MINISTRANT, KTÓRY NIESIE JEDNĄ ZE ŚWIEC - TZW. AKOLITEK - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

AKOLITA to:

ministrant, który niesie jedną ze świec - tzw. akolitek (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: AKOLITA

AKOLITA to:

ktoś, kto jest czyimś sprzymierzeńcem, towarzyszem, poplecznikiem (na 7 lit.)AKOLITA to:

kleryk, który przyjął posługę akolitatu (dawniej były to niższe święcenia) (na 7 lit.)AKOLITA to:

niższy duchowny w kościele katolickim (na 7 lit.)AKOLITA to:

pomaga kapłanowi we mszy (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MINISTRANT, KTÓRY NIESIE JEDNĄ ZE ŚWIEC - TZW. AKOLITEK". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 4.377

CYNGIEL, DELFINEK, HELIOMETR, EKSTERN, ZBIÓR BERNSTEINA, NIEWYPAŁ, OMASTA, STRAGANOWIEC, DOCHÓD WŁASNY, KANCEROGEN, LUNETA, WINA NIEUMYŚLNA, HELISA, KWOKA, PIONIER, GROCH CUKROWY, KAZBA, KIEROWNIK, PSIA MINA, MYDLARZ, TERAPSYDY, MUZYKANT, WIELKOGŁOWOWATE, ORIJA, KISZENIAK, DYŻURNY, DUBELTÓWKA, BEZPIECZNE ZAPASY, POKUŚNIK, WSKAŹNIK RACJONALIZACJI, SPECJALIZANT, WSZYSTKOWIEDZĄCY, TRZY KARTY, LODOWIEC FIELDOWY, NARAMIENNIK, SEKTOR NIEFINANSOWY, INKASKA, MIODOJAD ZŁOTOLICY, MYŚL, FORMALISTA, PROMIEŃ, ROK ZWYKŁY, HELMINT, COOL JAZZ, FILOLOGIA KLASYCZNA, CIAŁO ACETONOWE, AKTUALIZACJA, KARTACZOWNICA GATLINGA, ADAPTOR, BABILOŃSKI, SNIFFER, KOSZÓWKI, OBLECH, SPARTANIN, ROBOTNIK BUDOWLANY, CZTEROWIERSZ, LAKTOWEGETARIANIN, MIĘSIARZ, NASZYWKA, PÓŁANALFABETA, UKŁAD NIEINERCJALNY, SYFEK, ASESOR SĄDOWY, TANCERZ, WÓŁ, ŁĄCZNIK, RUROWNIA, KOŃ LEJCOWY, GRZYB TWARDZIOSZEK, GAGATEK, DYNKS, ASOCJACJA ROŚLIN, JĘZYK MACEDOŃSKI, RUTYNIARZ, KSIĘŻYC W PEŁNI, POWIEŚĆ POLITYCZNA, WIDELEC, ŁOTEWSKI KOŃ GORĄCOKRWISTY, ASTROWCE, ORKAN, SANDALIN, MIEDZIONIKIEL, DŁAWIDUDA, STALNICA, CHOROBA PAGETA, RACJONALNOŚĆ, ZAIMEK PYTAJNY, RENAULT, DYPLOMAT, RĘCZNE STEROWANIE, BILET ULGOWY, ZUPA, DIAKON, BIEDACZKA, CHIP, PARTYJNY, ŚMIECIARZ, PODKŁADACZ, EMBLEMAT, KORONKARZ, ŚWIADECTWO, FREEGANIN, ZGNIŁY KOMPROMIS, FILEMON BRĄZOWY, DUKLA CHODNIKOWA, LODOWIEC KAROWY, POPRAWKA, ZUPAK, FORMA DWULINIOWA, ROZTWÓR IZOTONICZNY, METODY, PRAWO HUBBLE'A, OBSZAR NIEOGRANICZONY, MODRASZEK ALKON, GRZEBIEŃ, HETERODYNA, SUBSTANCJA ODŻYWCZA, SYGNAŁ ZIELONY, PODSZYWACZ, SZPITALNIK, KOŃ GORĄCOKRWISTY, KLINKIER, GNOJOWNIK, MODEL, OSTROGA, CHŁODNIK, ROLWAGA, RYGIEL, ŁAKOMY KĄSEK, RÓWIENNIK, DWUWARTOŚCIOWOŚĆ, MONOMER, ADAPTER, PALATALIZACJA INDOEUROPEJSKA, PRYWATNOŚĆ, EGOCENTRYZM, NABIODREK, ODKUWKA, GALERIA, EDUKATORKA, NIECHLUJ, KURS STAŁY, FITOZAURY, RIDER, OKRZOSEK, IKRA, EROTOMAN GAWĘDZIARZ, ODWROTNY AGONISTA, MORDOKLEJKA, LIMNIGRAF, OBROTNIK, PLURALIZM, WIELOMIAN CHARAKTERYSTYCZNY, SCEPTYCZNOŚĆ, ROZETKA, ZARADNOŚĆ, KOLONADA, SZALBIERZ, PRZESTRZEGACZ, BLANKOWANIE, ASOCJACJA ROŚLINNA, DYSK KOMPAKTOWY, SUPERVISOR, KASZANA, MIASTOWOŚĆ, NIERÓB, WICEHRABIA, DIMER, FAKSYMILE, ŁĄCZNIK, MARSZ, MOŹDZIERZ, DYSZA, PODATEK NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA, HEMOCYT, DEMOLUDY, UŻYCIE NIEKOMERCYJNE, GAŁĄŹ, WYŚCIGI, STRZELNICA, CZATOWNIK, BEARS, LALKARZ, MAKROKOSMOS, DYREKTORIAT, SROKACZ CZARNOGARDŁY, EKTOMIKORYZA, PRĘŻNOŚĆ, PRZECIWUTLENIACZ, NUKLID PROMIENIOTWÓRCZY, PRZECIWDOWÓD, KRENELAŻ, WIELOMAŁŻEŃSTWO, KRZYKACZ, TANK, ANANAS, MINISTRANT ŚWIATŁA, UPOWAŻNIENIE, SAKSOFONISTA BARYTONOWY, TEKSTYLNY, ŁAŃCUSZEK ŚW. ANTONIEGO, RĘCZNIAK, MIKROSKOP JEDNOOKULAROWY, PRZESTRZEŃ MIERZALNA, PRYMITYW, PARA MINIMALNA, FORMUŁKA, ROMANSOPISARZ, BEZKIERUNKOWOŚĆ, MIODOJAD ŻÓŁTOUCHY, TRUTEŃ, SĄD SZCZEGÓŁOWY, RENEGAT, INWALIDA WOJSKOWY, HOTELING, MIODOJAD GÓRSKI, FASOLKA SZPARAGOWA, OSŁONA, NEKROMANTA, INDYWIDUALIZM, PRZEKAZICIEL, CEPER, DIODA, DOM LETNISKOWY, KAMICA NERKOWA, KRĘG OBROTOWY, DAMKA, POLIGINIA, OSOBOWOŚĆ, ART BRUT, NIŻ, TAGALOG, PIÓROPUSZ GORĄCA, CZESKA PIŁKA RĘCZNA, SZUPINKA, MONK, ZIEMIA, MONTAŻYSTA, ROZWORA, OKUPANT, OKUCIE, PRZENOŚNIK, REKTOR, MONOGENEZA, GŁOWNIA, MAK OPIUMOWY, MOTYLEK, MŁÓDKA, RDZEŃ, GALASÓWKA, PODSKARBI NADWORNY, BARANI ŁEB, STOPIEŃ, PURPURA, POZIOM CIŚNIENIA AKUSTYCZNEGO, EGZEKUTOR, JĘZYK KREOLSKI, WYMIAROWOŚĆ, TROMBOPLASTYNA, KANAŁ ENERGETYCZNY, DOSTAWCA, ODBÓJ, CZTEROWARTOŚCIOWOŚĆ, JOHANN CHRISTOPH FRIEDRICH SCHILLER, KONSUMENT, OGÓR, NEOFITA, HISTORYZM, REZERWA, LIQUID, EFEKT DOPPLERA, PRZECINACZ, PRZYCZYNKARZ, DYSK LOKALNY, MARKA, KATAPULCISTA, STŁUCZENIE, GRZYB TRUJĄCY, RYSUNEK, KONTRAKT OPCYJNY, PODKŁADACZ, PRZYSZŁOŚĆ, SUPERKLIENT, ZWIERZĘ, LOGOGRAM, SUBSTANCJA OBCA, PRZYWILEJ IMMUNITETOWY, KIEP, WSPÓŁĆWICZĄCY, PIERWIASTEK, POBUDKA, DYSZA, NAPRAWICIEL, WESTERPLATCZYK, FILM KOLOROWY, RAMOTA, JOŁOP, KSIĘGA WÓJTOWSKA, ŻOŁNIERZ CZĘSTOCHOWSKI, ?AMANT.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 4.377 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MINISTRANT, KTÓRY NIESIE JEDNĄ ZE ŚWIEC - TZW. AKOLITEK się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: MINISTRANT, KTÓRY NIESIE JEDNĄ ZE ŚWIEC - TZW. AKOLITEK
HasłoOpis hasła w krzyżówce
AKOLITA ministrant, który niesie jedną ze świec - tzw. akolitek (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

AKOLITA
ministrant, który niesie jedną ze świec - tzw. akolitek (na 7 lit.).

Oprócz MINISTRANT, KTÓRY NIESIE JEDNĄ ZE ŚWIEC - TZW. AKOLITEK sprawdź również:

jednostka wojskowa lub instytucja wojskowa prowadząca samodzielną gospodarkę materiałową i finansową, np. brygada, pułk, samodzielny batalion, uczelnia wojskowa, szpital wojskowy, wojewódzki sztab wojskowy, wojskowy oddział gospodarczy (WOG) itp ,
ur. w 1935 r., kompozytor; utwory orkiestrowe, kameralne, wokalno-instrumentalne, opera; 'Zmierzch Peryna' ,
element architektoniczny w kształcie pierścieniowym, wieńczący część wieżową indyjskich świątyń stylu północnego ,
Włyński; jeden z pierwszych lotników polskich (1883-1921), pilot akrobacyjny, doświadczalny ,
wiązka jedwabistych nici powstająca z szybko krzepnącej wydzieliny niektórych małży ,
miasto w Indiach w pobliżu granicy z Bangladeszem ,
upadek, wywrócenie się ,
twórca opery 'Parsifal' ,
dzielenie czymś, obdzielanie, przydzielanie ,
mocna karta w grze ,
zwyczajowa nazwa ładowarki rolniczej ,
HAGADA; część Talmudu złożona z opowieści ludowych, legend i pouczeń moralnych; opowieść o wyjściu Żydów z Egiptu ,
cecha zachowania, które jest dziecinne, właściwe dziecku, infantylne, niedojrzałe ,
syntetyczne włókno poliamidowe odznaczające się dużą wytrzymałością stosowane do wyrobu tkanin a w mieszankach z np. wełną do produkcji bielizny, futer itp ,
Epachthosaurus - rodzaj czworonożnego, roślinożernego zauropoda z grupy tytanozaurów; żył w epoce późnej kredy na terenach Ameryki Południowej ,
element sprężysty w postaci cienkościennej sfalowanej rury, stosowany jako czujnik ciśnienia lub różnicy ciśnień w przyrządach pomiarowych lub urządzeniach regulacyjnych ,
przyrząd w gimnastyce artystycznej ,
wschodnia część Indii ,
metaforycznie o ważnym elemencie czegoś, składniku; np. pierwiastek uczucia ,
malarz włoski (1457-1504) przedstawiciel renesansu florenckiego, uczeń Boticellego, obrazy religijne ,
łódka mieszcząca czterech wioślarzy ,
w jeździectwie: metalowy kabłąk zakończony tzw. szenklami (ramionami o różnych zakończeniach i różnej długości) przypinany do butów, wspomagający w określonych przypadkach działanie naturalnych pomocy jeździeckich, zwłaszcza łydek ,
największe, parzyste skupisko istoty szarej zlokalizowanej w głębokich strukturach móżdżku ,
podokarp, Podocarpus - iglaste drzewo lub krzew, rodzaj z rodziny podokarpowatych (Podocarpaceae) z ok. 90-100 gat. ze strefy międzyzwrotnikowej półkuli południowej; drewno cenione w tokarstwie, meblarstwie i rzeźbiarstwie ,
siatkarz amerykański, złoty medalista z Atlanty (siatkówka plażowa) ,
idąc dotrzeć gdzieś ,
KAPITEL; najwyższa część kolumny, pilastra, filara ,
Pinus longaeva D.K. Bailey) - gatunek drzewa iglastego z rodzaju sosna (Pinus) należącego do rodziny sosnowate ,
miasto we Włoszech, stolica Emilii-Romanii, ważny ośrodek przemysłowy, handlowy, kulturalny i turystyczny ,
Neuquensaurus - rodzaj zauropoda z rodziny tytanozaurów; żył w epoce późnej kredy na terenach Ameryki Południowej

Komentarze - MINISTRANT, KTÓRY NIESIE JEDNĄ ZE ŚWIEC - TZW. AKOLITEK. Dodaj komentarz

6-1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast