RODZAJ SZABLI ORIENTALNEJ, WYKONANEJ Z BARDZO TWARDEJ I SPRĘŻYSTEJ STALI; OPRÓCZ MATERIAŁU (STALI ZWANEJ BUŁATOWĄ LUB DAMASCEŃSKĄ) BROŃ TA WYRÓŻNIAŁA SIĘ TAKŻE KRÓTKĄ, KRZYWĄ GŁOWNIĄ O SZEROKIM PIÓRZE, ROZSZERZAJĄCYM SIĘ KU KOŃCOWI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BUŁAT to:

rodzaj szabli orientalnej, wykonanej z bardzo twardej i sprężystej stali; oprócz materiału (stali zwanej bułatową lub damasceńską) broń ta wyróżniała się także krótką, krzywą głownią o szerokim piórze, rozszerzającym się ku końcowi (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: BUŁAT

BUŁAT to:

Luciobarbus capito - gatunek ryby słodkowodnej z rodziny karpiowatych (Cyprinidae) (na 5 lit.)BUŁAT to:

stal damasceńska (na 5 lit.)BUŁAT to:

wschodnia szabla o szerokiej głowni (na 5 lit.)BUŁAT to:

wysokogatunkowa stal, z której wyrabiano szable i kindżały (na 5 lit.)BUŁAT to:

... Okudżawa (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "RODZAJ SZABLI ORIENTALNEJ, WYKONANEJ Z BARDZO TWARDEJ I SPRĘŻYSTEJ STALI; OPRÓCZ MATERIAŁU (STALI ZWANEJ BUŁATOWĄ LUB DAMASCEŃSKĄ) BROŃ TA WYRÓŻNIAŁA SIĘ TAKŻE KRÓTKĄ, KRZYWĄ GŁOWNIĄ O SZEROKIM PIÓRZE, ROZSZERZAJĄCYM SIĘ KU KOŃCOWI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 27.873

FLORYSTA, IKROWIEC, MAKAK, ANTENA REFLEKTOROWA, UBEZPIECZENIE WZAJEMNE, GITARA HAWAJSKA, KARDIOLOGIA, PAS PRZYBRZEŻNY WÓD, MADISON, EKSPANSYWNOŚĆ, SMREKUN, CYKLON, KOMODOR, RZĘSISTEK, REASORTACJA GENOWA, ANTRYKOT, GATUNEK, BATSZEBA, PIK, TERAPIA SZOKOWA, CHOROBA PFEIFFERA, EWOLUCJONIZM, CUDZOŁOŻNICA, ZASIEDZIAŁOŚĆ, LANTANOWIEC, KODOWANIE PREFIKSOWE, KINDERBAL, JUBILEUSZ, ZAPRZĄG, ANGIELSKA FLEGMA, JANKA, SZTUKA ZDOBNICZA, MAJOWY PRACOWNIK, JEDNOSTKA NAUKOWA, NEBULIZACJA, LAKTOOWOWEGETARIANIN, WARSTWA KULISTA, TEATR ELŻBIETAŃSKI, ZBOCZENIEC, KOSZYKÓWKA ULICZNA, PIKOT, KOMUNIA, KRÓTKOSZ, WIĄZANIE, HIERARCHIA, BOROWIK WILCZY, MAKROMOLEKUŁA, FALA, JANCARZ, NURNIK, KOŃ BULOŃSKI, CZYTNIK, PATROLÓWKA, WŁÓKNO SZTUCZNE, HAMERNIA, OSTROMLECZ, ROZPIĘTOŚĆ, GOŹDZIANKA, PONCZÓWKA, ŁADOWACZ, SZAŁAS, IDENTYFIKACJA MASOWYCH PŁATNOŚCI, ZAŻALENIE, DEOKSYCYTYDYNA, MAZUREK, CZAS MĘSKI, REJTERADA, ARAB, IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA, STATYWIK, PISIOR, BURDA, MACH, ROKAZAUR, ASEKURANTKA, OPOZYCJA, APRETUROWANIE, SZCZĘŚCIARA, POLITYCZNY, JESIOTRY, SENSACJA ŻOŁĄDKOWA, KOMBAJN GÓRNICZY, GRA KARCIANA, STEWA, IRENA, ELF, ATOL, JEDNOSTKA LEKSYKALNA, LOTNISKO, CZWÓRKA, WIRKI, CELTYJKA, CIEŚŃ NADGARSTKA, SZESNASTKA, OBRÓT SYNCHRONICZNY, MORENA ABLACYJNA, BANK ZRZESZAJĄCY, FIRMÓWKA, AKRYL, GLINA MORENOWA, STRUMIEŃ, WIDMO ATOMOWE, ZGŁĘBIEC, GEOFIT KORZENIOWY, SZPADA, TARCZA, MINY, ZBÓJNIK, APOGEUM, ZWORKA, LICZEBNIK, PIAT, NAROŻNIK, OBUDOWA, PAŹDZIERZ, ELKI, INERCYJNOŚĆ, OKRES PRZEDRZYMSKI, WESTFALKA, PRZESYP, INTERTYP, TRZPIEŃ, FUZJA WERTYKALNA, CZANDI, ROSYJSKOŚĆ, ACHTERPIK, TUNEL, DAWCZYNI, SONIFIKACJA, KUCHNIA MOLEKULARNA, ZAPAŚĆ, SIŁOWNIA JĄDROWA, RZYGOWINY, CRASHTEST, CHOROBA DOWLINGA-DEGOSA, OBŁUSZYN, ALEC, KOŹLAREK, PRZYPŁYW, GRYZIEL ZACHODNI, KRZYWA ELIPTYCZNA, CHRONOMETR OKRĘTOWY, SKRYTKA DEPOZYTOWA, KABARET, MORWA PAPIEROWA, UKŁAD URBANISTYCZNY, PŁASKLA ŁOSIOROGA, RODZAJNIK NIEOKREŚLONY, KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA, METRUM, PORZĄDEK PUBLICZNY, PROMIENIOWANIE MIKROFALOWE, ŁOWIECTWO, KOSMOGONIA, OBŁO, SAMIEC, RAMFORYNCHUSY, BAR, KUREK, MYJKA, LABIRYNT, PANDUR, REGENERATOR, AWANS LODOWCA, NAPAD, PANEL, ROKIETOWATE, EUSTHENOPTERON, ŻNIWA, IMPROMPTU, PALINGENEZA, DEMOSCENA, LESZCZYNA, IRYS, KOLOR OCHRONNY, PODPALENIE, ASTRAGAL, TUŁACZ, GEOLOGIA INŻYNIERSKA, PROTUBERANCJA, FISZBINOWCE, MELDUNEK, SYLFON, JAZ ZASTAWKOWY, INOZAUR, OPAR, KORONIARZ KOŃCATY, FANTOM, PARTIA, MAMUT CESARSKI, FELOPLASTYKA, KARMINADEL, TERMOJONIZACJA, FOSFOLIPID, HELLEŃSKOŚĆ, PASEK, PALIWO CIEKŁE, KARATE TRADYCYJNE, SPŁYW BŁOTNY, SUBIEKTYWISTA, RANA, SZPRYCA, POJAZD ZABYTKOWY, CRO-MAGNON, BALET, KAPRYŚNIK, GRZYB PLEŚNIOWY, RHIZOBIUM, ROZDZIELANIE IZOTOPÓW, DOLA, OSPA, BACKGROUND, FRONTYSPIS, FALA AKUSTYCZNA, PĘTLA, MIŚ, ZASTAW SKARBOWY, BIOENERGOTERAPIA, BRYCZKA, GRZYBICA, ORZECH WŁOSKI, DUCHOWY OJCIEC, KAUTER, INTERWAŁ, BARIERA JĘZYKOWA, PALEOKLIMATOLOG, WAŁCZATKA, IPSYLON, BUTA, AFRYKATA, CZĘŚĆ ZDANIA, ŻABKA, POTNIK, PRZENOSKA, CHASEREK, REJESTRACJA, KATAPULTA, TEOLOGIA APOFATYCZNA, BIDULA, CHARYZMAT, KOŁATANINA, CIEMNA ENERGIA, JEZIORO EKSTRAGLACJALNE, BIURETA, ENTEROWIRUS, DZIEWUSZKA, KURACJA, WYPAŁ, ŚLIZG, PRANIE MÓZGU, SZKŁO SPINOWE, FLESZ, KANOE, CZOŁÓWKA, ŁYKACZ, WYROSTEK BARKOWY, PLEBEJKA, PODYPLOMÓWKA, DZIEŃ, PLURALISTA, BILBORD, ASFALTOBETON, WIZJER, WĘZEŁ GORDYJSKI, KALIBRACJA, DZWONY RUROWE, JOGIZM, BERBEĆ, KANTOR, SKĄPOKOLEC MALAJSKI, MANUFAKTURA, CEPELIN, STOCZNIA, ZORZA, ZNACZENIE, NARCIARZ DOWOLNY, AKOMODACJA, ZACHŁYST, STRZELNICA SPORTOWA, RÓŻYCZKOPRĄTNIK KANADYJSKI, OSIOWIEC, PASIAK, KATAFRAKTA, WOLNOBIEG, JĘZYK PROTOBUŁGARSKI, DESKRYPCJA OKREŚLONA, WIEWIÓRKA POSPOLITA, FUNKCJA GREENA, KONSUMENT, MINA, PANICZĄTKO, ZSZYWARKA, PUDER, CHOROBA MÜNCHMEYERA, OBLAK, BALSAM, DZIEWIĄTY, NEBIWOLOL, CZUJNIK REZYSTOROWY, ?WYSIĘK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 27.873 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

RODZAJ SZABLI ORIENTALNEJ, WYKONANEJ Z BARDZO TWARDEJ I SPRĘŻYSTEJ STALI; OPRÓCZ MATERIAŁU (STALI ZWANEJ BUŁATOWĄ LUB DAMASCEŃSKĄ) BROŃ TA WYRÓŻNIAŁA SIĘ TAKŻE KRÓTKĄ, KRZYWĄ GŁOWNIĄ O SZEROKIM PIÓRZE, ROZSZERZAJĄCYM SIĘ KU KOŃCOWI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: RODZAJ SZABLI ORIENTALNEJ, WYKONANEJ Z BARDZO TWARDEJ I SPRĘŻYSTEJ STALI; OPRÓCZ MATERIAŁU (STALI ZWANEJ BUŁATOWĄ LUB DAMASCEŃSKĄ) BROŃ TA WYRÓŻNIAŁA SIĘ TAKŻE KRÓTKĄ, KRZYWĄ GŁOWNIĄ O SZEROKIM PIÓRZE, ROZSZERZAJĄCYM SIĘ KU KOŃCOWI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BUŁAT rodzaj szabli orientalnej, wykonanej z bardzo twardej i sprężystej stali; oprócz materiału (stali zwanej bułatową lub damasceńską) broń ta wyróżniała się także krótką, krzywą głownią o szerokim piórze, rozszerzającym się ku końcowi (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BUŁAT
rodzaj szabli orientalnej, wykonanej z bardzo twardej i sprężystej stali; oprócz materiału (stali zwanej bułatową lub damasceńską) broń ta wyróżniała się także krótką, krzywą głownią o szerokim piórze, rozszerzającym się ku końcowi (na 5 lit.).

Oprócz RODZAJ SZABLI ORIENTALNEJ, WYKONANEJ Z BARDZO TWARDEJ I SPRĘŻYSTEJ STALI; OPRÓCZ MATERIAŁU (STALI ZWANEJ BUŁATOWĄ LUB DAMASCEŃSKĄ) BROŃ TA WYRÓŻNIAŁA SIĘ TAKŻE KRÓTKĄ, KRZYWĄ GŁOWNIĄ O SZEROKIM PIÓRZE, ROZSZERZAJĄCYM SIĘ KU KOŃCOWI sprawdź również:

jap. autobus ,
czasownik wyrażający czynność momentalną, jednorazową ,
wzór na podstawie którego określa się wysokość podatku, jaki zapłaci podatnik od dochodu uzyskanego w jednym roku podatkowym ,
Bubo bubo bubo - nominatywny podgatunek ptaka drapieżnego wyróżniony w obrębie gatunku puchacz zwyczajny (Bubo bubo); obszar występowania obejmuje większą część Europy ,
zjawisko gospodarcze charakterystyczne dla fazy rozkwitu cyklu koniunkturalnego ,
sporządzanie i wysadzanie sadzonki rośliny w celu rozmnożenia jej ,
w chemii: symbol lantanu ,
rozwój ścieżki zawodowej, osiąganie coraz lepszych wyników i zajmowanie lepszych stanowisk ,
SĄSIEK ,
mitologiczny pojazd latający ,
CHUWARIZMI ,
drewno pozyskiwane z drzewa bożodrzewu gruczołowatego; wykorzystywane w meblarstwie i przy produkcji papieru ,
ur. w 1784r. astronom niemiecki; wyznaczył masy planet i orbitę komety Halleya ,
osoba zaufana, pełnomocnik, służący załatwiający wszelkie sprawy ,
cecha człowieka - to, że ktoś dobrze się prezentuje w mediach ,
cecha czynności niezgodnej z przyjętymi normami grzeczności, niewłaściwego postępowania ,
siniec pod okiem, zwykle wynik zmęczenia lub choroby ,
wąs ,
klub sportowy z miejscowości Jadowniki ,
Petasites kablikianus - gatunek rośliny z rodziny astrowatych, występuje w Europie: na Półwyspie Bałkańskim oraz w Sudetach i Karpatach; w Polsce występuje głównie w Karpatach, w Sudetach rzadziej, na rozproszonych stanowiskach ,
jest podobny do elipsy ,
przyrząd gimnastyczny, wykorzystywany w gimnastyce artystycznej ,
zespół środków technicznych chroniących przed wynikłymi z uszkodzenia ochrony przeciwporażeniowej podstawowej, skutkami zetknięcia się człowieka lub zwierzęcia z częściami przewodzącymi i/lub częściami obcymi ,
rodzaj malarstwa, którego tematem są sceny z życia codziennego ,
tytuł szlachecki ,
większy samochód, mikrobus ,
opisane w języku formalnym zasady wymiany informacji i współpracy programów i urządzeń komputerowych ,
ZIARNOPŁON ,
chuligaństwo stadionowe, kibice, którzy zachowują się fanatycznie i często agresywnie, chamsko, wulgarnie, nieprzepisowo ,
loża - podstawowa jednostka organizacyjna wolnomularstwa

Komentarze - RODZAJ SZABLI ORIENTALNEJ, WYKONANEJ Z BARDZO TWARDEJ I SPRĘŻYSTEJ STALI; OPRÓCZ MATERIAŁU (STALI ZWANEJ BUŁATOWĄ LUB DAMASCEŃSKĄ) BROŃ TA WYRÓŻNIAŁA SIĘ TAKŻE KRÓTKĄ, KRZYWĄ GŁOWNIĄ O SZEROKIM PIÓRZE, ROZSZERZAJĄCYM SIĘ KU KOŃCOWI. Dodaj komentarz

5×2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast