BRADIODONTY, BRADYODONTI - KOPALNE RYBY CHRZĘSTNOSZKIELETOWE O SZEROKICH, PŁYTKOWANYCH ZĘBACH; ICH SZCZĄTKI - GŁÓWNIE SZCZĘKI I ZĘBY - ZNANE SĄ Z POKŁADÓW OD GÓRNEGO DEWONU DO GÓRNEGO PERMU; BRADYODONTI SĄ KLASYFIKOWANE, W ZALEŻNOŚCI OD AUTORA, W RANDZE GROMADY, PODGROMADY LUB RZĘDU ALBO JAKO TAKSON SIOSTRZANY DLA ELASMOBRANCHII, CZASAMI SĄ UTOŻSAMIANE Z HOLOCEPHALI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

TĘPOZĘBNE to:

bradiodonty, Bradyodonti - kopalne ryby chrzęstnoszkieletowe o szerokich, płytkowanych zębach; ich szczątki - głównie szczęki i zęby - znane są z pokładów od górnego dewonu do górnego permu; Bradyodonti są klasyfikowane, w zależności od autora, w randze gromady, podgromady lub rzędu albo jako takson siostrzany dla Elasmobranchii, czasami są utożsamiane z Holocephali (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "BRADIODONTY, BRADYODONTI - KOPALNE RYBY CHRZĘSTNOSZKIELETOWE O SZEROKICH, PŁYTKOWANYCH ZĘBACH; ICH SZCZĄTKI - GŁÓWNIE SZCZĘKI I ZĘBY - ZNANE SĄ Z POKŁADÓW OD GÓRNEGO DEWONU DO GÓRNEGO PERMU; BRADYODONTI SĄ KLASYFIKOWANE, W ZALEŻNOŚCI OD AUTORA, W RANDZE GROMADY, PODGROMADY LUB RZĘDU ALBO JAKO TAKSON SIOSTRZANY DLA ELASMOBRANCHII, CZASAMI SĄ UTOŻSAMIANE Z HOLOCEPHALI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 20.061

PRZEKSZTAŁCENIE ABELA, MORDENT, MANIPULATOR KULKOWY, HYDROAKUSTYKA, PROMIENICA, SZELMA, RINFORZANDO, KONOTATKA, KASZUBSKI, SKARANIE BOSKIE, KOALICJANT, ZŁODZIEJKA, SZAMANKO, ŁONO, DYDELFOWATE, TERAPIA FOTODYNAMICZNA, JĘZYK ERGATYWNO-ABSOLUTYWNY, JAKOŚĆ ŻYCIA, WIEM, ŚRODEK ODWOŁAWCZY, ARCHOZAURY, MNICH, PRZYCHÓWEK, PODTYP, SMUKLICA ZWYCZAJNA, PRZESTRZEŃ HILBERTA, BYLICA, PRZETŁOK, STRES OKSYDACYJNY, PREPARAT, JUTRZYNA, ODROŚLE, MIĘSO RYBY, ACHONDRYT, TĘCZA, KURATELA, CEDUŁA, MIESIĄC, SZLACHCIURA, PRZEKŁADNIA BOCZNA, IZOTROPOWOŚĆ, SANITARIA, HOLOGRAM, PŁASKOBOK ROOSEVELTA, MINY, AMUR BIAŁY, WIŚNIÓWKA, WIDZOWNIA, PIDŻIN, ADIDASEK, RUNO, OLDENBURG, RZEKA EPIZODYCZNA, LICZARKA, AMFIPRION, GENERALISSIMUS, FUNDUSZ PŁAC, PODKOWIŃSKI, LIPOWATE, SYLWETA, SZKANDELA, ASTROWCE, TERMINAL PASAŻERSKI, DZIUPLA, KRATA, TAPETA, ASEKURANTKA, OSŁONKA NABYTA, PERLMAN, NIEBOŻĘ, DELFINY SŁODKOWODNE, KAMIEŃ WĘGIELNY, PINCZER, TUNIKA, AZYL, DERYWAT, NIEDOJRZAŁOŚĆ, KALKA KREŚLARSKA, GŁOWOCISOWATE, ZROSŁOGŁOWE, NORNICA, KONFERENCJA PRASOWA, ATRYBUCJA WEWNĘTRZNA, LOK, ABAJA, NIETOPERZ, ŁOŻYSKO, OGONIATKA, NIENARUSZALNOŚĆ, ŹDZIEBLARZOWATE, WALEC PARABOLICZNY, SYTA, LICZBA FERMATA, SZPIEGOSTWO, PLANETA, ZŁUDA, APOGEUM, SARDELA KAPSKA, INGRESJA MORZA, KOMBINACJA, SIEĆ KOLEJOWA, CHARAKTERYSTYKA FAZOWA, CHIŃSKI, OPRAWA, BALDACHIM, WIERSZ, KAPOTKA, OBRÓT PRAWNY, URZĄDZENIE NIEDOZWOLONE, RYBY PANCERNE, PRZESTRZEŃ DYSKRETNA, NIEZAMOŻNOŚĆ, SANDALIN, POZYTYWIZM, GRUPA IMINOWA, MANATOWATE, STYRAKOWIEC CHIŃSKI, BECZKA BEZ DNA, RÓG, LAMPA ELEKTROMETRYCZNA, LIGAND, BĄKOJADY, KLOPSIK, PŁEĆ BRZYDSZA, POMROWIEC, AUDYT, POLIFONIA, SERBSKI, STREAMING, IMPULS, GALANTERIA, BURZYKOWATE, PIEGUSEK, STACJA POSTOJOWA, PRAPŁAZIEC, CZYNNOŚĆ PSYCHICZNA, WKRĘT, CIERPLIWOŚĆ, CIĄGUTEK, ZĘBORÓG, BOSCH, PŁAWA SONAROWA, MARSZAŁEK, KRAWATKA, ROZLEGŁOŚĆ, SPRAWA, KRZYŻULEC, PSZENICA, KREISLER, OGOŃCZA, OPOŃCZYKOWATE, GRACILIZUCH, EKOGROSZEK, NIEWYPAŁ, CHAŁTURA, NIEKONSTRUKTYWNOŚĆ, WYRAZY, TERAPIA, PODCASTING, BAŁYK, WĘGLIK, SZKARADA, GORSET ORTOPEDYCZNY, WSPÓŁZAWODNICTWO, KUC AUSTRALIJSKI, OFICER FLAGOWY, DRYBLAS, KORONKA BRUKSELSKA, MIKROOTWÓR, WĘŻÓWKA PALMIASTA, DZIEŁO ROGOWE, PRZESTAWNIA, ABOLICJA, DOROTA, POETA LAUREATUS, REKLAMA, INTEGRACJA PIONOWA, MONODIA, BARWNOŚĆ, KASETON, AZYL, SAŁATKA SZOPSKA, PIKIETA, KONKURENCJA, KRYSZTAŁ DENDRYTYCZNY, GĘBAL USZATY, HALON, STYL, NORMALIZACJA, KRYPTOMONADY, MEDYCYNA KOSMICZNA, STAJE, UPOWAŻNIENIE, WIZYTA DOMOWA, BĄK, ŻABIA LASKA, MÓWNICA, OBNAŻACZ RÓŻÓWKA, SALTARELLO, ZGROMADZENIE ZAKONNE LAICKIE, ZREKOMPENSOWANIE, BAŁWAN, WYCIERACZKA, MAKARONIARZ, KIEŁŻ BAŁTYCKI, ACETYLOKOENZYM, DRAJREP, PRINSEPIA JEDNOKWIATOWA, IKOS, TORFOWCOWATE, CERATORYT, PĄK, CZYTNIK, DROGOCENNOŚCI, STYRAKOWATE, DUCHOWY PRZYWÓDCA, CZTERDZIESTKA, ŁABĘDŹ BEWICKA, BECZUŁKOWCE, GAJDAR, PIŻMOWCE, PROSCENIUM, KSZTAŁCENIE USTAWICZNE, DOLNOSASKI, ŚCIANA, PŁYCINA, PRZYJACIEL RODZINY, CHLEB POKŁADNY, KAZARKA RAJSKA, CAPRICCIO, KIRPAN, ŻWIROWIEC, ZENDRA, MOSTOWNICA, MEMORIAŁ, ŻYRAFA ROTHSCHILDA, KOSMATEK, BUDDYZM TYBETAŃSKI, PRZEDŁUŻACZ, CZERWIENIDŁO, TEST KOMPLEMENTACJI, TKAŃCOWATE, NAKŁO, MYJKA, WIOŚNIANKA, RELACJA ANTYSYMETRYCZNA, ROZNOSICIEL, STAUROPIGIA, KLESZCZE MIĘKKIE, DUPERKA, ARABIKA, BANAN, BŁYSZCZYK, SZPIEG GOSPODARCZY, REŻYM, GŁUPTAK, PERŁORÓDKOWATE, BRZANKA LATAJĄCA, BARWIENIEC POZIOMKOWY, PAS, DŁUŻLIKOWATE, BAŁAMUTKA, PASTEL, PEAN, SŁUGA BOŻA, LEGISLACJA WSPÓLNOTOWA, ROLAK, PLEKTRON, URZĄDZENIE AKUSTYCZNE, FIKCJA LITERACKA, PILOTKA, ARMIA, ODWROTNOŚĆ, BRZOZA KRÓLEWSKA, IZBA, MYŚLIWIEC, ZAGRYWKA, STACJA, REWALIDACJA, OKSZA, DWUPANCERZOWCE, IKONA, LIBONEKTES, FLUORESCENCJA, METODA DELFICKA, PLAC ZABAW, MATURA, PIERWOTKOWATE, MACZUGA, PUSTELNIKOWCE, SATELITA, KRATY, KNOTNIK ZWISŁY, MARIMBA, RURA, ANTRYKOT, AKOMODACJA, TUNBERGIA, KARLIK DROBNY, ?KUCZKI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 20.061 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

BRADIODONTY, BRADYODONTI - KOPALNE RYBY CHRZĘSTNOSZKIELETOWE O SZEROKICH, PŁYTKOWANYCH ZĘBACH; ICH SZCZĄTKI - GŁÓWNIE SZCZĘKI I ZĘBY - ZNANE SĄ Z POKŁADÓW OD GÓRNEGO DEWONU DO GÓRNEGO PERMU; BRADYODONTI SĄ KLASYFIKOWANE, W ZALEŻNOŚCI OD AUTORA, W RANDZE GROMADY, PODGROMADY LUB RZĘDU ALBO JAKO TAKSON SIOSTRZANY DLA ELASMOBRANCHII, CZASAMI SĄ UTOŻSAMIANE Z HOLOCEPHALI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: BRADIODONTY, BRADYODONTI - KOPALNE RYBY CHRZĘSTNOSZKIELETOWE O SZEROKICH, PŁYTKOWANYCH ZĘBACH; ICH SZCZĄTKI - GŁÓWNIE SZCZĘKI I ZĘBY - ZNANE SĄ Z POKŁADÓW OD GÓRNEGO DEWONU DO GÓRNEGO PERMU; BRADYODONTI SĄ KLASYFIKOWANE, W ZALEŻNOŚCI OD AUTORA, W RANDZE GROMADY, PODGROMADY LUB RZĘDU ALBO JAKO TAKSON SIOSTRZANY DLA ELASMOBRANCHII, CZASAMI SĄ UTOŻSAMIANE Z HOLOCEPHALI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
TĘPOZĘBNE bradiodonty, Bradyodonti - kopalne ryby chrzęstnoszkieletowe o szerokich, płytkowanych zębach; ich szczątki - głównie szczęki i zęby - znane są z pokładów od górnego dewonu do górnego permu; Bradyodonti są klasyfikowane, w zależności od autora, w randze gromady, podgromady lub rzędu albo jako takson siostrzany dla Elasmobranchii, czasami są utożsamiane z Holocephali (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

TĘPOZĘBNE
bradiodonty, Bradyodonti - kopalne ryby chrzęstnoszkieletowe o szerokich, płytkowanych zębach; ich szczątki - głównie szczęki i zęby - znane są z pokładów od górnego dewonu do górnego permu; Bradyodonti są klasyfikowane, w zależności od autora, w randze gromady, podgromady lub rzędu albo jako takson siostrzany dla Elasmobranchii, czasami są utożsamiane z Holocephali (na 9 lit.).

Oprócz BRADIODONTY, BRADYODONTI - KOPALNE RYBY CHRZĘSTNOSZKIELETOWE O SZEROKICH, PŁYTKOWANYCH ZĘBACH; ICH SZCZĄTKI - GŁÓWNIE SZCZĘKI I ZĘBY - ZNANE SĄ Z POKŁADÓW OD GÓRNEGO DEWONU DO GÓRNEGO PERMU; BRADYODONTI SĄ KLASYFIKOWANE, W ZALEŻNOŚCI OD AUTORA, W RANDZE GROMADY, PODGROMADY LUB RZĘDU ALBO JAKO TAKSON SIOSTRZANY DLA ELASMOBRANCHII, CZASAMI SĄ UTOŻSAMIANE Z HOLOCEPHALI sprawdź również:

lekarz specjalista w zakresie pediatrii, nauki o chorobach występujących wśród dzieci i metodach ich leczenia ,
nauka o technice, historii i metodologii nauczania tańca ,
aproksymatyw, który polega na nieostrych granicach denotacji danego wyrażenia ,
samotność ,
'My Pierwsza ...' ,
tkanina wełniana z przędzy czesankowej, o splocie skośnym, gładka, z widocznymi skośnymi prążkami; używana na kostiumy, suknie, garnitury ,
półwysep w północno-wschodnich Chinach ,
kobieta, dziewczyna, która wiecznie marudzi, grymasi, ma chimery (fochy), nic jej się nie podoba ,
choroba, w której organizm chorego produkuje zbyt duże ilości erytrocytów, granulocytów i płytek krwi ,
1) ZROSTNICA - nitkowaty glon, 2) kosmopolityczna roślina zielna z rodziny goździkowatych, w Polsce 9 gatunków ,
amunicja, której czynnikiem rażącym jest pojedynczy pocisk strzelecki (dawniej nazywany kulą, najczęściej wykonany ze stopu ołowiu, w pełnym lub częściowym płaszczu) ,
pisarka włoska (1870-1945), zbiór poezji, powieści, nowele; „Pieśni niedoli”, „Burze” ,
ruch wokół osi, wirowanie ,
dział zoologii zajmujący się mięczakami ,
komora wypełniona powietrza znajdująca się wewnątrz powłoki balonu lub sterowca ,
plotkuje z kapitanową ,
fizyk amerykański (1905-1991), badacz promieniowania kosmicznego ,
zmęczenie, zwłaszcza niechęć do wstawania z łóżka, również wywołane kacem ,
skład, miejsce przechowywania, zarówno przedmiotów materialnych, jak i np, genów, leksyki ,
jakość brzmienia gitary ,
Epitrimerus piri - gatunek roztocza z rodziny szpecieli ,
teoria praw ruchu obiektów poszerzająca zakres mechaniki na sytuacje, dla których przewidywania mechaniki klasycznej nie sprawdzały się ,
odlot ptaków przed zimą do ciepłych krajów ,
reklama w TV ,
zestaw do gry w bierki ,
PANTARKA; ptak z rzędu kuraków hodowany dla mięsa i jaj już od czasów rzymskich; południowa i środkowa Afryka ,
Lycaenidae - rodzina motyli dziennych, licząca około 6000 gatunków (z czego na terenie Polski wykazano 59 gatunków); są to motyle małe lub średniej wielkości (od 1,5 cm do 8 cm rozpiętości skrzydeł), występujące we wszystkich zoogeograficznych krainach świata ,
WODOLOT ,
osoba, która za czasów PRL prowadziła nielegalny obrót walutami, tzn. skupowała i sprzedawała dolary amerykańskie, a także inne waluty wymienialne i bony dolarowe PeKaO ,
osada w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie mrągowskim, w gminie Mrągowo

Komentarze - BRADIODONTY, BRADYODONTI - KOPALNE RYBY CHRZĘSTNOSZKIELETOWE O SZEROKICH, PŁYTKOWANYCH ZĘBACH; ICH SZCZĄTKI - GŁÓWNIE SZCZĘKI I ZĘBY - ZNANE SĄ Z POKŁADÓW OD GÓRNEGO DEWONU DO GÓRNEGO PERMU; BRADYODONTI SĄ KLASYFIKOWANE, W ZALEŻNOŚCI OD AUTORA, W RANDZE GROMADY, PODGROMADY LUB RZĘDU ALBO JAKO TAKSON SIOSTRZANY DLA ELASMOBRANCHII, CZASAMI SĄ UTOŻSAMIANE Z HOLOCEPHALI. Dodaj komentarz

8+1 =

Poleć nas znajomym:

x