POZAUKŁADOWA JEDNOSTKA MIARY CIŚNIENIA, RÓWNA CIŚNIENIU 760 MILIMETRÓW SŁUPA RTĘCI (MMHG) W TEMPERATURZE 273,15 K (0 °C), PRZY NORMALNYM PRZYSPIESZENIU ZIEMSKIM; ODPOWIADA ŚREDNIEMU CIŚNIENIU ATMOSFERYCZNEMU NA POZIOMIE MORZA NA ZIEMI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ATMOSFERA to:

pozaukładowa jednostka miary ciśnienia, równa ciśnieniu 760 milimetrów słupa rtęci (mmHg) w temperaturze 273,15 K (0 °C), przy normalnym przyspieszeniu ziemskim; odpowiada średniemu ciśnieniu atmosferycznemu na poziomie morza na Ziemi (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ATMOSFERA

ATMOSFERA to:

nastrój panujący w danym środowisku, towarzyszący określonemu zdarzeniu, miejscu, zjawisku itp (na 9 lit.)ATMOSFERA to:

powłoka gazowa otaczająca planetę Ziemię, utrzymywana przy powierzchni przez grawitację planety (na 9 lit.)ATMOSFERA to:

gazowa powłoka otaczająca ciało niebieskie o masie wystarczającej do utrzymywania warstwy gazów w wyniku działania grawitacji (na 9 lit.)ATMOSFERA to:

powietrze, które wypełnia pomieszczenie (na 9 lit.)ATMOSFERA to:

powłoka gazowa planety, Księżyca lub zewnętrzna warstwa gwiazdy (na 9 lit.)ATMOSFERA to:

jednostka ciśnienia (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "POZAUKŁADOWA JEDNOSTKA MIARY CIŚNIENIA, RÓWNA CIŚNIENIU 760 MILIMETRÓW SŁUPA RTĘCI (MMHG) W TEMPERATURZE 273,15 K (0 °C), PRZY NORMALNYM PRZYSPIESZENIU ZIEMSKIM; ODPOWIADA ŚREDNIEMU CIŚNIENIU ATMOSFERYCZNEMU NA POZIOMIE MORZA NA ZIEMI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 3.781

TWITTEROWA REWOLUCJA, TR, HYPSOMETR, BIEGUN POŁUDNIOWY, MIKROMETR, BU, KONGREGACJA, ETYKIETKA, BARIERA WYJŚCIA, MILIMETR SZEŚCIENNY, CENA RÓWNOWAGI RYNKOWEJ, REKTYFIKACJA KRZYWEJ, LIPA, ŚPIĄCZKA INSULINOWA, FORMACJA GEOLOGICZNA, LESBOS, GROSZ, CZWOROKĄT SACCHERIEGO, STREFA PODMIEJSKA, SZTRASBURG, NASTĘP, PINTA ANGIELSKA, TB, ZETA, SCAFATI, WYSOKOŚĆ DYNAMICZNA, FENIG, POLIANDRIA, PROCES EGZOGENICZNY, KWADRATURA KOŁA, SKŁAD KONSYGNACYJNY, UŁUS, PORTIERNIA, WYSYP, FON, PANI, TOYAMA, BIURO PERSONALNE, LODOWIEC KONTYNENTALNY, MNOŻNIK ZATRUDNIENIA, GILBERT, NIANIA, STILB, JEDNOSTKA NATĘŻENIA PRĄDU, KATEGORIA URZĘDNICZA, PORA ROKU, ASEB, MACH, ROŚLINA ZIMOZIELONA, MIANO, ETYKIETA, KUNA, BRZDĄKNIĘCIE, STONE, TABLICA, OKRĘT WOJENNY, PAŁKA, PUAZ, WINIETA, DZIEKANAT, NIEWAŻKOŚĆ, TAŚMA PRODUKCYJNA, KARCZMA, KAPITANIA GENERALNA, LIDO, ŚLIZ, IMPLIKACJA, NACISKANIE, DOLAR BARBADOSU, MIRIN, KRAJKA, ASYSTA, NIGIRI, TAKT, METALMANIA, PENIUAR, WILAJA, OPUST, LETARG, DANAKIL, CZARNOGRZBIETKA, PELHAM, MARKA, KÓŁECZKO, PATELNICA, MORGA, PŁASZCZKA NAGA, FALC, MATKA BOSKA ZIELNA, BRYŁA KORZENIOWA, UNCJA JUBILERSKA, ŁAT, WĘGIEL KOKSOWY, POMORSKA, LEMING ŚNIEŻNY, TRAWERS, GETRY, LITR, REŃSKI, NEWARK, DISCOYERER, MASZYNOGODZINA, UŻYCIE BRONI PALNEJ, WYSIEW, CZEKOLADA GORZKA, SAMPEL, TERMOPLAST, BUŁAWKA, HALF-PIPE, POTI, OBJAW ZASŁONOWY, OŚ KOSMICZNA, PODWODNY LOTNISKOWIEC, ELEKTRODA KALOMELOWA, INDEKS STECHIOMETRYCZNY, WIÓRY, ZIEMIA ODNIESIENIA, KANONIK KATEDRALNY, POCHYLNIA, PRZEBIEGUNOWANIE ZIEMI, SARMATA, CENTURIA, KARBOKSYLAZA, POŁUDNIK GEOGRAFICZNY, SOŁECTWO, ROTA, LASKA JAKUBA, DROGA STARTOWA, KRYTERIUM AMSTERDAMSKIE, KWAS TŁUSZCZOWY OMEGA-6, LAMPAS, EPIMER, POLICJA OBYCZAJOWA, ZAPRZĄG, KRAJOBRAZ KULTUROWY, ELEMENT ODSTAJĄCY, IMACZ, POWIETRZNIA, WOŁEK, NALEGANIE, PIĘDŹ, GOŹDZIENIEC, GEKON KRĄGŁOPALCOWY, LIŚĆ ODZIOMKOWY, FESTMETR, OFICJALISTA, RASZPLA CIERNISTA, KRIONIKA, PROBLEM MARSZRUTYZACJI, KB, RETINOSKOP, BIEDASZYB, DELFIN KRZYŻOWATY, SENE, BĄKOWO, DIRK, AGNOZJA TWARZY, ŻNIN, KOLEGIATA, PUNKT TRIANGULACYJNY, NEPAL, PCHŁA MORSKA, STRATYGRAFIA SEJSMICZNA, PLAFON, KLASTER WYDAJNOŚCIOWY, MUCHA MOKRA, GLEJTA, KRET, CYCERO, WINDSOR, PIA, ALTERNATYWA ROZŁĄCZNA, STALÓWKA, FIGURACJA MELODYCZNA, TERMOHYDROMETR, FLUID, MACH, PRZEGLĄDARKA, MINISTRANT WODY, OKTET, ŻARŁACZ ŚLEDZIOWY, KUSZETKOWY, KAPLICZKA, ZERO, KLAKSON, GOŁĘBICA, NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA, MANATKI, ROPUCHY NOSATE, WZÓR UŻYTKOWY, SWOSZOWICE, KAMISZLI, PRASA HYDRAULICZNA, PIWKO, JEDNOSTKA DŁUGOŚCI, HANO, SZKLANKA, NIL, STAN, PROWINCJA, POŁOWNIK, ATMOSFERA NORMALNA, LIJIN, KOŁYSKA JUDASZA, PASKAL, CENTRUM OBRÓBKOWE, ZMROK, ŁYŻKA DO BUTÓW, KWIAT LOTOSU, CZAS NIEOZNACZONY, GALINSTAN, WODA TERMALNA, WOALKA, SCENORYS, BAHAMY, PŁASZCZ GÓRNY, BRONCHOFIBEROSKOPIA, WAPIEŃ MUSZLOWY, PAS STARTOWY, KLASA, MILIAMPER, FORUM, APOGEUM, RYSKA, MILLIKIUR, KWAS, OZDOBNICA WIĘKSZA, PRZEPAŚĆ, OWCA KAMIENIECKA, ALGEBRA HOMOLOGICZNA, SAMPLING, GEODEZJA, DIAFTOREZA, WENTA, SKAŁKA, TATUAŻ AMALGAMATOWY, DYNA, GEOLOGIA HISTORYCZNA, BASEN SEDYMENTACYJNY, ŻOŁĘDNICA, ERODA, OPIŁKI, OSOBNIK, CYKLOTYMIK, DECYBEL, HANDEL ŁAŃCUSZKOWY, SOLARZ, IZOMER GEOMETRYCZNY, WIORSTA, PANDERICHTYS, KRAJOBRAZ POGÓRNICZY, WIÓR, GNOMON, LATACZ, KAPITAŁ ZAŁOŻYCIELSKI, AKWEN, DOJARKA, KOMUNA LUDOWA, ŁAMACZ, KILOMETR NA GODZINĘ, JEDNOSTKA, EXPLORER, DZIWNÓW, URBANIK, KAPLICA PRZYCMENTARNA, MOC ZNAMIONOWA, DRAGON, IKEBANA, KAWALEC, SPUTNIK, TAROCISTA, KANAŁ ŻEGLOWNY, REKIN POLARNY, JEDNOSTKA BUDŻETOWA, WIECZNA ZMARZLINA, BUŁAWNIK, B, ZODIAK, STRUŻYNA, ENCKE, JEDNOSTKA ZALEŻNA, MINIGOLF, BUSZEL ANGIELSKI, POINT AND CLICK, AZJATYCKI TYGRYS, BOTNICKA, OLEJEK TERPENTYNOWY, POLE WIROWE, PROCES CHEMICZNY, MORGI, FISZBINOWCE, STOLIK, SIWAK, POLE GEOMAGNETYCZNE, ZWIĄZEK TERMOLABILNY, NIFE, WĘDRÓWKA KONTYNENTÓW, BARK, ASYSTENCJA, ?TONA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 3.781 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

POZAUKŁADOWA JEDNOSTKA MIARY CIŚNIENIA, RÓWNA CIŚNIENIU 760 MILIMETRÓW SŁUPA RTĘCI (MMHG) W TEMPERATURZE 273,15 K (0 °C), PRZY NORMALNYM PRZYSPIESZENIU ZIEMSKIM; ODPOWIADA ŚREDNIEMU CIŚNIENIU ATMOSFERYCZNEMU NA POZIOMIE MORZA NA ZIEMI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: POZAUKŁADOWA JEDNOSTKA MIARY CIŚNIENIA, RÓWNA CIŚNIENIU 760 MILIMETRÓW SŁUPA RTĘCI (MMHG) W TEMPERATURZE 273,15 K (0 °C), PRZY NORMALNYM PRZYSPIESZENIU ZIEMSKIM; ODPOWIADA ŚREDNIEMU CIŚNIENIU ATMOSFERYCZNEMU NA POZIOMIE MORZA NA ZIEMI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ATMOSFERA pozaukładowa jednostka miary ciśnienia, równa ciśnieniu 760 milimetrów słupa rtęci (mmHg) w temperaturze 273,15 K (0 °C), przy normalnym przyspieszeniu ziemskim; odpowiada średniemu ciśnieniu atmosferycznemu na poziomie morza na Ziemi (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ATMOSFERA
pozaukładowa jednostka miary ciśnienia, równa ciśnieniu 760 milimetrów słupa rtęci (mmHg) w temperaturze 273,15 K (0 °C), przy normalnym przyspieszeniu ziemskim; odpowiada średniemu ciśnieniu atmosferycznemu na poziomie morza na Ziemi (na 9 lit.).

Oprócz POZAUKŁADOWA JEDNOSTKA MIARY CIŚNIENIA, RÓWNA CIŚNIENIU 760 MILIMETRÓW SŁUPA RTĘCI (MMHG) W TEMPERATURZE 273,15 K (0 °C), PRZY NORMALNYM PRZYSPIESZENIU ZIEMSKIM; ODPOWIADA ŚREDNIEMU CIŚNIENIU ATMOSFERYCZNEMU NA POZIOMIE MORZA NA ZIEMI sprawdź również:

w nawigacji morskiej: wąska, mała zatoka, głęboko wcinająca się w ląd ,
wieszczka w Troi ,
zdolność układów fizycznych do magazynowania i przetwarzania energii ,
wróżenie z topionego wosku wlewanego do naczynia z wodą ,
rozmaitość topologiczna, którą można pokryć rodziną otoczeń, z których każde jest homeomorficzne i ma zbiór otwarty w wielowymiarowej przestrzeni euklidesowej ,
granatowy, intensywnie niebieski kolor ,
prowincja w Argentynie, w Andach, powierzchnia 53,2 tyś. km2, stolica Jujuy ,
jakikolwiek obszar fizyczny lub społeczny, w którym się pracuje, prowadzi jakieś działania, w którym ma się kontakt z jakimś zjawiskiem bądź określoną grupą ludzi ,
osoba panująca niepodzielnie ,
zmiana ułożenia ciała ,
rodzaj składanego (najczęśiej półokrągłego w przekroju bocznym) daszka, osłaniającego okno lub wystawę sklepową ,
zasadnicza ilościowa charakterystyka promieniowania jonizującego pochłoniętego przez organizmy żywe ,
Allium porrum - gatunek rośliny dwuletniej z podrodziny czosnkowatych; znane warzywo o cebulowym smaku ,
cecha czynu, zachowania: to, że coś jest pełne szlachetności i prawości ,
bileter lub kanar ,
mleczny - z kopytkami ,
imię dwunastu papieży ,
dziedzina nauki zajmująca się wykonywaniem pomiarów na terenach leśnych ,
węgierki w kompocie ,
całokształt wiedz o muzyce obejmujący dyscypliny teoretycznej i historyczne ,
rodzaj specjalnego sita z trzonkiem przymocowanym do obwodu, służącego do wyjmowania jarzyn lub mięsa z wywarów, owoców z syropów, klusek i pierogów z wrzątku oraz innych zbliżonych zastosowań ,
obraźliwie lub pogardliwie o kimś głupim ,
rodzaj ćwiczebnych granatów, pocisków artyleryjskich i bomb, przeznaczonych do ćwiczeń taktycznych i manewrów wojskowych ,
kontuzja, której skutkiem są obicia kości ,
holenderski. malarz i witrażysta ur. w 1921, współzałożyciel grupy Cobra ,
przedmiot liturgiczny wyznawców judaizmu, składający się z dwóch skórzanych pudełeczek zawierających pergaminy z tekstami z Tory, przymocowywanych na czole i lewym ramieniu w czasie modlitwy ,
rasa koni zimnokrwistych, wywodząca się od prymitywnego fińskiego kleppera ,
lalka ubrana w tradycyjny strój Krakowiaków ,
zawartość naczynia, które ma pojemność połowy kwaterki, czyli 1/8 litra ,
rozbraja miny

Komentarze - POZAUKŁADOWA JEDNOSTKA MIARY CIŚNIENIA, RÓWNA CIŚNIENIU 760 MILIMETRÓW SŁUPA RTĘCI (MMHG) W TEMPERATURZE 273,15 K (0 °C), PRZY NORMALNYM PRZYSPIESZENIU ZIEMSKIM; ODPOWIADA ŚREDNIEMU CIŚNIENIU ATMOSFERYCZNEMU NA POZIOMIE MORZA NA ZIEMI. Dodaj komentarz

5-2 =

Poleć nas znajomym:

x