Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: PODSTAWOWA JEDNOSTKA ADMINISTRACYJNA I TERYTORIALNA W STAROŻYTNEJ GRECJI, GMINA

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DEM to:

podstawowa jednostka administracyjna i terytorialna w starożytnej Grecji, gmina (na 3 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: DEM

DEM to:

kod ISO 4217 marki niemieckiej (na 3 lit.)DEM to:

w biologii: populacja lokalna, populacja genetyczna, populacja geograficzna - grupa osobników jednego gatunku zasiedlająca jednolity obszar (na 3 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PODSTAWOWA JEDNOSTKA ADMINISTRACYJNA I TERYTORIALNA W STAROŻYTNEJ GRECJI, GMINA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 1.314

ARTA, ŻÓŁW MAURETAŃSKI, PION, OKSEFT, TRYREMA, WEBER, STAJE, ROK, MILIGRAM, KOMÓRKA, STOPIEŃ, BARIA, JUTRZYNA, PROWINCJA KOŚCIELNA, TAEL, ETOLIA, ABSOLUTYZM, GŁOWICA, KOMANDO, PIEZA, ZB, JODŁA BORYSA, TERAWAT, KALORIA, RUŚ HALICKO-WŁODZIMIERSKA, POSTAW, KABEL, KOMANDO, CETNAR POLSKI, HELLEŃSKOŚĆ, HERC, WILAJA, ERSTED, METR KATOLICKI, CENT, DEKANAT, LEGION RZYMSKI, KROK, PRESPA, KRZYWA POPYTU, PIGUŁKA WIEDZY, ORDYNARIAT POLOWY, WYKLUCZENIE SPOŁECZNE, TONA, DOZOROWIEC POGRANICZA, DRAM, KWARTA, DECYMETR, MINA, KAPIK, ZŁOTY REŃSKI, ŁAN KMIECY, JEDNOSTKA BUDŻETOWA, DEMIURG, STERADIAN, SWOSZOWICE, EKSABAJT, E, EOLIDA, BAJCIK, LUKS, UNCJA OBJĘTOŚCI, MUHAFAZA, ABDERYTA, PODREGION, EMPORIUM, LEPTON, OSOBA TRZECIA, LI, KOMÓRKA ROŚLINNA, BATALION, TALENT, KOŁO ŁOWIECKIE, KILOMETR NA SEKUNDĘ, SYMPOZJON, CREPIDA, PDL, ĆWIERTNIA, GEROME, NIUTOMETR, GENERAŁGUBERNATORSTWO, WOLTOAMPER, GIGATONA TROTYLU, OE, GASTRAFETES, KWATERKA, ŁÓDŹ PODWODNA, BIEŻANÓW-PROKOCIM, AUTOWIZERUNEK, AMPEROZWÓJ, FUNT, DOBA, REFERENDUM LOKALNE, ABKULOMB, ZIEMIA, ODDZIAŁ, SZTYCH, MEGABAJT, GEKON ŚRÓDZIEMNOMORSKI, KILOTONA TROTYLU, MINUTA, EMPIRE, ZASADA PRODUKTYWNOŚCI, SĄŻEŃ, KRA LITOSFERY, BOSMANAT, KOLONIA, TONA WASZYNGTOŃSKA, BADANIE PODMIOTOWE, STOPIEŃ, ERLANG, LEGIA CUDZOZIEMSKA, KORYBANT, TOŻSAMOŚĆ PŁCIOWA, URZĄD SKARBOWY, GWARA TERYTORIALNA, TONA AMERYKAŃSKA, CZARNA POLEWKA, TENGE, DYNA, ARGOLIDA, CAŁY TON, SEGMENT RUCHOWY, INTEGRALNOŚĆ TERYTORIALNA, JACHT ŻAGLOWY, GMINA, SERIA, MONET, STATER, PINTA, ERSTED, JEDNOSTKA PRACY, KAPITANAT PORTU, KWARTA, YB, BORDEAUX, KILOMETR KWADRATOWY, WIEK, OKRĘG, JEDNOSTKA CZASU, PALESTRA, IWANOWICE, KLASTER RÓWNOWAŻENIA OBCIĄŻENIA, WIELKA JEDNOSTKA, KORNET, FUNT, JOTTABIT, RUBEL BIAŁORUSKI, CHLAMIDA, PREFEKTURA MIEJSKA, PERYSTYL, MAGAZYN KONSYGNACYJNY, WŁÓKNO, CZERPARKA, MILLIKIUR, WYWIAD CHOROBOWY, BIOT, DEM, STEN, LIT, GB, MESTI, NOCEK ALCATHOE, EV, SEN, MACH, POUNDAL, PALLADIUM, MILIWOLT, RODZAJ, JEDNOSTKA AVOIRDUPOIS, PAKIET, DEMOSCENA, LAKONKA, HYPIES, MASA PLANCKA, CAL SZEŚCIENNY, DZIELNICA XII BIEŻANÓW-PROKOCIM, GREK, LOTNISKOWIEC ESKORTOWY, DIECEZJA, FILIA, KRAINA, GIGAFARAD, DEKADA, GROSZ, GERMANIN, KWADRANT, DINAR TUNEZYJSKI, KLASTER WYDAJNOŚCIOWY, TAKT, FENICJANIN, GIGAFLOPS, SĄD SKORUPKOWY, MORGA, MASZYNOGODZINA, MOLOS, LOŻA MASOŃSKA, TERMAJSKA, PUNKT, EDESA, LEGION, STRAŻ RYBACKA, BAN, BEOTA, OBWÓD, MEGATONA TROTYLU, MILA NA GALON, CAL, SZKOŁA PODSTAWOWA, JEDNOSTKA NATĘŻENIA PRĄDU, CZŁOWIEK, METEK, STILB, DOLAR GUJAŃSKI, SZKOŁA PODSTAWOWA, K, SB, ANKER, ROK ŚWIETLNY, HISTORIA FILOZOFII, JARD, MAGNETON, POND, KILODYNA, JEDNOSTKA MONETARNA, OBRĘB EWIDENCYJNY, OBSZAR, METR, MILIAMPER, LIMMU, STOPA, ROK, MI2, WOLWI, JEDNOSTKA CZĘSTOTLIWOŚCI, CENTYMETR, URZĄD POCZTOWY, MILA METRYCZNA, AKON, MEGAPASKAL, ATM, HPA, KSIĘSTWO, JEDNOSTKA MOBILIZUJĄCA, HAO, ETERIA, RYBONUKLEOTYD, RADLAN, KNOT, METR NA SEKUNDĘ DO KWADRATU, JEDNOSTKA TAKSONOMICZNA, MINUTA, PINTA, PEPLOS, MILA SKANDYNAWSKA, MACEDONIA, LAKONICZNOŚĆ, BIURO PERSONALNE, JĘZYK ŁACIŃSKI, ERGASTERIA, DUPOGODZINA, MANIPUŁ, DENIER, DYSTRYKT, YB, KWARTA, SKIAGRAFIA, WERSZEK, KAPITANIA, METR, ARMILLA, EMAN, KILOCYKL, KILOGRAM, PARAFIA, SKOJEC, TABLICA, NARRACJA HISTORYCZNA, BOJANOWO, KABEL, PÓŁARKUSZ, KATERINI, TESALIA, MINA, GRAD, ŁAN CHEŁMIŃSKI, KOMITAT, JEDNOSTKA, OSIEDLE, DEM, KOŃ MECHANICZNY, BUSZEL, JEDNOSTKA, TRACJA, GROMADA, DZIAŁ OSOBOWY, UŁUS, ODEON, STADION.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 1.314 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: podstawowa jednostka administracyjna i terytorialna w starożytnej Grecji, gmina, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PODSTAWOWA JEDNOSTKA ADMINISTRACYJNA I TERYTORIALNA W STAROŻYTNEJ GRECJI, GMINA to:
Hasło Opis krzyżówkowy
dem, podstawowa jednostka administracyjna i terytorialna w starożytnej Grecji, gmina (na 3 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DEM
podstawowa jednostka administracyjna i terytorialna w starożytnej Grecji, gmina (na 3 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x