STOP MIEDZI I NIKLU, KTÓRY MOŻE ZAWIERAĆ DOMIESZKĘ KRZEMU, ŻELAZA, ALUMINIUM LUB MAGANU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MIEDZIONIKIEL to:

stop miedzi i niklu, który może zawierać domieszkę krzemu, żelaza, aluminium lub maganu (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "STOP MIEDZI I NIKLU, KTÓRY MOŻE ZAWIERAĆ DOMIESZKĘ KRZEMU, ŻELAZA, ALUMINIUM LUB MAGANU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.073

CHARAKTERYSTYKA, PURPURA, ZAKRĘT, WYDŁUŻALNIK, GLOJOPELTIS WIDLASTA, DOPPELGANGER, DNO, MOTYLEK, KONIK, DYPTYCH, BEZPROBLEMOWOŚĆ, FIRMANCTWO, JARZĘBINÓWKA, IRRADIACJA, FELER, DESER, PIZZER, DZIEWIĄTA WODA PO KISIELU, ASTMA, STACJA ELEKTROENERGETYCZNA, RULIK, ASOCJATYWNOŚĆ, CIOTA, TERCJA, WYBUCHOWOŚĆ, KUPAŹ, BALDACHIM, OSOBA, SZOK CENOWY, OMAR, STARA DUPA, ASYSTENTKA SPOŁECZNA, PANORA, ŚMIGŁOŚĆ, KLINKIER, WYROBNIK, KORZENIONÓŻKA, SILNIK LOTNICZY TŁOKOWY, POJAZD SILNIKOWY, PIÓRKO, DRUK AKCYDENSOWY, TAKSON PARAFILETYCZNY, JEDNOSTKA NAUKOWA, STYPENDIUM, TOPIELISKO, OGONICE, ASYSTA, ROZGRZEWACZ, CEWKA INDUKCYJNA, NIEWŁAŚCIWOŚĆ, MAKAGIGI, TRANSLACJA, ŚCIGAŁKA, POPELINA, MONITOR, MIENIE, CZEREŚNIA, KOPUŁA PANCERNA, ORTOGRAFIA, CIASTO, FANTOM, DZIEŁO, MOPEK, SPRAWNOŚĆ, ARABESKA, PŁÓD, KUDŁACZ, DUŃSKOŚĆ, TENDENCJA, GERMAŃSKI, NACISK, STAL, FILET, WACŁAW, ISKRA, DOKUMENT PAPIESKI, OBRÓT WTÓRNY, ŁOPATACZ, PROLEK, ZACIESZ, NADSCENIE, POSKROMICIEL, OBŁĘK, ADWEKCJA, WAŁEK, KIEŁ, GŁOSICIEL, CZŁOWIEK PRACY, WYNAGRODZENIE, WATA, STOP-KLATKA, DEPORTACJA, TOP, WSTĘŻNIAKI, ZAMSZ, PĘCZAK, STOSUNEK, SWOJAK, PAROBEK, HOLK, GEN LETALNY, TRANSMISJA, FAZA, KONSEKRACJA, MIGRACJA, JAN, ROZWÓRKA, CYFRONIK, GWAREK, WIRTUOZOSTWO, HEGEMON, SYSTEM, MIRLITON, HISZPAŃSKI, BEZPIECZEŃSTWO JĄDROWE, RENTA INWALIDZKA, TOWAR AKCYZOWY, DYPODIA, SZPILECZKA, KOLARSTWO ŚCIEŻKOWE, KAZAMATA, MAGISTERIUM, PIES, MINIATURZYSTA, NADWYŻKA, BUDA, MUZYKA, FOSFORYT, FETYSZYSTA, KULTURA WIELBARSKA, SZAŁWIA, SPÓŁKA POWIĄZANA, PIDŻIN, TRZĘSIDŁA, KABRIOLECIK, BORZEŚLAD ZWISŁY, NI, BIELIZNA, KOMUNIA, SKARŻĄCY, NOTKA, WRĘGA, REAKCJA SPRAWCZA, KARMEL, PALTO, ODŁAMKOWY, SKALNICZEK SIWY, TRANSFORMATORNIA, ROZŁUPKA, AUTAKOID, ARKADA, PRZESZKODOWIEC, BEZBRZEŻE, ANATOL, STUPOR, PORCELANA STOŁOWA, SWORZEŃ, FOTOALBUM, WŁAŚCICIEL ZIEMSKI, PARTYCYPACJA SPOŁECZNA, LUKA STRATYGRAFICZNA, PRZEBITKA, TABAKIERKA, SKUNKS, BAŃKA, EWALUACJA SPLOTOWA, OPIS, WIRTUOZOSTWO, MNIEJSZOŚĆ NARODOWA, KOWAR, ZAPORA WODNA, SIODEŁKOWCE, TOPIELEC, ŚMIERDZIUCH, MAGNES, FORMALIZACJA, DESKA ŚNIEŻNA, ANOMALIA POLANDA, KLUCZ, HUMANISTA, DYSALTERACJA, GABINET, KOREK, ZGINIĘCIE, GOŚĆ, GAD, SAMIEC, AKROLIT, MATUZALEM, TRAWERS, REKWIZYCJA, OBRONA STREFOWA, RÓŻA BARYTOWA, LATARNIOWIEC, SYLFON, WYGŁOS ABSOLUTNY, BICIE CZOŁEM, ŻEBRO, ZBOCZENICA, GLORIA, ARABSKI, DOJRZAŁOŚĆ, KANAŁ PRZERZUTOWY, DZIELNICA, SPEAKER, GRZYB NADRZEWNY, TAMPON, JUBILER, LODY, KRAJANKA, JURYSDYKCJA, BEZECEŃSTWO, PUDEŁKO, PORZĄDNIŚ, PIĘCIOBOISTA NOWOCZESNY, RYTOWNICTWO, ZAWIKŁANIE, ELITARYSTA, ŁAPA, ROZCIEŃCZALNIK, MAŚLANKA, FAJKA, SPONDYLOSOMA, TAŚMA, LUJEK, PLEBS, ŻACHWY, ŚWIĄTEK, STRYJ, ALOES, RYNEK NIEDOSKONAŁY, KARTACZOWNICA GATLINGA, PŁACA, PENTAPTYK, PŁASKOSZ, AGAMA, OSPAŁOŚĆ, CHORWACKOŚĆ, PRĘDKOŚĆ WYLOTOWA, SWĘDZENIE, STACJA, WIĆ, JEDNOSTKA MOBILIZUJĄCA, WYCHÓD, ILLOKUCJA, MIEDZIONIKIEL, KARENCJA, PODODDZIAŁ, PION, LIŚCIAK, KANWA, BERŻERA, KUŚNIERCZYK, SKŁADNIK POKARMOWY, INDIANIN, INTRUZJA, KOLONIZATOR, WISIOREK, TEOGONIA, RAKIJA, DYSZKANCIK, LEGNANO, GRZYB ZŁOTAWY, OBRÓT, TRZMIELINA, INSTRUKCJA KANCELARYJNA, MAŁŻEŃSTWO MORGANATYCZNE, SZALBIERZ, STYL IZABELIŃSKI, PASER, SIODZI, OCULUS, PRÓCHNICZEK, SNAJPER WYBOROWY, KURTYNA, BLENDA SMOLISTA, WIEŻA KOŚCIELNA, SKRZELOTCHAWKI, GŁUCHY TELEFON, TOPENANT, KLOCEK, REDA, DWUTAKT, ASOCJACJA ROŚLINNA, KOTLINA KŁODZKA, TERMOLUMINESCENCJA, CHOROBA PLUMMERA, TELEGRAM, PRZEKIEROWANIE, ZGŁOSZENIE AKTUALIZACYJNE, DEKLARACJA, MATERIAŁ ROZMNOŻENIOWY, DEKALKOMANIA, JARZĘBINA, OGNIWO SREBROWE, OBWIĄZKA, NIEDOJRZAŁOŚĆ, SUMER, KOCHANEK, ?DRAMAT GANGSTERSKI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.073 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

STOP MIEDZI I NIKLU, KTÓRY MOŻE ZAWIERAĆ DOMIESZKĘ KRZEMU, ŻELAZA, ALUMINIUM LUB MAGANU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: STOP MIEDZI I NIKLU, KTÓRY MOŻE ZAWIERAĆ DOMIESZKĘ KRZEMU, ŻELAZA, ALUMINIUM LUB MAGANU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MIEDZIONIKIEL stop miedzi i niklu, który może zawierać domieszkę krzemu, żelaza, aluminium lub maganu (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MIEDZIONIKIEL
stop miedzi i niklu, który może zawierać domieszkę krzemu, żelaza, aluminium lub maganu (na 13 lit.).

Oprócz STOP MIEDZI I NIKLU, KTÓRY MOŻE ZAWIERAĆ DOMIESZKĘ KRZEMU, ŻELAZA, ALUMINIUM LUB MAGANU sprawdź również:

w żeglarstwie: zgrubienie, wypukłość rękojeści wiosła ,
dobra naturalne dostępne dla człowieka, odnawialne źródła energii i kopaliny ,
osoba mało inteligentna, tępa ,
jednostka używana w informatyce oznaczająca kwadrylion bajtów (1 JB = 1E+24 B) ,
samojezdna maszyna wyrównująca przebieg i płaszczyznę toru kolejowego ,
instrument muzyczny z grupy idiofonów klawiszowych, wynaleziony pod koniec XIX w., przypominający kształtem fisharmonię; dźwięki wytwarzane są poprzez uderzania uruchamianych przy pomocy klawiszy młoteczków w połączone z rezonatorem skrzynkowym metalowe płytki, które wydają dźwięk zbliżony do dzwonków ,
świstek papieru, plakietka potwoerdzające dokonanie opłaty za coś ,
nauka o kulturze i języku Grecji starożytnej i współczesnej ,
egzemplarz cudo ,
miejsce, gdzie dwa elementy geograficzne, np. dwie drogi, ramiona rzeki, pasma górskie, rozchodzą w różne strony ,
zespół cech typowych dla Dolnego Śląska, czegoś z tego regionu lub jego mieszkańca ,
miasto w Indiach (Karnataka) główny w kraju ośrodek eksploatacji złota i srebra ,
mistyczno-ascetyczny kierunek w islamie powstały w VII i VIII w ,
człowiek bez energii, niezgrabny, niezaradny ,
Aphrodroma brevirostris - gatunek ptaka z rodziny burzykowatych (Procellariidae) ,
kraina historyczna w południowo-wschodniej Francji, we francuskich Alpach, przy granicy ze Szwajcarią i Włochami ,
kod ISO 4217 dolara Brunei ,
duża karuzela z siedzeniami rozmieszczonymi na kole obracającym się w pionie ,
proces zachodzący w zakresie ekonomii ,
tzw. figura przydrożna, kapliczka, krzyż, małe, przydrożne miejsce kultu ,
końcowa część widlastego rozgałęzienia bezlistnych pędów kopalnych paprotników psylofitów ,
inna nazwa opieńki cesarskiej ,
stopień w okopie bądź wale fortu, umożliwiający strzelanie z broni ręcznej ponad przedpiersiem ,
żużlowiec szwedzki, siedmiokrotny mistrz świata w latach 1970-77 ,
lampa stroboskopowa, dająca charakterystyczne, przerywane światło, używana w celach rozrywkowych ,
organizm, który jest zdolny się zregenerować ,
element mający za zadanie przyjmowanie energii uderzenia i chronienie elementu (pojazdu, budowli, miejsca) na którym jest zamocowany ,
but z grubą podeszwą, zakładany na miękki pantofel przy wychodzeniu z domu na ulicę, noszony ok. XI-XVIII w ,
to, że jakaś czynność jest wykonywana bez litości ,
kwadratowa sieć rybacka o powierzchni nie większej niż 1×1 m i oczkach sieci nie mniejszych niż 5 mm, rozpięta na dwóch skrzyżowanych pałąkach, służąca do łowienia ryb na przynętę

Komentarze - STOP MIEDZI I NIKLU, KTÓRY MOŻE ZAWIERAĆ DOMIESZKĘ KRZEMU, ŻELAZA, ALUMINIUM LUB MAGANU. Dodaj komentarz

3×4 =

Poleć nas znajomym:

x