MONETA LUB BANKNOT (DAWNIEJ) O WARTOŚCI 5 ZŁ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PIĘCIOZŁOTÓWKA to:

moneta lub banknot (dawniej) o wartości 5 zł (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MONETA LUB BANKNOT (DAWNIEJ) O WARTOŚCI 5 ZŁ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.937

FIRMÓWKA, MECHOWCOWE, RELACJA SYMETRYCZNA, PEŁNIA, POWIEŚĆ PSYCHOLOGICZNA, NĘCISKO, CIAŁO OBCE, RZECZ NIERUCHOMA, CZERPAK, PODMIOT, KALIBRACJA, PRACOWNIK FIZYCZNY, SZKOŁA, UJŚCIE, STOŻEK, GANC POMADA, GLORIETA, MOHRG, RUG, MÓRG, PARODIA, ZASÓB, SYMPATYKOMIMETYK, NIECKA BASENOWA, POCHODNIK, PAKLON, ZMYWACZ, OSA, REALNOŚĆ, PLOMBOWIEC, ZŁOCISZ, ARENDA, STOŻEK PASOŻYTNICZY, BOTTOMLESS, LAUDATOR, PRĄD, EMPORA, CZAPRAK, IMACZ, ELEKTRYCZNOŚĆ STATYCZNA, PRESKRYPTYWIZM, HUMORESKA, RYNNA, BEZREFLEKSYJNOŚĆ, LUFKA, ARTROZA, PRZEWRÓT, BEZSZELESTNOŚĆ, ROŚLINA ŚWIATŁOŻĄDNA, PORTFEL, ROZGAŁĘŹNIK, RODZINA ZASTĘPCZA, VIRGA, KIT, FAKTURA, JAPONKI, ŁĄCZNIK ELEKTRYCZNY, KOLONISTA, SOWIECKOŚĆ, INTERPRETATOR, OZOREK, PEAN, CZERNINA, SOBÓR, GŁĄBIK, TURF, WARTOWNIA, WRÓBEL POLNY, DOM WCZASOWY, ENTOMOFAGI, PAZUR, SŁODKOŚĆ, FACET, DZIEŁO, CEBULARZ, TAROT, TOŻSAMOŚĆ ALGEBRAICZNA, BARWNIK, NIETZSCHEANISTA, ZWARCIE, KARL, ACHTERPIK, SEKSTANS, KUBRAK, SZPILKA, DŹWIGNIA, BIOCHEMIA, BURAK, NIEWYCZUWALNOŚĆ, PERŁOWIEC, EGZORCYZM, AREA, WIELKOŚĆ FIZYCZNA, HIPOTEZA ZEROWA, ŻEBRO, DWÓJNIK, DILER, LENIWIEC, WŁASNOŚĆ PRZEMYSŁOWA, CIEMNA KARTA, GATUNEK ZBIOROWY, POMROK, ZGRUPOWANIE, PALMA, OSIEDLINY, LENIWKA, METAL NIEŻELAZNY, WINDSURFING, SINIAK, ŻUŻEL, KARL, WYPOWIEDŹ PROBLEMATYCZNA, CYKL PALIWOWY, ŚRUBOWIEC, LECZNICTWO ZAMKNIĘTE, ASTRAGALOMANCJA, POLIPTYK, KOMORA NISKICH CIŚNIEŃ, CZERWONIEC, NAGOŚĆ, KANTAR, SY, INSTRUMENT SMYCZKOWY, CZYNNIK NIECENOWY, STOPIEŃ, RAJFURSTWO, INSTYTUCJA PRAWNA, ŚMIECIARZ, PRÓBKA, KLINIEC, DOSTAWA, NIEWYPAŁ, NASTAWA, ANOMALIA POLANDA, EGZEMPLARZ RECENZYJNY, KLASTER DYSKOWY, WYJAZD, KORA, ROŻEK, ALKOHOL, GOŁYSZEK HAJNAŃSKI, ZAŚPIEW, ROZSZCZEPIENIE, JON KOMPLEKSOWY, FARA, BENTO, SUBLIMATOR, CHIŃSZCZYZNA, CZŁON OKREŚLANY, CHOROBA ZAKAŹNA, KRÓLOWA RENET, LAS, TUBULOPATIA, OBRÓT, LOKAL SOCJALNY, ŚMIETANKA, PEPIK, PRZYGOTOWANIE, GUFFA, NIEPOKALANEK, UPOLITYCZNIENIE, SURFER, MOTOR, DMUCHAWKA, METODA ELIMINACJI GAUSSA, JEDWAB, SPÓŁGŁOSKA WARGOWA, FRAZA, BUZA, MOCZ, OSADA, OGNIWO SREBROWO-CYNKOWE, RYBA UKWIAŁOWA, STALLE, PRZYSTAŃ MORSKA, ANKA, SKOK, SKALNICZEK SIWY, PRZYDZIAŁ, DEGRADACJA, INTERGLACJAŁ, WIDELEC, DZIELNICA, KWATERA GŁÓWNA, WYROSTEK FILTRACYJNY, ROZGRZEWACZ, ANGIELCZYK, TRANSPOZYCJA, UTRILLO, GATUNEK SYNCHRONICZNY, PODODDZIAŁ, WIZYTÓWKA, METODA STYCZNYCH, PIĄTA WODA PO KISIELU, FLOTA, RZECZOWNIK, HOMOGENAT, PRĄTNIK SREBRZYSTY, SOLO, DONIESIENIE, KRUSZNICA, KOMISARZ, REKWIZYCJA, ŻYWOTNIK OLBRZYMI, WĘZEŁ DROGOWY, KOSZYKÓWKA ULICZNA, PASTWA, SZPALTA, EPOKA, CHMURSKO, WILK, POSZEWKA, CEP, MASCARPONE, DZIAŁANIE ALGEBRAICZNE, GENETYKA KLINICZNA, ROBOTA, TURMA, NIECHLUJA, PARTYCYPACJA SPOŁECZNA, ZATRZYMANIE, CHARAKTERYSTYKA CZASOWA, BITWA, TARCZA, AMORFIK, ALKOWA, KRUŻ, PESTO, GAZ GENERATOROWY, SERWETKA, PISECZNICZKA, BŁOTNIAK, MONTOWNIA, POMNIK, ŻABKI, STEROWANIE ADAPTACYJNE, POGOŃ ZA RENTĄ, CUDOWRONKA, NIEWYPAŁ, PŁOMYCZEK, SMYCZ, ZIMNE NÓŻKI, FANTOM, KRYZA, KARTOFELEK, PŁAT, BRYTFANNA, CHERUBIN, KRUCHE CIASTO, OBSERWACJA, GNIAZDO, COASTER, TERMOSTAT, SADOWISKO, SAMOWYSTARCZALNOŚĆ GOSPODARCZA, POMOC DROGOWA, ASFALT, RÓWNANIE DIOFANTYCZNE, TAMBUR, SIEĆ, KARTAUNA, RAJDER, ORTALION, KORKOCIĄG, POMIDOR DRZEWIASTY, KSIĘŻULKO, HIACYNT, KOLCOROŚL, NOTKA, ŚRUBA POCIĄGOWA, TELEKONWERTER, FELDMARSZAŁEK, BULION, BERŻERKA, WOLNE SOŁECTWO, NIEAUTOMATYCZNOŚĆ, SZTURMAK, ALTERNACJA SPÓŁGŁOSKOWA, FAZA ROZKWITU, WNIOSEK, WÓZKOWY, GALASÓWKA, BUŃCZUK, DYSOCJACJA TERMICZNA, BIEŻNIA, OPERA MYDLANA, OLEFINA, POGROMCA, SEROKONWERSJA, PANTALONY, WYBUCHOWOŚĆ, SKIP, FILET, BEZIMIENNOŚĆ, STARA MALEŃKA, DWUDZIESTKA, SIORKA, POPITA, SEKSUOLOGIA, ?KROKIET.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.937 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MONETA LUB BANKNOT (DAWNIEJ) O WARTOŚCI 5 ZŁ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: MONETA LUB BANKNOT (DAWNIEJ) O WARTOŚCI 5 ZŁ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PIĘCIOZŁOTÓWKA moneta lub banknot (dawniej) o wartości 5 zł (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PIĘCIOZŁOTÓWKA
moneta lub banknot (dawniej) o wartości 5 zł (na 14 lit.).

Oprócz MONETA LUB BANKNOT (DAWNIEJ) O WARTOŚCI 5 ZŁ sprawdź również:

wielkość, wspaniałość, np. talentu ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady krasnorostów (Rhodophyta) ,
bajkopisarz gr. z Frygii ,
jednoroczna roślina ozdobna o lejkowatych, niekiedy strzępiastych kwiatach ,
rdzenna mieszkanka Laponii ,
prądnica przy rowerze ,
pokładnica krawężnikowa ,
lekkoatleta, dwukrotny mistrz olimpijski w trójskoku z Rzymu i Tokio, pierwszy człowiek, który przekroczył granicę 17 m, rekordzista świata wynikiem 17,03 m ,
impreza sylwestrowa ,
nurt teologiczny w kalwinizmie wysuwający m.in. następujące postulaty: 1) Bóg pragnie zbawić każdego, kto zachowuje wiarę 2) Chrystus umarł za wszystkich ludzi, choć korzystają z tego tylko wierzący w Niego ,
w muzyce: wysokie tony głosu śpiewaka; często pluralis ,
zbiór przepisów prawnych ,
Stipa - rodzaj trawy śródziemnomorskiej z rodziny wiechlinowatych; wszystkie gatunki są kserofitami występującymi na suchych siedliskach w formacjach trawiastych, w strefach klimatu umiarkowanego i zwrotnikowego obu półkul ,
brzmienie wypowiedzi wyrażające treści niezawarte w czysto językowej jej warstwie ,
zwolennik, wyznawca poglądów aleksandryjskiego kapłana Ariuszal; odrzucał niektóre dogmaty chrześcijańskie; wiarę w Trójcę Świętą, zwierzchnictwo papieża, hierarchię kościelną ,
żołnierz pełniący służbę przyboczną przy głowie państwa ,
cecha stanów, idei, czynów i zachowań: to, że coś jest zgodne z prawem, uczciwe ,
(1889-1963), francuski pisarz, scenarzysta, reżyser filmowy, malarz, poezje, dramaty, powieści poetyckie, libretta operowe ,
dawniej potocznie o samochodzie terenowym ,
Cygnus buccinator - gatunek dużego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae); żyje w Ameryce Północnej ,
rodzaj składanego (najczęśiej półokrągłego w przekroju bocznym) daszka, osłaniającego okno lub wystawę sklepową ,
unita zamieszkały we Włoszech, należący do Kościoła rzymskokatolickiego, lecz zachowujący odrębny obrzadek grecki ,
otacza łyko drzewa ,
film trwający ponad 55 minut, przeciętnie 90-132 minut ,
zjawisko występowania zmian kierunku i natężenia namagnesowania pod wpływem naprężeń mechanicznych, spowodowanych siłami zewnętrznymi ,
rowek śrubowy biegnący obok grzbietu gwintu ,
motyl z rodziny omacnicowatych, którego gąsienice żerują w szyszkach drzew iglastych ,
zwykle jedna godzina lekcyjna w tygodniowym planie nauczania, która jest przeznaczona do dyspozycji wychowawcy danej klasy ,
mieszkanka Bolimowa, kobieta pochodząca z Bolimowa ,
wyraki, tarsjusze, Tarsiidae - rodzina drapieżnych ssaków naczelnych, tradycyjnie zaliczanych - ze względu na zewnętrzne podobieństwo, zwłaszcza do galagowatych - do małpiatek, choć są bliżej spokrewnione z małpami i obecnie klasyfikowane w kladzie wyższych naczelnych (Haplorrhini); stanowią jedyną wśród ssaków naczelnych rodzinę o wyłącznie drapieżnym trybie życia; żyją na Sumatrze i Celebes (w Indonezji) oraz na Filipinach

Komentarze - MONETA LUB BANKNOT (DAWNIEJ) O WARTOŚCI 5 ZŁ. Dodaj komentarz

2+7 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast