ZAWARTA W SEKWENCJI DNA LUB RNA ORGANIZMU INFORMACJA, KTÓRA DZIEDZICZONA JEST PRZEZ JEGO POTOMSTWO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

INFORMACJA GENETYCZNA to:

zawarta w sekwencji DNA lub RNA organizmu informacja, która dziedziczona jest przez jego potomstwo (na 20 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZAWARTA W SEKWENCJI DNA LUB RNA ORGANIZMU INFORMACJA, KTÓRA DZIEDZICZONA JEST PRZEZ JEGO POTOMSTWO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 24.482

WYMIANA, WŁÓKNO, CIELICZKA, MELASA, LODOWIEC DENDRYTYCZNY, MINBAR, TUSZ, ZAGADNIENIE POPRAWNIE POSTAWIONE, NIEKROPIEŃ WŁAŚCIWY, PIERWOMRÓWKA ŻWIROWA, URZĄDZENIE RADIOWE, WIATR, PIONEK, ESTETYCZNOŚĆ, NUTRIA, ONET, CIASTO, WĄŻ, KOMENTARZYK, KACZKA CHIŃSKA, DIDŻEJ, PIRACTWO, OKULTACJA, OGNIWO SREBROWE, REMUDA, BZYGI, ELITARYSTA, EWOLUCJA MOLEKULARNA, LICZBA BRINELLA, POWSTRZYMANIE, CZUJKA, LITERATURA, GALERIA, HIPOTEKA, DYDAKTYCZNOŚĆ, KRYSZNAIZM, ABORDAŻ, PLATON, STAN NIETRZEŹWOŚCI, WYKRYWACZ KŁAMSTW, ŚLĄSKOŚĆ, OBERWANIE CHMURY, PRZEGLĄDACZ, PIKOTKA, KULTURA MINOJSKA, TERMOS BUFETOWY, PRZEPAD, REKTASCENCJA, SZARLOTKA, FATAMORGANA, MORŚWIN KALIFORNIJSKI, OBRONA STREFOWA, WIATROPYLNOŚĆ, PORCELANA STOŁOWA, ZATWARDZENIE, KIEROWNIK MUZYCZNY, PRZEDAWCZYK, CHŁOPIEC, ZAKŁAD WZAJEMNY, GAMA, PATRONTASZ, CZAPRAK, FIGURACJA MELODYCZNA, ŚMIECIÓWKA, KREDYT KONSOLIDACYJNY, WIEK PROKREACYJNY, BACYTRACYNA, WSKAŹNIK PRZELICZENIOWY, SINICE, NADZIEMNOŚĆ, DOMNIEMANIE NIEWINNOŚCI, KREACJONIZM, BOROWIKOWA, BLACHOWNIA, SIATKÓWKA, TOPIELICA, KULTURA CYKLADZKA, SZTABSOFICER, MECENAS, MADZIARSKI, REM, PIĘCIOZŁOTÓWKA, RECEPTARIUSZ, CYJANEK, PODEJŹRZON LANCETOWATY, CZARNY PUNKT, SILOS ZBOŻOWY, AKCEPTOR, BEZECEŃSTWO, LINA, OSMOZA, IZOLATORIUM, RUNO, ŚWIETLISTOŚĆ, WIENIEC, DRAMAT HISTORYCZNY, SYNDROM WILKOŁACZY, TACHION, DZIELNIK, KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA, ZASIŁEK OKRESOWY, BAAL, NEANDERTALCZYK, AKADEMIA, TROLLING, KUMOSZKA, SYSTEMATYKA, CHOROBA, TACHISTOSKOP, JUNIORKA STARSZA, RAK STAWOWY, KREDYT INWESTYCYJNY, NIERÓWNOWAŻNOŚĆ, NALEWKA, FUNKCJA JEDNORODNA, ZAJĘCZE GRUSZKI, MOST EINSTEINA-ROSENA, BIFORIUM, BARK, BOLERO, DOMINACJA PEŁNA, RZODKIEWNIK, GAJA, AKORD NONOWY, KONOTACJA, ZAWORA, PEDALARZ, TERMOGRAM, RAGLAN, WIELKI ŻÓŁW CANTORA, LOTOSOWA STOPA, BADANIE, ROGAINING, UPRZEDMIOTOWIENIE, POWSTANIE, CZTEROKROTNOŚĆ, CYGANKA, PROPAGANDÓWKA, RACHUNEK KAPITAŁOWY, PAKA, POZYCJA RYGLOWA, ŁATEK, ANTROPOLOGIA POLITYCZNA, AUTOBUS CZŁONOWY, MARZEC, ZAPLECZE SANITARNE, LEKARZ, ZAUROZUCH, KORELACJA KANONICZNA, UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA, ESKIMOSEK, AKTYWNOŚĆ, SEKTOR PUBLICZNY, KLASTER REGIONALNY, GŁOSICIEL, PRACOWNIK PRODUKCYJNY, OBIEKTYWIZM, PIEC KOKSOWNICZY, TWIERDZENIE MAYA, KRUPNIK, ZAWŁOKI, MARRAN, KWASJA, WYZNANIOWOŚĆ, MOLEKUŁA, NARCIARSTWO ALPEJSKIE, WZGLĄD, NONSENSOWNOŚĆ, WAGON, EKSTREMISTYCZNOŚĆ, CHŁÓD, TEST ATOMOWY, GMERK, KINDŻAŁ, TERYTORIUM POWIERNICZE, KUPRÓWKA ZŁOTNICA, STRONA, KUCHNIA MOLEKULARNA, MOWA EGOCENTRYCZNA, WZORZEC, WYDZIAŁ, OBMUROWANIE, NIEMRAWOŚĆ, KURS, REKIN CHOCHLIK, PANICZ, PRZEWÓD WYTRYSKOWY, PRAŻUCHA, ZASKARŻENIE, RUBLÓWKA, INNA PARA KALOSZY, KRYSZTAŁEK, NIEDOZWOLONOŚĆ, DWUSTUZŁOTÓWKA, SPRAWNOŚĆ, FORMACJA, REDA, EPIKA, DAMAN, UPIERDLIWOŚĆ, KAGANIEC, PIK, STEREOTYPIA, GRECKI, PIES OZDOBNY, ŻART, BELWEDER, EFEKT STYKU, KASA, PINGWINY, SODA, PORT MORSKI, DOVE, PRZYPOŁUDNIK, HEMOCYT, JAMOCHŁON, APERCEPCJA, INTERWAŁ, GŁOS PIERSIOWY, SIEĆ KOLEJOWA, ULGA UCZNIOWSKA, NARKOTYK TWARDY, JERZY, NIELOTNOŚĆ, PRZYŁBICA, OSUWISKO PODMORSKIE, RICOTTA, WINDA, DIAKONAT, ŻAGIEW, PISTOLET, KOBIETA LEKKIEGO PROWADZENIA, KUPON, RZĄD, POWINOWACTWO CHEMICZNE, POMOCNOŚĆ, KOT, DRESIARZ, KISZKA ZIEMNIACZANA, SĘK, DWUNASTKA, SZYFON, FASHIONISTKA, NACZYNIAK, NIEBYWAŁOŚĆ, KULIK MNIEJSZY, KOŃ, KORDONEK, MAKRAMA, MOST PONTONOWY, ŚCIĘCIE, AGATA, KONCERZ, DROGI RODNE, SAMSON, TOPOLOGIA SZYNOWA, BAJEREK, CEDRAT, PROMIENISTOŚĆ WZROKOWA, GLORIA, MEFLOCHINA, PRZENIKLIWOŚĆ, MEM, WIEK TLENOWY, SŁOWNIK, SILNIK OBCOWZBUDNY, STREFA HEMIPELAGICZNA, BADACZ, SINGIEL, HARTOWNOŚĆ, GARBATY ANIOŁ, SKRÓT, ROSOŁEK, HUROŃSKI, STOMIA, AGAT MSZYSTY, KARPLE, TINGEL-TANGEL, MAGISTER, PANSEKSUALIZM, ŚLUZ, KONTROLA DOSTĘPU, ANTYNOMIA RUSSELLA, GARNITUR, ROZMEMŁANIE, SUPERMOCARSTWO, WIĄZANIE PODWÓJNE, CYRKUMFLEKS, ARSEN, TOMIZM, PATYCZAK, INSTRUMENT, KROKODYL RÓŻAŃCOWY, SZABROWNIK, GWAREK, BLOKADA ALKOHOLOWA, SZUFLA, CORONET, SEKULARYZACJA, ?MOŻNOWŁADZA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 24.482 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZAWARTA W SEKWENCJI DNA LUB RNA ORGANIZMU INFORMACJA, KTÓRA DZIEDZICZONA JEST PRZEZ JEGO POTOMSTWO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZAWARTA W SEKWENCJI DNA LUB RNA ORGANIZMU INFORMACJA, KTÓRA DZIEDZICZONA JEST PRZEZ JEGO POTOMSTWO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
INFORMACJA GENETYCZNA zawarta w sekwencji DNA lub RNA organizmu informacja, która dziedziczona jest przez jego potomstwo (na 20 lit.)

Definicje krzyżówkowe

INFORMACJA GENETYCZNA
zawarta w sekwencji DNA lub RNA organizmu informacja, która dziedziczona jest przez jego potomstwo (na 20 lit.).

Oprócz ZAWARTA W SEKWENCJI DNA LUB RNA ORGANIZMU INFORMACJA, KTÓRA DZIEDZICZONA JEST PRZEZ JEGO POTOMSTWO sprawdź również:

wycieczka z dreszczykiem ,
Gatunek ten został ostatnio przesunięty z rodzaju fasola (Phaseolus) do rodzaju Vigna, ale jest wciąż cytowany jako Phaseolus aureus lub Phaseolus radiatus ,
Mnium stellare - gatunek mchu z rodziny merzykowatych ,
wada przędzy polegająca na występowaniu kłębków zsuniętych w jedno miejsce ,
przedstawienie postaci ludzkiej w taki sposób, żeby cały ciężar spoczywał na jednej nodze z wygięciem tułowia i ramienia w stronę odwrotna ,
ciasto dla solenizanta ,
meksykanka, pierwsza kobieta, która zapaliła znicz olimpijski podczas I.O. w Meksyku ,
tkanina o skośnym splocie, z drobnymi ukośnymi prążkami, wykonywana z różnych surowców, używana na podszewki, sukienki i ubranka dziecięce ,
tkanina jedwabna, która jest przetykana złotą nicią ,
odmiana rzodkwi zwyczajnej o dużym, białym korzeniu ,
lubieżny bożek leśny ,
mnich przepisujący księgi ,
Brassica oleracea var. capitata f. rubra - odmiana kapusty głowiastej; jej liście zawierają antocyjany, co nadaje im czerwonofioletowy kolor ,
trzecie, licząc od dołu przedłużenie masztu ,
stan, w którym nie istnieje coś, co powinno być (lub mogłoby być - w innych warunkach) ,
jeleń jawajski, jelonek jawajski, Axis kuhlii - endemiczny gatunek średniej wielkości ssaka parzystokopytnego z rodziny jeleniowatych; zamieszkuje wyspę Bawean w Indonezji ,
owad ,
zdrobniale o galonie, odznaczeniu ,
zupa z mleka z dodatkiem żółtka ,
utrata zdolność czytania i pisania u osoby dorosłej, niewynikająca z przyczyn medycznych ,
naczelne, suwerenne bóstwo panteonu bałtyjskiego ,
w architekturze - motyw ozdobny w kształcie dwóch ćwierćkół odwróconych łukami do siebie ,
mieszanina stałych wielkocząsteczkowych węglowodorów o żółtawej barwie ,
socjolog amerykański (1880-1949); jeden z twórców socjologii przemysłu w USA ,
badanie - na reprezentatywnej grupie - opinii i nastrojów społecznych, aby dokonać diagnozy i opracować prognozy ,
wypowiedż, która nie ma sensu, jest zbędna, nic nie wnosi ,
kosmonauta radziecki na pokładzie statku Wostok 2 ,
więzadło stawu kolanowego, które znajduje się przy wewnętrznej powierzchni kłykcia bocznego kości udowej ,
chodaki, łapcie ,
praca wykonywana w dzień, dzienna (poranna) zmiana

Komentarze - ZAWARTA W SEKWENCJI DNA LUB RNA ORGANIZMU INFORMACJA, KTÓRA DZIEDZICZONA JEST PRZEZ JEGO POTOMSTWO. Dodaj komentarz

1+7 =

Poleć nas znajomym:

x