Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: ELEMENT BIELIZNY, KTÓRY SŁUŻY DO ZABEZPIECZANIA POŃCZOCH, ŻEBY NIE SPADAŁY, ELASTYCZNA KONSTRUKCJA, KTÓRĄ ZAKŁADA SIĘ WOKÓŁ BIODER, DO KTÓREJ SĄ PRZYMOCOWANE PASKI Z KLAMERKAMI LUB GUZICZKAMI

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PAS to:

element bielizny, który służy do zabezpieczania pończoch, żeby nie spadały, elastyczna konstrukcja, którą zakłada się wokół bioder, do której są przymocowane paski z klamerkami lub guziczkami (na 3 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PAS

PAS to:

wąski długi obszar wydzielony ze względu na swoją charakterystykę lub funkcje (na 3 lit.)PAS to:

długi, wąski kawałek skóry, tkaniny lub innego materiału, część garderoby, podtrzymująca w pasie spodnie lub spódnicę lub noszona dla ozdoby (na 3 lit.)PAS to:

kształt, linia, graficznie wyodrębniony fragment powierzchni (na 3 lit.)PAS to:

talia - miejsce na tułowiu powyżej bioder (na 3 lit.)PAS to:

długi i wąski kawałek tkaniny, skóry lub innego materiału, który służy do spinania, podtrzymywania czegoś (na 3 lit.)PAS to:

część maszyny, która służy do poruszania lub przemieszczania czegoś (na 3 lit.)PAS to:

wąski, prostokątny kawałek czegoś (na 3 lit.)PAS to:

zagranie karciane polegające na chwilowej rezygnacji z dalszego udziału w jakiejś części rozgrywki (na 3 lit.)PAS to:

poziom umiejętności w sportach walki (na 3 lit.)PAS to:

w heraldyce: figura w kształcie pasa ułożonego poziomo i dzielącego tarczę na (najczęściej) równie części (na 3 lit.)PAS to:

wyrób metalowy walcowany w kształcie płaskiego prostokąta, o znacznej długości (na 3 lit.)PAS to:

płaskownik stanowiący część konstrukcji pasowej (na 3 lit.)PAS to:

(napędowy) cięgno w postaci pasa współpracujące z kołami przekładni pasowej (na 3 lit.)PAS to:

(podsadzkowy) murek ze skały płonnej ułożony wzdłuż lub w poprzek wyrobiska jako element podsadzki (na 3 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ELEMENT BIELIZNY, KTÓRY SŁUŻY DO ZABEZPIECZANIA POŃCZOCH, ŻEBY NIE SPADAŁY, ELASTYCZNA KONSTRUKCJA, KTÓRĄ ZAKŁADA SIĘ WOKÓŁ BIODER, DO KTÓREJ SĄ PRZYMOCOWANE PASKI Z KLAMERKAMI LUB GUZICZKAMI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 28.152

BAJECZNOŚĆ, KWAS PRÓCHNICOWY, TORBA, POLITYKA DYSKONTOWA, MANIPULATOR KULKOWY, BIDET, ATOMISTA, SOLIDARNOŚĆ JAJNIKÓW, BALON, ROZBRAJACZ, PODSTAWA, GOŁĘBIE SERCE, CYGAŃSKI, KASTYLIJSKI, PRZĘDZA, CHIRURG PLASTYCZNY, PANDA, OGŁOSZENIE MATRYMONIALNE, MIĘDZYMORZE, KOŚCIÓŁ KONKATEDRALNY, KURKA ŻÓŁTA, METAMORFIZM, BIAŁY CZŁOWIEK, STREFA NADGRANICZNA, KONSTRUKCJA SZKIELETOWA, TREPY, WIELKOMIEJSKOŚĆ, NIEDOSŁUCH ODBIORCZY, CZERPACZ, DACH, BELKOWANIE, LALKA, KATAFRAKTA, ORLEANIZM, WYKŁADNIA AUTENTYCZNA, FORYŚ, BLOCZEK, WINIETA, BRYANT, BOMBA GŁĘBINOWA, DEDUPLIKACJA, UNIWERSYTET, BECZKA ŚMIECHU, MASŁO CZOSNKOWE, MELDUNEK CZASOWY, WĘGLOWODORY ALIFATYCZNE, KACZKARZ, TŁUSZCZAK, OPRAWA OŚWIETLENIOWA, ALLEGRO, SEITAN, JUDAISTA, CACKO, SUMAK, KOMÓRKA, ZAPORA, MIECZ, OBRAZOWANIE MEDYCZNE, CHŁYST, KRAKER, ESTOŃSKOŚĆ, UCHO WEWNĘTRZNE, NAKAZ, GRUPA NILPOTENTNA, KOŃ KIŃSKI, DYFUZJA KULTUROWA, HAFT KRZYŻYKOWY, SAVE, MENTON, PANTOMIMA, DZIEWKA, PŁYWACZ, POUSSIN, PRZYDANKA, KOSMOGONIA, WARSTWA PERYDOTYTOWA, OPARZENIE, MAJOWY PRACOWNIK, PŁOMYCZEK, RUBLÓWKA, GUARANA, ANTECEDENCJA, POLEROWACZ, OPCJA TERMINOWA, MÓŻDŻEK, POWIEŚĆ KRYMINALNA, BESZBARMAK, INWESTYCJA PORTFELOWA, KRASNOLUDZKI, PENITENCJA, ZASADA, KOMPATYBILNOŚĆ ELEKTROMAGNETYCZNA, WARTOŚĆ MODALNA, GOŁYSZEK CHIŃSKI, KANCONETA, MALUNEK, MACHNIĘCIE RĘKĄ, BRYGANTYNA, STOPIEŃ HARCERSKI, ATEISTA, SUBSTANCJA, NARTA, HODOWLA PIERWOTNA, KARELIA, DIASTOLE, WIERSZ, PLUG-IN, TRYCZNIK, ANATOMIA MIKROSKOPOWA, PLAC MANEWROWY, SYMPOZJON, WYTRAWERSOWANIE, TELEMECHANIKA, POPRAWIACZ, DANIE CZARNEJ POLEWKI, RÓJ, DEMOLUDY, STREFA PRZYGRANICZNA, PRZESTRZEŃ NIEPRZYWIEDLNA, ZAŚPIEW, SŁOWO POSIŁKOWE, BIG BAND, OPŁATA SANKCYJNA, SWETER, PAKA, PARKIET, PROAMERYKAŃSKOŚĆ, ZŁOTÓWKA, DRZEWO CYTRUSOWE, KOSZYK, SPAWĘKI, ZBIORNIK, STRUKTURA GEOLOGICZNA, ALDROWANDA, NOWOZACIĘŻNY, POKOLENIE, TRZYDZIESTKA, AKT, ZMORA, MIERNIK, ALBAŃSKI, ZAPORA, KOŁODZIEJ, KOLBA, DODATEK AKTYWIZACYJNY, MASZTÓWKA, ODWODORNIENIE, FILEMON CIEMNY, KASKADA, DYSTYCH, SZPITALNIK, LUMP, LINOWIEC, SAMICA, PĘTO, CIMELIUM, MIETLORZ, IDIOFON, DYSMUTAZA PONADTLENKOWA, CZYRAK GROMADNY, WIR, TANIEC IRLANDZKI, KOREKTOR, SYSTEM ZNAKOWY, JĘZYK, ZAGADKOWOŚĆ, KĄT, BARWY NARODOWE, GUZDRAŁA, BOOROOLA, WOŁOSKI, WZÓR CHEMICZNY, MINIATURA FORTEPIANOWA, GEOGRAF, UDERZENIE, PIĘTRO, CHODZĄCA POWAGA, ZAZNAJOMIENIE, LEPTOPLEURON, WOREK, WARSTWA EUFOTYCZNA, MIEDNICZKA, MOTYLEK, PLAMA, CZARNY PIOTRUŚ, KOREAŃSKI, PROFESOR, PŁUCZKA, MUCHA, TENOR DRAMATYCZNY, IMPROWIZATOR, GRUPA, DROŻDŻOWNIA, RAFIA, SIEROCTWO SPOŁECZNE, ROZDRABNIACZ ODPADKÓW ORGANICZNYCH, TENOR LIRYCZNY, ZŁOTOROST, BROŃ BIOLOGICZNA, NIEGUSTOWNOŚĆ, PLUTON, CZTEROWARTOŚCIOWOŚĆ, MIKONAZOL, ŚWIATEŁKO W TUNELU, KASZTELANIA, ŻÓŁWIE MIĘKKOSKÓRE, GRATIS, KIERUNEK, AJENCJA, MISJA STABILIZACYJNA, RUSINKA, CHEKKER, ODEZWA, FALKA, ODKŁAD, STRATA, PARTIA ANGIELSKA, URZĄDZENIE RADIOWE, SUKNIA DEJANIRY, ANTYPARLAMENTARYZM, HIPISKA, NORMA PRAWNA, CZEKADEŁKO, BATON, WIERTŁO, RELAKSACJA, PAKERNIA, ZSYP, ZASADA SZUFLADKOWA DIRICHLETA, KOMUNA, NAPIĘCIE MAGNETYCZNE, ZACZEPNOŚĆ, ANTYCYPACJA, MILICJANT, TRAJEKTORIA, LAWATARZ, DISIARCZEK, MIODOWÓD, DRUGI, RDZEŃ, TRZECI WIEK, JUWENALIA, KONTRGAMBIT GIANUTIO, EPONIM, MINERALIZACJA, NAWIERZCHNIA, KOLOKACJA, HYBRYDYCZNOŚĆ, PODWOZIE, WYRAZ POCHODNY, TYRAN, BLASZKA, DROGA, STRONA, ORZECH, HABANERA, KLON, NIEKOSZTOWNOŚĆ, MAŁY REALIZM, DAWCA, GARBATE SZCZĘŚCIE, ZGUBICIEL, JĘZYK SZKOCKI, MORALNOŚĆ, KARAFINKA, EPIFIT, LISZAJ TWARDZINOWY I ZANIKOWY SROMU, TAJSTRA, ONOMASTYKA, PRZYRODOZNAWCA, FAŁDA, WSTRZYMANIE, SZKRAB, FUNKCJONALIZM, WYBLINKA, BASKINA, INDYJSKI, MOST PONTONOWY, DZBANEK, WERYFIKACJA, PEDOFIL, MŁYN, ZROZUMIAŁOŚĆ, PORCELANKA, BOGACTWO, PARLAMENT, ŚWIATŁO CZERWONE, KOŁEK, STACJA NASŁUCHOWA, KRÓTKI WZROK, MIĘSIEŃ PŁATOWATY, ZAMEK NA LODZIE, GLACE, PATRONAT, ANTROPOLOGIA RELIGIJNA, OKTAWA, KUTYKULA, ZWIERZĘTA, MASZYNA INDUKCYJNA, AORTA BRZUSZNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 28.152 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: element bielizny, który służy do zabezpieczania pończoch, żeby nie spadały, elastyczna konstrukcja, którą zakłada się wokół bioder, do której są przymocowane paski z klamerkami lub guziczkami, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ELEMENT BIELIZNY, KTÓRY SŁUŻY DO ZABEZPIECZANIA POŃCZOCH, ŻEBY NIE SPADAŁY, ELASTYCZNA KONSTRUKCJA, KTÓRĄ ZAKŁADA SIĘ WOKÓŁ BIODER, DO KTÓREJ SĄ PRZYMOCOWANE PASKI Z KLAMERKAMI LUB GUZICZKAMI to:
Hasło Opis krzyżówkowy
pas, element bielizny, który służy do zabezpieczania pończoch, żeby nie spadały, elastyczna konstrukcja, którą zakłada się wokół bioder, do której są przymocowane paski z klamerkami lub guziczkami (na 3 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PAS
element bielizny, który służy do zabezpieczania pończoch, żeby nie spadały, elastyczna konstrukcja, którą zakłada się wokół bioder, do której są przymocowane paski z klamerkami lub guziczkami (na 3 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x