BARDZO PODOBNY ZEWNĘTRZNIE DO INNEJ OSOBY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SOBOWTÓR to:

bardzo podobny zewnętrznie do innej osoby (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "BARDZO PODOBNY ZEWNĘTRZNIE DO INNEJ OSOBY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 1.928

KOŃCÓWKA, ADHD, TROL, PISMO GOTYCKIE, LIBERO, KOMŻA, LICHWIARSTWO, PIGMEJ, BEZGŁOŚNOŚĆ, AMATOR KWAŚNYCH JABŁEK, MARUDNOŚĆ, ZESPÓŁ HIPERKINETYCZNY, ŚRODEK ADHEZYJNY, MIEDŹ, RZECZ, KASZA, DUJKER, DERP, IDIOTYCZNOŚĆ, SZNAPS, POWIEŚĆ KRYMINALNA, OWAL, BATY, PYCHA, WIECZNE NIEODDANIE, PRZEBÓJ, PORTFEL ELEKTRONICZNY, TENIS STOŁOWY, ŚWIŃSKI RYJ, LYGODIUM JAPOŃSKIE, DUCHOWY OJCIEC, BARRAKUDA, MUTACJA ZAŁOŻYCIELSKA, ODBIORNIK RADIOKOMUNIKACYJNY, URZĄDZENIE POMIAROWE, ŻYWY TRUP, GIGANT, KRADZIEŻ ROZBÓJNICZA, DOLAR, JAZDA BEZ TRZYMANKI, POŚWIST, LĘK SEPARACYJNY, BEZBRZEŻE, AFIRMACJA, STACJA OBSŁUGIWANA, ANNABERGIT, KNYPEK, GORĄCO, BADZIEWIE, ARGENTAN, SIEKIERA, YOUTUBE, PODATEK OBROTOWY, PRAWDOPODOBIEŃSTWO SUBIEKTYWNE, POLIMER, ŁUPEK DACHÓWKOWY, BUŁAT, SAMOBÓJCA, KONDOLENCJE, KOMŻA, ORZESZNIK, KRYPTOREKLAMA, BEZLIK, ŻÓŁW SZCZELINOWY, ŻÓŁWIAK CZARNY, KOŁA, KSIĘGA PARAFIALNA, MATKA ZASTĘPCZA, WIELOMĘSTWO, KAŁANEK, KARTA WIZYTOWA, BRYTYJSKI KOŃ GORĄCOKRWISTY, HABANERA, INTERPRETACJA, FAUST, CHODZĄCY KOŚCIOTRUP, BACHMAT, DZIADZIENIE, KUCHNIA MOLEKULARNA, STYLIZACJA, PERKOŁYSKA, PILOTKA, WSTECZNICTWO, ZNACZENIE, PIĘKNY JAŚ, GIGANT, BAŃKA, CHEMOTAKSYNA, SZKARADZIEŃSTWO, PRESTISSIMO, PIERŚ, DROZD, POROŚLE, DAWKA UDERZENIOWA, CHAMSTWO, KRETYŃSTWO, OLBRZYM, HOMAR, OSCYLACJA, SYN CHRZESTNY, MIT, TYP EKTOMORFICZNY, TURBINA CZOŁOWA, FOWIZM, CHRONOMETR MORSKI, BURZYK, OPASŁOŚĆ, ŻYŁA, SPŁASZCZKOWATE, GACEK, KASZLAK, CHŁOPIEC, GRYMUAR, MISTRZU, SZCZAPA, KONWERGENCJA, NIEBOTYK, HUK, FEMTOCHEMIA, REKOGNICJA, NAPALENIEC, KOMA, SROGOŚĆ, KOŃSKA KURACJA, KRÓL, PONGE, KOLANÓWKA, OGNISKO RODZINNE, MASA PAPIEROWA, KREWNA, ARCHITEKTURA REZYDENCJONALNA, SZEPT, AKTUALIZM, JEZIORO POLIHUMUSOWE, MSZAR NASTROSZONY, AFILIACJA, MAESTRIA, KLEMENTYNKA, BOOROOLA, DEMISEKSUALIZM, ZUPA NA GWOŹDZIU, RYCERZYK, MÓL KSIĄŻKOWY, BŁĄD LITEROWY, MOWA POGRZEBOWA, LAMERSTWO, WASABI, KARLIK DROBNY, GADATLIWOŚĆ, POŚWIADCZENIE ELEKTRONICZNE, KRÓTKIE SPIĘCIE, ŻYWOTOPIS, ODPOWIEDZIALNOŚĆ POSIŁKOWA, ZAŚLEPIENIE, NALEGANIE, SUBSYSTENCJA, RAK PODSTAWNOKOMÓRKOWY, EKSHIBICJONISTA, LEGAT, TUSZ, KLEJNOTY KORONNE, PRAWYBORCA, WIATRACZEK, ZBIÓR BERNSTEINA, OSTRA REAKCJA NA STRES, NEOGOTYK, OSA RUDAWA, PRELUDIUM, MAH JONG, DOBRO, CZYTELNIA, NAJEZDNIK, OSA, ROWER WODNY, HIPERINFLACJA, MIODNOŚĆ, WILCZAR, BŁONICA SPOJÓWEK OKA, REKTOR, LEPIDOZAURY, ZATRACENIE, SZKIELET, KWIATECZEK, HUBA PÓŁNOCNA, PRZEPAD, RENTA SZKOLENIOWA, WYGA, OWOC POZORNY, OPERACJA, PRZYBLIŻENIE, MUFKA, JEZIORO SAPROTROFICZNE, BECZKA ŚMIECHU, POGROBOWIEC, SOKOLI WZROK, HIENA, KURA ZNOSZĄCA ZŁOTE JAJA, WAHADŁO, UWODZICIEL, ŻELAZNE ZDROWIE, TRUP, OCIUPINA, IDIOSYNKRAZJA, OGIEŃ, BREK, NIEBIELISTKA TRWAŁA, UBOGOŚĆ, COLASCIONE, OŚWIADCZENIE LUSTRACYJNE, DRAPACZ, WZMACNIACZ OPERACYJNY, SKARB, FACH, MANDORLA, ZWARCIE, GIBBON, WOLAK, ŚMIERĆ MÓZGOWA, KURATORSTWO, ZATRZĘSIENIE, OC, FANPAGE, SYMULACJONIZM, FACHOWIEC, VOX COELESTIS, RYK, OBERWANIE CHMURY, MEZOMORFIK, WARAN BEZUCHY, AGERAZJA, MANIERA, PROMIENNIK, FIGURKA TANAGRYJSKA, MONARCHIA DESPOTYCZNA, OSOBOWOŚĆ MNOGA, NERKA DODATKOWA, KOŃ WSCHODNIOBUŁGARSKI, ZAPALENIEC, PUCÓWKA, NAJEM, KOŁPACZEK NAWOZOWY, WAR, FAKON, SKIFF, FORTISSIMO, ROZLEGŁOŚĆ, TĘPOLISTKA JĘZYKOWATA, INTERESOWNOŚĆ, DOSADNOŚĆ, NACZYNKO, MEDALION, JĘDZA, POLKA GALOPKA, ZWIERCIADŁO, ŚRODOWISKO, BIURO ADRESOWE, PIPA, PRZEKRASKA, SĄDOWNICTWO POLUBOWNE, KONWERTOR, PLAGA, PRZEKAZIOR, GARNA, TANDEM, NEPOT, PIJAK, LATKO, CYKLON, MIKROCHEMIA, BEZLIST OKRYWOWY, PIERWOTNOŚĆ, PARÓWKA, NARAMIENNIK, KUTASI ŁEB, GRONOSTAJ, PORCYJKA, DUET, FUNDUM, BASTURMA, LELEK, SĄD SKORUPKOWY, PIORUN, CHRYSTIANIA, TUSZKA, WŁÓKIENKO, STUKROTNOŚĆ, MIKROTOM, FIORD, APLIKACJA PROKURATORSKA, DAŁN, CIUTEK, KAJMAK, NAPYLANIE, PAŃSTWO W PAŃSTWIE, BALSAM KANADYJSKI, WOŹNY, OŻYNA, WICHURA, GRAB, ?MAJSTERSZTYK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 1.928 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

BARDZO PODOBNY ZEWNĘTRZNIE DO INNEJ OSOBY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: BARDZO PODOBNY ZEWNĘTRZNIE DO INNEJ OSOBY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SOBOWTÓR bardzo podobny zewnętrznie do innej osoby (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SOBOWTÓR
bardzo podobny zewnętrznie do innej osoby (na 8 lit.).

Oprócz BARDZO PODOBNY ZEWNĘTRZNIE DO INNEJ OSOBY sprawdź również:

czajnik - naczynie do gotowania wody ,
miłośnik przyrody ,
Harpiinae - podrodzina ptaków z rodziny jastrzębiowatych (Accipitridae) ,
jedna z siedmiu grup wirusów, wyróżnionych przez Davida Baltimore'a; wirusy zawierające jednoniciowy RNA o ujemnej polarności ,
zdrobniale: fala - pasmo włosów, które się skręca ,
filozof lub artysta będący zwolennikiem katastrofizmu - postawy wyrażającej przeświadczenie o nieuniknionej, gwałtownej zagładzie obecnej formy świata i cywilizacji ,
indyjski asceta, który poprzez hartowanie swojego ciała i umysłu zyskuje odporność na kontakt z gorącymi i ostrymi przedmiotami, ogniem itp ,
rybożerny ptak z rzędu wiosłonogich o małej głowie i długiej szyi i dziobie; obszary nawodne i bagniska strefy międzyzwrotnikowej całego świata ,
minog kaspijski, Caspiomyzon wagneri - gatunek pasożytniczego bezżuchwowca z rodziny minogowatych (Petromyzontidae), jedyny przedstawiciel rodzaju Caspiomyzon; minóg kaspijski zamieszkuje Morze Kaspijskie i wpadające do niego rzeki, zwłaszcza Wołgę i jej dopływy Kamę i Okę, Ural, Terek i Kurę ,
podejście, nastawienie człowieka, który nie uznaje dogmatów bezkrytycznie, podważa je lub w ogóle ich nie uznaje ,
prawo do czerpania korzyści finansowych z jakiegoś dzieła, wytworu, inwestycji lub nieruchomości ,
sosna japońska, Pinus densiflora - gatunek drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae) ,
kawałek futra lub materiału podbity watoliną, zeszyty w ten sposób żeby można było włożyć doń dłonie dla ochrony przed zimnem - noszona od XVI do XX w ,
wynalazek, którego używanie przynosi negatywne skutki ,
miasto znane z fabryki porcelany ,
cecha czegoś, co jest oceniane jako odstręczające, godne potępienia, sprzeczne z obowiązującymi standardami etycznymi, bardzo niestosowe, brzydkie ,
ogół zabiegów służących prezentacji, analizie i interpretacji postaci literackiej ,
francuski lekarz parazytolog (1845-1922); odkrywca zarodźca zimnicy, laureat nagrody Nobla ,
ptak z rodziny dzierzbowatych ,
ktoś bardzo cenny, ważny, bez kogo byłoby dużo trudniej i gorzej ,
samochodowy element pasywnego systemu bezpieczeństwa, mający na celu zamortyzowanie uderzenia o elementy pojazdu ciała (w szczególności głowy) pasażerów i kierowcy w wypadku zderzenia (czołowego lub bocznego) ,
pospolity ptak z rodziny krukowatych ,
legendarny kielich ,
namiot z akrobatami ,
miasto blisko Mikołajek ,
w chemii: symbol neonu ,
ktoś bardzo niezdarny, słaby ,
lampa elektronowa, w której zmiany natężenia prądu jonowego wykorzystywane są do mierzenia bardzo małych ciśnień zawartego w niej gazu ,
w XVII/XIX w. wyborowy żołnierz kawalerii i piechoty w wielu krajach europejskich ,
cecha charakteru; przenośnie: uległość, niezdecydowanie

Komentarze - BARDZO PODOBNY ZEWNĘTRZNIE DO INNEJ OSOBY. Dodaj komentarz

6×3 =

Poleć nas znajomym:

x