KOBIETA, KTÓRA OBSERWUJE, OGLĄDA COŚ, PRZYGLĄDA SIĘ CZEMUŚ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

OBSERWATORKA to:

kobieta, która obserwuje, ogląda coś, przygląda się czemuś (na 12 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: OBSERWATORKA

OBSERWATORKA to:

wysłanniczka państwa lub instytucji, który ma obserwować, badać coś, raportować (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KOBIETA, KTÓRA OBSERWUJE, OGLĄDA COŚ, PRZYGLĄDA SIĘ CZEMUŚ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.861

ROZWAGA, BRYZA, GATUNEK ZAGROŻONY, IMPRESYJNOŚĆ, MARA, FUTURE PROGRESSIVE, KLASA POSIADAJĄCA, BŁAGANIE, NIEDOWIERZANIE, PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA, STAROWINA, KRYPTOREKLAMA, SZAŁAŚNICTWO, GANOIDY KOSTNE, BRAT SYJAMSKI, SYN MARNOTRAWNY, BIKINIARZ, BEZCZUCIE, GEOGRAFIA LINGWISTYCZNA, PUDŁO REZONANSOWE, MOTYWIK, SĘDZIA, FALA DŹWIĘKOWA, KOTWICA ZAPASOWA, RZUT KAMIENIEM, KOŚCIÓŁ, AKUMULACJA, POLAROGRAFIA, PHISHER, SIANO, DRAWIDYJSKI, GORĄCE KRZESŁA, POWSTANIE WARSZAWSKIE, KONSENSUALNOŚĆ, FILEMON CIENKODZIOBY, PŁATNOŚĆ BALONOWA, BAR SAŁATKOWY, DERBY, RENTGENOLOGIA, DAWCZYNI, KAPSLA, PROPAGACJA, TEORIA DESKRYPCJI, TETRAPTYK, DRYBLAS, HOL MIĘKKI, KOLUMBIJKA, LINGWISTYKA DIACHRONICZNA, APARAT SZPARKOWY, SIŁOWNIA JĄDROWA, PIŻMIK TRÓJSTĘPKOWY, MISIOLUB, NIEŻYCIOWOŚĆ, DROGA, PRZYBYTEK, ZABORY, MODERNIZM, PRINSEPIA JEDNOKWIATOWA, TENDENCJA, KURIER TATRZAŃSKI, POCZĄTKUJĄCA, CHRZAN, PSYCHODYDAKTYKA, POŁUDNIOWY WSCHÓD, KABINA STEROWNICZA, PODMIOT CZYNNOŚCI TWÓRCZYCH, GENETYKA EKOLOGICZNA, ALGEBRAIK, FILOLOGIA ANGIELSKA, ALABASTRON, LITEWSKI, FILEMON DZIOBOROGI, OTWARCIE DUSZY, ODWYKÓWKA, JEZIORO DRUMLINOWE, SWAWOLNICA, MIGRACJA, INDUKTOR, LITWINKA, ŚWIETLISTOŚĆ, DZIEDZIC, RZEŹNIA, KWALIFIKACJA PRAWNA, CZĄSTECZKA FIZYCZNA, NIERUCHAWOŚĆ, NORMA ABSTRAKCYJNA, CZASOWNIK PRZECHODNI PODWÓJNIE, OOLITYT, RYCINA, KRIONIKA, WIDZOWNIA, STARORUSKI, KULTURA PRZEDŁUŻYCKA, WIRTUOZERSTWO, WIDZENIE, ZRAZÓWKA, WARTKOŚĆ, SKORUPIAKI, KLASA, ZAĆMA NABYTA, WĘDKA, ZAĆMIENIE, WSTRZYMANIE, CZESZKA, ŚWIDRAK OKRĘTOWY, WILAMOWSKI, OBUSTRONNOŚĆ, PROTOHISTORIA, MIESZKANKA, REFLEKSOLOGIA, TABUIZACJA, WARUGA, FLAMENCO, AUREOLA, TELECENTRUM, PRZEJEMCA, PRZEKLEŃSTWO, PAS RADIACYJNY, STRÓJ GÓRALSKI, BRANIE POD WŁOS, MALOWANIE, DŻIN, ŚPIĄCZKA, ROCK AND ROLL, KOPIOWANIE, ZNAK ZAPYTANIA, BRAZYLIJSKI, ŚLEDZIOPODOBNE, WYBRZEŻE ŚRODKOWE, HUBA, POZIOM, HALOTRON, ŚCISŁOŚĆ, PEGAZ, SZUM, ZEBRA, NIEKONSEKWENTNOŚĆ, ROŚLINY ZARODNIKOWE, DWA ZERA, PRZECIWCIAŁO CYTOFILNE, JĄDRO, GLOBALNOŚĆ, GAZ ZIEMNY, OTWOREK, KŁYKIEĆ POTYLICZNY, PIEPRZ, ZAMIENNIK, JEDNOSTRONNOŚĆ, TERMODYNAMIKA FENOMENOLOGICZNA, KANTYLENA, KOSMOLOGIA, ENERGETYKA WODNA, SREBRNA PAPROĆ, SZAROZIEM, PIJAR, ŻONA LOTA, OGRÓDEK JORDANOWSKI, WETKA, PIEŚŃ PRZYSZŁOŚCI, UPALNOŚĆ, TOLERANCJA WYMIARU, ALBANKA, PŁÓCIENNIK, CZERWONOKRZEW, BAŁAMUTKA, ŚWIĘTOKRADCZYNI, OŚLICA BALAAMA, PRZELEW, KONOTATKA, ALKAZAR, MRÓWKA ŻNIWIARKA, DERMOKOSMETYKA, PARAMENTY, PŁETWA, DIALIZOTERAPIA, DŁAWIDUDA, CIŚNIENIE OSMOTYCZNE, WYSTAWNOŚĆ, MATERIAŁ, ZDERZACZ, KAWA Z MLEKIEM, MUS, CANCA, KUKU NA MUNIU, IDIOTYZM, KOKSOCHEMIA, ROŚLINA WYMARŁA, MIELINA, NAGANIACZ, REWANŻ, GALARETÓWKA CHRZĄSTKOWATA, MOWA POZORNIE ZALEŻNA, PIRAMIDA, MAKABRYCZNOŚĆ, ZAŁOŻYCIEL, WAN, KUPER, DOLAR ANTARKTYKI, KOD ALFANUMERYCZNY, MAGAZYN, LUNETA, KWADRATURA, HANDEL ZAMIENNY, NIEPOKÓJ RUCHOWY, CHOROBA PFEIFFERA, WRAK, LINIA, MATEMATYCZNY ANALFABETA, GUZOWATOŚĆ BRÓDKOWA, AFISZOWANIE SIĘ, CZARNOBREWA, SIAD TURECKI, NARAKA, KOŚCIÓŁ EWANGELICKO-REFORMOWANY, LITRÓWKA, EWANGELIZATORKA, UTLENIANIE, ZŁOŻENIE UKŁONU, POLSKI, WAŁKOŃ, PIASKOWIEC KWARCOWY, PRAGERMAŃSKI, DOCHODZĄCA KOBIETA, RYKOSZET, MOWA BEZDŹWIĘCZNA, SAMOANKA, ŚMIERDZĄCE JAJO, CHOROBA ZAKAŹNA, RTS, PIRAT DROGOWY, NIESTABILNOŚĆ JEANSA, ANALFABETKA, ANATOMIA TOPOGRAFICZNA, OGRODNIK, GRZEBIENIARZ, KĄT PÓŁPEŁNY, KAMPANKA, WYRZEKANIE, SŁOIK, PRAWO CURIE-WEISSA, NAPALENIEC, GRZEBUŁA, ZAZDROŚĆ, BOHATERKA, POŻAR, RAK, DOSKONAŁOŚĆ, ŁUSZCZAK, PAKIET KONTROLNY, RELING, TRZECIE OKO, WIETRZENIE TERMICZNE, OKRASA, ZUPA ŚMIECIOWA, INFEKCYJNE ZAPALENIE WSIERDZIA, REALIZM MAGICZNY, IKAR, OSTATNIA POSŁUGA, RARYTASIK, SEMITYSTA, DZIDA, OKAP, SPÓŁKA KAPITAŁOWA, ŻYŁKA, FOTEL OBROTOWY, ZASTAWKA AORTALNA, JĘZYKI TURAŃSKIE, INTROJEKCJA, CZASOPISMO TEMATYCZNE, FOSFATAZA ALKALICZNA, ANKSJOGENIK, PEPINIERA, SOGDYJSKI, SAKRAMENT, WARUNKOWANIE, NIESTEROWNOŚĆ, ŁAPCE, DRUHNA, RASOWOŚĆ, ZERÓWKA, KALCYFIKACJA, NAPRZECIWLEGŁOŚĆ, SZTURMAK, MOŻNOŚĆ, BŁONICA KRTANI, DEPRESJA, OLBRZYM, ROŚLINA CIENIOZNOŚNA, TEORIA OBSŁUGI MASOWEJ, WDOWI GROSZ, PRZEDMIOT ORTOPEDYCZNY, USZTYWNIACZ, PROMENADA, NASTROSZ LIPOWIEC, WEKA, AMFIBIJNOŚĆ, WSPÓŁCZESNOŚĆ, MOWA WIĄZANA, BAR MLECZNY, ?DOŚWIADCZENIE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.861 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

KOBIETA, KTÓRA OBSERWUJE, OGLĄDA COŚ, PRZYGLĄDA SIĘ CZEMUŚ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: KOBIETA, KTÓRA OBSERWUJE, OGLĄDA COŚ, PRZYGLĄDA SIĘ CZEMUŚ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
OBSERWATORKA kobieta, która obserwuje, ogląda coś, przygląda się czemuś (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

OBSERWATORKA
kobieta, która obserwuje, ogląda coś, przygląda się czemuś (na 12 lit.).

Oprócz KOBIETA, KTÓRA OBSERWUJE, OGLĄDA COŚ, PRZYGLĄDA SIĘ CZEMUŚ sprawdź również:

samochód marki Cadillac ,
była jednostka monetarna Łotwy ,
Peishansaurus - rodzaj roślinożernego dinozaura z rzędu dinozaurów ptasiomiednicznych; żył w okresie późnej kredy na terenach centralno-wschodniej Azji ,
zapobieganie i zwalczanie pożarów ,
miejsce na powierzchni kości, które jest bolesne bądź zniekształcone przez stan chorobowy lub długo utrzymujący się odruch trzewno-okostnowy ,
sztangista, trzykrotny mistrz świata w kategorii muszej, mistrz olimpijski z Monachium, obecnie trener kadry ,
Leucocephalon yuwonoi - gatunek żółwia z rodziny batagurowatych, z podrzędu żółwi skrytoszyjnych ,
osoba, która coś wybija, np. rytm ,
ŁASICA ,
suma w kościele ,
szef zespołu fotograficzno-operatorskiego, ustalający z reżyserem i scenografem kompozycję plastyczną kadru, oświetlenia i rodzaje stosowanych planów filmowych ,
rodzaj gotowego obrazka wykorzystywanego jako element prezentacji przygotowywanych na komputerze; najczęściej programy mają galerię clipartów, spośród których można wybrać odpowiednie obrazki ,
mechaniczna zamiana tekstu zapisanego w postaci znakowej na wypowiedź (mowę) w postaci dźwiękowej ,
eugleniny, Euglenophyta, Euglenida - takson glonów ze względów morfologicznych włączanych do nieformalnej grupy wiciowców; grupa protistów z kladu Euglenozoa obejmującego zarówno protisty w dawnych systemach określane jako zwierzęce jak i roślinne ,
zdrobniale: sznyta ,
urządzenie montowane na czołgu a przeznaczone do rozminowania terenu poprzez uderzanie, oranie lub wywieranie nacisku ,
najmniejsza strukturalna i funkcjonalna jednostka organizmów żywych zdolna do przeprowadzania wszystkich podstawowych procesów życiowych (takich jak przemiana materii, wzrost i rozmnażanie); jest podstawową jednostką morfologiczno-czynnościową ustroju ,
Terrapene ornata - gatunek gada z rodziny żółwi błotnych, o mocno wysklepionym pancerzu pokrytym jaskrawym rysunkiem, występujący w Ameryce Północnej ,
typ cech semantycznych słowa, realizowanych w warstwie jego morfologii; można wyróżnić kategorie gramatyczne imienne (odnoszące się do rodziny rzeczownika: liczba, rodzaj, przypadek) i werbalne (odnoszące się do rodziny czasownika: czas, osoba, aspekt, tryb, strona) ,
'Noce i ... ', powieść ,
zespół Alpersa, choroba Alpersa-Huttenlochera; rzadka, postępująca, uwarunkowana genetycznie choroba neurodegeneracyjna ośrodkowego układu nerwowego, o początku w okresie niemowlęcym lub wczesnym dzieciństwie. ,
fragment czegoś, co zostało zeskrobane ,
'... losu' hit R. Rynkowskiego ,
potoczna nazwa nurtu we włoskiej kinematografii w latach 1963-1973, stanowiąca określenie kręconych we Włoszech i Hiszpanii westernów ,
przygrywka, wstęp do utworu muzycznego ,
w fizyce ciśnienie wewnętrzne gazów i cieczy ,
w starożytności budowla o skomplikowanym układzie wnętrz ,
obowiązkowy na danym etapie edukacji zestaw treści nauczania oraz umiejętności, które muszą być uwzględnione w programie nauczania i umożliwiają ustalenie kryteriów ocen szkolnych i wymagań egzaminacyjnych ,
określenie wykonawcze; poważnie ,
Losillasaurus - rodzaj dużego zauropoda z grupy turiazaurów; żył na przełomie jury i kredy na terenach współczesnej Europy

Komentarze - KOBIETA, KTÓRA OBSERWUJE, OGLĄDA COŚ, PRZYGLĄDA SIĘ CZEMUŚ. Dodaj komentarz

5×3 =

Poleć nas znajomym:

x