POZAUKŁADOWA JEDNOSTKA MASY WYWODZĄCA SIĘ OD RZYMSKIEJ LIBRY, WYNOSZĄCA NA PRZESTRZENI WIEKÓW W RÓŻNYCH PAŃSTWACH OKOŁO 0,4-0,5 KILOGRAMA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

FUNT to:

pozaukładowa jednostka masy wywodząca się od rzymskiej libry, wynosząca na przestrzeni wieków w różnych państwach około 0,4-0,5 kilograma (na 4 lit.)FUNT ANGIELSKI to:

pozaukładowa jednostka masy wywodząca się od rzymskiej libry, wynosząca na przestrzeni wieków w różnych państwach około 0,4-0,5 kilograma (na 13 lit.)LB to:

pozaukładowa jednostka masy wywodząca się od rzymskiej libry, wynosząca na przestrzeni wieków w różnych państwach około 0,4-0,5 kilograma (na 2 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: FUNT

FUNT to:

pozaukładowa jednostka masy wywodząca się od rzymskiej libry, wynosząca na przestrzeni wieków w różnych państwach około 0,4-0,5 kilograma (na 4 lit.)FUNT to:

bardzo rozpowszechniona nazwa waluty funkcjonującej w wielu krajach (na 4 lit.)FUNT to:

funt szterling, funt brytyjski (nazwa nieoficjalna); oficjalna jednostka monetarna w Wielkiej Brytanii, najbardziej znana waluta o tej nazwie (na 4 lit.)FUNT to:

jednostka masy stosowana w Europie do XIX w., o różnej wartości w zależności od kraju; w Polsce 0,4055 kg (na 4 lit.)FUNT to:

w portfelu Szkota (na 4 lit.)FUNT to:

waluta w Anglii (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "POZAUKŁADOWA JEDNOSTKA MASY WYWODZĄCA SIĘ OD RZYMSKIEJ LIBRY, WYNOSZĄCA NA PRZESTRZENI WIEKÓW W RÓŻNYCH PAŃSTWACH OKOŁO 0,4-0,5 KILOGRAMA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.527

STYL WIKTORIAŃSKI, OSTATNIE PODRYGI, ŚRODEK ZAPOBIEGAWCZY, ŻÓŁTODZIÓB, RÓWNOWAGA, SKÓRNICTWO, POZER, SETER, MUNICYPIUM, NAZWA ABSTRAKCYJNA, STOLARKA OTWOROWA, KOPALINA SKALNA, ZOOFAGIA, CEREMONIA HERBACIANA, JEDNOSTKA, ORIENTACJA, KOMPENSATOR CIEPLNY, PLAC, PAKARZ, WSPÓŁBRZMIENIE, TUBA, PISMO, OKRĘG, DNA MOCZANOWA, BORDER, MECH JAWAJSKI, FUZJA POZIOMA, MOGIKAPPACYZM, KURZAJKA, RZODKIEWKA, SAMOZATRATA, ZMIERZCH, MIĘSIEŃ PIRAMIDOWY, MEGALNEUZAUR, RADZISTA, DUR POWROTNY, CHOROBA LEVA, MISTRZOSTWO, WILCZY GŁÓD, ZAKOCHANY, NAWŁOĆ, ZJAWISKO KERRA, ZACHOWANIE, PAS RADIACYJNY, CYKLOTYMIA, PERKOZ DWUCZUBY, STATYK, OPTIMUM KLIMATYCZNE, PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY, NAUKA, PINGWIN KRÓLEWSKI, SONDA MOLEKULARNA, GWAJAKOWIEC, POCHŁANIACZ, ZAĆMA PRZEJRZAŁA, INTERWENIENT UBOCZNY, BEZWŁAD, ROZBIERACZ, UCZELNIA AKADEMICKA, STRZEMIĘ, POPITA, KAMERDYNER, RODZAJ MĘSKI, ZDOBYWCA, RADIOZNACZNIK, TRZON MACICY, CENT, TUNICZKA, NIEWYPARZONA BUZIA, SZKOŁA, BRACTWO KURKOWE, MUZYKA CERKIEWNA, NORKA, IGE, HYCEL, ZANOKCICOWATE, CYBORIUM, TRĄBKA PNEUMATYCZNA, EDUKATOR, RATAFIA, ŁAWICA SKALNA, USTNIK, KOMBINACJA ALPEJSKA, CIĘŻAR DOWODU, KABAŁA, NAUKOWIEC, INFOBOX, ABSOLUT, ŁADUNEK ELEKTRYCZNY, NIMB, SKRĘTKOWCE, GOSPODARKA ŚWIATOWA, ODDZIAŁ INTENSYWNEJ OPIEKI MEDYCZNEJ, BŁĄD SYSTEMATYCZNY, SYLWETKA, LODOWIEC FIELDOWY, ZAKRES POJĘCIOWY, CUKRZYK, TASIEMIEC UZBROJONY, POMOCNIK, IZBA PRZYJĘĆ, PARNOTA, OGRÓDEK JORDANOWSKI, HANDEL ZAMIENNY, MASZT, RUCHLIWOŚĆ POZIOMA, SZMUGLER, SKROMNOŚĆ, RAUIZUCHY, SITWA, KAPITANIA, PROWENIENCJA, ZIELONA GRANICA, DAMA, ESKADRA, OBWÓD AUTONOMICZNY, SZKŁO WENECKIE, TERAPENA, TRANSPOZYCJA, SKYLAB, STOLIK, MENISK, STRATYFIKACJA, DZIURKA, DRUH, UNCJA, WIHAJSTER, WĘZEŁ KOLEJOWY, BUFFETING, SOMATYZACJA, RYNEK DETALICZNY, MIECZ DWURĘCZNY, PARTNERKA, MATEMATYKA STOSOWANA, SZKŁO Z MURANO, DYSTANS, DOJŚCIE, PRZEPLOTKA, WKŁADKA, OBJAZD, KONWOKACJA, DERYWAT MODYFIKACYJNY, WAGA, ARETOLOGIA, MONTOWNIA, KLOPS, ICHTIOZAUR, WKŁAD, SZKARADZTWO, DWUBÓJ CIĘŻAROWY, PROSZEK, CHART, EKSKREMENTY, NACISKANIE, REGRESJA LODOWCA, KOMORA MINOWA, STARORUSKI, PROKSEMIKA, SUWNICA BRAMOWA, MARKA NIEMIECKA, UKŁAD KOMUNIKACYJNY, ZASADA RZECZYWISTOŚCI, BLISKOŚĆ, WAGON PULMANOWSKI, TELEKOMUTACJA, HOMOGENIZACJA, POKOLENIE, OKLUZJA, MATERIALIZM EKONOMICZNY, POTNICA, MAPA AKUSTYCZNA, SZCZUR PACYFICZNY, DŁUGI WEEKEND, KOMIK, AMYLOFAGIA, PANTOGRAF, HIPERMETROPIA, SEPARACJONIZM, FUNT GIBRALTARSKI, KARTKA, NANOGRAM, KOŁOMYJEC, FREATOFIL, WYPRAWIACZ, MIEJSCE ZAMIESZKANIA, KWIAT SIARCZANY, GAWĘDA, PIASKOWIEC KWARCOWY, DŁUGOŚĆ, PETRYFIKACJA, MOHORYCZ, ANTYK, OBRAZ POZORNY, BUŁGARSKI, PLECIONKA, OKRASA, MINUTA, ŻĄDŁÓWKI, MADERA, POSTERUNEK, PISTACJA TERPENTYNOWA, APIKOMPLEKSY, OBSADA, PRYWATYZACJA BEZPOŚREDNIA, METEORYT, FIZJOPATOLOGIA, MISKA SOCZEWICY, TRZEŹWOŚĆ, RÓŻNOWIEKOWOŚĆ, ŚWIĘTOKUPCA, MŁODZIEŻÓWKA, EFEKCIARSTWO, FROTKA, SZTUKA UŻYTKOWA, KRATKA ŚCIEKOWA, FONETYKA AKUSTYCZNA, LOGIKA, RADA, ANALIZA TRANSAKCYJNA, JEDNOSTKA UCZESTNICTWA, MACH, ROŚLINA ZADARNIAJĄCA, MUCHA, CESARZ, BAR, ANGEOLOGIA, KOMUNIA ŚWIĘTA, GRADACJA, UKROP, HOLENDER, HETEROTROFIA, BUTONIERKA, RECESJA LODOWCA, IMMUNOGENETYKA, CHIRURGIA SZCZĘKOWA, DEFLAGRACJA, PRAWDOPODOBIEŃSTWO WARUNKOWE, POJEMNIK, SKAMIENIAŁOŚĆ PRZEWODNIA, GENETYKA KLINICZNA, NIEDYPLOMATYCZNOŚĆ, MIKROKLIMAT, UZWOJENIE WTÓRNE, OBOZOWISKO, PRZEMIANA NIEODWRACALNA, BAZUNA, SADZIEC, ALKOHOLAN, SARKOMER, UDERZENIE, TUNEL, KRUSZYNA, MŁYNEK DO ODPADÓW, GITARA AKUSTYCZNA, WIBROAKUSTYK, STARE MIASTO, MISZCZU, ZNAK ZODIAKU, SZKŁO MĄCONE, WĘZEŁ, NERWIAK ZWOJOWY, MG, DERKA, ZESTAWIK, EKSPERTKA, PŁOMIEŃ, ZŁÓG, EWANIELIA, ZYGMUNTÓWKA, IDEALISTKA, NYLON, ŚRÓDKOŚCIE, KUC DARTMOOR, FRANCUZ, KOKTAJL, UKRAINISTYKA, INTERFEROMETRIA MIĘDZYKONTYNENTALNA, INKORPORACJA, ALGEBRA MACIERZY, WYCIĄG TOWAROWY, GEOTECHNIK, NUR LODOWIEC, WYKRĘTAS, IMPULSYWNOŚĆ, GAP, LAWONICHA, ÉCU, FOSFATAZA KWAŚNA, STYL GRZBIETOWY, PRZYKWIATEK, KAMERTON, ŚWIĘTE KOLEGIUM, MATEMATYK, VIBRATO, RZUT OSOBISTY, NIEDOMYKALNOŚĆ ZASTAWKI AORTALNEJ, JĘZYK PROTOBUŁGARSKI, GAJÓWKA, ROŚLINA OLEJKODAJNA, ?WODY PODZIEMNE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.527 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

POZAUKŁADOWA JEDNOSTKA MASY WYWODZĄCA SIĘ OD RZYMSKIEJ LIBRY, WYNOSZĄCA NA PRZESTRZENI WIEKÓW W RÓŻNYCH PAŃSTWACH OKOŁO 0,4-0,5 KILOGRAMA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: POZAUKŁADOWA JEDNOSTKA MASY WYWODZĄCA SIĘ OD RZYMSKIEJ LIBRY, WYNOSZĄCA NA PRZESTRZENI WIEKÓW W RÓŻNYCH PAŃSTWACH OKOŁO 0,4-0,5 KILOGRAMA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
FUNT pozaukładowa jednostka masy wywodząca się od rzymskiej libry, wynosząca na przestrzeni wieków w różnych państwach około 0,4-0,5 kilograma (na 4 lit.)
FUNT ANGIELSKI pozaukładowa jednostka masy wywodząca się od rzymskiej libry, wynosząca na przestrzeni wieków w różnych państwach około 0,4-0,5 kilograma (na 13 lit.)
LB pozaukładowa jednostka masy wywodząca się od rzymskiej libry, wynosząca na przestrzeni wieków w różnych państwach około 0,4-0,5 kilograma (na 2 lit.)

Definicje krzyżówkowe

FUNT
pozaukładowa jednostka masy wywodząca się od rzymskiej libry, wynosząca na przestrzeni wieków w różnych państwach około 0,4-0,5 kilograma (na 4 lit.).
FUNT ANGIELSKI
pozaukładowa jednostka masy wywodząca się od rzymskiej libry, wynosząca na przestrzeni wieków w różnych państwach około 0,4-0,5 kilograma (na 13 lit.).
LB
pozaukładowa jednostka masy wywodząca się od rzymskiej libry, wynosząca na przestrzeni wieków w różnych państwach około 0,4-0,5 kilograma (na 2 lit.).

Oprócz POZAUKŁADOWA JEDNOSTKA MASY WYWODZĄCA SIĘ OD RZYMSKIEJ LIBRY, WYNOSZĄCA NA PRZESTRZENI WIEKÓW W RÓŻNYCH PAŃSTWACH OKOŁO 0,4-0,5 KILOGRAMA sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - POZAUKŁADOWA JEDNOSTKA MASY WYWODZĄCA SIĘ OD RZYMSKIEJ LIBRY, WYNOSZĄCA NA PRZESTRZENI WIEKÓW W RÓŻNYCH PAŃSTWACH OKOŁO 0,4-0,5 KILOGRAMA. Dodaj komentarz

2×4 =

Poleć nas znajomym:

x