NIEWIELKA ŁÓDŹ WIOSŁOWA, NIEGDYŚ DREWNIANA, OBECNIE NAJCZĘŚCIEJ PLASTIKOWA, OBŁUGIWANA PRZEZ JEDNĄ OSOBĘ, PŁYTKA, ZA TO SZEROKA, PRZEWOŻONA NA POKŁADZIE JEDNOSTKI PŁYWAJĄCEJ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BĄCZEK to:

niewielka łódź wiosłowa, niegdyś drewniana, obecnie najczęściej plastikowa, obługiwana przez jedną osobę, płytka, za to szeroka, przewożona na pokładzie jednostki pływającej (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: BĄCZEK

BĄCZEK to:

ptak wodno-błotny; poszczególne gatunki tego ptaka klasyfikowane są w taksonomii biologicznej w obrębie rodziny czaplowatych (Ardeidae) (na 6 lit.)BĄCZEK to:

mały bąk; zdrobnienie od popularnej, ale nieprawidłowej nazwy rodzaju - bąk (na 6 lit.)BĄCZEK to:

zabawka wprawiana w ruch obrotowy dookoła swojej osi; urządzenie często jest wprawiane w ruch za pomocą naciśnięcia tłoka wędrującego po osi ze śrubowym nacięciem (na 6 lit.)BĄCZEK to:

bączek zwyczajny, Ixobrychus minutus - gatunek średniego ptaka brodzącego z rodziny czaplowatych (Ardeidae) (na 6 lit.)BĄCZEK to:

najmniejszy z europejskich gatunków czapli, długości około 38 cm, chroniony; Eurazja, płd. i środkowa Afryka (na 6 lit.)BĄCZEK to:

najmniejszy z europejskich gatunków czapli, zamieszkuje nadwodne zarośla, żeruje nocą, chroniony (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "NIEWIELKA ŁÓDŹ WIOSŁOWA, NIEGDYŚ DREWNIANA, OBECNIE NAJCZĘŚCIEJ PLASTIKOWA, OBŁUGIWANA PRZEZ JEDNĄ OSOBĘ, PŁYTKA, ZA TO SZEROKA, PRZEWOŻONA NA POKŁADZIE JEDNOSTKI PŁYWAJĄCEJ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 7.511

KIMBANGIZM, SYMULANT, FETYSZYSTA, CYTOLOGIA, REGULARYZACJA TICHONOWA, MOWA, TELETURNIEJ, DUALNOŚĆ, KATANGA, ZMĘCZENIE, NALEWKA, KUTER, KOLONIA, CHLAJNA, BRUNO, DYSZA WYLOTOWA, ZSYPKA, SZEW KOSTNY, ARCYDIAKON, CHODY, WOBLER, PISMO IDEOGRAFICZNE, OPENER, CHRZCIELNICA, LAMNOWATE, NIEŚWIADOMOŚĆ, AŁCZEWSK, MAPA TURYSTYCZNA, BIAŁOUSZKA, KOSTUR, SPOT, TYFUS OSUTKOWY, AUTSAJDER, LISTWA, KURONIÓWKA, AMFORA, LAMA, ŚWIECA, CZWÓRKA, BARWNIK NATURALNY, PRĄTNIK SREBRZYSTY, CHODNICZEK, DEWALUACJA, INSTRUMENT ELEKTRONICZNY, KOLBKA, POZIOMNICA, PODATEK WYRÓWNAWCZY, NASIENNIK, KORA, RZUT DYSKIEM, RAMIENICA OMSZONA, PRAWO TOŻSAMOŚCI, HOBBY, KLON, KIERUNKOWSKAZ, PAŁECZKI NAPIERA, CYTROK, PUPILEK, KORMORAN JAPOŃSKI, EHDV, LISTA STARTOWA, TEORIA WZGLĘDNOŚCI, KULTURA, BAJOŃSKA SUMA, PŁYTA KORKOWA, BAL, KACZKA DZIENNIKARSKA, MONOPOL SKARBOWY, ŚWIETLIKI, EPIZOOTIA, PADŹ, KECALKOATL, ZWIERCIADŁO, SZPILKA, TRĄBKA POCZTOWA, WIĄZANIE ATOMOWE, REGLAN, , BIOGEN, INA, NAZGULE, SOMATOTOPAGNOZJA, POWIEŚĆ EPISTOLARNA, DYTYRAMB, PIŻMOSZCZUR, KANAŁ, ZAPAŚNICTWO, BANKOWOŚĆ PRYWATNA, MIKRODELECEJA, PRZESTRZELENIE, PŁASKLA, FONIATRIA, PŁYTKA, KERATYNA, GITARA BASOWA, JAPONICA, GADZINA, MAJAR, TAPIR, USZKO, HEKSAGRAM, SURIMI, KAMELEON, ZAMROŻENIE CEN I PŁAC, LAMPA DAVY'EGO, REGIMENTARZ, KRĄGŁOŚĆ, OBSŁUGIWANIE, DRUK SEJMOWY, MAJSTERSTWO, NIEŚMIAŁOŚĆ, ARSENAŁ, SITAR, BODOR, OBLIGACJA MUNICYPALNA, POWIEŚĆ SCIENCE-FICTION, PHISHER, BLADA TWARZ, CARGO, ROK PODATKOWY, PSIA MINA, ALFONS, CZARNA, PODGARDLANKA, BRAMKA KONTAKTOWA, SUPERKLIENT, SHOGUN, REUMATYZM, MORENA POWIERZCHNIOWA, LABORATORIUM REFERENCYJNE, LAJKRY, WAŁECZEK, DŻIHAD, DYPTYCH, SYBERYJSKI, GROOMING, KWESTA, INFORMACJA GENETYCZNA, POCISK NIEPENETRACYJNY, ALASKA, PODWÓJNA ARTYKULACJA, POŚREDNICTWO UBEZPIECZENIOWE, SMURF, MIŁOŚCIWOŚĆ, BON SKARBOWY, KARMELITA, JĘZYK NANDORIŃSKI, KINO FAMILIJNE, ZBRODNIA KOMUNISTYCZNA, KANGUROSZCZUROWATE, SROKOSZ, RZEKOTKA, ALERGEN WZIEWNY, FEMTOWOLT, WELWET, SAMSON, WIEŻA SZYBOWA, DEPRYWACJA POLITYCZNA, MYCA, BEDŁKA, SUKNIA, NAWIETRZNIK, FOSFORESCENCJA MORZA, NIEŁAZ PLAMISTY, KONIK MORSKI, WIELOŻEŃSTWO, OSADZONA, IMPERIUM GHISCARI, ROBOTA, AKERS, ZWIĄZEK KOORDYNACYJNY, PIGMENT, SZCZUPŁOŚĆ, LENTILEK, HIDŻAB, PLATFORMA PROTEROZOICZNA, FIKCJONALIZM, TRIAL, MIESIARKA, PŁACHTA ZYGALSKIEGO, CIŚNIENIE KIERUNKOWE, MIESZANIEC, MLEKO, OŚ OPTYCZNA, BANKIERKA, PRÓBKA, GODZINA REKTORSKA, BĄCZEK, ZIĘTARA, SAKSONIA, PISTOLET, CZERWONA STREFA, INTERPRETER, WIRUS KRWOTOCZNEJ CHOROBY ZWIERZYNY PŁOWEJ, KSIĘGA ŁAWNICZA, MOWA OSKARŻYCIELSKA, BEZROBOCIE SEZONOWE, SOCHACZKI, ŻYŁA JĄDROWA, PĘCHERZYCA ENDEMICZNA, KWARTAŁ, GRA WYŚCIGOWA, PANASONIC, BOJKOWSZCZYZNA, ALKOHOL WIELOWODOROTLENOWY, KLAKA, PISIA, TARKA, DELEGAT, CZEPIEC, CZYNNOŚĆ POMYŁKOWA, ZAĆMIENIE, KANCZYLE, PENTIMENTO, ZESPÓŁ LEŚNY, NAMNAŻANIE, MIODOJAD CIEMNY, PIECZYNG, KONWENT, BOŚNIACKI, THALIDOMID, WIELKA WOJNA KOZACKA, CZYNNOŚĆ KARMICZNA, FOCUS, ENDOMIKORYZA, MAHAWANSA, CZAPLA SZAROBRZUCHA, MENAŻKA, MODA, PRZEPUKLINA PĘPKOWA, ALLEN, SZCZEGÓLNA TEORIA WZGLĘDNOŚCI, DYSPENSA, MONARCHIA ELEKCYJNA, KWAS GLUKONOWY, ENZYM RESTRYKCYJNY, GĘŚLIKI PODHALAŃSKIE, RZUT PROSTOKĄTNY, MIEJSCE KULTU, FAZA, KOŁO MAŁE, RÓWNINA ZALEWOWA, GĘŚL, WYGŁAD LODOWCOWY, LICZBA PARZYSTA, JĘZOR, ROK ZWROTNIKOWY, MOZART, TRISKWELIŃSKI, TRAKEN, SABONIS, JORDANKA, AMBRAKIA, MAŁŻEŃSTWO KONKORDATOWE, KOGENERACJA, STÓŁ GIMNASTYCZNY, BANDOLET, NIZIOŁEK, KONCERT, CHAŁTURNICTWO, POWIATÓWKA, GRUCHOT, MAŁŻORACZKI, CZEŁKOWSKA, WADERY, HOPLON, KOŃ KLADRUBSKI, FERMENTACJA MASŁOWA, POLAROGRAF, GRANICA PAŃSTWA, KOMPOZYCJA, MOGILAMBDACYZM, PASAŻ, ŚLAD TOROWY, OSPA KRWOTOCZNA, SPIKER, GAZY, PRYWATYZACJA POŚREDNIA, KANU, FINKA, TENGWAR, ŁADOWNICA, AMPUŁKA, TARCICA, POŁUDNIK ZEROWY, ORKIESTRA KAMERALNA, TARCZA SERCOWA, EXLIBRIS, OGŁOSZENIE, HELIOCENTRYZM, POŁĄCZENIE, OBERŻYNA, REGUŁA MINIMAKSU, SUBKULTURA, OPERACJA, CZAS TERAŹNIEJSZY, MIASTO OTWARTE, ZASIEKI, DANTEJSKA SCENA, ?WIELOBARWNOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 7.511 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

NIEWIELKA ŁÓDŹ WIOSŁOWA, NIEGDYŚ DREWNIANA, OBECNIE NAJCZĘŚCIEJ PLASTIKOWA, OBŁUGIWANA PRZEZ JEDNĄ OSOBĘ, PŁYTKA, ZA TO SZEROKA, PRZEWOŻONA NA POKŁADZIE JEDNOSTKI PŁYWAJĄCEJ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: NIEWIELKA ŁÓDŹ WIOSŁOWA, NIEGDYŚ DREWNIANA, OBECNIE NAJCZĘŚCIEJ PLASTIKOWA, OBŁUGIWANA PRZEZ JEDNĄ OSOBĘ, PŁYTKA, ZA TO SZEROKA, PRZEWOŻONA NA POKŁADZIE JEDNOSTKI PŁYWAJĄCEJ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BĄCZEK niewielka łódź wiosłowa, niegdyś drewniana, obecnie najczęściej plastikowa, obługiwana przez jedną osobę, płytka, za to szeroka, przewożona na pokładzie jednostki pływającej (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BĄCZEK
niewielka łódź wiosłowa, niegdyś drewniana, obecnie najczęściej plastikowa, obługiwana przez jedną osobę, płytka, za to szeroka, przewożona na pokładzie jednostki pływającej (na 6 lit.).

Oprócz NIEWIELKA ŁÓDŹ WIOSŁOWA, NIEGDYŚ DREWNIANA, OBECNIE NAJCZĘŚCIEJ PLASTIKOWA, OBŁUGIWANA PRZEZ JEDNĄ OSOBĘ, PŁYTKA, ZA TO SZEROKA, PRZEWOŻONA NA POKŁADZIE JEDNOSTKI PŁYWAJĄCEJ sprawdź również:

schron lub loch w dawnych fortyfikacjach ,
postrzeganie rzeczywistości z punktu widzenia spraw Polski i Polaków ,
Graptemys pseudogeographica - gatunek gada z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, z rodziny żółwi błotnych, o uwypuklonych środkowych tarczkach karapaksu, występujący w Ameryce Północnej ,
mieszkaniec Etiopii, człowiek pochodzenia etiopskiego ,
osoba, która mieszka na wsi i pracuje na roli, często jest właścicielem swojej gospodarki ,
Bóg religii monoteistycznych, postrzegany jak ten, który przebywa w empireum ,
zdanie, którego rezultatem powinna być odpowiedź partneta w komunikacji na jakieś pytanie ,
Vanellus miles miles - nominatywny podgatunek ptaka wyróżniony w obrębie gatunku czajka płatkolica (Vanellus miles) ,
dokumenty w archiwum ,
mały nóż ,
twierdzenie analizy matematycznej pozwalające stwierdzić zbieżność pewnych ciągów i wyznaczyć ich granice ,
długi płaszcz damski, o kolistym obwodzie, z rozcięciami zamiast rękawów ,
chryzofity, glony złociste, Chrysophyta - typ protistów roślinopodobnych zaliczanych do glonów; są to organizmy jednokomórkowe lub kolonijne, wyjątkowo tylko wielokomórkowe ,
Amphiuma tridactylum - gatunek płaza ogoniastego z rodziny amfium ,
manewr lotniczy polegający na zbliżaniu się samolotu do określonego punktu (np. na powierzchni ziemi), końcowy fragment lotu ,
studentami należący do stowarzyszenia o charakterze samokształceniowym i politycznym, wywodzącego się z XIX-wiecznych Niemiec ,
dział fizyki zajmujący się badaniem i wyjaśnianiem struktury i własności fizycznych cząsteczek, natury wiązań chemicznych oraz ich funkcji i roli w układach fizycznych, chemicznych i biologicznych ,
hiszpański dość powolny i majestatyczny taniec ludowy ,
dzień, który właśnie trwa ,
BIUST ,
'Noce i ... ', powieść ,
miasto w Australii (Nowa Płd. Walia), w dolinie rzeki Hunter, ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
grupa uzwojeń generatora ,
człowiek, który działa w obszarze polityki, zajmuje się - najczęściej zawodowo - polityką ,
mały budynek ,
to, że ktoś lub coś ma najwyższe znaczenie, góruje nad innymi, przewodzi ,
wzór matematyczny na wartość wyrazów ciągu lub wartości funkcji zależny bezpośrednio od numeru wyrazu ciągu, lub argumentów funkcji ,
zawartość basenu, naczynia, umożliwiającego osobom obłożnie chorym wypróżnianie się w pozycji leżącej lub półleżącej bez opuszczania łóżka ,
lipid, lipoid - naturalny związek organiczny, którego cząsteczki zawierają długołańcuchowe kwasy tłuszczowe ,
oceaniczny ptak z północy

Komentarze - NIEWIELKA ŁÓDŹ WIOSŁOWA, NIEGDYŚ DREWNIANA, OBECNIE NAJCZĘŚCIEJ PLASTIKOWA, OBŁUGIWANA PRZEZ JEDNĄ OSOBĘ, PŁYTKA, ZA TO SZEROKA, PRZEWOŻONA NA POKŁADZIE JEDNOSTKI PŁYWAJĄCEJ. Dodaj komentarz

2×1 =

Poleć nas znajomym:

x