ZDOLNOŚĆ UTRZYMYWANIA SIĘ NA WODZIE, NIEOPADANIA NA DNO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PŁAWNOŚĆ to:

zdolność utrzymywania się na wodzie, nieopadania na dno (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZDOLNOŚĆ UTRZYMYWANIA SIĘ NA WODZIE, NIEOPADANIA NA DNO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.671

SKAZA MOCZANOWA, ROPNE ZAPALENIE MIESZKÓW WŁOSOWYCH, ŚWIATOWOŚĆ, ANTROPOLOGIZM, BICIE POKŁONÓW, BUKACIARNIA, EKSPERIENCJA, MIĘKKI RESET, LIRA KORBOWA, MAKI, FAJTNIĘCIE, SADÓWKA, STRZAŁKA MAŁA, PŁYN ZŁOŻOWY, SAWANTYZM, STOCZNIA, NOSOWOŚĆ, CZAS, BLUSZCZ, BIEGUN GEOMAGNETYCZNY, GODZINA MILICYJNA, POKŁAD ŁODZIOWY, MUTACJA DYNAMICZNA, ENKLAWA, JEDYNY, OSOBA ZAGRANICZNA, ROKIETOWATE, MONOGENEZA, NIEOBYCZAJNOŚĆ, GOTOWOŚĆ CYWILNA, EUCHARYSTIA, PSYCHODYDAKTYKA, ODPORNOŚĆ POŻAROWA, CZERWONA FALA, WARTKOŚĆ, SZTUKA PERFORMATYWNA, ENTEROBAKTERIA, WĘŻOJAD, SALADA, LIŚCIENIE, MINIALBUM, GRYMAŚNICA, OUTSIDER, PORZĄDEK LEKSYKOGRAFICZNY, USTAWA DEKOMUNIZACYJNA, WIDZENIE, OSTATKI, ZWÓJKI, KOŁNIERZ, PSEFOLOGIA, KAWIARKA, MARKETING RELACYJNY, HISTORIA SZTUKI, WSCHÓD, WĄŻ BRODAWKOWATY JAWAJSKI, NEPALI, GEOGRAF, VIBRATO, DRIPPER, WYRĘBISKO, NIESUBORDYNACJA, KAFTAN BEZPIECZEŃSTWA, INWAZJA, ODKŁAD, GRUBA RYBA, DOJŚCIE, REDYSTRYBUCJA DOCHODÓW, SUBSTANCJA ODŻYWCZA, LASONOGI, PIĘTRO, PUNKT POMIAROWY, SZKŁO MĄCONE, ANALIZA SZEREGÓW CZASOWYCH, KILBLOKI, TORBACZE, ZASTAWKA AORTALNA, DZIENNIKARKA ŚLEDCZA, OSŁONKA NABYTA, WYTWÓRCZOŚĆ, TYROMANCJA, KWASZARNIA, KACZUSZKA, ROBAK, STRZAŁA AMORA, SAMOCHWALCA, STARA MALUTKA, EMANACJA, SŁOWACKI, SAWANTERIA, WESTA, REUMATOIDALNE ZAPALENIE STAWÓW, ŁAŻENIE, CIELENIE, NIESUBTELNOŚĆ, BIBLIOTEKA, CHEMIA ANALITYCZNA, ŚMIECH, GATUNEK INWAZYJNY, BINDA, FORUM, BEZWŁAD, OLIGOFAG, MARSJAŃSKI, PRESTIDIGITATORSTWO, ZGŁOSKOTWÓRCZOŚĆ, SUBWOOFER AKTYWNY, WĘŻOWIDŁO, BŁAZENEK, PERŁA URIAŃSKA, KOKTAJL, BEZJĘZYKOWE, LABORKA, EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA, TYTAN, EUTENIKA, NET, WŚCIEK DUPY, LĘK DEZINTEGRACYJNY, WYKONANIE, CZARNY PIOTRUŚ, GRUCZOŁ COWPERA, TABU MILCZENIA, ENTUZJASTYCZNOŚĆ, SARKOIDOZA, DYSKWALIFIKACJA, LIGAWA, MIERZWA, ROCK PROGRESYWNY, POWTÓRZENIE, FAŁ, ASTRACHAN, TRÓJKĄT, ROTANG, AGENEZJA NERKI, KRATA PODGRUP, FILOZOF, WYDZIAŁ, FOWIZM, MOC, PRZETARG OGRANICZONY, CENA ZAMKNIĘCIA, TRAWERS, NIEZNAJOMY, OGRZEWNICTWO, PRZEBIEG, ROŚLINA JAWNOPĄCZKOWA, PIJALNIA, HUMOR, MORALNOŚĆ, NIEPRZYZWOITOŚĆ, ROZMNOŻA, BÓB KOŃSKI, KULCZYBA, PRZENIKLIWOŚĆ, KAMICA NERKOWA, JĘZYK SZKOCKI, JASZCZURKA WĘŻOWATA, AUDYTORIUM, STROFA ALCEJSKA, SURF, TOLERANCJA, WZGÓREK ŁONOWY, PION, PUNKT PRZYZIEMNY, CYBERPUNK, OSTRYGOJAD, POŁĄCZENIE SZEREGOWE, NORZYCA, SWOJAK, PUDŁO, DIVA, MIKROMACIERZ DNA, LUSTRO, BUŁAT, TURANISTA, DZIEŁO SZTUKI, KURKOWY MECHANIZM UDERZENIOWY, SIODŁO, KAKAO, WENTYL, OFICER TAKTYCZNY, CZŁOWIEK GUMA, SOK JELITOWY, SKARYFIKACJA, NALOT, DZIEWIĄTKA, OKRES AMAZOŃSKI, ZUCH, BEZCZELNOŚĆ, PREPARATYKA, KWAS, CYKL OWULACYJNY, EKSPERT, ZAPALNOŚĆ, KRÓTKOWZROCZNOŚĆ, AKOMODACJA, PODKOLANIE, PORWAK, STEREOIZOMER, MASELNICZKA, POTAŻ, TRYPLA, RAMA KOMUNIKACYJNA, WARSTWOWANIE, MLEKO WAPIENNE, WSZY, JEŁOP, ŁUSKA, SPUSZCZENIE NOSA NA KWINTĘ, CHIRURG, NIEOBIEKTYWNOŚĆ, WĘGIEŁ, JĘZOR, PILNOWACZ, TENOR LIRYCZNY, WIATRAK, ADMINISTRACJA SKARBOWA, TRANCE, RUCH RELIGIJNY, TRÓJKA, HAMSUN, POŻEGNANIE, KANCONETTA, SYSTEM WBUDOWANY, PUŁAPKA KREDYTOWA, OPIEKUN FAKTYCZNY, WROTKARSTWO ARTYSTYCZNE, PŁYWANIE, SZTUKA MINOJSKA, NAJEM, ZEZOWATE SZCZĘŚCIE, MECZ MIĘDZYPAŃSTWOWY, ANTROPOLOGIA, BAJKOPIS, TŁUSZCZYK, ARABESKA, GODŁO PROMOCYJNE, CHEMIA NIEORGANICZNA, BEZA, MIRAŻ, OTĘPIENIE, ZIELONA GRANICA, SKAŁA SEDYMENTACYJNA, UZBRAJANIE SIĘ, CZYNNOŚĆ OPERACYJNA, PRZEPUKLINA MOSZNOWA, KLIENT, PROBLEM MARSZRUTYZACJI, MARSZ, DZBANEK DO ŚMIETANY, BUKAT, AKUSTYKA, SMERFETKA, ZŁOŻENIE POKŁONU, FIZYKA STATYSTYCZNA, KLOAKA, LIMONIADA, KOLORYSTA, SŁUCH ABSOLUTNY, KONTUR MELODYCZNY, GONIOMETRIA, STOPNICA, WYPALANKA, LUFA, ZĘBNICA, ZADRAPNIĘCIE, TUBA, BIOLOGIA SYSTEMOWA, AFTERPARTY, WIECZÓR PANIEŃSKI, KLUCZ, SENAT, STOPNIOWALNOŚĆ, ZABAWOWICZ, OZIĘBŁOŚĆ SEKSUALNA, CHIŃSKI, JĘZYKI TURAŃSKIE, MAGNOLIA, FAZA ANALNA, DIZAJN, GARNCZEK, STRUNA GŁOSOWA, JASZCZUR, NAKRYCIE GŁOWY, PROWANSALSKI, NIESYMPATYCZNOŚĆ, LIEBIG, OKRUSZYNA, CYGAŃSKIE DZIECKO, ZATYKANIE USZU, PERFUMA, KAPRYŚNICA, KLĘSKA URODZAJU, ŚCIĘGNO PIĘTOWE, TERRARYSTA, KREDYT KONTRAKTOWY, SIŁACZ, ISLANDZKI, PIAST, ?CAMPUS.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.671 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZDOLNOŚĆ UTRZYMYWANIA SIĘ NA WODZIE, NIEOPADANIA NA DNO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZDOLNOŚĆ UTRZYMYWANIA SIĘ NA WODZIE, NIEOPADANIA NA DNO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PŁAWNOŚĆ zdolność utrzymywania się na wodzie, nieopadania na dno (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PŁAWNOŚĆ
zdolność utrzymywania się na wodzie, nieopadania na dno (na 8 lit.).

Oprócz ZDOLNOŚĆ UTRZYMYWANIA SIĘ NA WODZIE, NIEOPADANIA NA DNO sprawdź również:

ogół czynności związanych z przygotowaniem na komputerze materiałów, które będą później powielone metodami poligraficznymi ,
oddziały Milicji Obywatelskiej powołane w drugiej połowie 1956 roku (po Poznańskim Czerwcu) do zaprowadzania porządku w sytuacjach wyjątkowych, naruszających porządek publiczny, a także do udzielania pomocy ludności w czasie klęsk żywiołowych i ochrony imprez masowych ,
urządzenie stosowane w telegrafach optycznych Chappe'a, składające się z dwóch połączonych ze sobą ramion, przesyłających sygnały ,
wirusy związane z rozwojem nowotworu, odpowiedzialne są za rozwój ok. 15% nowotworów złośliwych u ludzi i w jeszcze większym odsetku u zwierząt ,
Aythya innotata - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
wczesny ranek; świt ,
reakcja na pytanie lub zwrot ,
solona ikra ryb jesiotrowatych jako przekąska ,
obciach, zaścianek, wiocha, buractwo ,
osiedle Krakowa należące do Dzielnicy IV Prądnik Biały ,
czynność wykonywana najczęściej poza pracą (jednak praca też może być powiązana z hobby), która sprawia komuś wiele przyjemności ,
szprycha - część koła rowerowego; słowo używane dziś regionalnie ,
astronauta amerykański na pokładzie Discovery w 1990 r ,
poseł, który nie jest członkiem żadnego klubu parlamentarnego ,
część kafara: młot do wbijania pali w ziemię ,
flamingi, czerwonakowate, Phoenicopteriformes - monotypowy rząd ptaków z podgromady Neornithes ,
skorpucha jaszczurowata, żółw jaszczurowaty, Chelydra serpentina - gatunek gada z rodziny żółwi skorpuchowatych z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, występujący w Ameryce Północnej od Kanady poprzez Amerykę Środkową do północnych obszarów Ameryki Południowej ,
substancja pochłaniana podczas absorpcji ,
Chelodina longicollis, chelodyna australijska, żółw wężoszyi, żółw długoszyjny - gatunek gada z podrzędu żółwi bokoszyjnych z rodziny żółwi wężoszyjnych, występujący w głębokich jeziorach i wolno płynących rzekach o piaszczystym dnie we wschodniej Australii ,
południowoamerykański ptak z rodziny kolibrów ,
mocna tkanina bawełniana ,
obniżenie temperatury wewnętrznej organizmu zwierząt stałocieplnych poniżej normalnego zakresu jej zmian ,
Rozewie - przylądek Pobrzeża Gdańskiego nad Morzem Bałtyckim ,
mieszanka gazów służąca płetwonurkowi pod wodą do oddychania ,
paproć podmokłych lasów i torfowisk o pierzastych liściach ,
katar z nosa ,
PŁOTKA ,
kompozytor radziecki ur. w 1934 r.; symfonie, koncerty skrzypcowe, utwory kameralne, balety ,
w budownictwie: wklęsły narożnik między prostopadłymi ścianami ,
zestawienie informacji o należnych składkach i świadczeniach

Komentarze - ZDOLNOŚĆ UTRZYMYWANIA SIĘ NA WODZIE, NIEOPADANIA NA DNO. Dodaj komentarz

3+3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast