MINISTRANT, KTÓRY NIESIE JEDNĄ ZE ŚWIEC - TZW. AKOLITEK - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

AKOLITA to:

ministrant, który niesie jedną ze świec - tzw. akolitek (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: AKOLITA

AKOLITA to:

ktoś, kto jest czyimś sprzymierzeńcem, towarzyszem, poplecznikiem (na 7 lit.)AKOLITA to:

kleryk, który przyjął posługę akolitatu (dawniej były to niższe święcenia) (na 7 lit.)AKOLITA to:

niższy duchowny w kościele katolickim (na 7 lit.)AKOLITA to:

pomaga kapłanowi we mszy (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MINISTRANT, KTÓRY NIESIE JEDNĄ ZE ŚWIEC - TZW. AKOLITEK". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 4.377

TWÓRCA, NARÓD WYBRANY, KREDYT POMOSTOWY, KOMITOLOGIA, KORYFEUSZ, DIKSONIOWATE, OBRONA CARO-KANN, TYTANOZUCH, STROK, HORODNICZY, LAMBADA, ZAKURZENIE, WSZECHMOGĄCY, ZASUWNICA, KWALIFIKACJA, ORGANISTA, BRAND, PŁYTKA DRUKOWANA, TROGLOKSEN, LEJKA, MOBIL, ZWIEDZAJĄCY, PROGRESISTA, KOKS ODLEWNICZY, USTĘPSTWO, TYRANEK, BEZPIECZNE ZAPASY, MENEDŻER LINIOWY, PODSYP, POZIOMNICA, PODRÓŻUJĄCY, KSIĄŻĘ, KASZANKA, STOPA, BULION, MONTAŻYSTA, DIABEŁ, OKSOKWAS, FIRMÓWKA, GRANULOCYT, PROMOTOR, AKOLITA, IRAK, JUDASZ, PRĄD FARADYCZNY, OBIEKTYW FOTOGRAFICZNY, FILTR, PIES POLICYJNY, ROGACZ, BARANI ŁEB, SŁADEK, REALISTA, FLUAV, EMPIRYZM GENETYCZNY, FURIAT, GDERLIWOŚĆ, APARAT KRYTYCZNY, DIMER, CHĘTNY, BITLES, ANDROGINIA, MOTYLEK, NAPAŚĆ, REDLER, PRZECIWDOWÓD, MALINOTRUSKAWKA, FANFARON, KATAPULCISTA, KUŚNIERCZYK, GRZYB TRUJĄCY, GRZYB TWARDZIOSZEK, WILCZY DÓŁ, ODPŁYW, TALERZ, GLIF, BACZKI, GRUCZOŁ POTOWY, PARADOKS GRAWITACYJNY, AMBITNOŚĆ, WIELKA RUŚ, DUPOLIZ, LODOWIEC ALPEJSKI, ŚWIADECTWO, PRZEZIERNIK, BRZUSIEC, UWODZICIEL, SAMIZDAT, KOSZT NIEZGODNOŚCI, LÓD, ART BRUT, WIERZYCIEL SOLIDARNY, OPATRZNOŚĆ, MŁODY, KWAS GIBERELINOWY, TERCJARSTWO, FILOLOGIA WŁOSKA, SIWOWĄSY, CHOROBA BRUGADÓW, KURZEJ, ZBIEŻNOŚĆ PUNKTOWA, WAŁKOŃ, KUSICIEL, ŚWIETLIK, CHORĄŻY, STOŻAR, MINERAŁ ALLOGENICZNY, JASTRZĘBI NOS, AFRYKANISTYKA, FRONT POLARNY, NAGRANIE WIDEO, ŁOTEWSKI KOŃ GORĄCOKRWISTY, SZCZEROŚĆ, FLASZOWIEC, UNDEAD, SYSTEM EKSPERTOWY, POCIEMNIENIE BRZEGOWE, IZRAELITA, LODOWIEC REGENEROWANY, DOWÓD, ŚREDNIOROLNY, SECESJONISTA, SERCE W PRZEŁYKU, BLASZKA, REMISJA, PRZEDROSTEK, CHROMOSOMOWA TEORIA DZIEDZICZNOŚCI, MOTYW, ŻOŁĄDEK POD GARDŁEM, ZIELONA KARTA, DŻOLER, PROSTOŚĆ, WINNY, ARANŻER, GAGATEK, FAUST, WOLARZ, KOALOWATE, ATU, ROOIBOS, LIMFOSCYNTYGRAFIA, FILM TRAGIKOMICZNY, STARY, KLIKALNOŚĆ, HWOZDOWNIA, ANTYBIOZA, KOSZÓWKI, WAHADŁO SEKUNDOWE, ZJAWISKO PURKINIEGO, PION ŻYROSKOPOWY, PSIA MINA, PATRONAŻ, MIODOJAD ŻÓŁTOUZDY, GŁÓWNY REGULATOR TYLNY, TŁOK, TYTANOZAUR, ZASILANIE SIECIOWE, STAROŚĆ, ODPOWIEDZIALNY, BRUTAL, WIELORASOWOŚĆ, ANTOWIE, POLE, KETOZA, MONOTEMATYCZNOŚĆ, LAKTOOWOWEGETARIANIN, PODKŁADACZ, KOCHANEK, KONCENTRAT, ŁUK ROMAŃSKI, PIERŚ, KUC CONNEMARA, APOLOGETA, RYGIEL, REGENERATOR, OPĘTANIEC, TRAPER, STYLISTA, INTERPRETATOR, NAPADZIOR, MISTRZ PROSTEJ, PANAMA, ZNAK ZAPYTANIA, OWOC WIELOKROTNY, KWAS MIGDAŁOWY, ROZKOSZNIACZEK, CYWIL, OSOBOWOŚĆ, HETERODYNA, BAKSZTAG, POJEDYNKA, DZIAD, AZYTROMYCYNA, OUTSIDER, DWUMECZ, SAMORODNOŚĆ, MIODOPIJEK RDZAWOSZYI, MAK OPIUMOWY, SILNIK RAKIETOWY, SYNTEZA, DZIERŻAWCA, IDEAŁ MAKSYMALNY, ANTYCHRYST, OBSERWATOR, KIEROWNIK, ANTYINTELEKTUALISTA, OGONICE, WYCHOWAWCZYNI, PIONEK, METODA, CHMURNOŚĆ, ZAKOCHANY, SZARMANT, RADIOOFICER, LATARNIK, ODWROTNY AGONISTA, ORZESZEK ARACHIDOWY, SPAD, FENOLAN, OKUCIE, BIAŁY CZŁOWIEK, OŁTARZYK, TAKSON MONOFILETYCZNY, INKORPORACJA, ROSOŁEK, RÓG, INFOKIOSK, PTAK ŁOWNY, BABKA, ZESTAW KINA DOMOWEGO, CZYSTY ROZUM, ZAKOLE, PLAMKA FORDYCE'A, STAND-UP, OSŁONICA, KAZNODZIEJA, NERKOWIEC, NIEKONKRETNOŚĆ, KRYZA, MODEL AMERYKAŃSKI, GAZ OBOJĘTNY, PAŹDZIOR, TAJEMNICZOŚĆ, PĘTLA, GOTYK WENECKI, NIESTABILNOŚĆ JEANSA, REKLAMOWIEC, ZAKAUKAZJA, PRZEWÓD WYTRYSKOWY, BIZNESMEN, MEMBRANOFON, SŁABEUSZ, LODOWIEC ZBOCZOWY, RÓWNANIE KWADRATOWE, KURIA DIECEZJALNA, WRAP, FILOZOFIA ANALITYCZNA, PALUDAMENT, PODSKARBI NADWORNY, KRAJE DEMOKRACJI LUDOWEJ, SZCZEPIONKA WŁASNA, DOMEK JEDNORODZINNY, PARABOLOIDA ELIPTYCZNA, OSKARŻYCIEL PRYWATNY, NUTA, GRUCZOŁ ŁOJOWY, ĆWIARTKA, PÓŁROZKROK, HIPOTEZA, KROPKA, MOCODAWCA, LOTNIARZ, IZOMER OPTYCZNY, ODLEWACZ, SYMPOZJON, LEJA, LAUREAT, LATAJĄCY DYWAN, ENERGIA, MIKROPRZEDSIĘBIORCA, ZARAŻONY, MELODIA, PLUGAWOŚĆ, WIRTUOZERIA, CHINON, PRELUDIUM, CHLEB PYTLOWY, TROMBOPLASTYNA, KAUKAZ, SYSTEMIK, BIAŁY WIERSZ, INSTRUMENTACJA GŁOSKOWA, MIODOJAD BIAŁOUZDY, TASIEMIEC, DAMSKI KRAWIEC, MAŁOŚĆ, BARWA OCHRONNA, GRZYB ZŁOTAWY, TOŁWIŃSKI, PATYK, ?SPEAKER.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 4.377 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MINISTRANT, KTÓRY NIESIE JEDNĄ ZE ŚWIEC - TZW. AKOLITEK się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: MINISTRANT, KTÓRY NIESIE JEDNĄ ZE ŚWIEC - TZW. AKOLITEK
HasłoOpis hasła w krzyżówce
AKOLITA ministrant, który niesie jedną ze świec - tzw. akolitek (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

AKOLITA
ministrant, który niesie jedną ze świec - tzw. akolitek (na 7 lit.).

Oprócz MINISTRANT, KTÓRY NIESIE JEDNĄ ZE ŚWIEC - TZW. AKOLITEK sprawdź również:

w nawigacji morskiej: wąska, mała zatoka, głęboko wcinająca się w ląd ,
wieszczka w Troi ,
zdolność układów fizycznych do magazynowania i przetwarzania energii ,
wróżenie z topionego wosku wlewanego do naczynia z wodą ,
rozmaitość topologiczna, którą można pokryć rodziną otoczeń, z których każde jest homeomorficzne i ma zbiór otwarty w wielowymiarowej przestrzeni euklidesowej ,
granatowy, intensywnie niebieski kolor ,
prowincja w Argentynie, w Andach, powierzchnia 53,2 tyś. km2, stolica Jujuy ,
jakikolwiek obszar fizyczny lub społeczny, w którym się pracuje, prowadzi jakieś działania, w którym ma się kontakt z jakimś zjawiskiem bądź określoną grupą ludzi ,
osoba panująca niepodzielnie ,
zmiana ułożenia ciała ,
rodzaj składanego (najczęśiej półokrągłego w przekroju bocznym) daszka, osłaniającego okno lub wystawę sklepową ,
zasadnicza ilościowa charakterystyka promieniowania jonizującego pochłoniętego przez organizmy żywe ,
Allium porrum - gatunek rośliny dwuletniej z podrodziny czosnkowatych; znane warzywo o cebulowym smaku ,
cecha czynu, zachowania: to, że coś jest pełne szlachetności i prawości ,
bileter lub kanar ,
mleczny - z kopytkami ,
imię dwunastu papieży ,
dziedzina nauki zajmująca się wykonywaniem pomiarów na terenach leśnych ,
węgierki w kompocie ,
całokształt wiedz o muzyce obejmujący dyscypliny teoretycznej i historyczne ,
rodzaj specjalnego sita z trzonkiem przymocowanym do obwodu, służącego do wyjmowania jarzyn lub mięsa z wywarów, owoców z syropów, klusek i pierogów z wrzątku oraz innych zbliżonych zastosowań ,
obraźliwie lub pogardliwie o kimś głupim ,
rodzaj ćwiczebnych granatów, pocisków artyleryjskich i bomb, przeznaczonych do ćwiczeń taktycznych i manewrów wojskowych ,
kontuzja, której skutkiem są obicia kości ,
holenderski. malarz i witrażysta ur. w 1921, współzałożyciel grupy Cobra ,
przedmiot liturgiczny wyznawców judaizmu, składający się z dwóch skórzanych pudełeczek zawierających pergaminy z tekstami z Tory, przymocowywanych na czole i lewym ramieniu w czasie modlitwy ,
rasa koni zimnokrwistych, wywodząca się od prymitywnego fińskiego kleppera ,
lalka ubrana w tradycyjny strój Krakowiaków ,
zawartość naczynia, które ma pojemność połowy kwaterki, czyli 1/8 litra ,
rozbraja miny

Komentarze - MINISTRANT, KTÓRY NIESIE JEDNĄ ZE ŚWIEC - TZW. AKOLITEK. Dodaj komentarz

5-4 =

Poleć nas znajomym:

x