CHOROBA KŁĘBUSZKÓW NERKOWYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

GLOMERULOPATIA to:

choroba kłębuszków nerkowych (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CHOROBA KŁĘBUSZKÓW NERKOWYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 608

DNA MOCZANOWA, ACYDURIA MEWALONIANOWA, CHOROBA ZARAŹLIWA, DNO ŻÓŁTO-PLAMISTE, LUPINOZA, CHOROBA ROŚLINNA, RZĘSISTKOWICA ŚWIŃ, MIKOZA, WULWODYNIA, DOLEGLIWOŚĆ, CHOROBA BOWENA, CHOROBA SPIELMEYERA-VOGTA-SJÖGRENA, NOSÓWKA, CHOROBA WIRUSOWA, CHOROBA SPIELMEYERA-SJÖGRENA, PIASEK MOCZOWY, GLIKOGENOZA, OSUTKA SOSEN, CHOROBA WENERYCZNA, KULAWICA, MÓR, OGNIPIÓR, ZAPALENIE OSKRZELI, CHOROBA BRUGADÓW, DUR PLAMISTY, DUR, KROWIANKA, KRZTUSIEC, PARAZYTOZA, CHOROBA VELPEAUA, CHOROBA BAKTERYJNA, CHOROBA ZAKAŹNA, CHOROBA FRIEDREICHA, CHOROBA FONGA, ROZEDMA, CHOROBA GOODPASTURE'A, CZARNA KOMEDIA, ŻÓŁTACZKA BURAKA, CHOROBA KÖNIGA, SKAZA MOCZANOWA, CHOROBA WRODZONA, GANGLIOZYDOZA GM2, CHOROBA ALBERSA-SCHÖNBERGA, ZAPALENIE OPON MÓZGOWO-RDZENIOWYCH, DYSTONIA TORSYJNA, GLIKOGENOZA TYPU I, DUR POWROTNY, BEZŁAD FRIEDREICHA, MIAŻDŻYCA ZAROSTOWA, ZAĆMA, CHOROBA ERBA-GOLDFLAMA, ENZOOTYCZNA BIAŁACZKA BYDŁA, CHOROBA WTRĘTOWA, PAPPATACI, ORGIAZM, CHOROBA VON GIERKEGO, CHOROBA NIEDOKRWIENNA SERCA, PLEŚNIAWKA, HIALINA, ZAPALENIE STAWÓW Z ZAJĘCIEM STAWÓW KRĘGOSŁUPA, KSIĘGOSUSZ, CHOROBA KAWASAKI, ZESPÓŁ NIEBIESKICH PIELUSZEK, CHOROBA BUSCHKEGO, EGZEMA, GŁOWNIA KUKURYDZY, POSOCZNICA, NEWROZA, CHOROBA RAYNAUDA, PŁONICA, LISZAJ BIAŁY, CHOROBA DARIERA, KINETOZA, ANTROPOZOONOZA, GŁOWNIA PYŁKOWA, CHOROBA FOXA-FORDYCE'A, ZESPÓŁ TURCOTA, GRUŹLICA ZWIERZĄT, FEBRA, HEMOCHROMATOZA WRODZONA, CHIKUNGUNYA, RAKOWATOŚĆ, CHOROBA AFEKTYWNA, BIAŁACZKA KOTÓW, JELITÓWKA, CHOROBA CORIEGO, GLIKOGENOZA TYPU V, POLIO, CHOROBA SPRENGLA, CHOROBA DOWLINGA-DEGOSA-KITAMURY, OSPOWATOŚĆ, KUR, OSPA WIETRZNA, ŁUSZCZYCA KROSTKOWA DŁONI I PODESZW, MOZAIKA, OPRYSZCZKA NARZĄDÓW PŁCIOWYCH, ZIMNO, CHOROBA KESONOWA, ŻÓŁTA FEBRA, SKÓRA PERGAMINOWA, ATAKSJA RDZENIOWO-MÓŻDŻKOWA, DUR BRZUSZNY, CHOROBA TRZEWNA, CHOROBA PSYCHOSOMATYCZNA, KRĘTKOWICA, KARŁOWATOŚĆ PRZYSADKOWA, MĄCZNIAK PRAWDZIWY, CHOROBA WODUNKOWA, CHOROBA WHIPPLE'A, ŻÓŁTY GUZEK, KOLKA, AKATALAZJA, DŁAWIEC, KATAR KISZEK, CHOROBA FORESTIERA, CHOROBA WESELBRONSKA, OBRZĘK ZŁOŚLIWY, SZANKIER MIĘKKI, ALTERNARIOZA, ANOMALIA DUANE'A, RDZA, CHOROBA SCHÖNLEINA-HENOCHA, CHOROBA ALPEJSKA, CHOROBA WŚCIEKŁYCH KRÓW, PODGŁOŚNIOWE ZAPALENIE KRTANI, PARCH, CHOROBA DARLINGA, MIKOZA, CHOROBA KŁUSOWA, CHOROBA KOSTMANNA, DZIECIUCHOWATOŚĆ, CHOROBA PICKA, CILIOPATIA, ZARAZA MOROWA, PARWOWIROZA PSÓW, GORĄCZKA REUMATYCZNA, CUKRZYCA INSULINONIEZALEŻNA, KARDIOMIOPATIA PRZEROSTOWA, CHOROBA ANDERSSONA-FABRY'EGO, CHOROBA CHARCOTA, CHOROBA PLUMMERA, CHOROBA KRÓLEWSKA, PYPEĆ, PASAŻOWALNA ENCEFALOPATIA GĄBCZASTA, TAUOPATIA, ZESPÓŁ DUBINA-JOHNSONA, DYFTERIA, FASCIOLOPSIOZA, ACYDURIA OROTOWA, ZGNILEC EUROPEJSKI, MAŁOPŁYTKOWOŚĆ SAMOISTNA, NOSACIZNA, NIEDOKRWISTOŚĆ ZŁOŚLIWA, LEUKODYSTROFIA, CZERWONKA, CHOROBA BECHTEREWA, FILARIOZA, CHOROBA KAWASAKIEGO, NAGMINNE PORAŻENIE DZIECIĘCE, CHOROBA KUFSA, NERKOWIEC, CHOROBA WERLHOFA, KRZYWICA, CHOROBA BAWEŁNIANA, CHOROBA DEGOSA-KÖHLMEIERA, CHOROBA PIERWOTNIAKOWA, ZOONOZA, CHOROBA KRÓLEWSKA, GLIKOGENOZA TYPU III, CHOROBA SPICHRZANIA ESTRÓW CHOLESTEROLU, KONFLIKT SEROLOGICZNY, CHOROBA FORBESA, CHOROBA MIKULICZA-RADECKIEGO, LISZAJEC PĘCHERZOWY NOWORODKÓW, BRONCHIT, CHWOŚCIK BURAKOWY, BAKTERIOZA, ZIARNICA ZŁOŚLIWA, CHOROBA ODZWIERZĘCA, RETINOPATIA, CHOROBA JANSKY'EGO-BIELSCHOWSKY'EGO, KRUP, PIEPRZYCA, TSE, CHOROBA MITOCHONDRIALNA, ZATOROWOŚĆ, CHOROBA DAVIDSONA, CHOROBA WIEKU DZIECIĘCEGO, CHOROBA AUJESKIEGO, NOSÓWKA, CHOROBA GENETYCZNA, POLIO, KUR, CHOROBA MCARDLE'A, WYPRYSK, CHOROBA DEGOSA, JASKRA, CHOLERA, DEFEKT, CHOROBA SOMATYCZNA, CHOROBA GRZYBICZA, PARCH, CHOROBA OBSESYJNO-KOMPULSYJNA, CHOROBA RITTERA, PĘCHERZYCA, NORZYCA, CHOROBA DEKOMPRESYJNA, CHOROBA FOIXA-ALAJOUANINE, TWARDZINA, CHOROBA TKANKI ŁĄCZNEJ, CHOROBA CAFFEYA, GIGANTYZM PRZYSADKOWY, ZOŁZY, CHOROBA HODGKINA, CHOROBA BINSWANGERA, SUBSTANCJA SZKLISTA, ZWYRODNIENI STAWU BIODROWEGO, CHOROBA SPICHRZENIOWA GLIKOGENU, NADKRWISTOŚĆ, PEBRYNA, CHOROBA DYPLOMATYCZNA, GORĄCZKA MALTAŃSKA, RÓŻYCZKA, CHOROBA WEBERA-CHRISTIANA, CHOROBA ANDERSEN, EGZEMA DZIECIĘCA, CHOROBA HECKA, BIELIK, KAMICA MOCZOWA, MĄCZNIAK, ROPOWICA KŁĘBU, OSPA, OSPA PRAWDZIWA, JASKRA, CHLOROZA, CHOROBA CSILLAGA, WAGINOZA, CHOROBA KAHLERA, HASHIMOTO, OPRYSZCZKA, CHOROBA OLLIERA, SARKOIDOZA, ODRA, SKLEROZA, CHOROBA EULENBURGA, BARWICA DREWNA, PTASIA GRYPA, CHOROBA PROMIENNA, CHOROBA DÜHRINGA, GLOMERULOPATIA, ANAPLAZMOZA, PROMIENICA, CHOROBA POPROMIENNA, ŚNIEĆ, RÓŻA, KĘDZIERZAWKA, PUCHLINA WODNA, PADŹ, BRADSOT, DEMODEKOZA, LEISZMANIOZA TRZEWNA, CHOROBA NIEMIECKA, TYFUS PLAMISTY, RAK, ZESPÓŁ ISAACSA-MERTENSA, LIZOSOMALNA CHOROBA SPICHRZENIOWA, TRYCHOMONADOZA ŚWIŃ, POMIESZANIE ZMYSŁÓW, DM, BLASTOMYKOZA PÓŁNOCNOAMERYKAŃSKA, CUKRZYCA INSULINOZALEŻNA, HIPERCHOLESTEROLEMIA RODZINNA, CHOROBA HIRSCHSPRUNGA, GRZYB, PĘCHERZOWE ODDZIELANIE NASKÓRKA, CHOROBA CANAVAN, CHOROBA OGUCHIEGO, CHOROBA NIEMANNA-PICKA, CHOROBA SIEMERLINGA-CREUTZFELDTA, CHOROBA ZAWODOWA, OTRĘT, CHOROBA BESNIERA-BOECKA-SCHAUMANNA, KRET, CHOROBA ROŚLIN, CHOROBA KUSSMAULA, PEBRYNA, ZWŁÓKNIENIE KLATKI PIERSIOWEJ, TYFUS OSUTKOWY, CHOROBA DWORSKA, OŁOWICA, MŁODZIEŃCZA KIFOZA, ZESPÓŁ LENEGRE'A-LEVA, KWASICA MEWALONIANOWA, CHOROBA HALLERVORDENA-SPATZA, CHOROBA LENEGRE'A, DYSTROFIA MIĘŚNIOWA, CHOROBA HEMOROIDALNA, CHOROBA SEITELBERGERA, SARKOIDOZA, ?CHOROBA BOURNEVILLE'A-PRINGLE'A.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 608 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CHOROBA KŁĘBUSZKÓW NERKOWYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CHOROBA KŁĘBUSZKÓW NERKOWYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
GLOMERULOPATIA choroba kłębuszków nerkowych (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

GLOMERULOPATIA
choroba kłębuszków nerkowych (na 14 lit.).

Oprócz CHOROBA KŁĘBUSZKÓW NERKOWYCH sprawdź również:

ilustrowane pismo dla kobiet ,
czynność, która dostarcza rozrywki ,
fakt marnotrawienia; to, że ktoś coś marnotrawi ,
łukowaty pasek blachy przymocowanej do nosala i obręczy hełmu ,
poeta czeski (1811-70), badacz folkloru, ballady osnute na poezji ludowej; „Kytice” ,
otwór, najczęściej okrągły, różnej wielkości, przez który wchodzi się do czegoś ,
całokształt stosunków handlowych i gospodarczych ,
ŁEZKI ,
wskaźnik mierzący zakres wykorzystania aktywów w celu osiągnięcia zysków ,
jednostka długości stosowania w żegludze równa 1/10 mili morskiej ,
przednia górna część tułowia człowieka (~ klatka piersiowa) i niektórych zwierząt ,
element konstrukcyjny podzespołów akustycznych i elektroakustycznych w postaci cienkiej folii, płytki lub blaszki, drgającej pod wpływem fal dźwiękowych (np. w mikrofonie) lub wytwarzającej falę dźwiękową w wyniku pobudzania do drgań (np. w głośniku) ,
to, że ktoś jest szczery ,
tkanina (zwykle wełniana, choć zdarzają się też sztuczne) imitująca zamsz, posiadająca lekki meszek ,
pod zapaśnikiem ,
Setaria italica - gatunek rośliny zbożowej z rodziny wiechlinowatych ,
kod ISO 4217 waluty birr ,
mieszkaniec Korsyki - regionu we Francji, wyspy na Morzu Śródziemnym, człowiek pochodzenia korsykańskiego ,
część głowicy kolumny doryckiej ,
niewielki okaz arona, rośliny z rodziny obrazkowatych ,
urządza owacje za pieniądze ,
w chemii - cecha atomu danego pierwiastka, który może utworzyć z atomem innego pierwiastka trzy wiązania ,
Stomiopera unicolor - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) występujący w Australii ,
nazwa pieniądza obowiązującego w danym państwie ,
Lasiodora parahybana - brazylijski gatunek pająka z rodziny ptasznikowatych, osiągający do 11 cm długości (z odnóżami nawet do 26 cm) ,
Melanitta americana - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
zaznaczający się u wielu zwierząt podział ciała na szereg podobnie ukształtowanych odcinków ,
znak graficzny nad lub pod literą informujący o sposobie jej wymawiania ,
obszar ,
chrząszcz (mróweczka), żywiący się kornikami

Komentarze - CHOROBA KŁĘBUSZKÓW NERKOWYCH. Dodaj komentarz

8+6 =

Poleć nas znajomym:

x