PROCES SAMORZUTNEGO ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ CZĄSTECZEK LUB ENERGII W DANYM OŚRODKU (NP. W GAZIE, CIECZY LUB CIELE STAŁYM), BĘDĄCY KONSEKWENCJĄ CHAOTYCZNYCH ZDERZEŃ CZĄSTECZEK DYFUNDUJĄCEJ SUBSTANCJI MIĘDZY SOBĄ LUB Z CZĄSTECZKAMI OTACZAJĄCEGO JĄ OŚRODKA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DYFUZJA to:

proces samorzutnego rozprzestrzeniania się cząsteczek lub energii w danym ośrodku (np. w gazie, cieczy lub ciele stałym), będący konsekwencją chaotycznych zderzeń cząsteczek dyfundującej substancji między sobą lub z cząsteczkami otaczającego ją ośrodka (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PROCES SAMORZUTNEGO ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ CZĄSTECZEK LUB ENERGII W DANYM OŚRODKU (NP. W GAZIE, CIECZY LUB CIELE STAŁYM), BĘDĄCY KONSEKWENCJĄ CHAOTYCZNYCH ZDERZEŃ CZĄSTECZEK DYFUNDUJĄCEJ SUBSTANCJI MIĘDZY SOBĄ LUB Z CZĄSTECZKAMI OTACZAJĄCEGO JĄ OŚRODKA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 24.746

