BÓL WYWOŁANY PRZY ROTACJI WEWNĘTRZNEJ LUB ZEWNĘTRZNEJ UDA USTAWIONEGO W ZGIĘCIU; MOŻE DOWODZIĆ OBECNOŚCI PROCESU ZAPALNEGO W OKOLICY MIĘŚNIA ZASŁONOWEGO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

OBJAW ZASŁONOWY to:

ból wywołany przy rotacji wewnętrznej lub zewnętrznej uda ustawionego w zgięciu; może dowodzić obecności procesu zapalnego w okolicy mięśnia zasłonowego (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "BÓL WYWOŁANY PRZY ROTACJI WEWNĘTRZNEJ LUB ZEWNĘTRZNEJ UDA USTAWIONEGO W ZGIĘCIU; MOŻE DOWODZIĆ OBECNOŚCI PROCESU ZAPALNEGO W OKOLICY MIĘŚNIA ZASŁONOWEGO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.355

KALIKO, ZGINIĘCIE, NIEBOŻĘ, BIURO TECHNICZNE, KADŹ, PIĘCIOZŁOTÓWKA, CENA RÓWNOWAGI RYNKOWEJ, SYMPOZJON, GIMBAZA, BÓL ŚWIATA, NASZYWKA, URCEUS, GŁOWA, RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY, ODRA, PATRONAT, FORLANA, MA, PLEWKA, ANGINA MONOCYTOWA, TRUMNA, MASKA, DOMY, PLURALISTA, FLAKI, FIGOWIEC POSPOLITY, TONAŻ, LISZAJEC PĘCHERZOWY NOWORODKÓW, PIĘTNASTY, REZEDA, STROP KLEINA, IRAŃSKI, PLEKTRON, BOM, NADZIEWARKA, WYMOWA SYNCHRONICZNA, MŁYNEK, SĄD REWIZYJNY, ALERGIA PYŁKOWA, BOMBARDON, INFORMACJA, KUBECZEK, SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA, ZAKON SZPITALNY, ŻAGIEW, BLISKIE SPOTKANIE, CIĄGNIK, KONKURENCJA, TYP, BROSZURA, KROPLA, KOPS, SKRZYNIA BIEGÓW, DŁUGOTERMINOWOŚĆ, PIÓRKO, KLEIK, PLASTOMER, REFERENDUM GMINNE, PRZYSTANEK NA ŻĄDANIE, ZGŁĘBNIK, KOREK, KOSA, ZIĘCIASZEK, LATAJĄCE SKRZYDŁO, MAŹNICA, TENDENCJA ROZWOJOWA, SAMICA, TIAZYD, KONTROLA, STOŻEK, SUFLET, START-UP, POTWORKOWATOŚĆ, GAZ BOJOWY, AGENT ROZLICZENIOWY, ANARCHIZM INDYWIDUALISTYCZNY, SALTEN, MOSTEK, BOJKA, SATELITA, PIONIER, KANU, TERMA, LICZARKA, KAZACZOK, PIÓROPUSZ GORĄCA, ELIMINACJA, PRZEMIENNIK AMATORSKI, ZIMÓWKA, PAPROTNICA KRÓLEWSKA, ACHTERPIK, OBSADA, WOJNA, OKRES INTERGLACJALNY, KĄT ŻYLNY, GOŁYSZEK HAJNAŃSKI, ROPNE ZAPALENIE MIESZKÓW WŁOSOWYCH, PAPROTNIK, DOCHODOWA TEORIA PIENIĄDZA, TORNADO, PACHNOTKA UPRAWNA, ARSYNA, WŁOCHACZ, SZYJA, PATOGEN, KOMŻA, SEJSMOGRAF, MAŹNICA, ROBUSTA, ZWARCIE ELEKTRYCZNE, NIBYPESTKOWIEC, ŁYSIENIE, STEROLOTKA, DRAMATYKA, KOCZ, BUGAJ, WILGOTNOŚĆ, MIĘSOŻERCA, ALBUM, KOŁEK, PUSHBALL, ODPADY PROMIENIOTWÓRCZE, WYSTAWCA, POLIANDRIA, UCHODŹSTWO, POKŁAD, RUMSZTYK, PASSACAGLIA, LINIA CZYSTA, BAGAŻ, ZESPOLENIE, PŁYTA STOLARSKA, NIERÓWNOWAŻNOŚĆ, BRANDZEL, SAGAN, TEOLOGIA APOFATYCZNA, ZNAK LICZBY, ZMOTORYZOWANY, LÓD BRZEGOWY, OBŁĄKANIEC, APOLOGETYK, CIECZ WYCZERPANA, KOLEJKA GÓRSKA, GALÓWKA, OTTO, IRYGATOR, JEDENASTY, CHOŁODEĆ, WÓZKOWY, ŁUSKA, REMONT BIEŻĄCY, SŁONIOWATE, PARK PRZEMYSŁOWY, AMPUŁA, BŁONICA NOSA, JEDENASTKA, MISKA SEDESOWA, PODKOWA, FĄFEL, PRÓG BÓLU, SPÓD, SKONIA, PRZYRODNI BRAT, ROZPRAWKA, LECZNICTWO ZAMKNIĘTE, NASYCANIE, POLSKOŚĆ, OBLEW, NIALA, STYL, DYFERENCJA, ŁOPATA, UŻYTEK LEŚNY, LEMIESZ, DOSTAWCA, MIKROMACIERZ DNA, MACERAT, PRĄTNIKOWCOWE, KREM, PIĘĆDZIESIĘCIOZŁOTÓWKA, ANOMALIA UHLA, KLASA, KOCIOŁ EWORSYJNY, KIJEK, KOPIENIACTWO, AKCENT, TONAŻ, KASZA MANNA, ASTMA, PLACEK, KICAJ, SCHIZOFRENIA PARANOIDALNA, POJEMNOŚĆ POLOWA GLEBY, DROGA TWARDA, PASEK, WENTYLACJA MECHANICZNA, PIÓROSZ GRZEBIENIASTY, SPIKER, KAKEMONO, DZIEWCZYNA LEKKIEGO PROWADZENIA, KOŁOKOLNIA, KOCIOŁ WIROWY, OBRONA STREFOWA, ADRES KORESPONDENCYJNY, PARAFARMACEUTYK, JEDEN, INFORMACJA, DIWA, PAPRYKARZ, REDUKCJA, LIBRA, CURRY, ŁASZT, PRAWOMOCNOŚĆ, KONTUR, UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW, WSZECHMOGĄCY, STÓŁ, TRAFIENIE, MUCHA MOKRA, ORKAN, DONOR, DOMINACJA NIEPEŁNA, KARETKA, FALA MORSKA, TEORIA CIAŁ, SIEROTA, GŁOWICA BOJOWA, RZEZAK, UKRAIŃSKOŚĆ, GRZYBIARZ, DERESZOWATY, BOA, EFEKT MNOŻNIKOWY, POCZWARA, PAWILON, NOKAUT TECHNICZNY, HACJENDA, SANKI, BIELMO, MUZYKA CERKIEWNA, CZASOWNIK FRAZOWY, PAŁKA, BENCHMARK, PŁOZA, ZASADA REAFERENCJI, KRAN, OKRUCH SKALNY, DRUT, POBRATYMSTWO, ŁAMACZ BLOKADY, STOŻEK PASOŻYTNICZY, PRAWO ZATRZYMANIA, GNÓJ, TEORIA PERTURBACJI, RZADKOŚĆ, BERET, PIEPRZYK, WODNIAK, KĄT OSTRY, SZTURMAK, STÓJKA, SIECZKARNIA BIJAKOWA, ZWARCIE, ANETA, POMAGIER, SUWNICA BRAMOWA, ACID WESTERN, PRODUKT UBOCZNY, KOŁO HERMENEUTYCZNE, ENTOMOFAGI, DWUDZIESTY, CHARAKTERYSTYKA, CZUPRYNA, PŁOMYCZEK, DNO, ZEWŁOK, MARCHWIANE RĘCE, DRABINOWIEC MROCZNY, PAN, CZYNNOŚĆ ŁĄCZENIOWA, BĄKOWO, DZIESIĘCIOZŁOTÓWKA, NACZYNIAK, UDERZENIE, FURGON, ZSZYWARKA, SUCHOWIEJ, ZBRODNIA HITLEROWSKA, DYWERSJA, TEOGONIA, KWASZONKA, ELOPSOPODOBNE, ATAWIZM, WYRZUTNIA, JEDNOBIEGUNOWOŚĆ, ELANA, OSIEMNASTKA, PLACÓWKA NAUKOWA, ?ELEKTROWÓZ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.355 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

