BUDYNEK WOLNO STOJĄCY ALBO BUDYNEK W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ, SZEREGOWEJ LUB GRUPOWEJ, SŁUŻĄCY ZASPOKAJANIU POTRZEB MIESZKANIOWYCH, STANOWIĄCY KONSTRUKCYJNIE SAMODZIELNĄ CAŁOŚĆ, W KTÓRYM DOPUSZCZA SIĘ WYDZIELENIE NIE WIĘCEJ NIŻ DWÓCH LOKALI MIESZKALNYCH ALBO JEDNEGO LOKALU MIESZKALNEGO I LOKALU UŻYTKOWEGO O POWIERZCHNI CAŁKOWITEJ NIEPRZEKRACZAJĄCEJ 30% POWIERZCHNI CAŁKOWITEJ BUDYNKU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY to:

budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku (na 30 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "BUDYNEK WOLNO STOJĄCY ALBO BUDYNEK W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ, SZEREGOWEJ LUB GRUPOWEJ, SŁUŻĄCY ZASPOKAJANIU POTRZEB MIESZKANIOWYCH, STANOWIĄCY KONSTRUKCYJNIE SAMODZIELNĄ CAŁOŚĆ, W KTÓRYM DOPUSZCZA SIĘ WYDZIELENIE NIE WIĘCEJ NIŻ DWÓCH LOKALI MIESZKALNYCH ALBO JEDNEGO LOKALU MIESZKALNEGO I LOKALU UŻYTKOWEGO O POWIERZCHNI CAŁKOWITEJ NIEPRZEKRACZAJĄCEJ 30% POWIERZCHNI CAŁKOWITEJ BUDYNKU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 28.006

RZEMIEŚLNICZEK, ESKORTA, PYCHOTA, ANGLISTYKA, RAMFORYNCHUSY, TŁOCZARNIA, RZECZ, PODGŁÓWEK, FERRIMAGNETYK, FAJKA, PULARES, STRAŻNIK MIEJSKI, WIĆ, REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE, PRZENOSICIEL, KOTONINA, PRZEWODNIENIE IZOTONICZNE, BAZA LOTNICZA, STAW SKOKOWY, SITO, MIENIE ZAMIENNE, KORONATOR, DOBIEG, UPADEK, ODLEWARKA, ŁOWCA, KARTA TYTUŁOWA, SILNIK, KONTROLER, KONFESJA, LITERATURA OKOLICZNOŚCIOWA, WÓR, MOHER, FREDRO, EKWIPARTYCJA, BABUŚKA, POR, ADA, NEGACJONISTA, DOKUMENTARYZM, SZUKACZ, STOS, TOPOLOGIA SZYNOWA, DANE SENSYTYWNE, POŻAREK, BIJNIKOWY MECHANIZM UDERZENIOWY, PROTETYKA, ZAWIERUCHA, STRAŻAK, OSAD, STAŁA, NAUKA MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA, ULĘGAŁKA, DZIESIĄTA WODA PO KISIELU, MAMAŁYGA, HYDROBUS, SEKTA, SOCZEWKA SCHODKOWA, MANIPULATOR KULKOWY, MOSTEK KAPITAŃSKI, ŚCIANKA DZIAŁOWA, KOLET, KRAKÓW, JELEŃ MILU, KOPROWINA, JUMPSALING, SPRAWIEDLIWOŚĆ, ADRES, HACJENDA, JAJKO W KOSZULCE, MONOFAGI, RUMIANEK, BULIONÓWKA, MOL, ARTYSTA, WYSPY ZIELONEGO PRZYLĄDKA, SZEREG PROMIENIOTWÓRCZY, TRÓJA, ZASOBY PRZEMYSŁOWE, PREORIENTACJA, MEDALION, POZYCJA TRENDELENBURGA, KONSUMENT, BLASZKOWIEC, KRYTERIUM SYLVESTERA, ROSZCZENIOWOŚĆ, NADREPREZENTACJA, PŁAST BRZOZOWIEC, BOMBA KOBALTOWA, STOS PACIERZOWY, BACIK, NACHWYT, SKRZYDŁO, TELEWIZJA, CEREBROZYD, DWUGŁOS, GEOLOGIA INŻYNIERSKA, KURS, TRIFORIUM, TURANIE, ŚWIADEK, KARCYNOGEN, MEMORANDUM, JĘZYK AJNOSKI, WIĄZ, GOSPODARKA NATURALNA, PŁAWNOŚĆ, ŚCIANA KURTYNOWA, SILNIK UNIWERSALNY, KABESTAN, FAJKA, KOLACJA, DRĄGAL, CEBULANKA, OKRES ZASIŁKOWY, WAPIEŃ MUSZLOWY, GEOGRAFIA ROŚLIN, FRAZA, GEKONEK, TERAPIA HUMANISTYCZNO-EGZYSTENCJALNA, DOSTĘP TELEKOMUNIKACYJNY, PÓŁNOCNY ZACHÓD, TRZYKROTNOŚĆ, GWIAZDA SYMBIOTYCZNA, NUBUK, WKŁAD, KRYPTOGRAFIA ASYMETRYCZNA, PAŁĄK, CYRK, TRANSAKCJA KOMPENSACYJNA, KUC KASPIJSKI, CIOŁEK, USTNIK, ARESZT DOMOWY, EURO TRANCE, SŁUPEK, ZAPLECZE SANITARNE, WÓZKOWY, PASOŻYT ZEWNĘTRZNY, KLIKOWOŚĆ, PROPAGANDA, KOLIZJA, ŻAŁOBA, OGÓREK MAŁOSOLNY, POSZKODOWANY, KUKIEŁKA LESSOWA, SUITA, MOST POWIETRZNY, ULOT, DIODA, ŻYDOFIL, RACJA, NADPROŻE, DZIAŁOWIEC, SZYFON, PRZYZIEM, LIŚCIEC, GEOLOGIA PODSTAWOWA, GEN MODYFIKATOR, WYROBNIK, BEZWIETRZE, WIATR POZORNY, KRÓCICA, POWIEŚĆ AUTOTEMATYCZNA, EOZYNOCYT, OKUCIE, TONAŻ, KITAJ, ŻYZNOŚĆ, WŁOCHACZ, JAKUBKA, LIGATURA, NAJEBKA, MIESZANKA, MIOTEŁKA, MIS, STOPOFUNT, ODBIJANIE SIĘ, SOCJALDEMOKRATA, FUKS, JINFENGOPTERYKS, GENETYKA POPULACYJNA, KROPIELNICA, RELIKWIA, ENERGIA WIATROWA, LUKA STRATYGRAFICZNA, PRZETARG NIEOGRANICZONY, NAPIĘCIE PRZEMIENNE, SPAD, ZWROTNIK, ŻÓŁTY PAS, ZRZĄDZENIE, RELACJA BINARNA, ROZGRZEWACZ, BULLA, PEGAZ, ALBUM, PRZETWORNIK CYFROWO-ANALOGOWY, BIOLOGIA, ZWIĘZŁOŚĆ, SZAMBELAN PAPIESKI, JAJECZNICA, KARBONATYT, NULLIPARA, PIEROGI, LIFTING, TWÓR, DIALIZAT, BATERIA KIESZONKOWA, SILNIK STRUMIENIOWY, WYKLUCZENIE SPOŁECZNE, GARNIZON, STRONA, TRAMONTANA, PRZEKAŹNIK, HALOTRON, EGZOTYK, CENTURIA, POCZTA PRZYCHODZĄCA, RUCH PRZYŚPIESZONY, INŻYNIERIA BIOMATERIAŁÓW, ADRES BAZOWY, GOSPODA, SITO, REJESTR, LEK PRZECIWNOWOTWOROWY, ADRES, SZESNASTKA, AEDICULA, PORZĄDEK LINIOWY, MAPA WYOBRAŻENIOWA, AGREGAT POMPOWY, HACZYKOWIEC BŁYSZCZĄCY, MEDYCYNA PERSONALNA, ALEC, TRAWA PASTEWNA, PALUCH, ZAKOCHANA, CYNKOGRAFIA, WAMPIR, ANOMALIA MAYA-HEGGLINA, PALATALIZACJA INDOEUROPEJSKA, DOLAR FIDŻI, KOPULACJA, DERESZOWATY, WIETRZENIE FIZYCZNE, TARTINKA, MYDLARNIA, SZEJK, BOSSA NOVA, EDYCJA, WYKRAWACZ, SKAŁA ORGANOGENICZNA, CZAPKA TEKTONICZNA, CELLA, STOSUENK ZOBOWIĄZANIOWY, KAZALNICA, UKŁAD TRAWIENNY, ŻABKA, SZTYWNIAK, PRZEKRASKA, ALBUM, DYMISJA, KONTRAST NASTĘPCZY, PIKNIK, KONKURS ŚWIADECTW, NORMATYWISTA, PRZEŻUWACZE, SEMITA, DORADA, CHIROPTEROLOGIA, KAMUFLAŻ, SHAKER, SHIMMY, DEM, AERONOMIA, UCIOS, PARABANK, DIABEŁEK, FILM OBYCZAJOWY, STROICZKOWE, SET, WYRWA, PRZYSTRÓJ, ARABIZOWANIE SIĘ, SOLIDARYZM, STRZELNICA, EUFORBIA, CEWA, CANCA, KUPA, INDYWIDUALIZM, MOL, LUZAK, MEGAPOLIS, OŚWIADCZENIE, SIEROTA, KREDYT INWESTYCYJNY, WZÓR UŻYTKOWY, ?NIEOBYCZAJNOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 28.006 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

BUDYNEK WOLNO STOJĄCY ALBO BUDYNEK W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ, SZEREGOWEJ LUB GRUPOWEJ, SŁUŻĄCY ZASPOKAJANIU POTRZEB MIESZKANIOWYCH, STANOWIĄCY KONSTRUKCYJNIE SAMODZIELNĄ CAŁOŚĆ, W KTÓRYM DOPUSZCZA SIĘ WYDZIELENIE NIE WIĘCEJ NIŻ DWÓCH LOKALI MIESZKALNYCH ALBO JEDNEGO LOKALU MIESZKALNEGO I LOKALU UŻYTKOWEGO O POWIERZCHNI CAŁKOWITEJ NIEPRZEKRACZAJĄCEJ 30% POWIERZCHNI CAŁKOWITEJ BUDYNKU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: BUDYNEK WOLNO STOJĄCY ALBO BUDYNEK W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ, SZEREGOWEJ LUB GRUPOWEJ, SŁUŻĄCY ZASPOKAJANIU POTRZEB MIESZKANIOWYCH, STANOWIĄCY KONSTRUKCYJNIE SAMODZIELNĄ CAŁOŚĆ, W KTÓRYM DOPUSZCZA SIĘ WYDZIELENIE NIE WIĘCEJ NIŻ DWÓCH LOKALI MIESZKALNYCH ALBO JEDNEGO LOKALU MIESZKALNEGO I LOKALU UŻYTKOWEGO O POWIERZCHNI CAŁKOWITEJ NIEPRZEKRACZAJĄCEJ 30% POWIERZCHNI CAŁKOWITEJ BUDYNKU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku (na 30 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku (na 30 lit.).

