UTRATA ZDOLNOŚĆ CZYTANIA I PISANIA U OSOBY DOROSŁEJ, NIEWYNIKAJĄCA Z PRZYCZYN MEDYCZNYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

POWROTNY ANALFABETYZM to:

utrata zdolność czytania i pisania u osoby dorosłej, niewynikająca z przyczyn medycznych (na 20 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "UTRATA ZDOLNOŚĆ CZYTANIA I PISANIA U OSOBY DOROSŁEJ, NIEWYNIKAJĄCA Z PRZYCZYN MEDYCZNYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 956

TYP EKTOMORFICZNY, WYNAJEM, ZDOLNOŚĆ PRZYSTOSOWAWCZA, REKOGNICJA, ODCISK PALCA, SĄDOWNICTWO POLUBOWNE, KULTURA JĘZYKA, CZTERY DESKI, IDENTYFIKACJA MASOWYCH PŁATNOŚCI, DEPORTACJA, DYRYGENTURA, POTENCJA, PRZYCZYNA SPRAWCZA, RADA NADZORCZA, TENIS STOŁOWY, PRZESZCZEPIENIE ROGÓWKI, ARCHITEKTURA REZYDENCJONALNA, AKTYWNOŚĆ, TUZY, KOTYLION, SOKOLE OKO, OPERACJA, PROCES KANONIZACYJNY, MASKA POŚMIERTNA, ZJADLIWOŚĆ, POŚWIADCZENIE ELEKTRONICZNE, CHOROBOTWÓRCZOŚĆ, SZYFER, WYPĘDZENIE, INWENCJA, PIÓRO, WYOBRAŹNIA, TYCZKA, WIERNOŚĆ, TECHNICZNY NOKAUT, RADIOAKTYWNOŚĆ, LEJNOŚĆ, FALSYFIKOWALNOŚĆ, ŚWINIA, ZDANIE EGZYSTENCJALNE, OSKARŻENIE, REALIZM MORALNY, PUSZYSTOŚĆ, WYTRZYMAŁOŚĆ, TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY, NAJBLIŻSZA RODZINA, ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE, WZROK BAZYLISZKA, CZYTANKA, NAJDUCH, RODZINA PEŁNA, ZDOLNOŚĆ POZNAWCZA, AGERAZJA, OSOBODZIEŃ, RANDKA W CIEMNO, KAMELEON OWENA, NADPOBUDLIWOŚĆ PSYCHORUCHOWA, NARWANIE, AKSOLOTL MEKSYKAŃSKI, WOLAK, KOMÓRKA MACIERZYSTA, ENERGIA, PERSKIE OKO, WSKAŹNIK ZARZĄDZANIA DŁUGIEM, CZAS TERAŹNIEJSZY, WĘDROWNOŚĆ, POWIERZCHOWNOŚĆ, SĄD SKORUPKOWY, REWIZJA OSOBISTA, POTENCJA, ANAGNORYZM, SYN CHRZESTNY, ZWIERZENIE, SPRAWSTWO KIEROWNICZE, SOLFEŻ, KONTRPOCHÓD, FUNDUSZ DYSPOZYCYJNY, CZUPURNOŚĆ, KOMPETENCJA MIĘKKA, NERWY, POGOŃ ZA RENTĄ, ZDOLNOŚĆ APORTOWA, FACH, PATRON, NALEGANIE, ODDYCHANIE, ZDOLNOŚĆ PRAWNA, PROROK, MUTACJA ZAŁOŻYCIELSKA, KOMÓRKA ROŚLINNA, GENIUSZ TWORZYCIELSKI, TENDENCJA ROZWOJOWA, CUDOTWÓRCA, PISMO, PSALM RESPONSORYJNY, KAUZALIZM, AKTYWISTA, MAGISTER, CZYNNOŚĆ MOTORYCZNA, KONFERENCJA PRASOWA, PAPUŻKI NIEROZŁĄCZKI, PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH, HIPERAKUMULACJA, PIROELEKTRYK, PALEOKLIMATOLOGIA, LICZEBNIK ZBIOROWY, MARCHEWKA, JATROGENIA, POWINNOŚĆ, ŻARLIWIEC, TANATOLOGIA, MĘSKOŚĆ, KONDYCJA FINANSOWA, KNAJPA, FUNKCJONALIZM, SĄD POLUBOWNY, SERBO-CHORWACKI, POJEDYNKA, KONTRALT, MICZURINIZM, KAZALNICA, SIHHIJCZYCY, DIARCHIA, NIEŁASKA, NIEDOJRZAŁOŚĆ, LĘK SEPARACYJNY, PRZYLEPNOŚĆ, WYTRZYMAŁOŚĆ, NIESTAWIENNICTWO, PORTFEL ELEKTRONICZNY, WÓZEK, SEXAPIL, CHOROBA NEURODEGENERACYJNA, SUGESTYWNOŚĆ, NAJEM, NEOGOTYK, WYMUSZENIE ROZBÓJNICZE, POTENCJAŁ INSTYTUCJONALNY, TURYSTYKA SEKSUALNA, BAKTERIOLIZYNA, SŁUŻEBNOŚĆ, SZKAPLERZ, PROFESJA, JASNOWIDZĄCA, ZAKAŹNOŚĆ, RENTA SZKOLENIOWA, OSOBA ZAGRANICZNA, WIDZENIE CENTRALNE, OBRONA WŁASNA, OŚWIADCZENIE LUSTRACYJNE, KREDA, KAŁAMARZYK, METABAZA, OZIĘBŁOŚĆ, KULT PUBLICZNY, STRĘCZYCIEL, CZUCIE SKÓRNE, KWESTA, DZIDZIA-PIERNIK, SKIF, ALTER EGO, BYSTROŚĆ, SĄD HONOROWY, BEATYFIKACJA, ŚWIĘTOKRADZTWO, MAŁA LITERA, UPIÓR, PŁYWIK, KLAWISZ, BLIŹNIĘTA SYJAMSKIE, MIEDZIANE CZOŁO, ZDOLNOŚĆ PRODUKCYJNA, MIESZALNOŚĆ OGRANICZONA, FILTR POLARYZACYJNY, CZUŁOŚĆ, BIAŁA KRWINKA, STANOWISKO, KONFISKACJA, DAWKA DOPUSZCZALNA, AFISZOWANIE SIĘ, MONARCHIA DESPOTYCZNA, SPECJAŁ, PISECZNICZKA, POTENCJAŁ WYTWÓRCZY, ŻYZNOŚĆ, ZAWRÓT GŁOWY, SZKAPLERZ, ATRAMENT SYMPATYCZNY, FAN CLUB, WŁADZA, OSTRY DYŻUR, ŻYWY POMNIK, SZACHY TRZYOSOBOWE, DIAPEDEZA, KAŁAMARZ, ELEKTRORECEPCJA, CZEK IMIENNY, MAPA WYOBRAŻENIOWA, EKTOMORFIK, NOOBEK, WSTĘP WOLNY, PRODUCENT, SKRYPT DŁUŻNY, STACZ, SZEŚĆ DZIEWIĘĆ, HORMON LOKOMOCYJNY, OBEDIENCJA, GWIAZDA, CZYNNOŚĆ LOKOMOCYJNA, DZIEDZICZENIE USTAWOWE, NEKROFOBIA, INIEKCYJNOŚĆ, MOTORYKA MAŁA, MANIERYZM, SANITARIUSZ, IMAGINACJA, KRÓL, AMERYKANKA, WYKRĘTAS, ŻYWOTOPIS, CIT, HOMINIDY, TĘSKLIWOŚĆ, SPRAWCZOŚĆ, ZAIMEK OSOBOWY, INDUKTYWNOŚĆ, LEKARZ DENTYSTA, CZYNNOŚĆ RUCHOWA, ATRYBUCJA, SZYBKOBIEŻNOŚĆ, EPISTOLOGRAFIA, KOMPATYBILNOŚĆ ELEKTROMAGNETYCZNA, SPOWIEDŹ, PARALIŻ, REDIS, PLENNOŚĆ, RAY-BANY, PRZEBIJALNOŚĆ, WYGIB, MARUDNOŚĆ, APARYCJA, ZAPIS, SENSYTYWNOŚĆ, ZDOLNOŚĆ PROCESOWA, SPRAWNOŚĆ JĘZYKOWA, RODZEŃSTWO SYJAMSKIE, KRYMINAŁ, LITERA TEKSTOWA, BRAMA TRIUMFALNA, BALKONIK, KURATOR, ZDOLNOŚĆ REFLEKSYJNA, DEGRADACJA SPOŁECZNA, FANTAZJA, DOPPELGANGER, KURATELA, ADWOKAT DIABŁA, ADVOCATUS DIABOLI, PAPIER KANCELARYJNY, AUTOASEKURACJA, POWIEŚĆ KRYMINALNA, KAPITAŁ POCZĄTKOWY, WERYFIKACJA, DYPTYK, ANTONOMAZJA, GOROL, POJAZD SPECJALNY, MIESZALNOŚĆ, ANTIDOTUM, NISKOŚĆ, SHOLES, OSTRACYZM, CZAS PRZYSZŁY, MOC, FUNDUM, STATUS MATERIALNY, PAPUGA, KRĘGARSTWO, WIDZENIE ZMIERZCHOWE, CZARNA SKRZYNKA, JĘZYK PIDŻYNOWY, FIZYKA MEDYCZNA, TEKA, ZDOLNOŚĆ SĄDOWA, DESPOCJA, SROGOŚĆ, OKO, PRZYBORY DO PISANIA, SUBSYSTENCJA, MOWA POGRZEBOWA, KREDKA, ZAPŁATA, POSTING, REIFIKACJA, PŁAWNOŚĆ, KAUCZUK NATURALNY, POMNIK, SADOWISKO, DOWÓD OSOBISTY, ?PSYCHICZNY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 956 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

UTRATA ZDOLNOŚĆ CZYTANIA I PISANIA U OSOBY DOROSŁEJ, NIEWYNIKAJĄCA Z PRZYCZYN MEDYCZNYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: UTRATA ZDOLNOŚĆ CZYTANIA I PISANIA U OSOBY DOROSŁEJ, NIEWYNIKAJĄCA Z PRZYCZYN MEDYCZNYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
POWROTNY ANALFABETYZM utrata zdolność czytania i pisania u osoby dorosłej, niewynikająca z przyczyn medycznych (na 20 lit.)

Definicje krzyżówkowe

POWROTNY ANALFABETYZM
utrata zdolność czytania i pisania u osoby dorosłej, niewynikająca z przyczyn medycznych (na 20 lit.).

Oprócz UTRATA ZDOLNOŚĆ CZYTANIA I PISANIA U OSOBY DOROSŁEJ, NIEWYNIKAJĄCA Z PRZYCZYN MEDYCZNYCH sprawdź również:

schronienie zwierzęce, różnego typu konstrukcja, która służy zwłaszcza jako miejsce wylęgu i odchowywania młodych ,
pierwszy skrzypek w zespole kwartetu smyczkowego ,
miasto w Niemczech (Bawaria) na płn. od Norymbergii, przemysł elektrotechniczny (siedziba firmy Siemens) ,
pozioma belka drewniana układana na górnej części muru budynku, stanowiąca oparcie dla dźwigarów dachowych ,
metoda obliczania pól figur geometrycznych oparta na wpisywaniu w daną figurę geometryczną ciągu figur o znanych polach ,
bardzo dużo ,
gatunek grzybów z rodziny maślakowatych (Suillaceae) ,
rodzaj kawy parzonej metodą przelewową za pomocą prostego zaparzacza ,
gdański architekt i rzeźbiarz (1660-1714), wybitny reprezentant baroku ,
inna nazwa czernidłaka kołpakowatego ,
z uczuciem, z ekspresją o piwie ,
środek magnesu, w którym pole magnetyczne się równoważy ,
drewniany instrument perkusyjny; kołatka, korytkowa ,
operator wiertarki ,
koparka wielonaczyniowa, której naczynia podczas pracy poruszają się w płaszczyźnie poprzecznej w stosunku do kierunku jazdy ,
członek CHrześcijańskiego Zboru Świadków Jehowy, głoszący, że jedynym Bogiem jest Jehowa (Jahwe) i wieszczący jego rychłe objęcie władzy nad światem ,
zróżnicowany fenotypowo zespół wad wrodzonych wywołany delecją krótkiego ramienia chromosomu 18 ,
ścieg w postaci oczek zazębiających się po lewej stronie materiału ,
twórczość Moliera, zbiór jego wszystkich komedii ,
pozaukładowa jednostka masy przyjęta do pomiaru wyporności okrętów w traktacie waszyngtońskim ,
była waluta Łotwy ,
miasto w Tanzanii, port nad Oceanem Indyjskim ,
wjazdu lub palenia ,
pani z egipskiej metropolii ,
oficjalny tytuł monarszy niektórych panujących książąt niemieckich, od XV w. tytuł arystokratyczny nadawany wyłącznie książętom austriackim z Domu Habsburgów ,
Myrmica ruginodis - gatunek mrówki z podrodziny wścieklic; gatunek północnopalearktyczny ,
błąd np. w liczeniu ,
jednostka zdawkowa w Chorwacji; 1/100 kuny ,
część psalmu ,
cząstka elementarna pośrednicząca w oddziaływaniach słabych, wymieniana przez elektrony, neutrina i inne cząstki oddziałujące oddziaływaniem słabym podczas zderzeń

Komentarze - UTRATA ZDOLNOŚĆ CZYTANIA I PISANIA U OSOBY DOROSŁEJ, NIEWYNIKAJĄCA Z PRZYCZYN MEDYCZNYCH. Dodaj komentarz

8-1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast