Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: WYRAZ LUB GRUPA WYRAZÓW POŁĄCZONYCH ZE SOBĄ, KTÓRE COŚ OKREŚLAJĄ, OPISUJĄ

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

EPITET to:

wyraz lub grupa wyrazów połączonych ze sobą, które coś określają, opisują (na 6 lit.)OKREŚLENIE to:

wyraz lub grupa wyrazów połączonych ze sobą, które coś określają, opisują (na 10 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: EPITET

EPITET to:

wyraz lub grupa wyrazów połączonych ze sobą, które coś określają, opisują (na 6 lit.)EPITET to:

rodzaj tropu; wyraz określający rzeczownik (na 6 lit.)EPITET to:

wyrażenie obraźliwe dla kogoś (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WYRAZ LUB GRUPA WYRAZÓW POŁĄCZONYCH ZE SOBĄ, KTÓRE COŚ OKREŚLAJĄ, OPISUJĄ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.781

ZAMEK, PIŁKA MECZOWA, EMISJA WTÓRNA, WEDUTA, ŚWIETLIK, GALÓWKA, BRZMIENIE, ARALIA, NAMASZCZENIE CHORYCH, TRANZYTYWNOŚĆ, WIĄZANIE, SŁONECZNICOWE, MAPA AKUSTYCZNA, PANTEON, MAKATA, WAGA, CŁO WYRÓWNAWCZE, PREDYKACJA, SPUSZCZENIE, PATRYLINEARNOŚĆ, SECIK, GRZYBY ANAMORFICZNE, KUGLARSTWO, NIEOSTROŚĆ, WCINKA, FILET, NAKO, KSIĘGA, BUCZYNA NIŻOWA, ZABÓR, KABAT, ZAIMEK WZAJEMNIE ZWROTNY, ALKAN, OLIWKOWATE, MASZT ANTENOWY, KARMEL, BROŃ MASZYNOWA, NOK, PĘCHERZYCA OPRYSZCZKOWATA, PUCH, KALATOS, ODSTĘP, REPRODUKCJA, KAJZER, UCISK, JEZIORO DRUMLINOWE, SKRA, OLEJEK ABSOLUTNY, SYSTEMOWOŚĆ, CHERUBIN, NADDATEK, FABRYKATOR, AGREGAT, ŻARTOWNIŚ, KOMPOZYCJA SZOPKOWA, AUTONOMICZNOŚĆ, WYRÓB MEDYCZNY, KLASTER GENÓW, TOPIELEC, KANTATA, KOSTKA, TSUNAMI, GŁĄBIK, KIJ, CEBULARZ, OPASKA, CZŁONEK, WARCHOŁ, SIATECZKA, PODWOZIE, NOMENKLATURA BINOMINALNA, PODPORA, BERBEĆ, KRZAKÓWKI, SZPILKA, DŹWIGNIA FINANSOWA, REDA, WIRTUOZOSTWO, SZUFLODZIOBKI, ZAĆMIENIE, SATYRA, POWIASTKA FILOZOFICZNA, SKÓRNICTWO, DYSTANS, KWAS, URZĄDZENIE WEJŚCIA-WYJŚCIA, BAT, BAZYLIKA KATEDRALNA, CHAMSTWO, POLE, RELIKWIARZ, DZIECIACZEK, CENA MAKSYMALNA, WSPÓLNY ZASÓB, PASIERB, KAND, KRAJE KOMUNISTYCZNE, PRZEPLOTKA, OGNIWO VOLTY, NIETRWAŁOŚĆ, WYRAZ, PIEPRZ ZIELONY, ZABYTEK RUCHOMY, ŻYDOWSKOŚĆ, CABAN, OSCYLOGRAF, KARBAMINIAN, ŁADOWARKA, TROJAN, BOZIA, PRZECIWNIK, ILUSTRATYWNOŚĆ, OSTRA REAKCJA NA STRES, URAZ, DZIEŁO, TRZYDZIESTKA, JEDNOSTKA, LASERUNEK, DOZYMETR, PIASKOWIEC KWARCYTOWY, PORAŻKA, FLOTA, SIEDEMDZIESIĄTKA, SILNIK PNEUMATYCZNY, DERYWAT ASOCJACYJNY, KOLEKTYW, REGULACJA CEN, TONAŻ, PUGILARES, PIEKARNIK, KASA, KANTOR, JAMA, HOMOMORFIZM, POSTĘPOWANIE KOMPENSACYJNE, PRĄTKI ATYPOWE, ZAKRZTUSZENIE, NIEKONSEKWENCJA, KLASA POSIADAJĄCA, HEGEMON, NIERÓWNOŚĆ SPOŁECZNA, PIANKA, METRYKA, CHOROBA NEURODEGENERACYJNA, NACIEK, KANAŁ PRZERZUTOWY, NALEWAK, KOBIETA LEKKICH OBYCZAJÓW, LINIA LOTNICZA, POMYLENIEC, PUNKT MOTORYCZNY, STATUS MATERIALNY, MACKI, ZEZWÓJ, DZIADOWINA, NASIĘŹRZAŁ POSPOLITY, DAWKA, AŁUN, KRZYŻÓWKA, MIMETYZM, HAZARD, NIEDOSIĘŻNOŚĆ, AZJATYCKOŚĆ, LICZBA TRÓJKĄTNA, ZESPÓŁ WOKALNY, OKRES, REWALIDACJA, RACHUNEK ZDAŃ, SUCHAR, FIRMA WYDMUSZKA, KOMIN, KARTAN, SUBRETKA, WIBROAKUSTYKA, ZABUDOWANIE, BRZOZA CZARNA, REAKCJA FOTOCHEMICZNA, AZT, AMALGAMAT, BARANEK, ODCZYN, POTWIERDZENIE, ISTOTA ŻYWA, METRYKA, PROTEST, NACZYNIOWE, KRUPON, NAGRODA, TENDENCJA ROZWOJOWA, SZYCH, REGIMENT, TURZYCA, EMBOLIZACJA, OŚNIK, HISZPAŃSKIE BUTY, OSCYLATOR, KANOPA, WYCIĄG TALERZYKOWY, LAKTON, STRATEGIA, POSTERUNEK, MOTYWATOR, PERSPEKTYWA, KONFIGURACJA, SZUFLA, DEZINSTALACJA, AGRESOR, STARUNEK, DWUDZIESTY SZÓSTY, DOWCIPNIŚ, SIEĆ, KWARTET, WARTOŚĆ ZNAMIONOWA, BEZPRZEWODOWOŚĆ, JEGGINSY, USZAK, PÓŁKRUCHE CIASTO, WYŁADOWANIE ULOTOWE, ŻUCHWOWCE, NĘCISKO, KACZKA KRAKWA, WYROSTEK FILTRACYJNY, CZAD, NASADA, ETIUDA, WYSZUKIWARKA, MONITORING, WYŻYNKA, NAUPLIUS, OBRÓBKA, CHAMÓWKA, LIST POETYCKI, URLOP OKOLICZNOŚCIOWY, MACHNIĘCIE RĘKĄ, PRZEDSIONEK, MAŁY PALEC, CZEREP, FREGATA, START, ŚCIANA, TRANSFERAZA, SKLEPIENIE ŻAGLASTE, ECHOLOKACJA, NAMIAR, OBLĘŻENIEC, DYWIZJA, PIERŚCIEŃ, SITO MOLEKULARNE, PRZYNALEŻNOŚĆ, KLAPAK, WIATROWNICA, ŻART, PSAMMOFITY, GRZECZNOŚĆ, BYDLAK, ALBINOS, PACJENCJA, PODTYP, UZDROWICIEL, ANILANA, BAKTERIA KORZENIOWA, BOA, PILOT, ZDANIE, CZUWANIE MODLITEWNE, TRANSPORT AKTYWNY, ŚCIEŻKA PRZYRODNICZA, KORUPCJOGENNOŚĆ, AKUMULATOREK, WŁADZUCHNA, BACYTRACYNA, HIPOTEZA ZEROWA, HARCAP, KAZALNICA, DETENCJA, MŁOT KAFAROWY, GŁUPEK, FROTKA, SETKA, WIELKOŚĆ, HELIOFIT, ZRZESZENIE, NOWONABYWCA, IGLICA, LOKATOR, WYMAGANIA SYSTEMOWE, HETEROTROFIA, CARAT, ADWENTYSTA, ETIUDA, CZAS PÓŁTRWANIA, ROŚLINA NEKTARODAJNA, ZGŁOSKOWIEC, TYK, RODZINA KLANOWA, DERESZOWATY, TELEFON, ELEKTRYCZNOŚĆ W ATMOSFERZE ZIEMSKIEJ, BEZGŁOWOŚĆ, NIEMRAWOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.781 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla opisu: wyraz lub grupa wyrazów połączonych ze sobą, które coś określają, opisują, są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: WYRAZ LUB GRUPA WYRAZÓW POŁĄCZONYCH ZE SOBĄ, KTÓRE COŚ OKREŚLAJĄ, OPISUJĄ to:
Hasło Opis krzyżówkowy
epitet, wyraz lub grupa wyrazów połączonych ze sobą, które coś określają, opisują (na 6 lit.)
określenie, wyraz lub grupa wyrazów połączonych ze sobą, które coś określają, opisują (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

EPITET
wyraz lub grupa wyrazów połączonych ze sobą, które coś określają, opisują (na 6 lit.).
OKREŚLENIE
wyraz lub grupa wyrazów połączonych ze sobą, które coś określają, opisują (na 10 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x