ZESPÓŁ DOKUMENTÓW I PRZEDSIĘWZIĘĆ OPRACOWANYCH W CZASIE POKOJU, POZWALAJĄCY NA PLANOWE PRZESTAWIENIE POTENCJAŁU PAŃSTWA, A ZWŁASZCZA JEGO SIŁ ZBROJNYCH, Z WARUNKÓW POKOJOWYCH NA WOJENNE, PRZEWIDUJĄCYCH MOŻLIWOŚĆ PRZEPROWADZENIA MOBILIZACJI CZĘŚCIOWEJ LUB POWSZECHNEJ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PLAN MOBILIZACYJNY to:

zespół dokumentów i przedsięwzięć opracowanych w czasie pokoju, pozwalający na planowe przestawienie potencjału państwa, a zwłaszcza jego sił zbrojnych, z warunków pokojowych na wojenne, przewidujących możliwość przeprowadzenia mobilizacji częściowej lub powszechnej (na 17 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZESPÓŁ DOKUMENTÓW I PRZEDSIĘWZIĘĆ OPRACOWANYCH W CZASIE POKOJU, POZWALAJĄCY NA PLANOWE PRZESTAWIENIE POTENCJAŁU PAŃSTWA, A ZWŁASZCZA JEGO SIŁ ZBROJNYCH, Z WARUNKÓW POKOJOWYCH NA WOJENNE, PRZEWIDUJĄCYCH MOŻLIWOŚĆ PRZEPROWADZENIA MOBILIZACJI CZĘŚCIOWEJ LUB POWSZECHNEJ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.772

UWŁASZCZENIE BEZPOŚREDNIE, BIEGUN, NIESAMOWITOŚĆ, EDYKUŁ, FIGURA RETORYCZNA, TARLAK, KARŁOWATOŚĆ, KOSZT BEZPOŚREDNI, MIKROKLIMAT, NIEWYBUCH, OCZOJEBKA, MANAGEMENT, BEZPIECZEŃSTWO OSOBOWE, WEJŚCIE, WIECZÓR POETYCKI, PODKŁADKA, WÓZ MEBLOWY, INSTRUMENT DĘTY DREWNIANY, SZCZEĆ, SZMER, PRZYŚPIESZENIE, ABLUCJA, SIŁA ELEKTROMOTORYCZNA, KOMPOTIERA, LOKATOR, ANTEPEDIUM, TRAGIZM, PRAWO BERNOULLIEGO, KUPLET, IZBICA, ALARM SZALUPOWY, TARGANIEC, MIMOZA, URODA, OBSŁUGIWANIE, GODZINA PRAWDY, KULT LUNARNY, BROKAT, JUMPER, GODNOŚĆ, KONWENT, SER, SCIENCE FICTION, HYBRYDYZACJA KWASÓW NUKLEINOWYCH, ZESPÓŁ LHERMITTE'A, ZRÓWNOWAŻENIE, ZESPÓŁ MAJACZENIOWY, TKANKA ROŚLINNA, MENSA, POKRZYWKA, LUMBALIZACJA, PIERWSZA POMOC, ŚWIATŁA PRZECIWMGIELNE, NASADA, PADWAN, SKORPIONOWIEC BRUNATNY, ANGIELCZYK, KOŁO, PRZELICZNIK, WINIETA, SMOŁA WĘGLOWA, KORDON, MARGINES, SPEKTROSKOPIA, PILOT, NACIEK JASKINIOWY, ANDORKA, TWARDE LĄDOWANIE, RADIOMAGNETOFON, POSZKODOWANY, PUNKTUALNOŚĆ, POZWOLENIE NA BUDOWĘ, MARKIZA, LEGALIZACJA PIERWOTNA, POIMEK, NIEZALEŻNOŚĆ, ŻYTO, MOZART, PIERWSZOPLANOWOŚĆ, MOCARSTWO, KOLANO, TALAR, PŁOMIEŃ, WIADRO, METYS, PŁETWA, SKÓRZAK, CZARKA, ŁUPEK PARAFINOWY, OFIAKODON, BUJANIE, NIEDOROZWÓJ, PSEUDOMORFIZM, SÓL ORGANICZNA, OKA, BODMERIA, ETAT RĘBNY, PRZYLŻEŃCE, MONOPOL, HUBA, EINSIEDLER, MASZOPERIA, ZALESIANIE, KAJAK, INFOGRAFIKA, KANGUR OLBRZYMI, NIEŻYCIOWOŚĆ, WZÓR JAWNY, ZNAK, AURA WITALNA, KLUBOWIEC, JEDENASTY, KONCERT, PELAGRA, WYRZUT SUMIENIA, ANALIZA, KIEŁŻ, MOSH, ABFARAD, KSZTAŁTY, RYNKA, KAMIEŃ PÓŁSZLACHETNY, REPOZYCJA, KOMŻA, PODPIS ELEKTRONICZNY, EMALIA, TARANTELLA, HEBAN, FILM SCIENCE-FICTION, ANTONOMAZJA, EKSPRES, RUM, LOGGIA, STRUMIEŃ, PENTAPTYK, OBÓZ ZAGŁADY, NAMASZCZENIE CHORYCH, JAMA, ROLNICA ZBOŻÓWKA, FORMACJA, IDIOMATYZM, KOŃ CUGOWY, TARANTELA, LAPILLI, CENTRALA, MIKS, KREACJA, LAMINAT, SYSTEM EMERYTALNY, DRĘTWOTA, KOLONIZATOR, C, ŚWIADCZENIE REPRYWATYZACYJNE, DOMEK LORETAŃSKI, OSIEMNASTY, HALOGENEK, SEPLENIENIE MIĘDZYZĘBOWE, PRZENOSICIEL, DZIADEK DO ORZECHÓW, PLAŻA, SIEDMIOKROTNOŚĆ, PUGILARES, PASKUDNIK, GLIZA, IMINA, BRYKLA, GALERIA, STACJA ELEKTROENERGETYCZNA, SARNA, RADCA, JASKINIA LODOWA, WŁOSKI, CHÓW, PÓŁPOŚCIE, DZIAŁ WÓD, POR, TAG, CENZURA, SULFAMETOKSAZOL, UDERZENIE, MATERAC, POJEMNOŚĆ TURYSTYCZNA, DRUKARKA ELEKTROCZUŁA, ANETA, KORONA, MILANEZ, REKOMENDACJA, BLENDA, FIRMÓWKA, ORGANIZM, SKOŃCZONOŚĆ, WAPNIAK, ŁOTOK, TUNIKA, TORFOWIEC ODGIĘTY, ZEBROID, BUCHTA, TARAS WIDOKOWY, PAS DROGI GRANICZNEJ, FUTRO, EMBRION, PRZEKĄSKA, PAPROTNICA KRÓLEWSKA, TEOKRACJA, DŁUGODZIÓB, TARAN, ZESPÓŁ BECKWITHA-WIEDEMANNA, WOSZCZYNA, STEMPEL, NARAMIENNIK, PANI, CHLAJNA, DIAMENT, LASKOWANIE, POLIS, SKONIA, STAUROPIGIA, DROGI ŻÓŁCIOWE, POTOP SZWEDZKI, ZASUWNICA, GROBING, ŻŁÓB, HEJT, KATALIZA, WCZASY POD GRUSZĄ, SUROWIEC ENERGETYCZNY, ANTENA RAMOWA, KRA, ROZCIEŃCZALNIK, NAROŻNIK, STYPENDIUM, ZWIĄZEK CYKLICZNY, HASŁO WYWOŁAWCZE, ŻYRAFA, ROZDZIELACZ ELEKTRYCZNY, AGRESJA, PODPORA, KORD, CZUBEK, SKWAPLIWOŚĆ, PROTETYKA STOMATOLOGICZNA, AFIKS, MIESZANINA, FASOLA, WIEŚ, BROŃ JĄDROWA, MAZER, GLOSA, BROŃ DRZEWCOWA, SEKULARYZACJA, KOPROFIL, ZATWARDZENIE, SZUFLA, KRÓTKOSZ SZORSTKI, APORT, SZYSZKA, CHARAKTER, ATRAMENT SYMPATYCZNY, BUŁAN, OKRĘT, FAŁSZYWA PRÓŻNIA, AGENDA, MONODIA, DYPTYCH, IMPROMPTU, UPRAWNIENIE ADMINISTRATORSKIE, MÓZGOWE PORAŻENIE DZIECIĘCE, KIJANKA, ALKOWA, TRANSPOZYCJA, SMOLT, NADAKTYWNOŚĆ, KRWOTOK, KOBIETA Z PRZESZŁOŚCIĄ, ŻONA LOTA, PISZCZAŁKA, PRAWO GAUSSA, PODRZUT, FRAZA, ŻAGIEL REJOWY, ASTRONAWIGACYJNY SYSTEM KIEROWANIA, BURT, ALGEBRA LINIOWA, MEBLOWÓZ, POLE, BAGAŻ, NIESPIESZNOŚĆ, RENA, IZOLATKA, RYNEK FORMALNY, ODCHYŁ, WIDEŁKI HERETYKÓW, PRANIE PIENIĘDZY, WYPOWIEDŹ ASERTORYCZNA, NIEŁUPKA, PIĘCIOGROSZÓWKA, MOKRADŁOSZ OLBRZYMI, PŁOTEK, WINA KWALIFIKOWANA, ?KONSULTANTKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.772 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZESPÓŁ DOKUMENTÓW I PRZEDSIĘWZIĘĆ OPRACOWANYCH W CZASIE POKOJU, POZWALAJĄCY NA PLANOWE PRZESTAWIENIE POTENCJAŁU PAŃSTWA, A ZWŁASZCZA JEGO SIŁ ZBROJNYCH, Z WARUNKÓW POKOJOWYCH NA WOJENNE, PRZEWIDUJĄCYCH MOŻLIWOŚĆ PRZEPROWADZENIA MOBILIZACJI CZĘŚCIOWEJ LUB POWSZECHNEJ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZESPÓŁ DOKUMENTÓW I PRZEDSIĘWZIĘĆ OPRACOWANYCH W CZASIE POKOJU, POZWALAJĄCY NA PLANOWE PRZESTAWIENIE POTENCJAŁU PAŃSTWA, A ZWŁASZCZA JEGO SIŁ ZBROJNYCH, Z WARUNKÓW POKOJOWYCH NA WOJENNE, PRZEWIDUJĄCYCH MOŻLIWOŚĆ PRZEPROWADZENIA MOBILIZACJI CZĘŚCIOWEJ LUB POWSZECHNEJ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PLAN MOBILIZACYJNY zespół dokumentów i przedsięwzięć opracowanych w czasie pokoju, pozwalający na planowe przestawienie potencjału państwa, a zwłaszcza jego sił zbrojnych, z warunków pokojowych na wojenne, przewidujących możliwość przeprowadzenia mobilizacji częściowej lub powszechnej (na 17 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PLAN MOBILIZACYJNY
zespół dokumentów i przedsięwzięć opracowanych w czasie pokoju, pozwalający na planowe przestawienie potencjału państwa, a zwłaszcza jego sił zbrojnych, z warunków pokojowych na wojenne, przewidujących możliwość przeprowadzenia mobilizacji częściowej lub powszechnej (na 17 lit.).

Oprócz ZESPÓŁ DOKUMENTÓW I PRZEDSIĘWZIĘĆ OPRACOWANYCH W CZASIE POKOJU, POZWALAJĄCY NA PLANOWE PRZESTAWIENIE POTENCJAŁU PAŃSTWA, A ZWŁASZCZA JEGO SIŁ ZBROJNYCH, Z WARUNKÓW POKOJOWYCH NA WOJENNE, PRZEWIDUJĄCYCH MOŻLIWOŚĆ PRZEPROWADZENIA MOBILIZACJI CZĘŚCIOWEJ LUB POWSZECHNEJ sprawdź również:

wycieczka z dreszczykiem ,
Gatunek ten został ostatnio przesunięty z rodzaju fasola (Phaseolus) do rodzaju Vigna, ale jest wciąż cytowany jako Phaseolus aureus lub Phaseolus radiatus ,
Mnium stellare - gatunek mchu z rodziny merzykowatych ,
wada przędzy polegająca na występowaniu kłębków zsuniętych w jedno miejsce ,
przedstawienie postaci ludzkiej w taki sposób, żeby cały ciężar spoczywał na jednej nodze z wygięciem tułowia i ramienia w stronę odwrotna ,
ciasto dla solenizanta ,
meksykanka, pierwsza kobieta, która zapaliła znicz olimpijski podczas I.O. w Meksyku ,
tkanina o skośnym splocie, z drobnymi ukośnymi prążkami, wykonywana z różnych surowców, używana na podszewki, sukienki i ubranka dziecięce ,
tkanina jedwabna, która jest przetykana złotą nicią ,
odmiana rzodkwi zwyczajnej o dużym, białym korzeniu ,
lubieżny bożek leśny ,
mnich przepisujący księgi ,
Brassica oleracea var. capitata f. rubra - odmiana kapusty głowiastej; jej liście zawierają antocyjany, co nadaje im czerwonofioletowy kolor ,
trzecie, licząc od dołu przedłużenie masztu ,
stan, w którym nie istnieje coś, co powinno być (lub mogłoby być - w innych warunkach) ,
jeleń jawajski, jelonek jawajski, Axis kuhlii - endemiczny gatunek średniej wielkości ssaka parzystokopytnego z rodziny jeleniowatych; zamieszkuje wyspę Bawean w Indonezji ,
owad ,
zdrobniale o galonie, odznaczeniu ,
zupa z mleka z dodatkiem żółtka ,
utrata zdolność czytania i pisania u osoby dorosłej, niewynikająca z przyczyn medycznych ,
naczelne, suwerenne bóstwo panteonu bałtyjskiego ,
w architekturze - motyw ozdobny w kształcie dwóch ćwierćkół odwróconych łukami do siebie ,
mieszanina stałych wielkocząsteczkowych węglowodorów o żółtawej barwie ,
socjolog amerykański (1880-1949); jeden z twórców socjologii przemysłu w USA ,
badanie - na reprezentatywnej grupie - opinii i nastrojów społecznych, aby dokonać diagnozy i opracować prognozy ,
wypowiedż, która nie ma sensu, jest zbędna, nic nie wnosi ,
kosmonauta radziecki na pokładzie statku Wostok 2 ,
więzadło stawu kolanowego, które znajduje się przy wewnętrznej powierzchni kłykcia bocznego kości udowej ,
chodaki, łapcie ,
praca wykonywana w dzień, dzienna (poranna) zmiana

Komentarze - ZESPÓŁ DOKUMENTÓW I PRZEDSIĘWZIĘĆ OPRACOWANYCH W CZASIE POKOJU, POZWALAJĄCY NA PLANOWE PRZESTAWIENIE POTENCJAŁU PAŃSTWA, A ZWŁASZCZA JEGO SIŁ ZBROJNYCH, Z WARUNKÓW POKOJOWYCH NA WOJENNE, PRZEWIDUJĄCYCH MOŻLIWOŚĆ PRZEPROWADZENIA MOBILIZACJI CZĘŚCIOWEJ LUB POWSZECHNEJ. Dodaj komentarz

7-1 =

Poleć nas znajomym:

x