REZYDENCJA, KREDKA WOSKOWA, BRZOZÓWKA, REIFIKACJA, FIKCJA LITERACKA, ZASIŁEK CHOROBOWY, WIDZENIE OBWODOWE, MELON, KONWENANSE, PROMENADA, ZEBROID, SHIMMY, GAJ, EWANGELIA, RAUBITTER, PRAWO MAJĄTKOWE, MATOŁEK, TUŁÓW, KOTEW, BONGOSY, ODCZYNNIK CHEMICZNY, PŁONNIKI, ZDZIADZIENIE, EMALIA, AGREGACJA, RURA, PARK SZTYWNYCH, ANOMALIA, WYPRYSK DYSHYDROTYCZNY, CUG, MŁOTNIK, GRUBA RYBA, WIADRO, ANTROPOLOG KULTURY, PRZEKŁADANIEC, ŁAŃCUCH KINEMATYCZNY, SYROP, ŁAPCE, KWINTET SMYCZKOWY, ODWROTNOŚĆ, DIAK, FORTALICJA, SZLAK ŻEGLUGOWY, LUDOBÓJSTWO, PIERWSZY PLAN, SFORA, RZEŹ NIEWINIĄTEK, PROMINENT, WYKRZTUSZANIE, TRYBUT, CYBERPUNK, PRZEKUPIEŃ, FREON, WNIEBOWSTĄPIENIE, TYSIĄCZNA Z NADMIAREM, PRZEDMIOT KIERUNKOWY, ASNYKOWIEC, POŁAĆ, WĘGLOWODÓR AROMATYCZNY, KIESZONKA, MIESZACZ, KŁUSAK FRANCUSKI, WIELKOMIEJSKOŚĆ, SEKCJA RYTMICZNA, OSAD, SKŁAD WOLNOCŁOWY, MITOZA, BŁAZENEK, FIRMANCTWO, SALTARELLO, FALA, PŁOZA, SZPILKA, MACERACJA, PIDŻIN, DOMINANTA, DOM PRZEDPOGRZEBOWY, GENETYKA KLINICZNA, SPORT RAKIETOWY, NERWIAKOWŁÓKNIAKOWATOŚĆ, KAPLICA LORETAŃSKA, MISA, KATSUDON, SKAŁA OSADOWA, DYWDYK, INFOBOX, SZASZŁYKARNIA, PURYNA, KOŚCIÓŁ, KRATOWNICA, ŚNIEŻNIK, PROJEKT INFRASTRUKTURALNY, UPOLITYCZNIENIE, ZATRZYMANIE SIĘ, GNIAZDO, ZIĘCIASZEK, RELA, CZEKOLADA, BUZA, NIEPRODUKTYWNOŚĆ, MAZUREK, DASZEK, ROPOMACICZE, DRAPIEŻNIK, WATA, DYFTYK, PODKOMENDNY, CHOROBA KAHLERA, GNIOT, GOL SAMOBÓJCZY, RÓŻNOWIEKOWOŚĆ, ZIELENICE WŁAŚCIWE, PODATEK SOLIDARNOŚCIOWY, POCZWARA, KALIBER, DENDRODOA, FACET, PRZYBLIŻENIE, KLASA, PRZEMYSŁ SIARKOWY, CHOROBA VERNEUILA, JUBILEUSZ, RENONS, SYNDROM, TYŁOMÓZGOWIE WTÓRNE, PODUSZKA ANTYALERGICZNA, LABORATORIUM, LICZBA PRZESTĘPNA, LOGIKA PRAWNICZA, BOROWIKOWA, BRYFOK, SIODZI, CZASZA, WYKSZTAŁCENIE ŚREDNIE, ANGINA MONOCYTOWA, KRYSTALIZACJA, WŁAŚCIWOŚĆ CHEMICZNA, BOREWICZ, SILNIK WYSOKOPRĘŻNY, TŁUK PIĘŚCIOWY, ZRZESZENIE, ASTRONOMIA SFERYCZNA, WYDATKI BIEŻĄCE, PIĘTNASTKA, PODSTAWKA, BLASZKA KOSTNA, NAWÓJ, ZAPLOT, DYSTYCH, DYSTANS, SERWETECZKA, ŻÓŁW, LATAWIEC, NAPINAK, LANGUSTA POSPOLITA, HEMOSTAZA, STRAŻ POŻARNA, NEPALSKI, CHWYTNIK, TWIERDZENIE PASCALA, TRANSPORTEREK, KRAŃCÓWKA, CZESKI, PORCJA, POCHLEBSTWO, POTENCJAŁ SEDYMENTACJI, CHOROBA DUCHENNE'A, KRYSTALOFIZYKA, STREFA PODMIEJSKA, OZONOSFERA, JAZGOT, ŁAGIEWKA PYŁKOWA, WYRĘB, CHOROBA KUFSA, KARACENA, DUK WSPANIAŁY, OWAD, JABŁKO, POWIEŚĆ SPOŁECZNO-OBYCZAJOWA, WADA, SUMACJA, MIERZWA, PIERWSZY, NARTA, PODWÓJNA HELISA, PRZEŻYCIE, OBROŃCA, STEROWANIE STOCHASTYCZNE, STOSUNEK PRAWNY, KRENAL, RENTGENOLOGIA, BEZCELOWOŚĆ, DOSKONALENIE ZAWODOWE, MĄŻ ZAUFANIA, RONDO, SŁUŻBA DYŻURNA, WYSTĄPIENIE WOLNOŚCIOWE, KAMBUZ, NIENOWOCZESNOŚĆ, CIAŁO, KARAFINKA, PIONEK, MIMETYZM, SKALICA, SENAT, TERENOZNAWCA, SIŁY, LAWINA GRUZOWA, ZGRAJA, CYBORIUM, OBRONA PIRCA, ZGODNOŚĆ, NIEPOSŁUSZEŃSTWO, POSIADY GÓRALSKIE, SZPRYCA, LATO, TOPOLOGIA MNOGOŚCIOWA, SKALA, ŚMIGŁO, KONDOTIER, FILEMON DZIOBOROGI, MAKROREGION, INTERMEZZO, FURGONETKA PANCERNA, BRAZYLIJSKI, MEMBRANOFON, ISKRA, IRENIZM, NIEDOROZWÓJ, BIKINIARZ, STRUDEL, KLUCZ NASADOWY, OBRÓBKA CIEPLNA, NARKOTYK MIĘKKI, WYŁUDZACZ, POWIEŚĆ AUTOTEMATYCZNA, PARTNERKA, AJENCJA, GROŃ, KINOTEATR, ORGANIZACJA POZARZĄDOWA, TEMPERATURA ZAPALENIA, CUKRZYCA, MLEKO, CRO-MAGNON, PREDYKCJA, ODWSZAWIANIE, WIRTUOZERIA, BAŃKA SPEKULACYJNA, MOC, SIORKA, POLE, ANTYCYKLON, LAMPA WYŁADOWCZA, LIGA, OTWIERANIE DUSZY, OKABLOWANIE, OTĘPIENIE, KLESZCZ, CYGAN, BOMBARDON, SZARPIE, UDAWACZ, TEATR, DEZABIL, WIZA POBYTOWA, GŁOWA PAŃSTWA, SARDELOWATE, SIWERT, TWÓR, PRZELEW TRANSGRANICZNY, SYSTEM WBUDOWANY, BARCZATKA GŁOGÓWKA, KORELACJA KANONICZNA, PALEOTERIOLOGIA, KARMA, KULTURA MATERIALNA, EUBAKTERIA, BECZKA, TŁUSZCZYK, NALEŚNIK WIOSENNY, CZOŁOWNICA, OBIEG, PĘDZENIE, KRATY, PARNOŚĆ, RANA WYLOTOWA, RZEMIOSŁO, LOGOPEDKA, WLANIE SIĘ, MONTAŻ, ŚPIĄCZKA, DEZETA, NIESPAW, KOŁEK, MORS, REGIONALISTYKA, FILM FANTASTYCZNONAUKOWY, KŁUSAK AMERYKAŃSKI, ?MONITOR.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 24.746 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PROCES SAMORZUTNEGO ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ CZĄSTECZEK LUB ENERGII W DANYM OŚRODKU (NP. W GAZIE, CIECZY LUB CIELE STAŁYM), BĘDĄCY KONSEKWENCJĄ CHAOTYCZNYCH ZDERZEŃ CZĄSTECZEK DYFUNDUJĄCEJ SUBSTANCJI MIĘDZY SOBĄ LUB Z CZĄSTECZKAMI OTACZAJĄCEGO JĄ OŚRODKA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PROCES SAMORZUTNEGO ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ CZĄSTECZEK LUB ENERGII W DANYM OŚRODKU (NP. W GAZIE, CIECZY LUB CIELE STAŁYM), BĘDĄCY KONSEKWENCJĄ CHAOTYCZNYCH ZDERZEŃ CZĄSTECZEK DYFUNDUJĄCEJ SUBSTANCJI MIĘDZY SOBĄ LUB Z CZĄSTECZKAMI OTACZAJĄCEGO JĄ OŚRODKA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DYFUZJA proces samorzutnego rozprzestrzeniania się cząsteczek lub energii w danym ośrodku (np. w gazie, cieczy lub ciele stałym), będący konsekwencją chaotycznych zderzeń cząsteczek dyfundującej substancji między sobą lub z cząsteczkami otaczającego ją ośrodka (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DYFUZJA
proces samorzutnego rozprzestrzeniania się cząsteczek lub energii w danym ośrodku (np. w gazie, cieczy lub ciele stałym), będący konsekwencją chaotycznych zderzeń cząsteczek dyfundującej substancji między sobą lub z cząsteczkami otaczającego ją ośrodka (na 7 lit.).

Oprócz PROCES SAMORZUTNEGO ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ CZĄSTECZEK LUB ENERGII W DANYM OŚRODKU (NP. W GAZIE, CIECZY LUB CIELE STAŁYM), BĘDĄCY KONSEKWENCJĄ CHAOTYCZNYCH ZDERZEŃ CZĄSTECZEK DYFUNDUJĄCEJ SUBSTANCJI MIĘDZY SOBĄ LUB Z CZĄSTECZKAMI OTACZAJĄCEGO JĄ OŚRODKA sprawdź również:

osobnik ludzki lub zwierzęcy we wczesnym etapie rozwoju zwanym okresem zarodkowym ,
wieża obronna z bramą wjazdową umieszczoną w niższej kondygnacji ,
układ służący do przechowywania i odtwarzania informacji ,
literacki zabieg polegający na nagromadzeniu bliskoznacznych określeń mającym na celu uwydatnienie wagi omawianego przedmiotu ,
skupisko minerałów ,
Zamieszkanie grupy ludzi na określonym terytornium, na którym wcześniej nie mieszkała ,
otwór w igle ,
'Bananowy ...' VOX-u ,
gliniany garnuszek o kształcie gruszki, otwarty z dwu stron, używany dawniej w laboratoriach ,
nauczyciel, który uczy języka niemieckiego ,
mała, przeważnie drewniana warownia znajdująca się na kresach państwa dla obrony granic ,
dzień świętego odpoczynku w judaizmie ,
neurolog (1897-1963); prace z histopatologii ośrodkowego układu nerwowego ,
udawany żal, rzadkie ,
cecha czegoś, co jest powszechnie spotykane ,
zjawisko optyczne polegające na pojawieniu się wąskich smug (pasm) świetlnych układających się w kształtgwiazdy na powierzchni kamieni szlachetnych, zwłaszcza szlifowanych w kaboszon ,
niechęć - brak ochoty na coś, chęci do czegoś ,
BIELUŃ, DATURA ,
pochodna dihydralazyny, lek o działaniu hipotensyjnym oraz stymulującym mieszki włosowe ,
imię Ludwiga, b. kolarza ,
w średniowieczu podstawowa jednostka organizacyjna jazdy rycerskiej ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady kryptomonad (Cryptophyta) ,
metal lub półmetal charakteryzujący się dużą gęstością, często także właściwościami toksycznymi ,
zbiór technik mających na celu prognozę przyszłych cen (kursów) papierów wartościowych, walut czy surowców na podstawie cen historycznych ,
to, że coś ma zły wpływ na coś innego, nie przynosi korzyści ,
człowiek, który praktykuje ascezę ,
lekkie obuwie o skórzanych lub gumowych podeszwach, do których mocowane są paski ze skóry lub z innego materiału ,
ur. w 1930r. astronauta amerykański, dowódca we wspólnym locie Apollo-Sojuz ,
z ekspresją o marynarce; część garderoby damskiej i męskiej, górna część garnituru lub kostiumu, często funkcjonująca poza kompletem ,
osoba, która kieruje przebiegiem jakiejś uroczystości

Komentarze - PROCES SAMORZUTNEGO ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ CZĄSTECZEK LUB ENERGII W DANYM OŚRODKU (NP. W GAZIE, CIECZY LUB CIELE STAŁYM), BĘDĄCY KONSEKWENCJĄ CHAOTYCZNYCH ZDERZEŃ CZĄSTECZEK DYFUNDUJĄCEJ SUBSTANCJI MIĘDZY SOBĄ LUB Z CZĄSTECZKAMI OTACZAJĄCEGO JĄ OŚRODKA. Dodaj komentarz

4+9 =

Poleć nas znajomym:

x