JEDNOSTKA MIARY KĄTA PŁASKIEGO RÓWNA 1/60 STOPNIA OZNACZANA 1' - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MINUTA KĄTOWA to:

jednostka miary kąta płaskiego równa 1/60 stopnia oznaczana 1' (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "JEDNOSTKA MIARY KĄTA PŁASKIEGO RÓWNA 1/60 STOPNIA OZNACZANA 1'". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 1.278

SANDŻAK, KOŁO ŁOWIECKIE, PODOFICER, DYON, GWINEA, LIBRA, WIORSTA, JEDNOSTKA BUDŻETOWA, PRASZCZUR, SYKL, DZIESIĘCINA, MEDALION, STAJE, SADE, MINUTA, SUBREGION, STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA, KARAT, GAUS, MILA MORSKA, ODDZIAŁ GOSPODARCZY, PARAFIA, PRĘT, TONA STANDARDOWA, DOBA, KSIĘSTWO ŚLĄSKIE, KĄTOWNIK, KOTAN, MIARA, KAPITANIA, SZCZYT, DIRHAM LIBIJSKI, MM HG, ODMIANA, ETALON, PARAFIA, KOMODOR, KAMIEŃ MŁYŃSKI, OSIEDLE, MONET, KOMÓRKA, NANOGRAM, KRÓLESTWO, MUNICYPIUM, PRADZIAD, PROWINCJA, AGORA, LUKS, DENAR, LITR, YD2, MINA, GRAD, POZIOM, JEDNOSTKA TAKSONOMICZNA, AGENT GOSPODARCZY, ROTA, OZ, OSIEDLE MIESZKANIOWE, ĆWIERTNIA, FUNT, KM2, LORENC, MOL, AT, TĘTNICA KĄTOWA, DYNA, WARP, JEDNOSTKA UCZESTNICTWA, KONSTRUKCJA SKŁADNIOWA, ZASADNICZE TWIERDZENIE ALGEBRY, FEMTOSEKUNDA, TAKT, TWIERDZENIE STOKESA, BIURO KONSTRUKCYJNE, MACH, BARYŁA, MACH, HAO, TONA, ŚREDNIA KWADRATOWA, GPC, DZIAŁ OSOBOWY, TAEL, WEBER, PI, MILA WROCŁAWSKA, NIUTOSEKUNDA, LUMEN, AMPEROWOLT, TEMA, DINAR LIBIJSKI, FLOPS, PAS ROZBIEGOWY, PODWYDZIAŁ, BLISKIE SPOTKANIE TRZECIEGO STOPNIA, PIA, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA, KOMPLEKS GLEBOWY, CZARKA, HEKTAR PRZELICZENIOWY, NIEŚMIAŁOŚĆ, DRACHMA, LOŻA, WIERZCHOŁEK IZOLOWANY, STOPA KWADRATOWA, METR, WŁÓKNO, JEDNOSTKA ASTRONOMICZNA, JEDNOSTKA OBJĘTOŚCI CIAŁ SYPKICH, ŻYŁA TWARZOWA, RADLAN, MEGABAJT, ODDZIAŁ, JARD, LABORATORIUM, PIĘDŹ, DOKTORAT, JEDNOSTKA POMOCNICZA, TAFLA, MASA PLANCKA, PM, DEM, ROTA, STERADIAN, UNCJA, KAPRALSTWO, PODATEK, CZETRUM, STOPIEŃ CELSJUSZA, DINAR ALGIERSKI, SWOSZOWICE, STER, KB, KILOMETR, ZETTAFLOPS, JEDNOSTKA PRACY, PATOTYP, JIAO, REŃSKI, LICZBA BRINELLA, FONEM SPÓŁGŁOSKOWY, GATUNEK, ZBIOROWISKO ROŚLINNE, WĘZEŁ, WARTOŚĆ, PIERÓG KARELSKI, APOSTILB, KOMÓRKA, PRÓBNIK IZOLACJI, TRATWA, ANTYELEKTRON, JEDNOSTKA ILOŚCI INFORMACJI, TONA, MINUTA, ZB, ZETTABIT, BIELICE, GODZINA, SB, TALENT, DEWOLUCJA, MEGATONA TROTYLU, KORZEC, ERG, HPA, CARNOT, KA, DELEGACJA, STADIUM, TOŻSAMOŚĆ PŁCIOWA, OŚ ODCIĘTYCH, PATROLOWIEC, ŚREDNIA GEOMETRYCZNA, UŁUS, RUŚ HALICKO-WOŁYŃSKA, KILOPARSEK, UNCJA OBJĘTOŚCI, AGREGATY MONETARNE, STAN, PRZĘSŁO, MÓRG, JACHT ŻAGLOWY, MPC, BARIA, PAS, SENE, RZEKOTKA KARŁOWATA, CENTYMETR, TWIERDZENIE PTOLEMEUSZA, WZÓR REDUKCYJNY, CIAŁO DOSKONALE CZARNE, EB, KĄT SKIEROWANY, MIKROMETR, FARAD, JEDNOSTKA GOSPODARCZA, PODREGION, OE, KORPUS, BAN, NOM, BAN, KILOAMPER, S/Y, ŁÓDŹ PODWODNA, RUŚ HALICKO-WŁODZIMIERSKA, STAJE, HEKTOGRAM, LIBRA, ZIEMIA, ŁAN FLAMANDZKI, NOM, KALORIA, LIRA TURECKA, LOŻA SYMBOLICZNA, HIN, IZBA PRZYJĘĆ, SON, DOLAR BRUNEI, FUNT, GRUPA, FARAD, PRÓBA LOSOWA, GOSPODARSTWO TOWAROWE, KELWIN, TONA WASZYNGTOŃSKA, PRZEKĄTNA, CETNAR, SPACJA, TAEL, ÓSMAK, KORNET, BROKER, FUN, WOLT, PREFEKTURA, CZŁONEK, OKRĘT WOJENNY, SILNIK SYNCHRONICZNY, SZYLING TANZAŃSKI, ECU, ODLEGŁOŚĆ BIEGUNOWA, KOŃ MECHANICZNY, ŁYŻECZKA, MORGA, PETABAJT, NEPER, MIKROGRAM, MINUTA, OFFSET, DYON, STOPIEŃ, WIELKA JEDNOSTKA, PIERWIASTEK KWADRATOWY, PUNKT TRANSFEROWY, KILOWOLT, PRAPRZODEK, RAD, ZAWARTOŚĆ, MIRED, WOLTOAMPER, OSIEDLE, JARD SZEŚCIENNY, JEDNOSTKA ALOKACJI, KLOSZ, DECYWAT, KAMIEŃ, BAJT, SEKUNDA, BUSZEL AMERYKAŃSKI, HERC, DENIER, ERG, ŁAN POLSKI, OZ, SUBKATEGORIA, JEDNOSTKA MIARY, ZBIT, KUTER RYBACKI, NABÓJ, CYKL ZEGAROWY, KOPIEJKA, OKRES, TERMIA, GARNIEC, GRUPA, RUTHERFORD, ARKUSZ DRUKU, ŁASZT, PIKOMETR, JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA, ARCHIDIAKONAT, ABOM, TEKS, ROK ŚWIETLNY, AKSAMITKA DROBNA, PETABAJT, DALMIERZ OPTYCZNY, ?GROMADA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 1.278 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

JEDNOSTKA MIARY KĄTA PŁASKIEGO RÓWNA 1/60 STOPNIA OZNACZANA 1' się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: JEDNOSTKA MIARY KĄTA PŁASKIEGO RÓWNA 1/60 STOPNIA OZNACZANA 1'
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MINUTA KĄTOWA jednostka miary kąta płaskiego równa 1/60 stopnia oznaczana 1' (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MINUTA KĄTOWA
jednostka miary kąta płaskiego równa 1/60 stopnia oznaczana 1' (na 12 lit.).

Oprócz JEDNOSTKA MIARY KĄTA PŁASKIEGO RÓWNA 1/60 STOPNIA OZNACZANA 1' sprawdź również:

drapieżnik z rodziny łaskowatych, wszystkożerny i padlinożerny; Eurazja, Ameryka Płn ,
zmiana kierunku poruszania się lub położenia względem czegoś o mniej niż 180 stopni ,
wielki ssak nieparzystokopytny z rodziny o tej samej nazwie, o ciężkiej budowie ciała, dużej głowie z jednym lub dwoma rogami i grubej, niemal bezwłosej skórze; występuje na stepach Afryki i w dżunglach Azji ,
zbrojne wystąpienie ludności państwa, miasta lub pewnego obszaru, skierowane przeciw dotychczasowej władzy lub władzy okupacyjnej ,
uczucie, poczucie zadowolenia, połączone często z odczuwaniem dumy, radości, spełnienia ,
(1907-79), pisarz bułgarski, powieści historyczne, nowele, książki dla młodzieży; „Wojna z aniołem”, „Antychryst”, „Złodziej brzoskwiń” ,
samochód (zwykle ciężarówka albo autobus) marki Robur ,
rasa konia domowego, wywodząca się od koni turkmeńskich, słynąca z wytrzymałości - jest to rasa pustynna, więc przystosowana zarówno do bardzo wysokich temperatur, jak i wyjątkowo niskich, a także potrafiąca pokonywać bardzo długie dystanse bez odpoczynku czy pojenia; osiąga wiele sukcesów w sporcie, m. in. dzięki sile, wytrwałości i odporności ,
... przerobowe ,
puszka rogowa u ssaków kopytnych ,
wzornik do kreślenia krzywych linii ,
element łańcucha wrębowego, w którym umocowuje się noże wrębowe ,
Natrix maura - gatunek niejadowitego węża z rodziny połozowatych, podrodziny zaskrońcowatych, występujący w południowo-zachodniej Europie i północno-zachodniej Afryce ,
chomik kaukaski, Mesocricetus raddei - gatunek gryzonia z rodziny chomikowatych; na wolności występuje tylko w Rosji ,
kres Wszechświata w wyniku osiągnięcia stanu termicznej równowagi ,
ekonomista (1910-84); profesor Uniwersytetu Warszawskiego ,
pieszczotliwie o babci ,
(1890-1971 ) pedagog, zasłużony wychowawca wielu pokoleń marynarzy ,
to, że jakiś element lub układ elementów zorganizowanej całości (układu, struktury) powtarza się (występuje wielokrotnie) w strukturze tej całości ,
to, że coś nie jest rozstrzygalne - nie można jednoznacznie określić rozwiązania, wyprowadzić wniosku ,
przecinek, jeden z najczęściej używanych znaków interpunkcyjnych w kształcie kropki z małym ogonkiem; nazwa ta jest stosowana najczęściej podczas dyktowania, odczytywania na głos liczb ,
Dicranodontium - rodzaj mchów należący do rodziny widłozębowatych ,
część ciała kręgowców, składająca się z obręczy i części wolnej ,
andyjskie pnącze uprawiane w Afryce, w soku mlecznym kauczuk ,
użyteczny zbiór czegoś ,
imię jugosł. dyktatora ,
ostre marynaty warzywne ,
antena kierunkowa z cewką w kształcie kwadratowej lub okrągłej ramy ,
dawniej: biała obwódka naszyta na żałobną suknię ,
filozofia Arystotelesa rozwijana później przez jego następców i zwolenników

Komentarze - JEDNOSTKA MIARY KĄTA PŁASKIEGO RÓWNA 1/60 STOPNIA OZNACZANA 1'. Dodaj komentarz

9-1 =

Poleć nas znajomym:

x