BÓL WYWOŁANY PRZY ROTACJI WEWNĘTRZNEJ LUB ZEWNĘTRZNEJ UDA USTAWIONEGO W ZGIĘCIU; MOŻE DOWODZIĆ OBECNOŚCI PROCESU ZAPALNEGO W OKOLICY MIĘŚNIA ZASŁONOWEGO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: BÓL WYWOŁANY PRZY ROTACJI WEWNĘTRZNEJ LUB ZEWNĘTRZNEJ UDA USTAWIONEGO W ZGIĘCIU; MOŻE DOWODZIĆ OBECNOŚCI PROCESU ZAPALNEGO W OKOLICY MIĘŚNIA ZASŁONOWEGO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
OBJAW ZASŁONOWY ból wywołany przy rotacji wewnętrznej lub zewnętrznej uda ustawionego w zgięciu; może dowodzić obecności procesu zapalnego w okolicy mięśnia zasłonowego (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

OBJAW ZASŁONOWY
ból wywołany przy rotacji wewnętrznej lub zewnętrznej uda ustawionego w zgięciu; może dowodzić obecności procesu zapalnego w okolicy mięśnia zasłonowego (na 14 lit.).

Oprócz BÓL WYWOŁANY PRZY ROTACJI WEWNĘTRZNEJ LUB ZEWNĘTRZNEJ UDA USTAWIONEGO W ZGIĘCIU; MOŻE DOWODZIĆ OBECNOŚCI PROCESU ZAPALNEGO W OKOLICY MIĘŚNIA ZASŁONOWEGO sprawdź również:

lekkie damskie nakrycie wierzchnie, lekki sweterek bez zapięcia z przodu ,
myto pomierne ,
wąski, długi kształt, pasek ,
przyrząd pomiarowy oparty na zjawisku interferencji fal, w którym źródłem światła jest laser ,
Cinclosoma alisteri - gatunek ptaka z rodziny trzaskaczy (Psophodidae) ,
wesoła pieśń biesiadna, rozpowszechniona w Polsce w XVIII w ,
herba perennis - roślina zielna żyjąca dłużej niż dwa lata i zwykle wielokrotnie w tym czasie wydająca nasiona bądź zarodniki (wyjątkiem są zakwitające raz hapaksanty) ,
jednostka wyporności, inaczej tona angielska, równa 2240 funtów brytyjskich (1016,05 kg) ,
w matematyce: zbiór otwarty i spójny ,
muzyka, do której tańczy się slow-foxa ,
postępujące włóknienie miąższu wątroby, niszczące strukturę narządu ,
przyrząd do prania; drewniane narzędzie do wybijania bielizny podczas prania ,
pieje w zagrodzie (daw.) ,
karty do wróżenia ,
powierzchnia ściany budynku widoczna na zewnątrz ,
zasadnicza część tułowia ,
materiał, zwykle tkanina tkanina ,
Cyclemys dentata - gatunek gada z rodziny batagurowatych, z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, występujący w południowo-wschodniej Azji ,
osoba pobierająca rentę, zwykle z powodu niezdolności do pracy ,
FARSZ ,
HEFEI ,
Geum bulgaricum - gatunek rośliny z rodziny różowatych ,
ruchliwe glony żyjące wewnątrz warstwy mułu ,
miejsce, z którego wypływa w naturze ciek wodny ,
drapanie płyty winylowej igłą znajdującą się w gramofonie konsoli DJ-a, powodujące dźwięk wykorzystywany najczęściej w nagraniach muzyki z gatunku hip-hop oraz tanecznej muzyki elektronicznej, ale też w takich gatunkach jak metal ,
znana z zakładów Zeissa ,
zminiaturyzowany dokument fotograficzny ,
zwyczajowa nazwa zabiegu leczniczy z użyciem borowiny - nieodwodnionego torfu leczniczego ,
kaucja, zastaw pieniężny ,
śmielszy adorator, który aspiruje do małżeństwa

Komentarze - BÓL WYWOŁANY PRZY ROTACJI WEWNĘTRZNEJ LUB ZEWNĘTRZNEJ UDA USTAWIONEGO W ZGIĘCIU; MOŻE DOWODZIĆ OBECNOŚCI PROCESU ZAPALNEGO W OKOLICY MIĘŚNIA ZASŁONOWEGO. Dodaj komentarz

8-2 =

Poleć nas znajomym:

x