatek, choć są bliżej spokrewnione z małpami i obecnie klasyfikowane w kladzie wyższych naczelnych (Haplorrhini); stanowią jedyną wśród ssaków naczelnych rodzinę o wyłącznie drapieżnym trybie życia; żyją na Sumatrze i Celebes (w Indonezji) oraz na Filipinach

Komentarze - CECHA KOGOŚ, KTO JEST NA EMIGRACJI, LUB CZEGOŚ, CO POWSTAŁO NA EMIGRACJI. Dodaj komentarz

8-2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast