CHOROBA GENETYCZNA OBJAWIAJĄCA SIĘ ZABURZENIAMI KOORDYNACJI RUCHOWEJ SPOWODOWANYMI ZMIANAMI W MÓŻDŻKU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ATAKSJA RDZENIOWO-MÓŻDŻKOWA to:

choroba genetyczna objawiająca się zaburzeniami koordynacji ruchowej spowodowanymi zmianami w móżdżku (na 26 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CHOROBA GENETYCZNA OBJAWIAJĄCA SIĘ ZABURZENIAMI KOORDYNACJI RUCHOWEJ SPOWODOWANYMI ZMIANAMI W MÓŻDŻKU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.735

TOR, WIROPŁAT, PRZESZKODA, GWAŁTOWNOŚĆ, OKRUSZEK, KONTROLING, ORIJA, KONTEMPLATOR, KOŚĆ SKOKOWA, NERKA WĘDRUJĄCA, ZŁÓG WAPNIOWY, UCZENNICA, PRAWA MIEJSKIE, FARMA, STYL MOTYLKOWY, ZAKOPCENIE, LISZAJ TWARDZINOWY I ZANIKOWY SROMU, TUŁACZ, CZAKRA, ŁUCZNIK, PUNKT KOPULACYJNY, POMORSKI, PSYCHOLOGICZNA TEORIA DECYZJI, CHOROBA ZAKAŹNA, CENA ZAMKNIĘCIA, KREOL, INWERSJA, AMYLOFAGIA, CHOROBA ANGIELSKA, POGODA KOSMICZNA, SFERA BIOTYCZNA, SŁUŻBA, CHROMOSOMOWA TEORIA DZIEDZICZENIA, ETANERCEPT, DRUGA BRODA, FILM MUZYCZNY, PRZEBITKA, UŁUDA, ATOMISTA, MOTORYKA DUŻA, PRZETWARZANIE JĘZYKA NATURALNEGO, POJAZD CZŁONOWY, BEZDEŃ, WIDOWISKO, TROLEJBUS, SEMITA, ROZSADNIK, RAMIENICA OMSZONA, WYGŁAD TEKTONICZNY, WCINKA, CHAŁTUROWIEC, KSIĘGA WÓJTOWSKA, ZAPALENIE, ANALIZA WYPUKŁA, ŻÓŁTACZKA BURAKA, KAPRYŚNICA, KRATER BOCZNY, WOLA, MOSTEK, GEOFIT RYZOMOWY, HALA TARGOWA, RZEŚKOŚĆ, ASPIRANT, KOMISJA SKRUTACYJNA, GOTOWOŚĆ, WDROŻENIOWIEC, KIESZEŃ, PONCZÓWKA, PREPER, PUDŁO, POROST, JĘZYK STAROEGIPSKI, SKĄPOGUZKOWCE, FORMIZM, PROMIENNIK, INDEKS STECHIOMETRYCZNY, CHOROBA DARIERA, PŁAWNOŚĆ, LIGNINA, STYRON, GWIAZDA WOLFA-RAYETA, KOMEDIA NISKA, ENDOMORFIZM FROBENIUSA, KOTLARNIA, ZESPÓŁ STEVENSENA-JOHNSONA, GLUKOZOAMINOGLIKAN, GRECKI, PRZYGODA, HOŁDOWNIK, DIAGNOZA, WYŚCIG, CZAS, STRZAŁOWY, BRONCHOGRAFIA, DOM PRZEDPOGRZEBOWY, MAŁYSZOMANIA, OKNO KROSNOWE, NIEKONSEKWENTNOŚĆ, BETON ŻUŻLOWY, SŁOMIANY ZAPAŁ, WŚCIEKLICA ZWYCZAJNA, TEORIA GIER, BIGOS SIECIEBORZAŃSKI, EPICYKL, CHIŃSKI, AFRYKATA, KĄT DEPRESJI, DŁUŻNIK ALIMENTACYJNY, UBOŻENIE, DYWESTYCJA, MORFOGENEZA, REAL, SZERMIERZ, MUZYKA KONKRETNA, TRANSFORMATORNIA, KUPON, MIKROSKOP JEDNOOKULAROWY, KRYPTOGRAFIA, OSOWIAŁOŚĆ, OSIOWIEC, KOSZARY SZYJOWE, BĄBEL SPEKULACYJNY, BOCZEK, HISZPAN, POPIELICA, ŁĘKOTKA, MASZYNA TŁOKOWA, WYRAJ, PODWOZIE, ĆAKRA, KONSENSUALNOŚĆ, CYNOBER, WIATR POZORNY, GORE-TEX, PROBLEMISTYKA, NUDYZM, ŻÓŁW PROMIENISTY, ASKOCHYTOZA, GIEŁDA SAMOCHODOWA, KALENDARZ KOŚCIELNY, ARABSKI GREYHOUND, CHOROBA DAVIDSONA, CYKL POETYCKI, KONTRAST NASTĘPCZY, RUDERA, LATINO, NADSCENIE, BIFURKACJA, ZARAZA MOROWA, AKINEZJA, STYL MANUELIŃSKI, BEŁKACZEK POSPOLITY, ŁUSKOWCE, KRADZIEŻ ROZBÓJNICZA, FAZA, UNIWERSYTECKOŚĆ, NAPIĘTEK, CHARTER, GASKONADA, WYSPA KUCHENNA, ATTACHÉ KULTURALNY, LOTNOŚĆ, MASŁO CZOSNKOWE, IBISOWATE, CENTRUM, BŁONKA, GOSPODARKA MIESZANA, WENTYL BEZPIECZEŃSTWA, CHOROBA ROŚLIN, PĘTLA NEFRONU, DEZINTEGRACJA SKAŁ, USTNIK, JĘZYK ŻYWY, DEKANAT, DESKA ŚNIEŻNA, HOMOSEKSUALIZM, TABLICA PRAWDY, HEBRAJSKI, IRANIZACJA, KĄPIEL, HEKSAPTYK, MEDIALNOŚĆ, ZATRACENIE, BORNASKI, ERICKSON, DZIEŁO SZTUKI, PÓŁNOC, ŚNIADANIE ANGIELSKIE, MYŚL, REPETYTYWNOŚĆ, BURZYK ŻÓŁTODZIOBY, BURZYK SZARY, ODCZUCIE, ŻAKINADA, ELIMINACJA, POLEROWNIK, FOLK, MIESZKALNOŚĆ, WĘZEŁ RYBACKI, SZÓSTKA, MIEŚCINA, NEGATYWIZM, PRZEWRÓCENIE SIĘ, ANAFORYCZNOŚĆ, ŚRODKOWOŚĆ, SKÓRNIK, RÓG, BABIE LATO, SZAKAL, BEZGRANICZE, ZAŁAM, SENAT, FILOLOGIA KLASYCZNA, OZÓR, EGALITARYZM, ORCZYK, LABORANT, PIENIĄDZ ZASTĘPCZY, ARTRETYZM, ŁYŻKA, PŁOCHLIWOŚĆ, ANALITYK, LÓD WŁÓKNISTY, MANUFAKTURA, ZMIERZCH ASTRONOMICZNY, LAWINA DESKOWA, TWIERDZENIE CEVY, DEMOSCENA, NASIENIE, SPÓŁGŁOSKA TWARDA, ŁĄKOTKA, SZAL, USZTYWNIACZ, DWUKADŁUBOWIEC, MYDLARZ, ŁOŻYSKO, GŁODÓWKA, ZESPÓŁ WEISENBACHERA-ZWEYMÜLLERA, POCIĄG SZPITALNY, REWIZJONIZM, ILUZJA PIENIĄDZA, PRZYTULIA, OTWÓR WYLOTOWY, CASTING, KRYZYS OTOLITOWY, SKWAPLIWOŚĆ, ARENGA PIERZASTA, CHRUPKOŚĆ, PUNKT POMIAROWY, GINEKOMASTIA, DIMER, WKŁAD OSZCZĘDNOŚCIOWY, KUC CONNEMARA, STORCZYKARNIA, KOCIE OKO, TAKT TRÓJDZIELNY, ODWROTNY AGONISTA, CUKRZYCA INSULINONIEZALEŻNA, KONFEKCJONER, BURSZTYNNIK, BIKINIARZ, NARRATOR PIERWSZOOSOBOWY, KORKOWE, MIESZANINA EUTEKTYCZNA, FOWIZM, WIZAŻYSTA, DAMKA, OSTRONOS WORKOWATY, BANK INWESTYCYJNY, NAWIGACJA SATELITARNA, NIEDOSTRZEGALNOŚĆ, GROTESKA, SZTYCHARSTWO, LENIWIEC, DIAKON, ZRAZ, MATKA POLKA, AUROR, CHILLI, ŻURNALISTA, OKRĘŻNICA POPRZECZNA, MAILOWANIE, MILICJA, AKOMODACJA, KASZANKA, PONTICELLO, KACAPSKI, DRAPACZ, ACYDURIA MEWALONIANOWA, ZAKUP, WĘGIERSKI, TRÓJNÓG, MALKONTENCTWO, ZACHLANIE SIĘ, MONIT, BIERNY OPÓR, MIAŻDŻYCA ZAROSTOWA, SZMALEC, DOMENA INTERNETOWA, ?TORBIEL DRÓG ŻÓŁCIOWYCH.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.735 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CHOROBA GENETYCZNA OBJAWIAJĄCA SIĘ ZABURZENIAMI KOORDYNACJI RUCHOWEJ SPOWODOWANYMI ZMIANAMI W MÓŻDŻKU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CHOROBA GENETYCZNA OBJAWIAJĄCA SIĘ ZABURZENIAMI KOORDYNACJI RUCHOWEJ SPOWODOWANYMI ZMIANAMI W MÓŻDŻKU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ATAKSJA RDZENIOWO-MÓŻDŻKOWA choroba genetyczna objawiająca się zaburzeniami koordynacji ruchowej spowodowanymi zmianami w móżdżku (na 26 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ATAKSJA RDZENIOWO-MÓŻDŻKOWA
choroba genetyczna objawiająca się zaburzeniami koordynacji ruchowej spowodowanymi zmianami w móżdżku (na 26 lit.).

Oprócz CHOROBA GENETYCZNA OBJAWIAJĄCA SIĘ ZABURZENIAMI KOORDYNACJI RUCHOWEJ SPOWODOWANYMI ZMIANAMI W MÓŻDŻKU sprawdź również:

w nawigacji morskiej: wąska, mała zatoka, głęboko wcinająca się w ląd ,
wieszczka w Troi ,
zdolność układów fizycznych do magazynowania i przetwarzania energii ,
wróżenie z topionego wosku wlewanego do naczynia z wodą ,
rozmaitość topologiczna, którą można pokryć rodziną otoczeń, z których każde jest homeomorficzne i ma zbiór otwarty w wielowymiarowej przestrzeni euklidesowej ,
granatowy, intensywnie niebieski kolor ,
prowincja w Argentynie, w Andach, powierzchnia 53,2 tyś. km2, stolica Jujuy ,
jakikolwiek obszar fizyczny lub społeczny, w którym się pracuje, prowadzi jakieś działania, w którym ma się kontakt z jakimś zjawiskiem bądź określoną grupą ludzi ,
osoba panująca niepodzielnie ,
zmiana ułożenia ciała ,
rodzaj składanego (najczęśiej półokrągłego w przekroju bocznym) daszka, osłaniającego okno lub wystawę sklepową ,
zasadnicza ilościowa charakterystyka promieniowania jonizującego pochłoniętego przez organizmy żywe ,
Allium porrum - gatunek rośliny dwuletniej z podrodziny czosnkowatych; znane warzywo o cebulowym smaku ,
cecha czynu, zachowania: to, że coś jest pełne szlachetności i prawości ,
bileter lub kanar ,
mleczny - z kopytkami ,
imię dwunastu papieży ,
dziedzina nauki zajmująca się wykonywaniem pomiarów na terenach leśnych ,
węgierki w kompocie ,
całokształt wiedz o muzyce obejmujący dyscypliny teoretycznej i historyczne ,
rodzaj specjalnego sita z trzonkiem przymocowanym do obwodu, służącego do wyjmowania jarzyn lub mięsa z wywarów, owoców z syropów, klusek i pierogów z wrzątku oraz innych zbliżonych zastosowań ,
obraźliwie lub pogardliwie o kimś głupim ,
rodzaj ćwiczebnych granatów, pocisków artyleryjskich i bomb, przeznaczonych do ćwiczeń taktycznych i manewrów wojskowych ,
kontuzja, której skutkiem są obicia kości ,
holenderski. malarz i witrażysta ur. w 1921, współzałożyciel grupy Cobra ,
przedmiot liturgiczny wyznawców judaizmu, składający się z dwóch skórzanych pudełeczek zawierających pergaminy z tekstami z Tory, przymocowywanych na czole i lewym ramieniu w czasie modlitwy ,
rasa koni zimnokrwistych, wywodząca się od prymitywnego fińskiego kleppera ,
lalka ubrana w tradycyjny strój Krakowiaków ,
zawartość naczynia, które ma pojemność połowy kwaterki, czyli 1/8 litra ,
rozbraja miny

Komentarze - CHOROBA GENETYCZNA OBJAWIAJĄCA SIĘ ZABURZENIAMI KOORDYNACJI RUCHOWEJ SPOWODOWANYMI ZMIANAMI W MÓŻDŻKU. Dodaj komentarz

7-3 =

Poleć nas znajomym:

x