CHOROBA ZAKAŹNA, PRZENOSZONA DROGĄ PŁCIOWĄ, KTÓREJ CZYNNIKIEM ETIOLOGICZNYM SĄ GRAM-UJEMNE PAŁECZKI DUCREYA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SZANKIER MIĘKKI to:

choroba zakaźna, przenoszona drogą płciową, której czynnikiem etiologicznym są Gram-ujemne pałeczki Ducreya (na 14 lit.)SZANKROID to:

choroba zakaźna, przenoszona drogą płciową, której czynnikiem etiologicznym są Gram-ujemne pałeczki Ducreya (na 9 lit.)WRZÓD MIĘKKI to:

choroba zakaźna, przenoszona drogą płciową, której czynnikiem etiologicznym są Gram-ujemne pałeczki Ducreya (na 11 lit.)WRZÓD WENERYCZNY to:

choroba zakaźna, przenoszona drogą płciową, której czynnikiem etiologicznym są Gram-ujemne pałeczki Ducreya (na 15 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CHOROBA ZAKAŹNA, PRZENOSZONA DROGĄ PŁCIOWĄ, KTÓREJ CZYNNIKIEM ETIOLOGICZNYM SĄ GRAM-UJEMNE PAŁECZKI DUCREYA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 3.200

PRZETWÓRCZOŚĆ, DUR, INTERWIZJA, CHOROBA KESONOWA, BIEGUN ANIMALNY, NIECZUCIE, MAŁŻEŃSTWO KONKORDATOWE, MAPA BITOWA, CHOROBA PRZYRODZONA, DWÓJKA PODWÓJNA, PALEOMAGNETYZM, GORZKA ZGNILIZNA, ZOBOJĘTNIANIE, SPŁYWNIK, KATEGORIA HOMOTOPIJNA, PIRYDOKSAMINA, PLAŻÓWKA, WIŚLANKA, MOC ZNAMIONOWA, PARGAMIN, ABSURD NAZWOWY, SELENEK, CHOROBA SPIELMEYERA-VOGTA-SJÖGRENA, STAROIRLANDZKI, PACIORKOWIEC, SPÓŁGŁOSKA DZIĄSŁOWA, ZESPÓŁ NIEBIESKICH PIELUSZEK, CHOLERA, SPADKODAWCA, SYNTEZA, LASONOGOWATE, ODCHYŁ, CHOROBA AUTOIMMUNIZACYJNA, JEDNOKLASÓWKA, CHOROBA PFEIFERA-CHRISTIANA-WEBERA, CHOROBA MIKULICZA-RADECKIEGO, PRZEDSZKOLE, KŁADKA, HIPOTEZA UPOŚLEDZENIA, KRAKOWIAK, ROZSZCZEP PODNIEBIENIA TWARDEGO, REUMATOIDALNE ZAPALENIE STAWÓW, LITERATURA SOWIZDRZALSKA, DROGA KONIECZNA, FAB LAB, PSYCHOBIOGRAFIA, WUJ SAM, SAMOPAŁ, ELEKTRODA MEMBRANOWA, LAMPA OLEJNA, WARZYWO KORZENIOWE, KARETKA REANIMACYJNA, ŻÓŁWIE LĄDOWE, PRYSZNIC, MATNIA, PODSTACJA TRANSFORMATOROWA, ERPEG, KUCANY, WIEŚ CZYNSZOWA, ZAKRĘT PRZEDŚRODKOWY, BROŃ ATOMOWA, ASTRONOMIA NEUTRINOWA, BUTELKA MIAROWA, MIKOZA, KINETOZA, ŁOMOT, ZASADA POMOCNICZOŚCI, MUFLA, REŃSKI KOŃ GORĄCOKRWISTY, KASTA, MONOLOG LIRYCZNY, ANAPLAZMOZA, STENOKARDIA, D, NAJEM OKAZJONALNY, INDYWIDUALIZM, RUNO, CHA-CHA, CYGARO, JUDAIZM, ANALIZA DYSKRYMINACJI, KOŁO STEROWE, ZAPISOBIORCA, EKSPERTKA, BLASTOMYKOZA PÓŁNOCNOAMERYKAŃSKA, DYFERENCJAŁ SEMANTYCZNY, WYWIAD, CHOROBA BESNIERA-BOECKA-SCHAUMANNA, PEJZAŻ, ŚWIETLICA, KMINEK INDYJSKI, ADWOKAT DIABŁA, FARBA OLEJNA, SICZ, SUBSKRYBENT, KÓŁECZKO, OBUDOWA, HANDEL ŁAŃCUSZKOWY, KWADRAT MAGICZNY, KINAZA BIAŁKOWA, ENTEROKOKI, PRZECINKOWIEC, KONIK, SZTUKA ZIEMI, FILOZOFIA PRAWA, PRZEJAZD KOLEJOWY, ODPŁYW, RUMIEŃ LOMBARDZKI, SIŁA, RACHUNEK PREDYKATÓW PIERWSZEGO RZĘDU, SEKURYTYZACJA, LAWETA, PEŁNIA, EKOSFERA, RPG, PLATFORMA PREKAMBRYJSKA, KIOSK, KOMETKA, MASZYNA INDUKCYJNA, MAPA DROGOWA, CNOTLIWOŚĆ, OPRYSZCZKA WARGOWA, MATERIAŁ, STACJA KLIMATYCZNA, SSAKI ŻYWORODNE, GAŚNICA ŚNIEGOWA, DYREKCJA, BEZDNO, CHOROBA HABERMANNA-MUCHY, TERAPIA STRUKTURALNA, KONTRAKT TERMINOWY, SYGNAŁ RADIOWY, CHOROBA HERSA, HRABINA, ŻÓŁTACZKA BURAKA, CHOROBA DARIERA, PODŁOGA, ZŁOM, LWIA SPÓŁKA, CHOROBA DYGGVE-MELCHIORA-CLAUSENA, FUNKCJA HARMONICZNA, DZIAŁANIE, DAWKA DOPUSZCZALNA, WZW E, POLITYKA PODATKOWA, KANAŁ HAVERSA, AFAZJA AMNESTYCZNA, TAMBURYN, STADNIAKI, WOLE GUZKOWE TOKSYCZNE, GONDOLA SILNIKOWA, ŻARÓWKA, NAUKA HUMANISTYCZNA, HYPOSTYL, SKRYTKA POSELSKA, GRÓD, URODYNAMIKA, PĘD, UNIWERSYTET LUDOWY, TRAWERS, AMFIUMY, ENUMERACJA, EMPORIUM, TRYSKAWKA PLASTIKOWA, GWIAZDA ELEKTROSŁABA, UMOWA ADHEZYJNA, CHOROBA WERLHOFA, CECHA DYSTYNKTYWNA, ŻÓŁWIE WĘŻOSZYJNE, WIDŁOZĘBOWCE, ROZBIERANKA, WYMIENIACZ, LIPICAN, PARANOJA PASOŻYTNICZA, NAWŁOĆ, AGROFIZYKA, SPÓŁGŁOSKA ALWEOLARNA, MLON, NOŚNIK, NOSÓWKA, WOŁOWINA, ZESPÓŁ LENEGRE'A-LEVA, TELEWIZJA REPERTUAROWA, INSTAGRAMERKA, GROOMING, SZAMOTANINA, CHOROBA TAYA-SACHSA, CZARNY LUD, KONSTRUKCJA ZRĘBOWA, BEZJĘZYKOWE, FILOLOGIA SERBSKA, KANKAN, ODWODORNIENIE, FONDUE MIĘSNE, KOPARKA ZBIERAKOWA, PŁASZCZYZNA S, BLACKJACK, ZAĆMA PRZEJRZAŁA, SZACHY 960, GRZBIETORODY, REGUŁA TITIUSA-BODEGO, MYSZOWATE, BROŃ AUTOMATYCZNA, PRZESTRZEŃ DYSKRETNA, GRUPA, TARANTELA, POLIANDRIA, NOSÓWKA, STACJA POSTOJOWA, MASZYNA SYNCHRONICZNA, SAMOGŁOSKA NEUTRALNA, LISZAJEC PĘCHERZOWY NOWORODKÓW, KOŁOMYJKA, LODOWNIA, MIARA, DYSKRYMINACJA CENOWA, AMINOGLIKOZYD, PREZBITERIUM, WYCISK, ELIPSOIDA ZIEMSKA, SIARKA ROMBOWA, UMOWA ZLECENIE, HRABIANKA, PIRAMIDA, WIADOMOŚĆ TEKSTOWA, MĄCZNIAK PRAWDZIWY, ŚLEPY TOR, SYGNIFIKATOR, NAZWA PUSTA, MŁOT, GRANICA CIĄGU, DZIWERÓWKA, MAK NISKOMORFINOWY, MASZYNA WYPOROWA, REMIS, BEZŁAD FRIEDREICHA, REAKCJA PODSTAWIANIA, ANTYKLINA FAŁSZYWA, LALKA, SESZELKOWATE, SKAŁA GŁĘBINOWA, CHOROBA PRZENOSZONA DROGĄ PŁCIOWĄ, DROGA PRZEZ MĘKĘ, PAT LEGISLACYJNY, CHOROBA DEGOSA-KÖHLMEIERA, PILOT, GAŚNICA PROSZKOWA, TAŚMA MONATAŻOWA, KOSZT ALTERNATYWNY, MŁOT, FUNKCJA EKSPONENCJALNA, ANTROPOLOGIA RELIGIJNA, ŻÓŁWIE MUŁOWE, OPOZYCJA RELEWANTNA, AFTERPARTY, MUTACJA GENOWA, PEŁNOROŻCE, HIPOSTYL, WERSJA BETA, GWARANCJA BANKOWA, GONDOLA, WYGŁOS ABSOLUTNY, DRAGA, CHOROBA CHARCOTA-MARIEGO-TOOTHA, TYROTRYCYNA, GORĄCZKA REUMATYCZNA, DZIENNIK, AWIZO, DOGMAT, BAKTERIA ŚLUZOWA, KLIRING, MIOFIBRYLA, FUNKCJA OKRESOWA, BIODYNAMIKA, TUBUS, FEBRA, PERKOZEK BIAŁOSKRZYDŁY, ZARZUCAJKA, PRODUKCJA, ROZMAITOŚĆ RIEMANNA, ZERO ABSOLUTNE, GŁUPEK, EWOLUCJA KASKADERSKA, PĘCHERZYCA ENDEMICZNA, CHOROBA PICKA, KOŚĆ SKOKOWA, SZACHY FISCHERA, SPRZECZNOŚĆ KLASOWA, PRZEMIANA ODWRACALNA, CHOROBA HALLOPEAU, NIEMIAROWOŚĆ, SAMORZĄD, SILNIK INDUKCYJNY, CHANAT, INTERVIEW, KORESPONDENCJA, JĘZYK, DOLAR NOWOZELANDZKI, POWIEŚĆ MILICYJNA, ?TAJEMNICA POLISZYNELA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 3.200 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CHOROBA ZAKAŹNA, PRZENOSZONA DROGĄ PŁCIOWĄ, KTÓREJ CZYNNIKIEM ETIOLOGICZNYM SĄ GRAM-UJEMNE PAŁECZKI DUCREYA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: CHOROBA ZAKAŹNA, PRZENOSZONA DROGĄ PŁCIOWĄ, KTÓREJ CZYNNIKIEM ETIOLOGICZNYM SĄ GRAM-UJEMNE PAŁECZKI DUCREYA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SZANKIER MIĘKKI choroba zakaźna, przenoszona drogą płciową, której czynnikiem etiologicznym są Gram-ujemne pałeczki Ducreya (na 14 lit.)
SZANKROID choroba zakaźna, przenoszona drogą płciową, której czynnikiem etiologicznym są Gram-ujemne pałeczki Ducreya (na 9 lit.)
WRZÓD MIĘKKI choroba zakaźna, przenoszona drogą płciową, której czynnikiem etiologicznym są Gram-ujemne pałeczki Ducreya (na 11 lit.)
WRZÓD WENERYCZNY choroba zakaźna, przenoszona drogą płciową, której czynnikiem etiologicznym są Gram-ujemne pałeczki Ducreya (na 15 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SZANKIER MIĘKKI
choroba zakaźna, przenoszona drogą płciową, której czynnikiem etiologicznym są Gram-ujemne pałeczki Ducreya (na 14 lit.).
SZANKROID
choroba zakaźna, przenoszona drogą płciową, której czynnikiem etiologicznym są Gram-ujemne pałeczki Ducreya (na 9 lit.).
WRZÓD MIĘKKI
choroba zakaźna, przenoszona drogą płciową, której czynnikiem etiologicznym są Gram-ujemne pałeczki Ducreya (na 11 lit.).
WRZÓD WENERYCZNY
choroba zakaźna, przenoszona drogą płciową, której czynnikiem etiologicznym są Gram-ujemne pałeczki Ducreya (na 15 lit.).

Oprócz CHOROBA ZAKAŹNA, PRZENOSZONA DROGĄ PŁCIOWĄ, KTÓREJ CZYNNIKIEM ETIOLOGICZNYM SĄ GRAM-UJEMNE PAŁECZKI DUCREYA sprawdź również:

Scorpiones - rząd pajęczaków o wielkości od 13 do nawet ponad 180 mm, zamieszkujących zarówno obszary tropikalne (od lasów deszczowych po tereny pustynne), jak i wysokogórskie tereny okresowo przykrywane śniegiem; skorpiony charakteryzują się obecnością kolca jadowego na ostatnim segmencie odwłoku ,
uchwyty, trzonki ,
następny dzień ,
mieszkanka Macedonii, kobieta pochodzenia macedońskiego ,
miasto w płd. części Mołdawii; przemysł spożywczy ,
kategoria gramatyczna czasownika, wskazująca na powtarzalność działania ,
elektryczna sieć komunikacyjna ,
śródziemnomorski statek żaglowiosłowy ,
oratorstwo, sztuka pięknego mówienia ,
ktoś nieobliczalny, po kim nie wiadomo czego można się spodziewać ,
przeznaczenie w testamencie czegoś dla osoby spoza grona spadkobierców ,
klawesy ,
'... na Chios', obraz ,
jednorazowy ładunek dla dźwigu ,
substancja, którą nasyca się: tkaninę, drewno, papier, materiał budowlany celem nadania im przynajmniej jednej z następujących właściwości: niezwilżalność, niepalność, odporność na działanie chemikaliów, odporność na kurczliwość bądź gniotliwość, nieprzepuszczalność gazów ,
samica słonia ,
urządzenie służące do kalibracji mierników poziomu dźwięku SLM ,
ptak z rzędu gołębi, ziarnojad o brązowo-szarym upierzeniu, w Polsce od 1947 r., chroniona ,
ruch taśmy filmowej ,
włosy Boba Marleya ,
redakcyjny zapas artykułów ,
roczna lub dwuletnia roślina warzywna pochodzenia śródziemnomorskiego; jadalne liście ,
filet śledziowy z przyprawami zwinięty w rulonik i zamarynowany ,
Orthonyx novaeguineae - gatunek ptaka z rodziny ziemnodrozdów (Orthonychidae) ,
Calamagrostis hartmaniana - gatunek rośliny z rodziny wiechlinowatych ,
związek chemiczny, który w reakcji z kwasem przyjmuje protony tworząc sól ,
wstrząs ciała z zimna, emocji lub objaw chorobowy ,
osoba pisząca programy komputerowe ,
dramatopisarz hiszpański (1807-56), moralizatorskie komedie, dramaty historyczne, tragedie ,
miasto będące stolicą Wielkiej Brytanii i Anglii położone w jej południowo-wschodniej części

Komentarze - CHOROBA ZAKAŹNA, PRZENOSZONA DROGĄ PŁCIOWĄ, KTÓREJ CZYNNIKIEM ETIOLOGICZNYM SĄ GRAM-UJEMNE PAŁECZKI DUCREYA. Dodaj komentarz

7-4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast