CHOROBA WIRUSOWA KONI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SARKOIDOZA to:

choroba wirusowa koni (na 10 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: SARKOIDOZA

SARKOIDOZA to:

choroba układu odpornościowego charakteryzująca się powstawaniem ziarniniaków (małych grudek zapalnych), które nie podlegają martwicy; praktycznie każdy organ może być nią dotknięty, chociaż najczęściej pojawia się w węzłach chłonnych i płucach (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CHOROBA WIRUSOWA KONI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 785

DYSTONIA TORSYJNA, DŁAWIEC, KOPCZYKI, STĘP, CHOROBA OGUCHIEGO, PARCH, CHOROBA SEKRETNA, JASKRA, CHOROBA TAKAYASU, CHOROBA MORSKA, CHOROBA RITTERA, CHOROBA TKANKI ŁĄCZNEJ, KARDIOMIOPATIA PRZEROSTOWA, HIPERCHOLESTEROLEMIA RODZINNA, ZARAZA RZĘSISTKOWA BYDŁA, ZAPALENIE SPOJÓWEK, CHOROBA ALPEJSKA, CHOROBA KESONOWA, CHOROBA ZASADOWA, CHOROBA HECKA, KOŃ ANDALUZYJSKI, CHOROBA ANDERSSONA-FABRY'EGO, CHOROBA DUHRINGA, KWASICA MEWALONIANOWA, IRISH DRAFT, TINKER, KRZYWICA, TAUOPATIA, PAROKONKA, STRYCHOWANIE, OSPOWATOŚĆ, CHOROBA CACCHIEGO-RICCIEGO, CHOROBA FRIEDREICHA, CUG, GORZKA ZGNILIZNA, RÓŻA, CHOROBA WELWETOWA, KANAŁOPATIA, ANGLOARAB, ZESPÓŁ SHWACHMANA-DIAMONDA, ŻÓŁTACZKA BURAKA, CZERWONKA, ZARAZA MOROWA, TURYSTYKA KONNA, MESZ, CHOROBA AUTOIMMUNOLOGICZNA, MĄCZNIAK PRAWDZIWY, OSPA, OPRYSZCZKOWE ZAPALENIE JAMY USTNEJ, KARDACZ, SMOŁOWATA PLAMISTOŚĆ KLONU, CHIKUNGUNYA, ROZEDMA, CHOROBA GRZYBICZA, CHOROBA DARIERA-WHITE'A, KUCE, CHOROBA PSYCHOSOMATYCZNA, CHOROBA DOWLINGA-DEGOSA-KITAMURY, ZAPALENIE TARCZYCY HASHIMOTO, SZALEŃSTWO, JASKRA, MĄCZNIAK RZEKOMY, JAF, CHOROBA WIEŃCOWA, KOŃ BUDIONNOWSKI, ANTRAKNOZA, SKAZA, GLIKOGENOZA TYPU I, ŚNIEĆ, GORĄCZKA MALTAŃSKA, STANDARDBRED, CHOROBA BOWENA, CHLOROZA, RZĘSISTKOWICA BYDŁA, COB IRLANDZKI, ZGNILEC ZŁOŚLIWY, CHOROBA ODZWIERZĘCA, PYLICA AZBESTOWA, HASHIMOTO, CHOROBA WTRĘTOWA, CHOROBA DWORSKA, CHOROBA ALBERSA-SCHÖNBERGA, ORGIAZM, PASO FINO, NADKRWISTOŚĆ, GZIK, DUR BRZUSZNY, PARCH, CENUROZA, CHOROBA KAWALERSKA, PIERSIÓWKA, CHOROBA DARIERA, LEUKODYSTROFIA, KRWOTOCZNA CHOROBA NOWORODKÓW, CHOROBA SPRENGLA, ZACHOROWANIE, ZAPALENIE OPON MÓZGOWO-RDZENIOWYCH, OSPA PRAWDZIWA, PSYCHOZA SCHIZOFRENICZNA, CHWOŚCIK BURAKA, ZESPÓŁ SZPIKOWO-TRZUSTKOWY PEARSONA, EGZEMA, ANGLOARAB HISZPAŃSKI, HISPANO, KROWIANKA, PTASIA GRYPA, CHOROBA GLIŃSKIEGO-SIMMONDSA, CHOROBA WIRUSOWA, HACKNEY, REMONTA, NORIKER, WRODZONA DYSTROFIA MIĘŚNIOWA FUKUYAMY, CHWOŚCIK BURAKOWY, OLDENBURGER, KOŃ LUZYTAŃSKI, ROZEDMA PŁUC, BALANTIDIOZA, KOŃ RASY EUROPEJSKO-AMERYKAŃSKIEJ, FORNALKA, CHOROBA PRIONOWA, CHOROBA WEBERA-CHRISTIANA, LUSITANO, KOŃ ANGLOARABSKI, CHOROBA CORIEGO, PEBRYNA, PRZEWLEKŁA OBTURACYJNA CHOROBA PŁUC, CHOROBA MIKROFALOWA, SCHORZENIE, PASO PERUWIAŃSKI, KUR, JASTRUN, CHOROBA MCARDLE'A, SARKOIDOZA, GIGANTYZM EUNUCHOIDALNY, FASCIOLOPSOZA, APPALOOSA, CHOROBA CUSHINGA, NIEDOKRWISTOŚĆ ADDISONA-BIERMERA, DOLEGLIWOŚĆ, MONILIOZA, CHOROBA PFEIFFERA, CHOROBA SEGAWY, MIKOZA, MANEŻ, CHOROBA MOTYLICZA, DEFEKT, FURAŻ, SZAJRY, DM, GRYPA ŻOŁĄDKOWA, SZANKIER MIĘKKI, KONOWIĄZ, NERWIAKOWŁÓKNIAKOWATOŚĆ, MONONUKLEOZA ZAKAŹNA, POLIO, GLOMERULOPATIA, NOSACIZNA, ZWYRODNIENI STAWU BIODROWEGO, CHOROBA FONGA, PROMIENICA, KŁUSAK AMERYKAŃSKI, KOWBOJ, PRZEPĘD, CHOROBA LOKOMOCYJNA, KOŃ BRABANCKI, CUG, PAMPA, CHOROBA PSYCHICZNA, CHOROBA ALPERSA, ROPOWICA KŁĘBU, PELAGRA, CZERWIENICA, SARKOIDOZA, MANEŻ, ASKOCHYTOZA, KUC SORRAIA, KOŃ FRYZYJSKI, DERBY, CUKRZYCA INSULINOZALEŻNA, IRISH DRAUGHT, MIAŻDŻYCA ZAROSTOWA, CHOROBA SYROPU KLONOWEGO, CHOROBA VON GIERKEGO, ROGOWACENIE MIESZKOWE, FURAŻER, NAGMINNE PORAŻENIE DZIECIĘCE, CHOROBA MARBURSKA, CHOROBA UHLA, DEMODEKOZA, CUKRZYCA INSULINONIEZALEŻNA, POITEVIN, TYFUS OSUTKOWY, LISZAJ BIAŁY, ANAPLAZMOZA, CHOROBA KUSSMAULA-MAIERA, CHOROBA ALKOHOLOWA, CENUROZA, ZESPÓŁ NIEBIESKICH PIELUSZEK, CHOROBA GILCHRISTA, RAK, RÓŻYCZKA, CZERNIAWKA SPADZIOWA, PAPPATACI, CHOROBA HALLOPEAU, KOŃ WIELKOPOLSKI, ANTROPOZOONOZA, KOŃ SZWAJCARSKI, NORZYCA, WRZÓD MIĘKKI, KOŃ LIPICAŃSKI, CHOROBA CHARCOTA, ARAB, BRUMBY, ACYDURIA GLUTAROWA TYPU II, DYSTROFIA MIĘŚNIOWA, CHOROBA BESNIERA-BOECKA-SCHAUMANNA, CHOROBA MARIE-STRÜMPLLA-BECHTEREWA, CHOROBA VELPEAUA, GIGANTYZM PRZYSADKOWY, BRONCHIT, CHOROBA DEMIELINIZACYJNA, PUCHLINA WODNA, CHOROBA PIERWOTNIAKOWA, CHOROBA RAYNAUDA, CHOROBA PRZENOSZONA DROGĄ PŁCIOWĄ, MAŁOPŁYTKOWOŚĆ SAMOISTNA, ANTRAKNOZA KUKURYDZY, POSOCZNICA, KAMICA MOCZOWA, NIEDOMOGA, OPRYSZCZKOWE ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH I MÓZGU, MOZAIKA, CHOROBA ROŚLINNA, CHOROBA KÖNIGA, CHOROBA FORESTIERA, CHOROBA MASZKARONÓW, CHOROBA BOSTOŃSKA, CHOROBA PERTHESA, OSUTKA SOSEN, CHOROBA ZWYRODNIENIOWA, MOZAIKA, CHOROBA HERSA, PRZEPRZĘG, KOŃ ACHAŁ-TEKIŃSKI, GŁOWNIA GUZOWATA, KOŃ DOŃSKI, CHOROBA SANTAVUORIEGO-HALTII, ŁOTEWSKI KOŃ GORĄCOKRWISTY, RING, PADOK, CHOROBA, KUC SZETLANDZKI, CHOROBA NIEMANNA-PICKA, NOSACIZNA, CHŁONIAK, CILIOPATIA, KŁUSAK ORŁOWSKI, HIGHLAND, RETINOPATIA, OSPA WIETRZNA, OBRZĘK ZŁOŚLIWY, LIPICAN, CHOROBA CURSCHMANNA-STEINERTA, CHOROBA TANGIERSKA, CZERWIENICA PRAWDZIWA, POLSKI KOŃ ZIMNOKRWISTY, KRĘCIEK, HAFLINGER, TSE, ODRA, CYTOMEGALIA, OPRYSZCZKA, CHOROBA FOIXA-ALAJOUANINE, CHOROBA HOLENDERSKA, ZESPÓŁ PEARSONA, SKLEROZA, CHOROBA DYGGVE-MELCHIORA-CLAUSENA, CHOROBA KAWASAKI, PLAMISTOŚĆ, CHOROBA NIEMIECKA, FIKSACJA, ANOMALIA DUANE'A, CHOROBA WOLMANA, CHOROBA CHARCOTA-MARIEGO-TOOTHA, OPRYSZCZKA NARZĄDÓW PŁCIOWYCH, KONIK DULMEŃSKI, CEROIDOLIPOFUSCYNOZA NEURONALNA, ŁYSIENIE DZIEDZICZNE, KWADRYGA, CHOROBA BECHTEREWA, CHOROBA GAMSTORP, CHOROBA TAYA-SACHSA, CHOROBA THOMSENA, POKRZYWKA, ZWŁÓKNIENIE TORBIELOWATE, HOLENDERSKI KOŃ ZIMNOKRWISTY, DUR, OSTEOPATIA, ANGINA MONOCYTOWA, ?CHOROBA ERBA-GOLDFLAMA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 785 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CHOROBA WIRUSOWA KONI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CHOROBA WIRUSOWA KONI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SARKOIDOZA choroba wirusowa koni (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SARKOIDOZA
choroba wirusowa koni (na 10 lit.).

Oprócz CHOROBA WIRUSOWA KONI sprawdź również:

pisemne sprawdzenie bieżącej wiedzy i umiejętności uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, obejmujące pewną partię nauczanego materiału (z jednego przedmiotu) i trwające zwykle co najmniej jedną godzinę lekcyjną ,
ozdoba bożonarodzeniowa w kształcie gwiazdy, będąca tradycyjnie nad stajenką i na czubku choinki ,
funkcjonariusz organów śledczych, wykonujący swoje zadania dyskretnie ,
teoria złożona z logicznych twierdzeń, zrodzona na gruncie naukowym i stosowana w nauce ,
na gałązce jodły ,
wyprawiona skóra barania z dość długim włosem ,
moment wyrzucania przez zawodnika dysku, młota, oszczepu, kuli ,
plemię potomków ludu zamieszkującego niegdyś wschodnie kolonie Imperium Artura Hawkinga; lud fikcyjny z cyklu powieściKoło Czasu Roberta Jordana ,
minerał z grupy siarczków ,
obozowa zbiórka ,
pierwiastek chemiczny lub planeta ,
narzutka, peleryna ,
zbiór złożony ze wszystkich elementów należących do któregokolwiek z sumowanych zbiorów ,
Canis lupus bailey mogollonensis - wymarła forma wilka meksykańskiego; zamieszkiwał centralną Arizonę i Nowy Meksyk ,
głuptak zwyczajny, głuptak biały, Morus bassanus - gatunek ptaka z rodziny głuptaków (Sulidae); kolonie lęgowe znajdują się na wybrzeżach Wysp Brytyjskich, Norwegii, Islandii, Nowej Fundlandii, RPA, Australii, Tasmanii i Nowej Zelandii ,
człowiek, który uprawia warzywa ,
goral długoogoniasty, goral długoogonowy, Naemorhedus caudatus - gatunek ssaka z rodziny krętorogich, występujący w Rosji (na południowo-wschodniej Syberii), Korei, Mongolii i północnej części Chin ,
obywatelka północnej części Stanów Zjednoczonych ,
pierwszy zdobywca Mount Everestu ,
rodzaj cierpkiego jabłka niewielkich rozmiarów, owoc z drzewa odmiany o tej samej nazwie ,
żarzące się próchno, którym pszczelarz wykurza pszczoły z ula ,
jednostka wojskowa lub instytucja wojskowa prowadząca samodzielną gospodarkę materiałową i finansową, np. brygada, pułk, samodzielny batalion, uczelnia wojskowa, szpital wojskowy, wojewódzki sztab wojskowy, wojskowy oddział gospodarczy (WOG) itp ,
masa wyrażona w tonach ,
Picea smithiana, Picea morinda - gatunek wiecznie zielonego drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae); występuje w stanie dzikim w zachodnich Himalajach, od Afganistanu do Nepalu ,
charakterystyczny dla kuchni radzieckich Koreańczyków rodzaj sałatki przyrządzanej z marchwi, czosnku, oleju i przypraw ,
gad łuskonośny beznogi, drapieżny, szeroko rozpowszechniony poza strefą polarną ,
Melanochelys tricarinata - gatunek żółwia z rodziny batagurowatych, podrzędu żółwi skrytoszyjnych ,
targowe lub sportowe ,
nauczyciel akademicki; pracownik dydaktyczny uczelni wyższych lub instytutów badawczych ,
wodny, to np. rzeka

Komentarze - CHOROBA WIRUSOWA KONI. Dodaj komentarz

4+9 =

Poleć nas znajomym:

x