Oprócz BUDYNEK WOLNO STOJĄCY ALBO BUDYNEK W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ, SZEREGOWEJ LUB GRUPOWEJ, SŁUŻĄCY ZASPOKAJANIU POTRZEB MIESZKANIOWYCH, STANOWIĄCY KONSTRUKCYJNIE SAMODZIELNĄ CAŁOŚĆ, W KTÓRYM DOPUSZCZA SIĘ WYDZIELENIE NIE WIĘCEJ NIŻ DWÓCH LOKALI MIESZKALNYCH ALBO JEDNEGO LOKALU MIESZKALNEGO I LOKALU UŻYTKOWEGO O POWIERZCHNI CAŁKOWITEJ NIEPRZEKRACZAJĄCEJ 30% POWIERZCHNI CAŁKOWITEJ BUDYNKU sprawdź również:

stopień lub stanowisko w wymiarze sprawiedliwości wielu krajów, m.in. w policji w Anglii i Australii ,
ptak z rodziny kurowatych (Phasianidae) ,
widłoząbek włoskowy, Dicranella heteromalla - gatunek mchu z rodziny widłozębowatych ,
miasto we współczesnym Iraku około 170 km na południe od Bagdadu i 10 km na północny wschód od Nadżafu ,
zdrobnienie od kolonia (terytorium poza jakimś państwem zależne od tego państwa) ,
ur. 1930r, pisarz nigeryjski tworzący w języku angielskim; „Boża strzała” ,
broń sieczna ,
mieszkaniec Palestyny, historycznej krainy na Bliskim Wschodzie, człowiek pochodzenia palestyńskiego ,
łow. młode niektórych zwierząt, np. psowatych i borsuka ,
papieros domowej roboty ,
okres próbny w pracy ,
ideologia (której twórcą i piewcą jest Janusz Korwin-Mikke) i oparty na niej nurt polityczny, którego głównymi cechami charakterystycznymi jest eurosceptycyzm i niechęć do ustroju demokratycznego ,
instytucja o charakterze edukacyjnym i wychowaczym wchodząca w skład systemu oświaty RP ,
twarz ,
Pseudocalliergon - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
gra komputerowa, w której gracz kontroluje bohatera albo drużynę poruszającą się po fikcyjnym świecie ,
piłkarz-partacz, który strzela lub puszcza szmaty ,
dyscyplina naukowa obejmująca procesy związane z gromadzeniem, podziałem i wydatkowaniem finansowych środków publicznych, w oparciu o regulacje prawne, celem finansów publicznych są finansowanie deficytu budżetowego i obsługa długu publicznego ,
gatunek filmu o charakterze komediowym, głównie o tematyce miłosnej; połączenie komedii i melodramatu, z pełną humoru akcją, dowcipnymi dialogami oraz z charakterystyczną parą bohaterów ,
twarożek sojowy otrzymywany w procesie koagulacji mleka sojowego ,
oszlifowany diament, często jako część biżuterii ,
przeciwnik wiga w dawnej Anglii ,
język indoeuropejski z podgrupy latynofaliskiej języków italskich, wywodzący się z Lacjum (łac. Latium), krainy w starożytnej Italii ,
obszar po wyrębie drzewostanu ,
przecząca partykuła ,
wrodzone zaburzenie budowy kośćca ,
ptak morski z rzędu mew-siewek o czarno-białym upierzeniu i grubym dziobie w barwne pasy; skaliste wybrzeża Oceanu Atlantyckiego ,
taniec ludowy popularny na Ukrainie i w Rosji ,
pieniądze w monetach, drobniaki ,
niepoprawne z medycznego punktu widzenia, ale powszechnie stosowane określenie wirusowego zapalenia wątroby

Komentarze - BUDYNEK WOLNO STOJĄCY ALBO BUDYNEK W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ, SZEREGOWEJ LUB GRUPOWEJ, SŁUŻĄCY ZASPOKAJANIU POTRZEB MIESZKANIOWYCH, STANOWIĄCY KONSTRUKCYJNIE SAMODZIELNĄ CAŁOŚĆ, W KTÓRYM DOPUSZCZA SIĘ WYDZIELENIE NIE WIĘCEJ NIŻ DWÓCH LOKALI MIESZKALNYCH ALBO JEDNEGO LOKALU MIESZKALNEGO I LOKALU UŻYTKOWEGO O POWIERZCHNI CAŁKOWITEJ NIEPRZEKRACZAJĄCEJ 30% POWIERZCHNI CAŁKOWITEJ BUDYNKU. Dodaj komentarz

7-1 =

Poleć nas znajomym:

x