NARUSZENIE DYSCYPLINY SŁUŻBOWEJ (W WOJSKU LUB POLICJI) W WYNIKU DZIAŁANIA LUB ZANIECHANIA DZIAŁANIA, KTÓRE NIE JEST PRZESTĘPSTWEM LUB WYKROCZENIEM ALBO PRZESTĘPSTWEM SKARBOWYM LUB WYKROCZENIEM SKARBOWYM - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PRZEWINIENIE DYSCYPLINARNE to:

naruszenie dyscypliny służbowej (w wojsku lub policji) w wyniku działania lub zaniechania działania, które nie jest przestępstwem lub wykroczeniem albo przestępstwem skarbowym lub wykroczeniem skarbowym (na 25 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "NARUSZENIE DYSCYPLINY SŁUŻBOWEJ (W WOJSKU LUB POLICJI) W WYNIKU DZIAŁANIA LUB ZANIECHANIA DZIAŁANIA, KTÓRE NIE JEST PRZESTĘPSTWEM LUB WYKROCZENIEM ALBO PRZESTĘPSTWEM SKARBOWYM LUB WYKROCZENIEM SKARBOWYM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 21.581

BADANIE JAKOŚCIOWE, PLUS, JEDYNKA, GERMAŃSKI, AGNOZJA TWARZY, NARYBEK, WINDSURFING, CHOROBA ZAWODOWA, ZASADA KOMPOZYCYJNA, KAMIEŃ WĘGIELNY, CHRZEST, SZYNA, OSADA, NOMOKRACJA, TRZODA CHLEWNA, KREDYT ZAUFANIA, PALIATYW, GALÓWKA, ANTROPOLOGIA TEOLOGICZNA, ABAKUS, SIMO, PODDANY, DREWNO KĘDZIERZAWE, NIEMĘSKOŚĆ, KONDENSACJA, RADCA, KONKATEDRA, WIECHEĆ, GŁUPKOWATOŚĆ, GRZYBEK KEFIROWY, CIAPATY, WIĄŚLOWATE, PATRON, RAUIZUCHY, PRZYMUS BEZPOŚREDNI, FILTR DOLNOPRZEPUSTOWY, DALEKOWZROCZNOŚĆ, PANTEON, ODDZIAŁ WYDZIELONY, PASZTETÓWKA, ZDENERWOWANIE, ŚRODEK MASY, OSPAŁOŚĆ, CHOROBOWE, RÓWNOWAGA OGÓLNA, WORECZKOWY, PIERWSZY, NIEREALNOŚĆ, ZATOROWOŚĆ, SOK, PRAPŁETWIEC CZARNY, JEDNOSTKA BUDŻETOWA, WYKRZYKNIENIE, GRA LOGICZNA, PIES SŁUŻBOWY, PRZECIWUTLENIACZ, MILCZĄCA ZGODA, OBIEKT PRZEJŚCIOWY, HIPIS, ELEKTRODA WSKAŹNIKOWA, UPOMNIENIE, ALIENACJA RODZICIELSKA, KIERUNKOWOŚĆ, ATRYBUCJA WEWNĘTRZNA, MASZYNA SPRĘŻAJĄCA, CYKL METONA, PARA UPORZĄDKOWANA, AGAMA, PATRYCJUSZ, UKŁAD WEJŚCIA-WYJŚCIA, NIEAKTYWNOŚĆ, AKERMAN, SŁUP, OBRZMIENIE, ADIANTUM WŁOSY WENERY, OCZKO, OBLIGACJA ZAMIENNA, LEJEK, REWERENCJA, SIÓDMY, AALEN, ŚWIECZKA, JEDNOSTKA MASY ATOMOWEJ, PLACEK PO WĘGIERSKU, PERKAL, EMBLEMAT, PYRRUSOWE ZWYCIĘSTWO, ATAK, PÓŁSKÓREK, HYDROFOR, BOŻE NARODZENIE, NIEDOWIERZANIE, MNICH, WASZA WYSOKOŚĆ, PRACA, NEUROTRANSMITER, OFICJAŁ, AMBASADOR, SERCE SPORTOWCA, ALPAKA, JĘZYKI DARDYJSKIE, MIKS, DOSADNOŚĆ, KAMIEŃ PÓŁSZLACHETNY, WYSTRÓJ, PODSTAWA, TRAWA MORSKA, PLATER, BEZREFLEKSYJNOŚĆ, KORPUS, KONFERENCJA UZGODNIENIOWA, STARA WIARA, WIKARYZM EKOLOGICZNY, MAŁŻ, OPIEKUŃCZOŚĆ, ZWALISTOŚĆ, SALATERKA, ŁABĘDZIA SZYJA, SILNIK NAPĘDOWY, S/Y, KIERUNKOWSKAZ, SPÓŁGŁOSKA PRZEDNIOJĘZYKOWO-ZĘBOWA, ZASŁUŻONY, GOŁYSZEK HAJNAŃSKI, PAPROTNIKI, JEDWAB, DRZEWO, NIEPOJĘTOŚĆ, BUFOR, BIAŁA ŚMIERĆ, GALERIA, BEZKIERUNKOWOŚĆ, PROTEZA, SKRZYDŁO, DOBA, SIŁA, COROCZNOŚĆ, PLUDRY, BESZBARMAK, ROBOT PRZEMYSŁOWY, KOREK, KREDYT KONSORCJALNY, FINAŁ, SZLACHCIURA, PARKIET, GRUSZKA, RAMA KOMUNIKACYJNA, BALSAM KANADYJSKI, TWIERDZENIE MAYA, NADWOZIE SAMONOŚNE, STAŁA, SIEROCTWO SPOŁECZNE, NIDERLANDZKI, MALINA ZACHODNIA, OLIWA, NASYCONY KWAS TŁUSZCZOWY, FANPEJDŻ, METFORMINA, TEREN OTWARTY, ODPŁYW, ZWARCIE ELEKTRYCZNE, GŁOSOWANIE STRATEGICZNE, ZGĘSTEK, SZCZUR TUNELOWY, MATRYKUŁA, SĄSIEDZKOŚĆ, ESTETYCZNOŚĆ, MANTELLOWATE, SOS MALTAŃSKI, STAN CYWILNY, LALKA, MAJÓWKA, SPACHACZ ZIELONAWY, SKRĘT, FREZARKA KOPIARKA, CIAŁO NIEBIESKIE, SECIK, WĄTROBOWIEC, WDÓWKA, POLEWA, CYKL KOMÓRKOWY, EKSTREM, SPEKULANT, REKTYFIKACJA KRZYWEJ, ZAMEK, AMONIACZEK, LINIA ŚRUBOWA, KLAWIATURA, ROZTWÓR KOLOIDALNY, TACHOGRAF, ŚWIĘTA KSIĘGA, FILET, BIEDAK, KRAN, NIEPRZYJEMNOŚĆ, NIEWYRAŹNOŚĆ, OKRĄG APOLONIUSZA, NALEWKA, SYSTEM POWIERNICZY, LINIA MONTAŻOWA, NORMATYWIZM, ZWIĄZEK ŁAŃCUCHOWY, KONDOR KRÓLEWSKI, GWARANCJA, SARYIG, KATATONIA, NALEPKA, OPCJA TERMINOWA, NIEPOPRAWNOŚĆ, STRONNICTWO, WARIATKA, PLAMA, PIEPRZ CZARNY, SLAJS, KIEŁŻ, MIERZENIE, CISZA WYBORCZA, PIERWSZOŚĆ, PROTETYKA, WITAMINA, WIRTUOZOSTWO, BRYZOL, NASOSZNIKOWATE, PELENG, KOLIMATOR, SKRĘTEK WILGOCIOMIERCZY, KIOSK, APOLOGIA, INEZ, ANTENA RAMOWA, METAJĘZYKOWOŚĆ, CHLEB, KULTURA STARTEROWA, TRANZYSTOR, JARZYNA, KONIK, TYLCZAK ŁUKOWY, DOBIEG, NAZWA SYSTEMATYCZNA, ŹREBIĘ, DZIRYT, ACHTERPIK, KSIĘGI, GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH, KRANIOTOMIA, ŚRODEK SPOŻYWCZY, MAJDAN, MAKATA, DEPILACJA, GIMNASTYKA MÓZGU, BOK, KOLOR OCHRONNY, SERNIK, PIECZEŃ, SEKS ANALNY, DELFIN HEKTORA, MATERIAŁ ROZMNOŻENIOWY, MAPA HIPSOMETRYCZNA, NIEJEDNOCZESNOŚĆ, FUNKCJA LAGRANGE'A, PRYMULA, BRUDAS, BIURO TECHNICZNE, PRĄTNIKOWCOWE, WOTUM ZAUFANIA, JUNKIER, ŁOPATA, BEZPODSTAWNOŚĆ, OLGA, STORYTELLING, TRANSPARENTNOŚĆ, CYTOSTATYK, WYRÓB, ROZMACH, SYNDROM SZTOKHOLMSKI, HIPERWENTYLACJA, OPALENIZNA, HIPOSTYL, NABÓJ BOJOWY, OSNOWA GEODEZYJNA, WYWIAD RZEKA, NIEPRZYZWOITOŚĆ, PARK MASZYNOWY, DYSLOKACJA TEKTONICZNA, ZNAK LICZBY, KONWENT, BOHEMISTYKA, GLORIA, KURWIARZ, SIMOLESTES, RANA, KOMISANT, INSTRUMENT FINANSOWY, YORKSHIRE PUDDING, ŚPIESZNIKOWATE, BIOLOG MOLEKULARNY, HIPOSTAZA, ZBOŻE, ŻYWOŚĆ, ?INDUKCJA ELEKTROSTATYCZNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 21.581 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

NARUSZENIE DYSCYPLINY SŁUŻBOWEJ (W WOJSKU LUB POLICJI) W WYNIKU DZIAŁANIA LUB ZANIECHANIA DZIAŁANIA, KTÓRE NIE JEST PRZESTĘPSTWEM LUB WYKROCZENIEM ALBO PRZESTĘPSTWEM SKARBOWYM LUB WYKROCZENIEM SKARBOWYM się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: NARUSZENIE DYSCYPLINY SŁUŻBOWEJ (W WOJSKU LUB POLICJI) W WYNIKU DZIAŁANIA LUB ZANIECHANIA DZIAŁANIA, KTÓRE NIE JEST PRZESTĘPSTWEM LUB WYKROCZENIEM ALBO PRZESTĘPSTWEM SKARBOWYM LUB WYKROCZENIEM SKARBOWYM
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PRZEWINIENIE DYSCYPLINARNE naruszenie dyscypliny służbowej (w wojsku lub policji) w wyniku działania lub zaniechania działania, które nie jest przestępstwem lub wykroczeniem albo przestępstwem skarbowym lub wykroczeniem skarbowym (na 25 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PRZEWINIENIE DYSCYPLINARNE
naruszenie dyscypliny służbowej (w wojsku lub policji) w wyniku działania lub zaniechania działania, które nie jest przestępstwem lub wykroczeniem albo przestępstwem skarbowym lub wykroczeniem skarbowym (na 25 lit.).

Oprócz NARUSZENIE DYSCYPLINY SŁUŻBOWEJ (W WOJSKU LUB POLICJI) W WYNIKU DZIAŁANIA LUB ZANIECHANIA DZIAŁANIA, KTÓRE NIE JEST PRZESTĘPSTWEM LUB WYKROCZENIEM ALBO PRZESTĘPSTWEM SKARBOWYM LUB WYKROCZENIEM SKARBOWYM sprawdź również:

silnik przetwarzający energię wód płynących ,
ręczna broń palna o lufie rozszerzonej u wylotu w kształcie lejka, używana w XVI/XVIII w ,
choroba pasożytnicza wywoływana przez przywry Fasciolopsis buski ,
część materaca lub twarda poduszka, stanowiąca oparcie i podwyższenie na głowę; stosowana dla wygody lub w celów terapeutycznych ,
system telekomunikacyjny, który służy do przesyłania i odbioru obrazów nieruchomych ,
wzorcowy czas ustalany na podstawie TAI (fr. Temps Atomique International), uwzględniający nieregularność ruchu obrotowego Ziemi i koordynowany względem czasu słonecznego ,
oficjalne polecenie wydawane przez zwierzchnika ,
Messor - rodzaj mrówki z podrodziny wścieklic; został opisany przez Auguste'a Forela w roku 1890 ,
Lagenorhynchus albirostris - gatunek walenia z rodziny delfinowatych, słabo poznany; zamieszkuje chłodne i umiarkowanie ciepłe wody północnego Oceanu Atlantyckiego, pojawia się w Morzu Bałtyckim ,
'buzia' buldoga ,
wywar z mięsa i włoszczyzny; ekstrakt mięsny ,
cecha czegoś pięknego, efektownego estetycznie ,
w niektórych państwach - urzędnik, którego kompetencje odpowiadają kompetencjom premiera ,
Gerhard, lekarz norweski (1841-1912); odkrywca zarazków trądu ,
krzew lub drzewo suchych okolic Afryki wschodniej i Płw. Arabskiego, uprawiany dla żywic będących składnikiem kadzidła ,
ignorowanie pewnych spraw lub działań wówczas, gdy koszt uzyskania informacji istotnej dla podjęcia decyzji jest wyższy, niż oczekiwana wartość korzyści, przez co nieracjonalne jest jego poniesienie; z dziedziny ekonomii ,
Indianin, Siuks z niewielkiego szczepu w grupie plemiennej Dakotów ,
takie cechy działania artystycznego, które czynią z niego performance ,
pływaczka duńska, mistrzyni i wicemistrzyni olimpijska z Londynu i Helsinek ,
spieczone wyroby ceramiczne stosowane na nawierzchnie dróg, płytki ścienne lub posadzkowe, cegły ,
zawartość tubki; tyle, ile się mieście w tubce ,
część naczyń krwionośnych okalająca serce w taki sposób, że przypomina zapleciony wieniec ,
słonina - podskórna tkanka tłuszczowa pozyskana z grzbietu, tylnej części tułowia i boków świni ,
słone jezioro w Iranie, powierzchna 2960 km2 ,
poniżej potylicy ,
drobna czcionka drukarska o wielkości pięciu punktów, wykorzystywana przy druku notatek i ogłoszeń ,
'... welcome to' (Wodecki) ,
Adiantum capillus-veneris - gatunek paproci z rodziny adiantowatych lub orliczkowatych ,
powierzchnia pionowa przechodząca przez linię graniczną oddzielająca terytorium, podziemie i obszar powietrzny jednego państwa od innych państw lub obszarów niczyich ,
pozostałość po czymś albo resztka czegoś, ślad, spuścizna

Komentarze - NARUSZENIE DYSCYPLINY SŁUŻBOWEJ (W WOJSKU LUB POLICJI) W WYNIKU DZIAŁANIA LUB ZANIECHANIA DZIAŁANIA, KTÓRE NIE JEST PRZESTĘPSTWEM LUB WYKROCZENIEM ALBO PRZESTĘPSTWEM SKARBOWYM LUB WYKROCZENIEM SKARBOWYM. Dodaj komentarz

2+4 =

Poleć nas znajomym:

x