ELEMENT OSPRZĘTU WIELU URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH, W POSTACI GRUBEGO TALERZA, WYKONANEGO NAJCZĘŚCIEJ Z METALU OSADZONEGO NA ŁOŻYSKACH TOCZNYCH LUB ŚLIZGOWYCH NA OSI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BLOCZEK to:

element osprzętu wielu urządzeń dźwigowych, w postaci grubego talerza, wykonanego najczęściej z metalu osadzonego na łożyskach tocznych lub ślizgowych na osi (na 7 lit.)BLOK LINOWY to:

element osprzętu wielu urządzeń dźwigowych, w postaci grubego talerza, wykonanego najczęściej z metalu osadzonego na łożyskach tocznych lub ślizgowych na osi (na 10 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: BLOCZEK

BLOCZEK to:

notes złożony z połączynych klejem kartek tego samego rozmiaru, najczęściej w miękkiej oprawie lub bez oprawy (na 7 lit.)BLOCZEK to:

element osprzętu wielu urządzeń dźwigowych, w postaci grubego talerza, wykonanego najczęściej z metalu osadzonego na łożyskach tocznych lub ślizgowych na osi (na 7 lit.)BLOCZEK to:

element planszowych gier strategicznych w kształcie prostopadłościanu (na 7 lit.)BLOCZEK to:

drobnowymiarowy materiał budowlany, podobnie jak cegły i pustaki używany do murowania ścian konstrukcyjnych zewnętrznych i wewnętrznych, działowych oraz fundamentów (na 7 lit.)BLOCZEK to:

mały lub określany zdrobniale blok - foremna, kształtna, regularna bryła czegoś (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ELEMENT OSPRZĘTU WIELU URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH, W POSTACI GRUBEGO TALERZA, WYKONANEGO NAJCZĘŚCIEJ Z METALU OSADZONEGO NA ŁOŻYSKACH TOCZNYCH LUB ŚLIZGOWYCH NA OSI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.342

