WIELKOŚĆ FIZYCZNA, OKREŚLAJĄCA, JAKA CZĘŚĆ POWIERZCHNI ADSORBENTU JEST ZAJĘTA PRZEZ CZĄSTECZKI ADSORBATU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

POJEMNOŚĆ ADSORPCYJNA to:

wielkość fizyczna, określająca, jaka część powierzchni adsorbentu jest zajęta przez cząsteczki adsorbatu (na 20 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WIELKOŚĆ FIZYCZNA, OKREŚLAJĄCA, JAKA CZĘŚĆ POWIERZCHNI ADSORBENTU JEST ZAJĘTA PRZEZ CZĄSTECZKI ADSORBATU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.417

BREAKDANCE, PRODUKT KRAJOWY BRUTTO PER CAPITA, QUETZAL, MAZIÓWKA, KOKLUSZ, NIEWYRAZISTOŚĆ, PRAWOSKRĘTNOŚĆ, WARZYWO, ANTROPOLOGIA POLITYCZNA, USTNIK, IMPERIUM VALYRII, MINOGOWATE, KONTRAKT MENEDŻERSKI, PIÓROPUSZ PŁASZCZA, CHEDYW, ODCHYLENIE STANDARDOWE, KLOPIDOGREL, NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA, LINA PORĘCZOWA, PARSZYWOŚĆ, ROMBOEDR, PRAWO DŻUNGLI, PORTYK, PODSTAWA POTĘGI, GRADIENT, GARBATE ANIOŁKI, BRUK MORENOWY, MATERIALISTA, BLASK, RAMIENISKO, DISNEY, INFIKS, ZABUŻE, PODATEK MAJĄTKOWY, LEJ POLARNY, GÓRA, DZBANECZNIK ATTENBOROUGHA, TAJNIAK, ZAJĄCZEK, PISARZ, EPINICJON, SERCE DZWONU, TOMIZM, PIANOGAZOSTYLIKAT, PERFUMA, PRZETWORNIK, KAMIZELKA RATUNKOWA, GAZELA, AUTOBUS PRZEGUBOWY, ŚCISŁOŚĆ, WARTOŚĆ ENERGETYCZNA, PRZEJEŻDŻAJĄCY, BISKUP POMOCNICZY, PROKARBAZYNA, KĄDZIOŁEK, CHOROBA ZAKAŹNA, ALCOCK, CHODY, ZBIÓR Z WYRÓŻNIONYM PUNKTEM, CELOWNIK, SEKWANA, EGOISTYCZNOŚĆ, IRRADIACJA, PIEC OPOROWY, SKRZYDŁOWIEC, KWAS ŻOŁĄDKOWY, IDEALIZACJA, POWŁOKA, GRAFIKA WEKTOROWA, WARTOŚĆ NOMINALNA, WIKARYZM, HYGROPSAMMON, GĘŚL, TRANSAKCJA TERMINOWA, CZTERNASTKA, ŚWIATŁO DZIENNE, WARIAT, STRAWIŃSKI, PLECHOWIEC, REDYNGOT, PŁOZA, SZCZUR, PROEPIDEMIK, REWIA MODY, TAYLORYZM, TAJEMNICZOŚĆ, LUSTRO WENECKIE, PRZETWORNIK, SZLAK METABOLICZNY, AUTONOMIZOWANIE SIĘ, KONSERWATORNIA, JEDNOSTRONNOŚĆ, MANIFEST, SZYDEŁKO, KAMELEON ŻYWORODNY, PERKOZ Z ALAOTRA, BOGOMILIZM, SEKSOWNOŚĆ, PROSTACKOŚĆ, NAGOŚĆ, WYDATKI, SPORT WODNY, POJEMNOŚĆ ŻYCIOWA, POKAZOWOŚĆ, PRZEWIESZKA, DEKORTYKACJA, KASZTEL, KWATERA OKIENNA, ŁUK TĘCZOWY, KOMPETENTNOŚĆ, LOGOGRAM, SSANIE, ŁUSZCZYCA BRODAWKUJĄCA, SOMATOTOPAGNOZJA, ŚWIATŁO, NACZYNIE LIMFATYCZNE, ESCUDO GWINEJSKIE, BOCZEK, LICZBA POJEDYNCZA, PROMIENIE RENTGENOWSKIE, TRANSLACJA, JĘZYK ALGONKIŃSKI, BIOMETRYKA, PIELĘGNIARSTWO, HELIOCENTRYZM, LOTOSOWA STOPA, MODRASZEK NAUSITOUS, TELEFON, WŁÓKNO, SABATARIANIN, JUNAK, ODKRYTY SZACH, SKOCZEK EGIPSKI, SZCZEBIOT, OPUSZCZENIE, MIKS, MARŻA HANDLOWA, KAJMAK, MIEDNICZKA, ELEWON, BOSCH, PISAK, WIELOPESTKOWIEC, IGŁA, SZACHY LOSOWE, SZAFA GRAJĄCA, BLOK DEFENSYWNY, PĘDNIK AZYMUTALNY, WIĘKSZOŚĆ SEJMOWA, BEŁKOTLIWOŚĆ, TĘCZA, MĄTEWKA, SKALAR, AMNIOCENTEZA, RAMIĘ, COSTER, WIDEŁKI REPLIKACYJNE, SYMPATYCZNOŚĆ, CIEMNOTA, DZIAŁKA, GRZYWNA, WARTOŚĆ NOMINALNA, ODBIORNIK RADIOWY, KOSTKI NAPIERA, EFEKTOWNOŚĆ, KURZYSKO, HYDRA, WAŁECZEK, ŚWIADOMOŚĆ, ŁYSIENIE DZIEDZICZNE, FLESZ, ODWAR, NAKOLANEK, ASYSTA, ZASIEK, STYGMAT, CHOROBA PROMIENNA, KASETA PRIBNOWA, USTRÓJ NOŚNY, SROMOTNIK WOALKOWY, THUN, GICZ, WĘZEŁ KSIĘCIA ALBERTA, KLASYFIKACJA, DAWNOŚĆ, UTWARDZACZ, IZOPRENOID, OKOREK, PIENIĄŻEK, DETERMINIZM, HÄNDEL, GRUPA ACYLOWA, HASŁO WYWOŁAWCZE, SZACHOWNICA PUNNETTA, DOSTĘP, PRZYLGI, CHŁODZIARKA ABSORPCYJNA, WĘGLÓWKA, GODZINA REKTORSKA, CHLOROHEKSYDYNA, SEKCJA ZWŁOK, KOZERA, LEJEK, ORNAT, IUE, NIEUŻYWALNOŚĆ, GRZEŚ, SZWABIA, ŁADA, WSPÓŁCZYNNIK PROPORCJONALNOŚCI, DEPRYWACJA POLITYCZNA, GOŁODUPIEC, ODKAŻALNIK, TRYLMA, PUSZKARSTWO, ŚRODEK, INŻYNIERIA WIEDZY, ŁAWKOWIEC, ŁOSKOTNICA PĘKAJĄCA, NOSEK, ROZUMOWANIE INDUKCYJNE, OGNIWO WESTONA, BATERIA, PRZEPUST, PIĘCIORNIK NISKI, PROWINCJA, PAS MIEDNICZNY, SUCHY TYNK, NARKOTYK TWARDY, TERCJA, BÓBR RZECZNY, BAZYLIKA, ZGORZEL, DEZASEMBLER, PREDYKAT, BEZBRZEŻE, BIERNE PRAWO WYBORCZE, INTENSYWNOŚĆ, ROZCIEŃCZALNIK, TEBY, SZCZURO-WIEWIÓRKA, NEUROTRANSMITER, KLASTER WYDAJNOŚCIOWY, SPISEK, LICZEBNOŚĆ, GŁOS, KARAMBOLA, WEZGŁOWIE, OPŁATA PROLONGACYJNA, ŁÓW, NAKŁADKA, ŚWIADKOWA, POCHWALSKI, NIEWRAŻLIWOŚĆ, BLEDZIUCH, BRAMKA SAMOBÓJCZA, SASZETKA, ANALITYCZKA, KSIĄŻĄTKO, PONCHO, JĘZYK PORTUGALSKI, BETONOWE BUTY, ŁUSZCZYCA KROSTKOWA, ROZTWÓR KOLOIDOWY, WIELKOŚĆ, ANALIZA ZALEŻNOŚCIOWA, RĘKA BŁOGOSŁAWIĄCA, WEJŚCIE, JEDNOBIEGUNOWOŚĆ, FLANSZA, KRYKIET, GMERK, NIEOSTROŚĆ, POLEMICZNOŚĆ, WĘZEŁ, BUŁKA MONTOWA, DINOZAUR PTASIOMIEDNICZNY, BERMYCA, NALEŚNIK GUNDEL, MONILOFITY, ŚLIMAK, CZYTAL, SYMETRALNA, EMAIL, SKRZYDEŁKO, POLECENIE POCZTOWE, ODRZYNEK, SYTUACJA DECYZYJNA, KUPRÓWKA ZŁOTNICA, GRECKOŚĆ, ŻYWOŚĆ, STRONA CZYNNA, BIOSFERA, PRAWO RYNKÓW, ZAWOJKA, ROZDANIE, IMMUNITET SĄDOWY, APERCEPCJA, POZIOM, ?AVIZO.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.417 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WIELKOŚĆ FIZYCZNA, OKREŚLAJĄCA, JAKA CZĘŚĆ POWIERZCHNI ADSORBENTU JEST ZAJĘTA PRZEZ CZĄSTECZKI ADSORBATU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: WIELKOŚĆ FIZYCZNA, OKREŚLAJĄCA, JAKA CZĘŚĆ POWIERZCHNI ADSORBENTU JEST ZAJĘTA PRZEZ CZĄSTECZKI ADSORBATU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
POJEMNOŚĆ ADSORPCYJNA wielkość fizyczna, określająca, jaka część powierzchni adsorbentu jest zajęta przez cząsteczki adsorbatu (na 20 lit.)

Definicje krzyżówkowe

POJEMNOŚĆ ADSORPCYJNA
wielkość fizyczna, określająca, jaka część powierzchni adsorbentu jest zajęta przez cząsteczki adsorbatu (na 20 lit.).

Oprócz WIELKOŚĆ FIZYCZNA, OKREŚLAJĄCA, JAKA CZĘŚĆ POWIERZCHNI ADSORBENTU JEST ZAJĘTA PRZEZ CZĄSTECZKI ADSORBATU sprawdź również:

lekarz specjalista w zakresie pediatrii, nauki o chorobach występujących wśród dzieci i metodach ich leczenia ,
nauka o technice, historii i metodologii nauczania tańca ,
aproksymatyw, który polega na nieostrych granicach denotacji danego wyrażenia ,
samotność ,
'My Pierwsza ...' ,
tkanina wełniana z przędzy czesankowej, o splocie skośnym, gładka, z widocznymi skośnymi prążkami; używana na kostiumy, suknie, garnitury ,
półwysep w północno-wschodnich Chinach ,
kobieta, dziewczyna, która wiecznie marudzi, grymasi, ma chimery (fochy), nic jej się nie podoba ,
choroba, w której organizm chorego produkuje zbyt duże ilości erytrocytów, granulocytów i płytek krwi ,
1) ZROSTNICA - nitkowaty glon, 2) kosmopolityczna roślina zielna z rodziny goździkowatych, w Polsce 9 gatunków ,
amunicja, której czynnikiem rażącym jest pojedynczy pocisk strzelecki (dawniej nazywany kulą, najczęściej wykonany ze stopu ołowiu, w pełnym lub częściowym płaszczu) ,
pisarka włoska (1870-1945), zbiór poezji, powieści, nowele; „Pieśni niedoli”, „Burze” ,
ruch wokół osi, wirowanie ,
dział zoologii zajmujący się mięczakami ,
komora wypełniona powietrza znajdująca się wewnątrz powłoki balonu lub sterowca ,
plotkuje z kapitanową ,
fizyk amerykański (1905-1991), badacz promieniowania kosmicznego ,
zmęczenie, zwłaszcza niechęć do wstawania z łóżka, również wywołane kacem ,
skład, miejsce przechowywania, zarówno przedmiotów materialnych, jak i np, genów, leksyki ,
jakość brzmienia gitary ,
Epitrimerus piri - gatunek roztocza z rodziny szpecieli ,
teoria praw ruchu obiektów poszerzająca zakres mechaniki na sytuacje, dla których przewidywania mechaniki klasycznej nie sprawdzały się ,
odlot ptaków przed zimą do ciepłych krajów ,
reklama w TV ,
zestaw do gry w bierki ,
PANTARKA; ptak z rzędu kuraków hodowany dla mięsa i jaj już od czasów rzymskich; południowa i środkowa Afryka ,
Lycaenidae - rodzina motyli dziennych, licząca około 6000 gatunków (z czego na terenie Polski wykazano 59 gatunków); są to motyle małe lub średniej wielkości (od 1,5 cm do 8 cm rozpiętości skrzydeł), występujące we wszystkich zoogeograficznych krainach świata ,
WODOLOT ,
osoba, która za czasów PRL prowadziła nielegalny obrót walutami, tzn. skupowała i sprzedawała dolary amerykańskie, a także inne waluty wymienialne i bony dolarowe PeKaO ,
osada w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie mrągowskim, w gminie Mrągowo

Komentarze - WIELKOŚĆ FIZYCZNA, OKREŚLAJĄCA, JAKA CZĘŚĆ POWIERZCHNI ADSORBENTU JEST ZAJĘTA PRZEZ CZĄSTECZKI ADSORBATU. Dodaj komentarz

3×4 =

Poleć nas znajomym:

x