ELEMENT BIELIZNY, KTÓRY SŁUŻY DO ZABEZPIECZANIA POŃCZOCH, ŻEBY NIE SPADAŁY, ELASTYCZNA KONSTRUKCJA, KTÓRĄ ZAKŁADA SIĘ WOKÓŁ BIODER, DO KTÓREJ SĄ PRZYMOCOWANE PASKI Z KLAMERKAMI LUB GUZICZKAMI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PAS to:

element bielizny, który służy do zabezpieczania pończoch, żeby nie spadały, elastyczna konstrukcja, którą zakłada się wokół bioder, do której są przymocowane paski z klamerkami lub guziczkami (na 3 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PAS

PAS to:

wąski długi obszar wydzielony ze względu na swoją charakterystykę lub funkcje (na 3 lit.)PAS to:

długi, wąski kawałek skóry, tkaniny lub innego materiału, część garderoby, podtrzymująca w pasie spodnie lub spódnicę lub noszona dla ozdoby (na 3 lit.)PAS to:

kształt, linia, graficznie wyodrębniony fragment powierzchni (na 3 lit.)PAS to:

talia - miejsce na tułowiu powyżej bioder (na 3 lit.)PAS to:

długi i wąski kawałek tkaniny, skóry lub innego materiału, który służy do spinania, podtrzymywania czegoś (na 3 lit.)PAS to:

część maszyny, która służy do poruszania lub przemieszczania czegoś (na 3 lit.)PAS to:

wąski, prostokątny kawałek czegoś (na 3 lit.)PAS to:

zagranie karciane polegające na chwilowej rezygnacji z dalszego udziału w jakiejś części rozgrywki (na 3 lit.)PAS to:

poziom umiejętności w sportach walki (na 3 lit.)PAS to:

w heraldyce: figura w kształcie pasa ułożonego poziomo i dzielącego tarczę na (najczęściej) równie części (na 3 lit.)PAS to:

wyrób metalowy walcowany w kształcie płaskiego prostokąta, o znacznej długości (na 3 lit.)PAS to:

płaskownik stanowiący część konstrukcji pasowej (na 3 lit.)PAS to:

(napędowy) cięgno w postaci pasa współpracujące z kołami przekładni pasowej (na 3 lit.)PAS to:

(podsadzkowy) murek ze skały płonnej ułożony wzdłuż lub w poprzek wyrobiska jako element podsadzki (na 3 lit.)PAS to:

startowy na lotnisku (na 3 lit.)PAS to:

np. ortopedyczny (na 3 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ELEMENT BIELIZNY, KTÓRY SŁUŻY DO ZABEZPIECZANIA POŃCZOCH, ŻEBY NIE SPADAŁY, ELASTYCZNA KONSTRUKCJA, KTÓRĄ ZAKŁADA SIĘ WOKÓŁ BIODER, DO KTÓREJ SĄ PRZYMOCOWANE PASKI Z KLAMERKAMI LUB GUZICZKAMI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 29.030

ODJAZD, PLUGAWOŚĆ, TĘPAK, RAUT, INFLACJA UKRYTA, ROMSKI, PUDDING, CHMURA WARSTWOWA, KOMBINACJA, GWIAZDA SYMBIOTYCZNA, DZIECINNOŚĆ, TWIERDZENIE ABELA-RUFFINIEGO, WESELNIK, DESTYLATOR, HADŻ, REALIZM, KŁOSEK, GARMAŻERIA, ATOMISTYKA, AGENT, DRYBLAS, BUDOWNICTWO, GRECKI, DYSORTOGRAFIK, KWASZONKA, ADMINISTRACJA, UROSTOMIA, KORKOWE, KLIMATOLOGIA ROLNICZA, PÓŁWYSEP, INGRESJA MORZA, MAGNES, NIEOSTROŚĆ, WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY TYPU A, PUNKT, NUMER TAKTYCZNY, KRADZIEŻ ROZBÓJNICZA, CZOŁOWNICA, ŚNIADANIE WIELKANOCNE, PLAMA, NEUROFIZJOLOGIA KLINICZNA, GRZBIETOPŁAT, NARZĘDZIE, NATRĘT, FISZBINOWIEC, CZASOWNIK MODALNY, DOKUMENT, ŁUCZNIK, GIPSATURA, CZYNNIK TERMODYNAMICZNY, PRZYRODNIK, PYCHOTA, HANDEL WYMIENNY, WIETLICOWATE, GŁOŚNIK BEZMEMBRANOWY, TARYFA ULGOWA, USIŁOWANIE, ANDRUS, PUNKT POMIAROWY, BOMBARDON, RUCH, WZW E, BON UWŁASZCZENIOWY, AGLOMERACJA, SYTA, WAPIENNIK, ELEKTORAT, OBRONA, FITOCYD, JAGODÓWKA, ŻONA LOTA, NAUSZNIK, GOTYK WENECKI, CZWORONÓG, KRĘTARZ DUŻY, PŁYTA GŁÓWNA, CEGLARKA, JĄDRO ŚLIMAKOWE, SMOLEŃSK, PALISADA, KWESTURA, TYTUŁ NAUKOWY, ŁAPANIE, GORE-TEX, ANEMOSTAT, PSYCHOLOGIA POZNAWCZA, UŁAMEK NIEWŁAŚCIWY, BEZDUSZNOŚĆ, RDZENIARZ, LUJEK, NAPIĘCIE POWIERZCHNIOWE, DOMOKRĄŻCA, MARAL, REPUTACJA, APRETURA, OBRONA HOLENDERSKA, BROŃ OBUCHOWA, PUSZKA, MATOWOŚĆ, CZART, BEZINWAZYJNOŚĆ, ROCK AND ROLL, NIEPOKÓJ RUCHOWY, MEDIATEKA, KOLEJKA GÓRSKA, ŁAWA, WIZJONER, GASTROENTEROLOGIA, JĘZYKI INDOEUROPEJSKIE, PODGŁÓWEK, ŚLIZGAWICA, HAŁASOWNIK, ŚMIEĆ, KAC, GÓRY PIERŚCIENIOWE, OBJAW KONWERSYJNY, EKOLOGIA, ZARYCIE NOSEM, GAŁĘŹNIK, KOSMOLOGIA, TURZYCA, SKRZYŻOWANIE RÓWNORZĘDNE, SZKLANKA, TUŁÓW, SOWIECKOŚĆ, SUMA KOMANDYTOWA, POLE GOLFOWE, WAGON POCZTOWY, MŁODZIK, PIKIETA, STREFA CISZY, DYNGUS, TAMBOREK, UDERZENIE, FAŁDA, DAN, WEŁNIAK, ŁOWCA , AKROLIT, SIEDLISKO, RELING, BAKTERIA GRAM-UJEMNA, DOMINACJA PEŁNA, PODKŁADKA, EKSFOLIACJA, MONTAŻYSTA, PALEC BOŻY, WIELORAK, FAKIR, ANTYNOMIA, ŚLUB, ESKORTA, BAJOS, BEZPRZYCZYNOWOŚĆ, CHWIEJNOŚĆ, POLEWANIE SIĘ, WNĘTER, ŁAPA, RULETKA, ZROBIENIE NA ODPIERDOL SIĘ, KAPISZON, POŚCIELÓWKA, DŹWIGACZ DACHOWY, WOW, HAITAŃSKI, KLERK, PRASOWNIA, NIEPRZYJACIEL, FIOLET WZROKOWY, SYGNAŁ ZIELONY, BEKHEND, MASA, ŻÓŁW, POKARM DUCHOWY, PEPSI, KOZIOŁ, SZOK POPORODOWY, KONIUSZEK SERCA, ODCIEŃ, WYSPA KUCHENNA, PÓŁWARIAT, CYBERPANK, WNIOSKOWANIE STATYSTYCZNE, HUTNICTWO, BŁONA LOTNA, OSPAŁOŚĆ, GRIEKOW, OKSYGENATOR, CZOŁÓWKA NAPRAWCZA, DOCISK, GLEBA, KOCIOŁEK, WSPÓŁCZESNOŚĆ, ENTOMOFAGI, POLONISTYKA, HUBA, ŚWISTUŁA, GEOPATIA, OPIESZALSTWO, STORYTELLING, EKONOMIA POLITYCZNA, KREDYT ZAUFANIA, BRAMKARKA, DYWANIK, BARWY WOJENNE, SUPERJEDNOSTKA, POWIERNICTWO, FILA, MONTAŻOWNIA, DZIEWIĄTY, GUZOWATOŚĆ BRÓDKOWA, KLAUZULA WYKONALNOŚCI, ADAPTER, OSAD ABYSSALNY, BROŃ AUTOMATYCZNA, PEŁNE MLEKO, SYNDYK, SPÓD, HARMONIA, USKOK, POLEPA, WYKONANIE, CHOROBA BUSCHKEGO, BATAGUROWATE, TARANTELLA, BURRITO, GRA, MNICH, KOMISARZ WOJSKOWY, ŚNIADOŚĆ, CLERK, PILOT DOŚWIADCZALNY, GRUPA ELIMINACYJNA, INWERT, KREDKA, NACIĄG, HUMOR, OPIESZAŁOŚĆ, LITERAT, PUKLERZ, NAROST, ANIMACJA, PRZESTRZEŃ PUBLICZNA, OBRAZEK, DYSTRYKT, PALNIK, ŻÓŁWIE, TRAPEZ PROSTOKĄTNY, POWIEŚĆ FANTASTYCZNONAUKOWA, ZACHÓD, CYWIL, BEZPIECZEŃSTWO OSOBOWE, SKRÓT SYLABOWY, ROK JUBILEUSZOWY, ŁOŻNICZY, LUK, LAMPKA WIECZYSTA, SYSTEM PREZYDENCKI, SIWOWĄSY, PRZEŁĄCZALNIA, CHOROBA REFSUMA, AKCENCIK, NATURALIZM, NIEZGRABA, GEOLOGIA ZŁÓŻ, WIESZAK, LAWETA, MISTRZOSTWO, REGULACJA KASKADOWA, KROK PÓŁROZKROCZNY, POWIERNICTWO, RZEZAK, PRZEDŁUŻACZ, RUTYNISTA, RAJZBRET, PUŁAP, SENES, KRATKA, ŚRODKOWY PALEC, MASKA, BLENDA SMOLISTA, GÓWNOZJAD, BLOK, PRAŻONKA, PRZĘSŁO, WOLE GUZKOWE TOKSYCZNE, FIGURA GEOMETRYCZNA, AKCJONARIUSZ, ZAWRÓT GŁOWY, PLAMA, INTERTEKSTUALNOŚĆ POZORNA, KONTYNGENT CELNY, MŁOT, KANONIERKA, BASEN, NERWIAK WĘCHOWY ZARODKOWY, PŁOZA, OLEJ, START ZATRZYMANY, ?PODUSZKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 29.030 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ELEMENT BIELIZNY, KTÓRY SŁUŻY DO ZABEZPIECZANIA POŃCZOCH, ŻEBY NIE SPADAŁY, ELASTYCZNA KONSTRUKCJA, KTÓRĄ ZAKŁADA SIĘ WOKÓŁ BIODER, DO KTÓREJ SĄ PRZYMOCOWANE PASKI Z KLAMERKAMI LUB GUZICZKAMI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ELEMENT BIELIZNY, KTÓRY SŁUŻY DO ZABEZPIECZANIA POŃCZOCH, ŻEBY NIE SPADAŁY, ELASTYCZNA KONSTRUKCJA, KTÓRĄ ZAKŁADA SIĘ WOKÓŁ BIODER, DO KTÓREJ SĄ PRZYMOCOWANE PASKI Z KLAMERKAMI LUB GUZICZKAMI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PAS element bielizny, który służy do zabezpieczania pończoch, żeby nie spadały, elastyczna konstrukcja, którą zakłada się wokół bioder, do której są przymocowane paski z klamerkami lub guziczkami (na 3 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PAS
element bielizny, który służy do zabezpieczania pończoch, żeby nie spadały, elastyczna konstrukcja, którą zakłada się wokół bioder, do której są przymocowane paski z klamerkami lub guziczkami (na 3 lit.).

Oprócz ELEMENT BIELIZNY, KTÓRY SŁUŻY DO ZABEZPIECZANIA POŃCZOCH, ŻEBY NIE SPADAŁY, ELASTYCZNA KONSTRUKCJA, KTÓRĄ ZAKŁADA SIĘ WOKÓŁ BIODER, DO KTÓREJ SĄ PRZYMOCOWANE PASKI Z KLAMERKAMI LUB GUZICZKAMI sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - ELEMENT BIELIZNY, KTÓRY SŁUŻY DO ZABEZPIECZANIA POŃCZOCH, ŻEBY NIE SPADAŁY, ELASTYCZNA KONSTRUKCJA, KTÓRĄ ZAKŁADA SIĘ WOKÓŁ BIODER, DO KTÓREJ SĄ PRZYMOCOWANE PASKI Z KLAMERKAMI LUB GUZICZKAMI. Dodaj komentarz

7-2 =

Poleć nas znajomym:

x