BĄK, REWOKACJA, PROCES KONCENTRACJI KAPITAŁU, PRYSZNIC, POZAOSIOWOŚĆ, IPSYLON, DEPTAK, SMERFETKA, PRYMITYWIZM, PRECYPITACJA, SZKARADA, SER ŻÓŁTY, OKUCIE, BIOCYD, MUSZKA, MARTWOTA, IRISH DRAFT, GANC POMADA, HPA, PRYMITYW, PĘK, IZBA, PIELGRZYM, JARZMO, PLAZMA, DACH HEŁMOWY, KONWENCJA TURYSTYCZNA, TRAWERS, STAL, ELF, PRZEPRÓCHA, WNĘTROSTWO, PRZEWIJAK, TEATR, PROCH BEZDYMNY, AULA, WAŁ, GRZYB, MANTO, WYKŁAD, OKRZEMKI, POPRZEDNIK, MAJORAT, TSUNAMI, DZIÓB, JEŻOWIEC, HOLOGRAM, INSTALACJA GRZEWCZA, HUZAR, ŚWIATŁO DROGOWE, OGRANICZENIE, ROŚLINY ZARODNIKOWE, PRACE KONSERWACYJNE, PRZYJEMNOŚĆ, MNICH, RESZTKI, OPRAWA OŚWIETLENIOWA, KOCIE OKO, KEPLER, MENAŻKA, ROGAL, SKLEP, ROZŁOGI, PRZEKŁADKA, KAMIEŃ NAGROBNY, REGULACJA CEN, MODEL, GRA LOGICZNA, SIECZKARNIA BIJAKOWA, MIMETYZM FORMALNY, ZAWIKŁANIE, ORGANIZACJA POZARZĄDOWA, BAZYLIKA KATEDRALNA, SPIS POWSZECHNY, KOZŁEK LEKARSKI, CROSS, OBORA DWORSKA, LAVABO, ATRAPA, BŁĄD SYSTEMATYCZNY, KOREK, MACIEJEWICZ, ŁBISKO, OFIARA ZAKŁADZINOWA, GREK, ROK OBROTOWY, LEKTURA, EMOCJA, BACIK, WŚCIEKŁY PIES, RAK STRZAŁY, DAWCA NARZĄDÓW, ESENCJA, ZACZEP, KULTURA, LIŚCIEC, OBSERWACJA, NACZÓŁEK, MUFLON, PONCZÓWKA, OMEGA, PORCYJKA, SKARPA, FASZYNA, RANA, KOLUMNA MARYJNA, ZŁĄCZKA, BIMS, NIEDŹWIEDZIÓWKOWATE, RUDA DARNIOWA, LUNETA, GROŹBA BEZPRAWNA, SCHRONISKO, ATRYBUCJA GLOBALNA, SKUPISKO, ROZPAD, PASTA CURRY, DAWCA, LEGALIZACJA PONOWNA, JEZIORO DRUMLINOWE, SUBLIMAT, CHŁODNIK, KUREK, PALEC, DĘTKA, GOTÓWKA, BARONIĄTKO, REWANŻ, KAMIEŃ OZDOBNY, DOMINANTA, SZEWRON, ZAKWAS, DYSZKANCIK, NIEREGULARNOŚĆ, DUPEK ŻOŁĘDNY, GRZYWNA, PRZEPŁYW, ŻEBRO, ŻYŁA SZYJNA, DEZETKA, BOCZNICA KOLEJOWA, ASTRAGALOMANCJA, AGAMA, UZDA, FALSYFIKAT, KORONA, ZESPÓŁ TRAKCYJNY, KROSOWNICA, ZAGADNIENIE POPRAWNIE POSTAWIONE, WARIOMETR, CZARNA DZIURA, SIEĆ ELEKTROENERGETYCZNA, REMULADA, PORZECZKÓWKA, PATYCZAK, ZAKŁAD ZAMKNIĘTY, AGATA, GNU PRĘGOWANE, MŁOTEK, NIERÓWNOCZESNOŚĆ, NIEPRZYSWAJALNOŚĆ, ŁOPATKA, BOM, WATOLINA, PIEC, ODCIEK, KOSZT BEZPOŚREDNI, STRZAŁECZKA, DETAL ARCHITEKTONICZNY, KUREK, KLOSZ, AGNOSTYCYZM, DELIA, GŁĘBSZY, KOŁO MŁYŃSKIE, INTERWAŁ, BIOLOGICZNA OCZYSZCZALNIA, KSIĄŻECZKA, DZIEWCZYNA, LIPA, NARKOTYK, OMDLAŁOŚĆ, CIĄG, PIANOLA, ATRYBUCJA, TELEGRAM, KLASTER DYSKOWY, SPĄGNICA, NAZWA SYSTEMATYCZNA, PRZYKURCZ, WYSTRZYGANKA, PRZYTULIA, ŁOŻNIK, ŚRODEK ODWOŁAWCZY, TOPENANTA, DRZEWOSTAN NASIENNY, ZLEWNIA, WILCZE STADO, SOŁTYSOSTWO, GRZYBICA, ELASTOMER, WIERTŁO, OPRYSZCZKA WARGOWA, TEKST JAWNY, MALOWIDŁO, ZAPORA OGNIOWA, PREFIKS, KALIKO, CECHA, CARTRIDGE, WAHACZ WZDŁUŻNY, ŁAŃCUCH KINEMATYCZNY, NARTA WODNA, DWÓJECZKA, DWORZANIN, PIERWSZA JASKÓŁKA, CIELĘCINKA, TŁOCZYSKO, TINGEL-TANGEL, EFEKT SPECJALNY, BLOK, MELINA, TROJAN, SKRZYNKA POCZTOWA, POPARZENIE, HANGAR, WOJNA, DRENAŻ, ZGORZEL, TRAWERS, ANTAŁEK, ENTOMOFAGI, ANGOL, OLEANDER, ZABURZENIE AFEKTYWNO-DWUBIEGUNOWE, SYGNATURKA, POZYCJA, AMPUŁA, ŚRODEK PRACY, MIZOPEDIA, SEGMENTACJA, CARAT, PLAŻA, GRZEBIENIOWIEC PIÓRKOWATY, POLE ELEKTRYCZNE, OBCIĄŻENIE, ZWIĄZEK ACYKLICZNY, POLONISTYKA, AWIONETKA, FLAMBIROWANIE, TUM, WRZECIENNIK, LEWOSKRZYDŁOWY, BASEN, FILM NOIR, LEKARZ, DEPORTOWANY, JUDASZOWE SREBRNIKI, DESKA ŚNIEŻNA, INSTALACJA, POŁYSK, KARETKA, ŚWIATŁO POZYCYJNE, SKAŁA, GEORGE, LOT SZYBOWCOWY, PUNKT ODNIESIENIA, HYBRYD, RYT, KIOSK, ZAPRZĘG, SZALKA PETRIEGO, BILBORD, SATYRYCZNOŚĆ, CHŁODNIK, KILOMETRAŻ, OKRĘG PRZEMYSŁOWY, DIADEM, TREŚĆ, WĘZEŁ, RZEZAK, REDAKTOR NACZELNA, ODWZOROWANIE KARTOGRAFICZNE, WIELOCZYNNIKOWOŚĆ, DELOKALIZACJA, OBSZAR WODNY, OFIARA ŚMIERTELNA, CHWYTAK, CHMURA KŁĘBIASTA DESZCZOWA, SYROPEK, ŚWIAT, SOPEL, BABCIA CIOTECZNA, POPRZECZKA, MANIERYZM, NIECHLUJ, JĘZYK LODOWCOWY, SZARADA, PUCHAREK, ?ŁEBEK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.342 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ELEMENT OSPRZĘTU WIELU URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH, W POSTACI GRUBEGO TALERZA, WYKONANEGO NAJCZĘŚCIEJ Z METALU OSADZONEGO NA ŁOŻYSKACH TOCZNYCH LUB ŚLIZGOWYCH NA OSI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: ELEMENT OSPRZĘTU WIELU URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH, W POSTACI GRUBEGO TALERZA, WYKONANEGO NAJCZĘŚCIEJ Z METALU OSADZONEGO NA ŁOŻYSKACH TOCZNYCH LUB ŚLIZGOWYCH NA OSI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BLOCZEK element osprzętu wielu urządzeń dźwigowych, w postaci grubego talerza, wykonanego najczęściej z metalu osadzonego na łożyskach tocznych lub ślizgowych na osi (na 7 lit.)
BLOK LINOWY element osprzętu wielu urządzeń dźwigowych, w postaci grubego talerza, wykonanego najczęściej z metalu osadzonego na łożyskach tocznych lub ślizgowych na osi (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BLOCZEK
element osprzętu wielu urządzeń dźwigowych, w postaci grubego talerza, wykonanego najczęściej z metalu osadzonego na łożyskach tocznych lub ślizgowych na osi (na 7 lit.).
BLOK LINOWY
element osprzętu wielu urządzeń dźwigowych, w postaci grubego talerza, wykonanego najczęściej z metalu osadzonego na łożyskach tocznych lub ślizgowych na osi (na 10 lit.).

Oprócz ELEMENT OSPRZĘTU WIELU URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH, W POSTACI GRUBEGO TALERZA, WYKONANEGO NAJCZĘŚCIEJ Z METALU OSADZONEGO NA ŁOŻYSKACH TOCZNYCH LUB ŚLIZGOWYCH NA OSI sprawdź również:

coś, co rozgałęzia ,
ziarno (owoce) grupy roślin uprawnych (głównie z rodziny wiechlinowatych), które zawiera duże ilości skrobi i jest wykorzystywane do celów konsumpcyjnych, pastewnych i przemysłowych ,
odmiana sałaty, która występuje tylko w uprawie ,
linijka tekstu wyodrębniona graficznie; w poezji ,
podstawa pomnika bądź rzeźby ,
bycie problematycznym ,
choroba psychiczna ,
czerwony romb na karcie ,
nudziarz ,
sympatia do Rosjan, do tego, co rosyjskie ,
klony - drzewa ,
nazwa niektórych muzeów wystawiających niezwykłe eksponaty ,
Corophium volutator - gatunek niewielkiego skorupiaka z grupy obunogów, do 1 cm długości ciała; podobnie jak inne bełkaczki, charakteryzuje się potężnymi czułkami drugiej pary ,
długoucha samica ,
nazwa używana (niepoprawnie) na określenie drzew z rodzaju kasztanowiec ,
przenośnie: ktoś, kto skutecznie z kogoś lub czegoś coś wysysa, drenuje kogoś lub coś ,
zjonizowana materia o stanie skupienia przypominającym gaz, w którym znaczna część cząstek jest naładowana elektrycznie ,
wywar pozostały po pędzeniu wódki, karrma dla zwierząt ,
rodzaj zakładu produkcyjnego podczas okupacji hitlerowskiej, obecny na terenie getta ,
ironiczne określenie frankofila - osoby rozmiłowanej we wszystkim, co francuskie ,
mieszkanka Afganistanu, kobieta pochodzenia afgańskiego ,
końcowa, prezentująca napisy sekwencja filmu, odcinka serialu lub innego programu ,
rodzaj grubej, włochatej tkaniny płaszczowej ,
pochodnia zapalana w dniu rozpoczęcia igrzysk olimpijskich ,
czyjeś otoczenie, środowisko, w którym funkcjonuje ,
zjawisko społeczne, działalność człowieka związana z czytaniem książek ,
jednoczesne skrzywienie kręgosłupa ku tyłowi w płaszczyźnie strzałkowej i na bok w płaszczyźnie czołowej ,
zespół zakorzenionych w tradycji, najczęściej określonych przepisami, czynności i praktyk o znaczeniu symbolicznym, towarzyszących jakiejś uroczystości o charakterze związanym z charakterem społeczności ,
stożkowaty namiot indiański wykonany z bogato zdobionych skór lub grubego płótna ,
świnka lub różyczka

Komentarze - ELEMENT OSPRZĘTU WIELU URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH, W POSTACI GRUBEGO TALERZA, WYKONANEGO NAJCZĘŚCIEJ Z METALU OSADZONEGO NA ŁOŻYSKACH TOCZNYCH LUB ŚLIZGOWYCH NA OSI. Dodaj komentarz

6×1 =

Poleć nas znajomym:

x