WIATR OBSERWOWANY WZGLĘDEM PORUSZAJĄCEJ SIĘ JEDNOSTKI ŻEGLUJĄCEJ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WIATR POZORNY to:

wiatr obserwowany względem poruszającej się jednostki żeglującej (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WIATR OBSERWOWANY WZGLĘDEM PORUSZAJĄCEJ SIĘ JEDNOSTKI ŻEGLUJĄCEJ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.907

OFICYNA WYDAWNICZA, SUTERYNA, CNOTA KARDYNALNA, PERSPEKTYWA, PROBIERNIA, WIELKOGŁOWOWATE, CZERWONIEC, STREFA PERYGLACJALNA, OBSERWATORKA, KOLBA, ORCZYK, ATTACHAT, PRZYBYTEK, TUŁACZ, PINGWINARIUM, ODCHYLENIE BEZWZGLĘDNE, BLUSZCZ, BAROTROPIA, OSADNIK, SĄD KOŚCIELNY, GNIAZDO NASIENNE, RYCZĄCA CZTERDZIESTKA, JUDAISTA, CHROMOSOMOWA TEORIA DZIEDZICZNOŚCI, LEŃ, LITRÓWKA, METR, BETONOWE BUTY, BĘBEN TAKTOWY, FAZA ANALNA, SOMATYZACJA, ACENA NOWOZELANDZKA, KAZUISTYKA, KONTAKT, BATUTA, ZNAMIENITOŚĆ, POST, KATECHEZA, PRZESIĘK, REAKCJA ZAPALNA, JAPOŃSKI, ŁUP, OBSZAR JĄDERKOTWÓRCZY, MODULACJA JEDNOWSTĘGOWA, SZYBKI PANCERNIK, BUSINESSWOMAN, LOTNE PIASKI, TERAPIA GESTALT, KONTAKT, ETOLOGIA, PIĘTKA, BEZDOTYKOWIEC, WIATR, AV, KOŁECZEK GOLFOWY, KONTRGAMBIT WINAWERA, SYNTAKTYKA, ŁĘKOTKA, ANTENA TUBOWA, BŁĘDNY OGNIK, INŻYNIERIA CHEMICZNA, WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE, TUKAN, ZAKON MENDYKANCKI, CZAS PÓŁTRWANIA, DEALPACK, LIGUSTR, LABORATORIUM, PŁASZCZKI SŁODKOWODNE, KOSTNOJĘZYKOPODOBNE, DYDAKTYKA OGÓLNA, AFRYKATA, MIKOLOGIA, KANAŁ ENERGETYCZNY, ŻÓŁW CZERWONOBRZUCHY, PĘTLA, DOCHÓD WŁASNY, METEOROID, MIERNICZY, CHEMIA, BIMBROWNIA, KECZUA, PRZYSTANEK NA ŻĄDANIE, TWARDY KARK, AWIATYKA, FLOKUŁY, ESSEŃCZYCY, AKOMODACJA, GORZELNICTWO, BIZNES WOMAN, AKCJA, SZKŁO JENAJSKIE, SZWARCOWNIK, FURIOSO, PROGRAMOWANIE DYNAMICZNE, MEGAPOLIS, CYGANOLOGIA, KONTRABANDZISTA, BETONOSKOP, FILOZOFIA POZNANIA, BRETOŃSKI, SIEROTA SPOŁECZNA, NIEDOSTOSOWANIE SPOŁECZNE, BAMBUS, BURGER, DEOKSYGUANOZYNA, HEPATOLOGIA, ŁUSZCZYCA KROSTKOWA, OWODNIOWCE, ŚLIZGAWKA, FRUWANIE, NIEPORÓWNYWALNOŚĆ, WĄŻ, FINEZYJNOŚĆ, EKSPAT, ODPADOWOŚĆ, OPONENT, OPÓR WZNIESIENIA, CZERWONE ŚWIATŁO, DAŃ, PERŁOZ, TIOMERSAL, FILEMON CIENKODZIOBY, POTNICA, PIÓRO, NIEZADOWOLENIE, SZAPOKLAK, CHIPPENDALE, REGION STREFOWY, TREPANGOWCE, MUMIA, TUBULOPATIA, PSZCZOŁA ŚRODKOWOAFRYKAŃSKA, OLEJ MIGDAŁOWY, CELEBRACJA, KOŚĆ NIEZGODY, MECENAS, WIĘZADŁO KRZYŻOWE TYLNE, MACZANKA KRAKOWSKA, BROMELIA, ONOMASTYKA, MASZYNA TURINGA, DYSTANS, FATUM, PLEBEJUSZ, KUC SZETLANDZKI, RYBA, ELITARYSTA, DOROŻKARSTWO, KUCHENKA, TWARDA SZTUKA, ELITA, CYWIL, WYRĘB, IZOLATKA, ANATOMIA PRAWIDŁOWA, RETINOPATIA, PRZYCZYNKARZ, CUKIER ZŁOŻONY, OPRYSZCZKA POSPOLITA, PRZYCZYNA MATERIALNA, OZDOBNICA WIĘKSZA, CHRZĘSTNOSZKIELETOWE, PANCERNIK WŁOCHATY, INŻYNIER DUSZ, CZŁOWIEK ŚNIEGU, ZMIERACZEK NADMORSKI, SEKS, ARTROZA, SEGMENTACJA, ZMROK, FILAMENT AKTYNOWY, FUNT GIBRALTARSKI, PRONACJA, CZWÓRNIAK, INSTRUKCJA KANCELARYJNA, ZAPRZĄG, GROMADA, KRATOWNICA, DUOLA, APPALOOSA, GMINNOŚĆ, DOCZESNA, POPRZECZNOZĘBNE, ZBLIŻENIE, SPOŁECZNA WYDAJNOŚĆ PRACY, BEJDEWIND, WODA PO KISIELU, PLAN OGÓLNY, TURANIEC, KOMUNA MIEJSKA, POGROBOWISKO, PŁUG KOLEŚNY, OLEJOWIEC, ŻABKA, DRAMAT EPICKI, NAUKI KOGNITYWNE, MIKROFON KWASOWY, PASIAK, AKUSTYKA FIZJOLOGICZNA, FIZYKA TEORETYCZNA, PRALUDZIE, SKUPYWACZ, OSAD, FRANKATURA WIELOKROTNA, WEKA, SZLAM, MĘŻNOŚĆ, POWTARZALNOŚĆ, OFIARA, POKŁAD GÓRNY, KRÓLEWICZĄTKO, AUREOLA, ŚRÓDKOŚCIE, WNIEBOWSTĄPIENIE, PULSACJA, POMÓR, WYCIERACZKA, REDUKCJA, PLOTER PŁASKI, ZAPALCZYWOŚĆ, PSYCHOLOGIA TEORETYCZNA, CHRONOGRAF, EKWIPARTYCJA, JELEŃ DAVIDA, BAR, BOLA, CHOROBA GOODPASTURE'A, ANGLEZOWANIE, TOR WODNY, POŁYKACZ, NORMA REAKCJI GENOTYPU, CEGLARSTWO, METALURGIA PROSZKÓW, PIANOLA, GATUNEK ZBIOROWY, DEPRECJACJA, MACIERZ SCHODKOWA, MYJNIA, CHOROBA POCAŁUNKÓW, CAŁKOWITE ZEPSUCIE, PONTICELLO, MAGNES, TERIOLOGIA, CHLOASMA, FIŃSKI, BANKRUCTWO, KWADRYPTYK, FILOLOGIA HISZPAŃSKA, BATYMETRIA, PUNKT, INTERPRETACJA, NOTORYCZNOŚĆ, LABORANT, BADANIE PRZESIEWOWE, STAROGERMAŃSKI, KLUCZ PARTYJNY, SEMESTR ZIMOWY, AMBITNOŚĆ, WIEŚ, EWAPORAT, FIZYKA, MODEL POINCARÉGO, LICHWIARSTWO, SKAZA MOCZANOWA, PISANKA, DUPOLIZ, ROZCIĄGNIĘCIE SIĘ, KOŁEK, EWANGELICYZM, ZIMA, LIMAKOLOGIA, SOSNA CZERWONA, POTAJNIK, MARSZ, SPAD, GONIEC, MORS, SOKOLE OKO, ENTOMOFAGI, HELISA, NORZYCA, KOWALNOŚĆ, UPADEK, GEOFIT KŁĄCZOWY, OCZYWISTA OCZYWISTOŚĆ, OBSZCZYMUREK, CIAŁO SZTYWNE, KREDYT PODPORZĄDKOWANY, KONSTRUKCJA SOCHOWA, ANKSJOGENIK, DEKANAT, CZUSZKA, HACEL, MIĘSIEŃ GRUSZKOWATY, ELITARYZM, ENTOMOLOGIA, DEKLARACJA, RAK, ?OGNIWO TERMOELEKTRYCZNE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.907 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WIATR OBSERWOWANY WZGLĘDEM PORUSZAJĄCEJ SIĘ JEDNOSTKI ŻEGLUJĄCEJ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: WIATR OBSERWOWANY WZGLĘDEM PORUSZAJĄCEJ SIĘ JEDNOSTKI ŻEGLUJĄCEJ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
WIATR POZORNY wiatr obserwowany względem poruszającej się jednostki żeglującej (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WIATR POZORNY
wiatr obserwowany względem poruszającej się jednostki żeglującej (na 12 lit.).

Oprócz WIATR OBSERWOWANY WZGLĘDEM PORUSZAJĄCEJ SIĘ JEDNOSTKI ŻEGLUJĄCEJ sprawdź również:

ogół czynności związanych z przygotowaniem na komputerze materiałów, które będą później powielone metodami poligraficznymi ,
oddziały Milicji Obywatelskiej powołane w drugiej połowie 1956 roku (po Poznańskim Czerwcu) do zaprowadzania porządku w sytuacjach wyjątkowych, naruszających porządek publiczny, a także do udzielania pomocy ludności w czasie klęsk żywiołowych i ochrony imprez masowych ,
urządzenie stosowane w telegrafach optycznych Chappe'a, składające się z dwóch połączonych ze sobą ramion, przesyłających sygnały ,
wirusy związane z rozwojem nowotworu, odpowiedzialne są za rozwój ok. 15% nowotworów złośliwych u ludzi i w jeszcze większym odsetku u zwierząt ,
Aythya innotata - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
wczesny ranek; świt ,
reakcja na pytanie lub zwrot ,
solona ikra ryb jesiotrowatych jako przekąska ,
obciach, zaścianek, wiocha, buractwo ,
osiedle Krakowa należące do Dzielnicy IV Prądnik Biały ,
czynność wykonywana najczęściej poza pracą (jednak praca też może być powiązana z hobby), która sprawia komuś wiele przyjemności ,
szprycha - część koła rowerowego; słowo używane dziś regionalnie ,
astronauta amerykański na pokładzie Discovery w 1990 r ,
poseł, który nie jest członkiem żadnego klubu parlamentarnego ,
część kafara: młot do wbijania pali w ziemię ,
flamingi, czerwonakowate, Phoenicopteriformes - monotypowy rząd ptaków z podgromady Neornithes ,
skorpucha jaszczurowata, żółw jaszczurowaty, Chelydra serpentina - gatunek gada z rodziny żółwi skorpuchowatych z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, występujący w Ameryce Północnej od Kanady poprzez Amerykę Środkową do północnych obszarów Ameryki Południowej ,
substancja pochłaniana podczas absorpcji ,
Chelodina longicollis, chelodyna australijska, żółw wężoszyi, żółw długoszyjny - gatunek gada z podrzędu żółwi bokoszyjnych z rodziny żółwi wężoszyjnych, występujący w głębokich jeziorach i wolno płynących rzekach o piaszczystym dnie we wschodniej Australii ,
południowoamerykański ptak z rodziny kolibrów ,
mocna tkanina bawełniana ,
obniżenie temperatury wewnętrznej organizmu zwierząt stałocieplnych poniżej normalnego zakresu jej zmian ,
Rozewie - przylądek Pobrzeża Gdańskiego nad Morzem Bałtyckim ,
mieszanka gazów służąca płetwonurkowi pod wodą do oddychania ,
paproć podmokłych lasów i torfowisk o pierzastych liściach ,
katar z nosa ,
PŁOTKA ,
kompozytor radziecki ur. w 1934 r.; symfonie, koncerty skrzypcowe, utwory kameralne, balety ,
w budownictwie: wklęsły narożnik między prostopadłymi ścianami ,
zestawienie informacji o należnych składkach i świadczeniach

Komentarze - WIATR OBSERWOWANY WZGLĘDEM PORUSZAJĄCEJ SIĘ JEDNOSTKI ŻEGLUJĄCEJ. Dodaj komentarz

1+9 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast