WYRAZ LUB GRUPA WYRAZÓW POŁĄCZONYCH ZE SOBĄ, KTÓRE COŚ OKREŚLAJĄ, OPISUJĄ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

EPITET to:

wyraz lub grupa wyrazów połączonych ze sobą, które coś określają, opisują (na 6 lit.)OKREŚLENIE to:

wyraz lub grupa wyrazów połączonych ze sobą, które coś określają, opisują (na 10 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: EPITET

EPITET to:

wyraz lub grupa wyrazów połączonych ze sobą, które coś określają, opisują (na 6 lit.)EPITET to:

rodzaj tropu; wyraz określający rzeczownik (na 6 lit.)EPITET to:

wyrażenie obraźliwe dla kogoś (na 6 lit.)EPITET to:

wyzwisko (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WYRAZ LUB GRUPA WYRAZÓW POŁĄCZONYCH ZE SOBĄ, KTÓRE COŚ OKREŚLAJĄ, OPISUJĄ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.440

ZACHŁYST, JUGOSŁOWIAŃSKI, ŚMIERDZIUCH, WNĘKA, WYŻERACZ, CHOLEWKA, CYNODONTY, STEWA, ATREZJA JELITA GRUBEGO, DEKONCENTRACJA, WOREK, GAMA, ZASIEKI, GANG, KWARTET, WODNIAK, KINETOPLASTYDY, GRUPA CYKLICZNA, GRUPA SUPERROZWIĄZALNA, TOŻSAMOŚĆ ALGEBRAICZNA, RUTENIZACJA, RAMA, ESKORTOWIEC, KARAKUŁY, FRAKCJA, NACZYNIE, BASKINKA, KACZKA DZIENNIKARSKA, ALTOCUMULUS, EGRETA, CYRK, GŁOWACZ, PIECZEŃ, PRZESUNIĘCIE KU CZERWIENI, WIECZNE PIÓRO, CIOS, KADZIDŁOWIEC, ORTEZA, FUNDUSZ UBEZPIECZENIOWY, ROŚLINA NEKTARODAJNA, AFERA, GALAKTYKA, ZNAK INTERPUNKCYJNY, GLORIA, INTERES, URZĄDZENIE POMIAROWE, MEDIALNOŚĆ, ZMARSZCZKA, AKROBACJA, OBRONA, BRZYDKI WYRAZ, USTRÓJ, NIERUCHAWOŚĆ, ROŚLINA PASTEWNA, POROŚL, ŁUK, LABORATORIUM, PLASTYKA, POWINNOŚĆ, BÓR, DONICA, KLON, OBDZIERCA, BYCZEK, MARYNATA, PACYFIKAŁ, KREDYT PAŃSTWOWY, APANAŻE, PRZYBLIŻENIE, UPGRADE, STEROLOTKA, MA, UCHWYT, KRAKOWIAK, KIWI, OSTRZAŁ, ARGUMENT, KISZKA PASZTETOWA, MOGISYGMATYZM, GŁOWOCIS JAPOŃSKI, WSTRZĄŚNIENIE MÓZGU, PICA, AUSTRONEZYJCZYK, RÓW MELIORACYJNY, SUMARYCZNOŚĆ, TRESKA, PIĘĆSETZŁOTÓWKA, GARNITUR, ROZPUSZCZALNIK, NIERUCHOMOŚĆ, AMERYKAŃSKOŚĆ, CIASTO MAKARONIKOWE, PIĘĆDZIESIĄTNICA, ISTOTA ŻYWA, OPTIMUM EKONOMICZNE, PLAN MOBILIZACYJNY, PRZECIWIEŃSTWO, OŚWIECICIEL, DERESZ, PIŁA, GATUNEK INWAZYJNY, KONTROLER, PLEJADA, NAPROTECHNOLOGIA, BOMBA EKOLOGICZNA, DIECEZJA, POTENCJAŁ WYTWÓRCZY, MINUTA, ANIMACJA KOMPUTEROWA, POPRZECZKA, TURBINKA KOWALSKIEGO, EUTEKTYK, KRAJ PODWÓJNIE ŚRÓDLĄDOWY, SAJETA, IZOTERMIA, MATRYKUŁA, MĄKA, SUBSTYTUCJA, NIECKA BASENOWA, DRUK ROZSTRZELONY, POMAGIER, DOBRO LUKSUSOWE, RYZYKO KURSOWE, DOVE, PRZYŚPIESZENIE NORMALNE, DOK, FLAGRUM, PRZEPUKLINA OPONOWO-RDZENIOWA, PROCES DECYZYJNY, WYKONAWCA, SYMFONIK, TARCZOWCE, PAPIER WELINOWY, KONFISKATA, SZYNA, SEMAFOR, ROZSZCZEP PODNIEBIENIA TWARDEGO, PRACA STUDIALNA, KRYNOLINA, OKRĘT, PRZEKĄSKA, CYKL ROZRODCZY, BŁAHOSTKA, AMERYKANIZM, PYRRUSOWE ZWYCIĘSTWO, WYKSZTAŁCENIE PODSTAWOWE, ŚWIAT, NIEDORÓBKA, BEKA, OBOPÓLNOŚĆ, NATASZA, PIŻMAK, PŁYN STAWOWY, SAMOUNICESTWIENIE, PORADLNE, HEAD HUNTER, POSŁUCHANIE, WIDZOWNIA, PRZESZŁOŚĆ, KARRUKA, PŁOMIEŃ, RUGBY, TYŁÓWKA, ZIELEŃ, NOSICIEL, SUPERKOMBINACJA, PRZEWRÓSŁO, PALMA, ŚLIWA, SERIA, BEDŁKA, KONIUGACJA BAKTERII, ŚWIĘTA KSIĘGA, ZARAZA, WYWÓZKA, TRYSEKCJA, BOHATER POZYTYWNY, WATRUSZKA, BALUSTRADA, WIELKI KSIĄŻĘ, TILAKA, DRZEWO ŚWIATA, KONWERTOR, RUCH, MSZA, DRACHMA, RODZINA ZASTĘPCZA, RZĄD MNIEJSZOŚCIOWY, WYRAŻENIE OKAZJONALNE, KASZKIET, ROŻEK, ŚLIWKA, BRYCZKA, STUDNIA, GRZYB JADALNY, PRAGNIENIE, ZŁOCIEŃ, PRZYSŁÓWEK, MUZYKA, OCHRONA, ZALICZKA ALIMENTACYJNA, KARRUKA, KARTA, PIELGRZYM, APARAT, POCZEKALNIA, ZATOR, MAŁPOLUD, DOWÓZ, HALBA, OCET, ODTWÓRCA, TRYSKAWKA, OBLAT, DOK, KADRA, PŁATNIK, APOSTATA, TREPANG, STOMIA, ANNA, OŚRODEK WYPOCZYNKOWY, TRYPTYK, ŁUK ŚCIĘGNISTY, KONFIRMACJA, PRZEDROSTEK, KORKOCIĄG, KORDONEK, SKAŁA LUŹNA, WYPIS ŹRÓDŁOWY, OBÓZ, CZOPEK, WYRZUT SUMIENIA, FLEGMA, KLATKA BEZPIECZEŃSTWA, ŚMIETANKA, MĄDROŚĆ, GRUPA PRZEMIENNA, OKRES ZALICZALNY, KARES, ŻARTOWNIŚ, TIAZYD, ŚWIDOŚLIWKA, PAPROTNICA KRÓLEWSKA, MONIZM, PODCENTRALA, BAGIENNIK WIDŁAKOWATY, MASZYNOWNIA, NIEPRZYSTĘPNOŚĆ, PAMIĄTKOWOŚĆ, GAZ, KAZACZOK, ŚLINIANKA PODŻUCHWOWA, WIATR KATABATYCZNY, ULGA BUDOWLANA, ZAROŚNIĘCIE JELITA GRUBEGO, FETYSZYSTA, MIOTEŁKA, ZDANIE PODRZĘDNE, ADAPTER, PODGRZEWACZ, ZAŻALENIE, WYRĘB, KARP PO POLSKU, RESTRYKCJA, OPASKA, FRYWOLITKI, GMINNOŚĆ, KONIK, MIR, PATRZAŁKI, INKA, JALAPENO, PRÓG, CHÓR, PLUSKWIAK WODNY, ZIELONE, ŁYKACZ, ZMORA, TOALETA, POWIEŚĆ POLIFONICZNA, NIEODZOWNOŚĆ, PÓŁSIEROTA, ŻYWIOŁOWOŚĆ, ODRÓBKA, WYPADEK, ŁOŻNIK, RAKI, OPIS, ZAPALENIE, OBRAMIENIE, NAGOŚĆ, BOMBA TERMOJĄDROWA, TRANSFER, MAJĄTEK, BIEGUNKA, RODZAJNIK, NIEOCZYWISTOŚĆ, PRZEKŁAD, ?HARCERKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.440 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WYRAZ LUB GRUPA WYRAZÓW POŁĄCZONYCH ZE SOBĄ, KTÓRE COŚ OKREŚLAJĄ, OPISUJĄ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: WYRAZ LUB GRUPA WYRAZÓW POŁĄCZONYCH ZE SOBĄ, KTÓRE COŚ OKREŚLAJĄ, OPISUJĄ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
EPITET wyraz lub grupa wyrazów połączonych ze sobą, które coś określają, opisują (na 6 lit.)
OKREŚLENIE wyraz lub grupa wyrazów połączonych ze sobą, które coś określają, opisują (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

EPITET
wyraz lub grupa wyrazów połączonych ze sobą, które coś określają, opisują (na 6 lit.).
OKREŚLENIE
wyraz lub grupa wyrazów połączonych ze sobą, które coś określają, opisują (na 10 lit.).

Oprócz WYRAZ LUB GRUPA WYRAZÓW POŁĄCZONYCH ZE SOBĄ, KTÓRE COŚ OKREŚLAJĄ, OPISUJĄ sprawdź również:

toyota z modelu Avensis ,
zespół danych umieszczonych na karcie tytułowej i w metryce książki, zawierający nazwisko autora, tytuł, tom, miejsce i rok wydania oraz instytucję wydawniczą lub drukarnię ,
jednoroczna roślina warzywna z rodziny złożonych uprawiana dla jadalnych liści ,
organ władzy w dwuizbowym parlamencie, sądzie (np. Sądzie Najwyższym) lub innej instytucji wykonującej władzę ,
gra dwóch drużyn polegająca na przetaczaniu ogromnej piłki do bramki przeciwnika, może być rozgrywana konno ,
sam jak ... w płocie ,
dział nauki o literaturze, którego zadaniem jest porównanie utworów należących do literatur różnych narodów oraz wpływów i zależności w literaturze światowej; nowoczesna komparatystyka zajmuje się także badaniem związków pomiędzy literaturą a innymi dziedzinami sztuki, np. muzyką, malarstwem, filmem, a także przekładami ,
Suillus grevillei (Klotzsch) Singer - gatunek grzyba z rodziny maślakowatych; dość szeroko rozprzestrzeniony: występuje w Europie, Ameryce Północnej, Afryce Północnej i w Australii, w Polsce jest pospolity, szczególnie w górach ,
znane warzywo, nowalijka o lekko piekącym smaku; zgrubiały korzonek (bulwa) rośliny o tej samej nazwie ,
forma wynagrodzenia, zapłata otrzymywana za każdy dzień pracy ,
nazwa, która może stać w podmiocie i orzeczeniu zdania o postaci „A jest B” oraz w intencji mówiącego odnosi się dokładnie do jednego przedmiotu) ,
wagon przeznaczony do obsługiwania technicznego infrastruktury i innych zadań ,
ośrodek sportów zimowych w Szwajcarii w Alpach Pennińskich ,
Ampelosaurus - rodzaj opancerzonego zauropoda z rodziny tytanozaurów; żył w epoce późnej kredy na terenach współczesnej Europy ,
uczeń gimnazjum ,
wiadomość tekstowa publikowana na Twitterze ,
zakończenie znajomości z kimś, porzucenie kogoś ,
zator na drodze ,
zjawisko fizyczne zmiany potencjału elektrody na większy niż jej potencjał równowagowy ,
duży zamknięty kołowy pojazd konny (przeważnie cztero- lub sześciokonny) używany od połowy XVI wieku do połowy XIX wieku do przewozu pasażerów i przesyłek pocztowych na stałych trasach obsługiwanych według ustalonego rozkładu jazdy ,
malec (pot.) ,
roślina zbożowa z rodziny traw, uprawiany w strefie monsunowej ,
sposób serwowania posiłków w hotelach, rzadziej restauracjach, polegający na udostępnieniu gościom kilkunastu potraw, z których mogą oni ułożyć pełny posiłek z uwzględnieniem własnych upodobań kulinarnych i dietetycznych ,
pałeczka z kruchego ciasta podawana do zup, bulionów, barszczu ,
wyraz braku kontaktu z rzeczywistością, bycia myślami daleko ,
rogacz z Laponii ,
potrawa (najczęściej słodka) spożywana zazwyczaj na zakończenie posiłku głównego lub na podwieczorek czy drugie śniadanie ,
dzielnica Nowego Jorku ,
ćwiczenia wojskowe mające na celu wyuczenie zasadniczej postawy wojskowej żołnierza lub oddziału, oddawania honorów, operowania bronią i sprzętem, itp ,
ornament w formie laski oplecionej liśćmi

Komentarze - WYRAZ LUB GRUPA WYRAZÓW POŁĄCZONYCH ZE SOBĄ, KTÓRE COŚ OKREŚLAJĄ, OPISUJĄ. Dodaj komentarz

3×1 =

Poleć nas znajomym:

x