BUDYNEK WOLNO STOJĄCY ALBO BUDYNEK W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ, SZEREGOWEJ LUB GRUPOWEJ, SŁUŻĄCY ZASPOKAJANIU POTRZEB MIESZKANIOWYCH, STANOWIĄCY KONSTRUKCYJNIE SAMODZIELNĄ CAŁOŚĆ, W KTÓRYM DOPUSZCZA SIĘ WYDZIELENIE NIE WIĘCEJ NIŻ DWÓCH LOKALI MIESZKALNYCH ALBO JEDNEGO LOKALU MIESZKALNEGO I LOKALU UŻYTKOWEGO O POWIERZCHNI CAŁKOWITEJ NIEPRZEKRACZAJĄCEJ 30% POWIERZCHNI CAŁKOWITEJ BUDYNKU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY to:

budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku (na 30 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "BUDYNEK WOLNO STOJĄCY ALBO BUDYNEK W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ, SZEREGOWEJ LUB GRUPOWEJ, SŁUŻĄCY ZASPOKAJANIU POTRZEB MIESZKANIOWYCH, STANOWIĄCY KONSTRUKCYJNIE SAMODZIELNĄ CAŁOŚĆ, W KTÓRYM DOPUSZCZA SIĘ WYDZIELENIE NIE WIĘCEJ NIŻ DWÓCH LOKALI MIESZKALNYCH ALBO JEDNEGO LOKALU MIESZKALNEGO I LOKALU UŻYTKOWEGO O POWIERZCHNI CAŁKOWITEJ NIEPRZEKRACZAJĄCEJ 30% POWIERZCHNI CAŁKOWITEJ BUDYNKU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 28.006

WÓZEK SZPITALNY, KONTRADMIRAŁ, ZAPOZNANIE, SKANER, TEST KOMETOWY, FRYZ, ARENA, ODDZIAŁ ZAKAŹNY, URBANIZACJA, POTRZEBA, PRETEKSTA, SZPRYCA, ŚWIĘTO, SYSTEM POWIERNICZY, CIAŁO AMORFICZNE, KRUCHOŚĆ, ALABASTRON, TURZYCA, GŁOWNIA, KOMOSA, BIEGUNKA, WECK, TRAMWAJ PAROWY, SZCZEGÓLNOŚĆ, NIEPRZYZWOITOŚĆ, OKRĘŻNICA ZSTĘPUJĄCA, ZADRAPANIE, KONTRGAMBIT ALBINA, TOKI, KLAKA, SŁODOWNIA, KONSONANS, ZWORNIK, CHARAKTERYSTYKA, PRZESTRZEŃ STANU, STACJA, STACZ, WIECZOREK POETYCKI, DŁUGI WEEKEND, TĘTNICA KREZKOWA, MAKSI, TKAŃCOWATE, WERTEB, FILOZOFIA NAUKI, KATASTROFA BUDOWLANA, NOMENKLATURA BINOMINALNA, TROP, CYRK, KOWADŁO, ACYDURIA MEWALONIANOWA, ALGORYTM SYMETRYCZNY, ŚMIETANKA, ILJIN, MAŁPY STAREGO ŚWIATA, STRZAŁKA, FIRMÓWKA, CRACKER, DIAK, TOR, CHÓD, ULOTKARZ, WIDZOWNIA, INCYDENTALNOŚĆ, DEWALUACJA, ANOMALIA MAGNETYCZNA, BLEŻNIA, KARAFINKA, MECHANIZM JEZDNY, ANARCHIA, NEKTARNIK, WACŁAW, ZAGRODA, WSPÓŁRZĄDCA, ODPŁATA, MATRYKUŁA, ÓSEMKA, ANTOLOGIA, SZYNA, EMBARGO, RYBIE OKO, TRANSMISJA, SEZONOWIEC, SZAL, UBARWIENIE OCHRONNE, KOSZT KONTROLI, ZARZĄDZANIE PUBLICZNE, PIERNIKARZ, LEUMAFIT, OPIEKUŃCZOŚĆ, BULION, STONÓG MYSZATY, PORA, LIRA, CZAKRAM, MISKA SOCZEWICY, KRYZA, WYPIEKI, ZREKOMPENSOWANIE, HUMORESKA, KUPRÓWKA ZŁOTNICA, TEKST REZULTATYWNY, VASARELY, KULTURA PRZEDŁUŻYCKA, NASTĘP, CESARZ, URAZ, WEBDESIGNER, PRYMATOLOGIA, KARTKA, GRIEKOW, LETARG, ADRESAT, BIEGUN, RYGIEL, MÓWNOŚĆ, LEWICA, ZNACZENIE, KRĄG KULTUROWY, ZAWARTOŚĆ, STOŻEK, KEM, KOMANDOR, STARZĘŚLA, PRZEDMIOT, PŁETWA STEROWA, PERKOZ BIAŁOCZUBY, KRUP, SKRZYNKA, SOMATYZACJA, MIĘSO, WTRYSK, AUTSAJDER, NEPER, DYFUZOR, STAN DEPRESYJNY, TARANOWANIE, CZESKI BŁĄD, KALWARIA, TRANSPORTÓWKA, STAŁA SEDYMENTACJI SVEDBERGA, DENIALIZM, DIALIZAT, TARCZA KONTYNENTALNA, AGRESOR, LEŚNIK, LUJEK, NIERUCHOMOŚĆ, JASTRYCH, MUNDANIA, SEJSMIKA, PRODUCENT, EPIGRAF, OBORA DWORSKA, RASOWOŚĆ, PRĄD ZMIENNY, KIWI, MALOWANIE, KURZAJKA, SYSTEM WBUDOWANY, GANOIDY, KOPARKA KROCZĄCA, KRÓTKOWZROCZNOŚĆ, KONIEC, NIEŻYCZLIWOŚĆ, MIĘSOŻERSTWO, JEDNOBIEGUNOWOŚĆ, CZARNY PUNKT, POJAZD KONNY, ZAKUTA PAŁA, OBWAŁ, SUWEREN, WESTFALKA, CHORÓBKA, AMPUŁA, PSYCHODYDAKTYKA, FASUNEK, KIJ, ARTEFAKT, NIEOBOJĘTNOŚĆ, NIEREGULARNOŚĆ, AUTOSANIE, DRESZCZE, WYDATKI, ZESPÓŁ, RUCH, PRZEBIEGUNOWANIE ZIEMI, NAZWA SYSTEMATYCZNA, GRUPA ABELOWA WOLNA, PRZYKRYWKA, NIEDOPOWIEDZENIE, EDAM, GARNITUR, SUKIENNIK, ZAPROSZENIE, BEZCIELESNOŚĆ, EKSPOZYCJA, BULANŻERIA, SAMOGŁOSKA USTNA, EMIGRACJA, NIESTABILNOŚĆ JEANSA, LEKARZ PIERWSZEGO KONTAKTU, DEASEMBLER, KREDYT INWESTYCYJNY, GRAFOMAN, NEUROFIZJOLOGIA KLINICZNA, PARASOL OCHRONNY, BATERIA KIESZONKOWA, ODTWÓRCA, EWAKUACJA, BARCHAN, OSOWSKI, SZEREG PROMIENIOTWÓRCZY, ŚWIATŁOCIEŃ, RZEZAK, ZAPACH, POGOTOWIE PRZECIWPOWODZIOWE, ANGOBA, BIDAKA, RĘKAW, POLEW, KAMIEŃ NERKOWY, GŁOS ELEKTORSKI, GRANICA MIĘDZYPAŃSTWOWA, DESKRYPTOR, JĘZYK BIAŁORUSKI, MAKATKA, KADZIDEŁKO, KOZIA NÓŻKA, WARTOŚĆ OPAŁOWA, PATRON, INDUKTOR, PARZONKA, ŁĄCZNIK OLEJOWY, HETEROTIS, SŁONIARNIA, CZŁON SKŁADNIOWY, PROWINCJA, PROMENADA, PRYSZNIC, BASEN, PRZESTĘPNOŚĆ, SERIA, VIANI, CYTOWALNOŚĆ, CHIRURGIA SZCZĘKOWO-TWARZOWA, PRZEWÓD WIELOŻYŁOWY, LIBRACJA, FTYZJOLOGIA, MIKSER, PRZESUWALNOŚĆ, SZCZELNOŚĆ, PĘCZCA, AHA, NIEPOWODZENIE, NORMANDZKI COB, BAZA NAMIOTOWA, TOREBKA, STATEK TRANSPORTOWY, SEDES, KOMÓRKA SOMATYCZNA, OBER, WYRAZY, KSIĘŻULEK, KOLUMBARIUM, WIELOMĘSTWO, NIL, WYRÓB CZEKOLADOPODOBNY, EDAFOZAURY, WĄŻ W KIESZENI, ZJAWISKO FARADAYA, KIEP, SKÓRNIK, TERMORENOWACJA, FILCAK, LISZAJEC PĘCHERZOWY NOWORODKÓW, CZŁONEK, APLIKANT ADWOKACKI, PAS WŁĄCZENIOWY, STRONA TYTUŁOWA, DOLAR ETIOPSKI, RACJA, ŁĄCZNICA, SUCHAR, LESŁAW, STOLICA, ZWÓJ GWIAŹDZISTY, CERKIEW, OBRZĘKI, KOCIOŁEK, PODSTEROWNOŚĆ, JĘZYK, PASCHA, ZŁAD, PALATYNKA, KIEŁBACHA, MOC ZNAMIONOWA, GRZYBY NIEDOSKONAŁE, RUDERA, OBBLIGATO, ?KOMPLIKACJA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 28.006 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

BUDYNEK WOLNO STOJĄCY ALBO BUDYNEK W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ, SZEREGOWEJ LUB GRUPOWEJ, SŁUŻĄCY ZASPOKAJANIU POTRZEB MIESZKANIOWYCH, STANOWIĄCY KONSTRUKCYJNIE SAMODZIELNĄ CAŁOŚĆ, W KTÓRYM DOPUSZCZA SIĘ WYDZIELENIE NIE WIĘCEJ NIŻ DWÓCH LOKALI MIESZKALNYCH ALBO JEDNEGO LOKALU MIESZKALNEGO I LOKALU UŻYTKOWEGO O POWIERZCHNI CAŁKOWITEJ NIEPRZEKRACZAJĄCEJ 30% POWIERZCHNI CAŁKOWITEJ BUDYNKU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: BUDYNEK WOLNO STOJĄCY ALBO BUDYNEK W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ, SZEREGOWEJ LUB GRUPOWEJ, SŁUŻĄCY ZASPOKAJANIU POTRZEB MIESZKANIOWYCH, STANOWIĄCY KONSTRUKCYJNIE SAMODZIELNĄ CAŁOŚĆ, W KTÓRYM DOPUSZCZA SIĘ WYDZIELENIE NIE WIĘCEJ NIŻ DWÓCH LOKALI MIESZKALNYCH ALBO JEDNEGO LOKALU MIESZKALNEGO I LOKALU UŻYTKOWEGO O POWIERZCHNI CAŁKOWITEJ NIEPRZEKRACZAJĄCEJ 30% POWIERZCHNI CAŁKOWITEJ BUDYNKU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku (na 30 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku (na 30 lit.).

Oprócz BUDYNEK WOLNO STOJĄCY ALBO BUDYNEK W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ, SZEREGOWEJ LUB GRUPOWEJ, SŁUŻĄCY ZASPOKAJANIU POTRZEB MIESZKANIOWYCH, STANOWIĄCY KONSTRUKCYJNIE SAMODZIELNĄ CAŁOŚĆ, W KTÓRYM DOPUSZCZA SIĘ WYDZIELENIE NIE WIĘCEJ NIŻ DWÓCH LOKALI MIESZKALNYCH ALBO JEDNEGO LOKALU MIESZKALNEGO I LOKALU UŻYTKOWEGO O POWIERZCHNI CAŁKOWITEJ NIEPRZEKRACZAJĄCEJ 30% POWIERZCHNI CAŁKOWITEJ BUDYNKU sprawdź również:

lek rozluźniający mięśniówkę gładką naczyń krwionośnych, co umożliwia działanie hipotensyjne ,
(wodociągowa) system przewodów i urządzeń służących do rozprowadzania wody ,
zagniatane i wałkowane ,
kraina w Ghanie ,
rodzaj anteny o charakterystycznym kształcie tuby rozszerzającej się z jednej strony i wąskiej z drugiej, prostokątnej lub okrągłej ,
warunki atmosferyczne, pogoda ,
pocisk artyleryjski używany do rażenia ludzi ,
osoba, która się włóczy, nie ma stałego miejsca lub nie potrafi usiedzieć w miejscu ,
ilość ciekłego metalu pobrana jednorazowo z pieca ,
odmiana berła występującego na terenach ziem polskich w okresie wczesnej epoki brązu, wykonane było ze sztyletu z brązu osadzonego poprzecznie na drewnianym drzewcu ,
Daphnia - rodzaj słodkowodnych stawonogów zaliczanych do grupy wioślarek ,
zespół teorii opisujących ewolucję społeczeństw ,
cecha człowieka: to, że ktoś posługuje się przemocą, jest agresywny ,
układ teletransmisyjny pozwalający na przesyłanie sygnałów tylko w jednym kierunku ,
w językoznawstwie: minimalna, niepodzielna jednostka znaczeniowa ,
zatoka u wybrzeży Celebesu (Indonezja) ,
nauka o fermentacji ,
głupia, wredna kobieta ,
mieszkaniec Chorwacji, człowiek pochodzenia chorwackiego ,
ośrodek sportów zimowych w Szwajcarii w Alpach Pennińskich ,
oddział szpitala przeznaczony dla pacjentów cierpiących na schorzenia skóry i objawiające się głównie na skórze ,
kompania ze sztandarem i orkiestrą oddająca honory dostojnikom państwowym i wojskowym oraz asystująca przy uroczystościach ,
u gatunków z rodziny wiechlinowatych drobny delikatny listek wewnętrznego okółka okwiatu ,
coś, co pozostało po zniszczeniu, dezintegracji czegoś, resztki zniszczonego obiektu ,
'nie' w winiecie ,
w filozofii Hegla: rozum absolutny ,
stan zapalny pojawiający się w obrębie błon śluzowych narządów ,
coś, co ma się komuś do powiedzenia, komunikat, kwestia ,
mężczyzna, który ma bardzo jasne włosy, zarost, brwi i rzęsy ,
silnik hydrostatyczny o ruchu posuwistym

Komentarze - BUDYNEK WOLNO STOJĄCY ALBO BUDYNEK W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ, SZEREGOWEJ LUB GRUPOWEJ, SŁUŻĄCY ZASPOKAJANIU POTRZEB MIESZKANIOWYCH, STANOWIĄCY KONSTRUKCYJNIE SAMODZIELNĄ CAŁOŚĆ, W KTÓRYM DOPUSZCZA SIĘ WYDZIELENIE NIE WIĘCEJ NIŻ DWÓCH LOKALI MIESZKALNYCH ALBO JEDNEGO LOKALU MIESZKALNEGO I LOKALU UŻYTKOWEGO O POWIERZCHNI CAŁKOWITEJ NIEPRZEKRACZAJĄCEJ 30% POWIERZCHNI CAŁKOWITEJ BUDYNKU. Dodaj komentarz

7×1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast