ELEKTRONICZNY ZASÓB WARTOŚCI PIENIĘŻNYCH W URZĄDZENIU TECHNICZNYM, W TYM Z GÓRY OPŁACONYCH KARTACH, KTÓRY MOŻE BYĆ WYKORZYSTYWANY DO DOKONYWANIA PŁATNOŚCI NA RZECZ PODMIOTÓW INNYCH NIŻ EMITENT BEZ KONIECZNOŚCI ANGAŻOWANIA W TRANSAKCJĘ RACHUNKÓW BANKOWYCH, LECZ FUNKCJONUJĄCY JEDNOCZEŚNIE JAKO Z GÓRY OPŁACONY INSTRUMENT NA OKAZICIELA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PIENIĄDZ ELEKTRONICZNY to:

elektroniczny zasób wartości pieniężnych w urządzeniu technicznym, w tym z góry opłaconych kartach, który może być wykorzystywany do dokonywania płatności na rzecz podmiotów innych niż emitent bez konieczności angażowania w transakcję rachunków bankowych, lecz funkcjonujący jednocześnie jako z góry opłacony instrument na okaziciela (na 21 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ELEKTRONICZNY ZASÓB WARTOŚCI PIENIĘŻNYCH W URZĄDZENIU TECHNICZNYM, W TYM Z GÓRY OPŁACONYCH KARTACH, KTÓRY MOŻE BYĆ WYKORZYSTYWANY DO DOKONYWANIA PŁATNOŚCI NA RZECZ PODMIOTÓW INNYCH NIŻ EMITENT BEZ KONIECZNOŚCI ANGAŻOWANIA W TRANSAKCJĘ RACHUNKÓW BANKOWYCH, LECZ FUNKCJONUJĄCY JEDNOCZEŚNIE JAKO Z GÓRY OPŁACONY INSTRUMENT NA OKAZICIELA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 10.723

CZYNNOŚĆ TECHNICZNA, STREFA ZGNIOTU, PETRARKIZM, MIEDZIANE CZOŁO, NADBITKA, ZAKAŻENIE SUBKLINICZNE, KRYZYS FINANSOWY, CIERPIĄCY, DOBRO MATERIALNE, SINGIEL, AGREGATY MONETARNE, GŁUPKOWATOŚĆ, ŻYWOŚĆ, LANDLORD, PRZENOSICIEL, OGONICE, DZIÓB, ASTROLOG, ŻÓŁW MALOWANY, EKSPARTNER, KROK ŁYŻWOWY, PRZEPAŁ, KAROSAŻ, TĘPOZĘBNE, WŚCIBSTWO, PRZEDDZIEŃ, MIESZANINA, MIODOJAD CIEMNY, PRZEKAŹNIK BUCHHOLZA, BODZIEC, BEŁT, OSZCZĘDNOŚĆ, FAKIR, ZGREDEK, KRAINA HISTORYCZNA, MENADŻER, POPRZEDNICZKA, ŻYŁA SZYJNA, BANKOWÓZ, MITRA, NERCZYŁUSK, KORPUS, NEUROPEPTYD, OŁTARZYK, SKARŻĄCY, DYSYDENT, MAKRAMA, DIMER, ETANOLOAMINA, POPRAWNOŚĆ POLITYCZNA, URLOP RODZICIELSKI, ŻEGLARZ, OGIEŃ, BRUDAS, JĘZYK ZULU, CIAŁKO ŻÓŁTE, CHORDOFON, POJAZD ZABYTKOWY, TWIERDZENIE HILBERTA O ZERACH, KOCIOŁ, TRANSLACJA, UKŁAD NIEINERCJALNY, NASTAWA OŁTARZOWA, KUBEK BEZ UCHA, TRÓJKĄT, PRZEWIETRZNIK, PODATEK KATASTRALNY, RUMIENIEC, BRZĘKADŁO, ALT, DONOR, SIEMENS, RÓWNOLATKA, KOSZT NIEZGODNOŚCI, ANGIOSKOP, KOLONIZATOR, KARABINEK, ETCHLORWYNOL, POŚLAD, ŻUKOWCE, POCISK NADKALIBROWY, ALTANNIK LŚNIĄCY, FAJERWERK, PODATEK DOCHODOWY, BATYSTAT, OFIARA, USTONOGIE, PTASZNIK KRÓLEWSKI, BIT, ZANOKCICA GNIAZDOWA, WĘŻOWNIK, PRĄD PRZEMIENNY, CHŁOPSKI FILOZOF, KOMEDIA GRECKA, SOLFUGI, TOSKAŃSKI, PIŻMOSZCZUR, ZAGRABICIEL, TALERZYK, JEDNOLATEK, SOLARKA, WYBUCH WŁAŚCIWY, PARTYKUŁA WZMACNIAJĄCA, HARISSA, RAZÓWKA, BURNUS, OBÓZ DOCHODZENIOWY, DOMINACJA NIEZUPEŁNA, CIUCIUBABKA, SKRZYWIENIE INFLACYJNE, KŁOBUK, DERYWAT SYNCHRONICZNY, BEZIDEOWOŚĆ, REIFIKACJA, PODCHLORYN, ZAPISYWACZ, FURIERYZM, URZECZOWIENIE, WAGON BREKOWY, CZARODZIEJ, ZIEMIA, TRACHEOTOMIA, CZEK PODRÓŻNICZY, SAFJAN, WZORNIK, ŻÓŁW ŻÓŁTOGŁOWY, PRAGNĄCY, EUFONIA, WYRAŻENIE DEIKTYCZNE, KARTA WIRTUALNA, TYRANEK, REDLER, DEPRECJACJA, EGO, SAMOZAPŁON, CHOROBA BRUGADÓW, TOCCATA, PIONIER, KUŁAN SYRYJSKI, SILOS, BALON PILOTOWY, HOMOLOGIA, SAM, KONSTRUKTYWIZM SPOŁECZNY, LEŚNY DZIADEK, BAROMETR, POLISA LOKACYJNA, MAKATKA, BEZROLNY, GAJDY, MŁÓDKA, ANDY, MBIRA, GOŁĘBIE SERCE, DEPRAWACJA, LODOWIEC CYRKOWY, FREDRO, KINDŻAŁ, BABKA, CHORDOFON SZARPANY, BŁĘKIT, TYP, DOJRZAŁOŚĆ, EROTOMAN, DYZUNITA, ODGAŁĘZIACZ, BRĄZOWY MEDALISTA, ODŚWIEŻACZ, SZALKA, OPŁATA BANKOWA, MEGAMARKET, SOCJOLOGIA RADYKALNA, PŁATNIK, FAFUŁA, AMBRAZURA, MEMBRANOFON, KIN, KOMORNIK, RACJONALNA IGNORANCJA, TALERZ, UZUPEŁNIENIE, PRE-PAID, CELLULITIS, DODATEK PIELĘGNACYJNY, PASCHA, OPRAWA, HAFIS, WYRAZ ZŁOŻONY, LEPTON, RUTYNIARZ, PSALTERIUM, OPĘTANY, PRZEZIERNIK, GALOPANT, SKUPISKO, SCHODY, PIECZEŃ, WYKLUCZENIE, ŚMIERCIOŻERCA, PROFESJA, WIRTUOZOSTWO, SOLISTA, DOM HANDLOWY, DESOCJALIZACJA, ŻAL, WIERSZ, NEFROLEPIS WYSOKI, SZTAFAŻ, ALLEL DOMINUJĄCY, CHEMOTROPIZM UJEMNY, WYRÓB CZEKOLADOPODOBNY, OTWARTOŚĆ, STAGNACJA GOSPODARCZA, ZWYCIĘŻONY, OFTALMOLOG, PRZERÓBKA, TRZMIEL WIELKOOKI, PODJAZD, ODLEWACZ, SYGNAŁ POWTARZAJĄCY, RECITATIVO, WILKINS, KWAS PRÓCHNICOWY, PŁONIWOWCE, KLOCEK, BAGATELA, GALERNIK, KONSORCJUM, BEZPRECEDENSOWOŚĆ, DSS, MINIMUM PROGRAMOWE, AKWIZYTOR, KOCIOŁ, KOŁO SEGNERA, FILOLOGIA GERMAŃSKA, CABASA, JOGURT, SMOLUCH, KARBOKSYL, WIERZCHOŁEK GÓRY LODOWEJ, SQUAW, FILM DOKUMENTALNY, WYŁĄCZENIE ALLELICZNE, GATUNEK CELOWY, TATA, BAŁAGULSZCZYZNA, LIZAWKA, SZPETOTA, WYDAWNICTWO ZWARTE, WIELKOMIEJSKOŚĆ, KAZARKA CZUBATA, KARNIAK, ZABURZENIE AFEKTYWNO-DWUBIEGUNOWE, KOBIAŁKA, KOPCIUSZEK, KOMUNIK, URODZENIE ŻYWE, DRUMULA, DYŻURNY RUCHU, DABOJA ARMEŃSKA, DIODA, LUTNIARZ, GRAFICIARZ, AUTOMAT, BEZPRZESTRZENNOŚĆ, AGRAFON, WRIGHT, ENTEROBAKTERIA, REFERENDARZ, PAŃSTWO W PAŃSTWIE, WEZWANIE, SZAL, PLATFORMA, TAKSÓWKARKA, OPIESZALSTWO, UŻYCIE NIEKOMERCYJNE, POLIANDRIA, WALASEK, BRODAWKA STÓP, JAZ RUCHOMY, FILM BARWNY, JAKOŚĆ TECHNOLOGICZNA, SYGNAŁ ZIELONY, GAŁĄŹ, GENTELMAN, ROZGAŁĘZIACZ, GDERLIWOŚĆ, EUROSCEPTYCYZM, TRANSCENDENTALISTA, WYWROTOWIEC, KREDYT PODPORZĄDKOWANY, CIASTO PÓŁFRANCUSKIE, DŁAWIDUDA, LUBLIN (KL), MOBIL, GEKON PAZURZASTY, WIETRZENIE FIZYCZNE, POBORCA, KAKAO, ?DUPERELE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 10.723 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ELEKTRONICZNY ZASÓB WARTOŚCI PIENIĘŻNYCH W URZĄDZENIU TECHNICZNYM, W TYM Z GÓRY OPŁACONYCH KARTACH, KTÓRY MOŻE BYĆ WYKORZYSTYWANY DO DOKONYWANIA PŁATNOŚCI NA RZECZ PODMIOTÓW INNYCH NIŻ EMITENT BEZ KONIECZNOŚCI ANGAŻOWANIA W TRANSAKCJĘ RACHUNKÓW BANKOWYCH, LECZ FUNKCJONUJĄCY JEDNOCZEŚNIE JAKO Z GÓRY OPŁACONY INSTRUMENT NA OKAZICIELA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ELEKTRONICZNY ZASÓB WARTOŚCI PIENIĘŻNYCH W URZĄDZENIU TECHNICZNYM, W TYM Z GÓRY OPŁACONYCH KARTACH, KTÓRY MOŻE BYĆ WYKORZYSTYWANY DO DOKONYWANIA PŁATNOŚCI NA RZECZ PODMIOTÓW INNYCH NIŻ EMITENT BEZ KONIECZNOŚCI ANGAŻOWANIA W TRANSAKCJĘ RACHUNKÓW BANKOWYCH, LECZ FUNKCJONUJĄCY JEDNOCZEŚNIE JAKO Z GÓRY OPŁACONY INSTRUMENT NA OKAZICIELA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PIENIĄDZ ELEKTRONICZNY elektroniczny zasób wartości pieniężnych w urządzeniu technicznym, w tym z góry opłaconych kartach, który może być wykorzystywany do dokonywania płatności na rzecz podmiotów innych niż emitent bez konieczności angażowania w transakcję rachunków bankowych, lecz funkcjonujący jednocześnie jako z góry opłacony instrument na okaziciela (na 21 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PIENIĄDZ ELEKTRONICZNY
elektroniczny zasób wartości pieniężnych w urządzeniu technicznym, w tym z góry opłaconych kartach, który może być wykorzystywany do dokonywania płatności na rzecz podmiotów innych niż emitent bez konieczności angażowania w transakcję rachunków bankowych, lecz funkcjonujący jednocześnie jako z góry opłacony instrument na okaziciela (na 21 lit.).

Oprócz ELEKTRONICZNY ZASÓB WARTOŚCI PIENIĘŻNYCH W URZĄDZENIU TECHNICZNYM, W TYM Z GÓRY OPŁACONYCH KARTACH, KTÓRY MOŻE BYĆ WYKORZYSTYWANY DO DOKONYWANIA PŁATNOŚCI NA RZECZ PODMIOTÓW INNYCH NIŻ EMITENT BEZ KONIECZNOŚCI ANGAŻOWANIA W TRANSAKCJĘ RACHUNKÓW BANKOWYCH, LECZ FUNKCJONUJĄCY JEDNOCZEŚNIE JAKO Z GÓRY OPŁACONY INSTRUMENT NA OKAZICIELA sprawdź również:

lekkie damskie nakrycie wierzchnie, lekki sweterek bez zapięcia z przodu ,
myto pomierne ,
wąski, długi kształt, pasek ,
przyrząd pomiarowy oparty na zjawisku interferencji fal, w którym źródłem światła jest laser ,
Cinclosoma alisteri - gatunek ptaka z rodziny trzaskaczy (Psophodidae) ,
wesoła pieśń biesiadna, rozpowszechniona w Polsce w XVIII w ,
herba perennis - roślina zielna żyjąca dłużej niż dwa lata i zwykle wielokrotnie w tym czasie wydająca nasiona bądź zarodniki (wyjątkiem są zakwitające raz hapaksanty) ,
jednostka wyporności, inaczej tona angielska, równa 2240 funtów brytyjskich (1016,05 kg) ,
w matematyce: zbiór otwarty i spójny ,
muzyka, do której tańczy się slow-foxa ,
postępujące włóknienie miąższu wątroby, niszczące strukturę narządu ,
przyrząd do prania; drewniane narzędzie do wybijania bielizny podczas prania ,
pieje w zagrodzie (daw.) ,
karty do wróżenia ,
powierzchnia ściany budynku widoczna na zewnątrz ,
zasadnicza część tułowia ,
materiał, zwykle tkanina tkanina ,
Cyclemys dentata - gatunek gada z rodziny batagurowatych, z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, występujący w południowo-wschodniej Azji ,
osoba pobierająca rentę, zwykle z powodu niezdolności do pracy ,
FARSZ ,
HEFEI ,
Geum bulgaricum - gatunek rośliny z rodziny różowatych ,
ruchliwe glony żyjące wewnątrz warstwy mułu ,
miejsce, z którego wypływa w naturze ciek wodny ,
drapanie płyty winylowej igłą znajdującą się w gramofonie konsoli DJ-a, powodujące dźwięk wykorzystywany najczęściej w nagraniach muzyki z gatunku hip-hop oraz tanecznej muzyki elektronicznej, ale też w takich gatunkach jak metal ,
znana z zakładów Zeissa ,
zminiaturyzowany dokument fotograficzny ,
zwyczajowa nazwa zabiegu leczniczy z użyciem borowiny - nieodwodnionego torfu leczniczego ,
kaucja, zastaw pieniężny ,
śmielszy adorator, który aspiruje do małżeństwa

Komentarze - ELEKTRONICZNY ZASÓB WARTOŚCI PIENIĘŻNYCH W URZĄDZENIU TECHNICZNYM, W TYM Z GÓRY OPŁACONYCH KARTACH, KTÓRY MOŻE BYĆ WYKORZYSTYWANY DO DOKONYWANIA PŁATNOŚCI NA RZECZ PODMIOTÓW INNYCH NIŻ EMITENT BEZ KONIECZNOŚCI ANGAŻOWANIA W TRANSAKCJĘ RACHUNKÓW BANKOWYCH, LECZ FUNKCJONUJĄCY JEDNOCZEŚNIE JAKO Z GÓRY OPŁACONY INSTRUMENT NA OKAZICIELA. Dodaj komentarz

6×6 =

Poleć nas znajomym:

x