W GEOMETRII I TOPOLOGII PUNKT CIAŁA LUB UKŁADU CIAŁ, W KTÓRYM SKUPIONA JEST CAŁA MASA W OPISIE UKŁADU JAKO MASY PUNKTOWEJ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BARYCENTRUM to:

w geometrii i topologii punkt ciała lub układu ciał, w którym skupiona jest cała masa w opisie układu jako masy punktowej (na 11 lit.)ŚRODEK MASY to:

w geometrii i topologii punkt ciała lub układu ciał, w którym skupiona jest cała masa w opisie układu jako masy punktowej (na 10 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: BARYCENTRUM

BARYCENTRUM to:

w fizyce punkt, w którym przyłożona jest wypadkowa siła ciężkości danego ciała (na 11 lit.)BARYCENTRUM to:

w geometrii i topologii punkt ciała lub układu ciał, w którym skupiona jest cała masa w opisie układu jako masy punktowej (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "W GEOMETRII I TOPOLOGII PUNKT CIAŁA LUB UKŁADU CIAŁ, W KTÓRYM SKUPIONA JEST CAŁA MASA W OPISIE UKŁADU JAKO MASY PUNKTOWEJ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 21.963

ROZBÓJNIK MORSKI, ALIT, TOŻSAMOŚĆ CZTERECH KWADRATÓW EULERA, WOREK, KREOLKA, TORPEDA AKUSTYCZNA, GLIKOKORTYKOSTERYD, EFFIGIA, ŁOŻYSKO SZTYWNE, STUDIO FOTOGRAFICZNE, AZYL, MIKROSKOP OPTYCZNY, RYNSZTOK, WEJŚCIE, SZACHOWNICA, WŁÓKNO, REFSUM, TARTAK, NIEDEFINIOWALNOŚĆ, MIESZEK, KOLENDRA, GARA, CZOŁDAR, DIONIZYJSKOŚĆ, INERCJALNOŚĆ, WITAMINKA, FERMENTOR, KATEDRA, WODA PODSKÓRNA, RÓG, REPREZENTACJA, INWESTOR, ZWIĄZEK MAŁŻEŃSKI, ADIANTUM WŁOSY WENERY, PAGON, BINARYZM, KORDIAŁ, JĘZYK GEOGRAFICZNY, PATOGEN, LATARNIA MORSKA, GALERIA, ROZMNAŻANIE WEGETATYWNE, LATAJĄCE SKRZYDŁO, PRZYMIOTNIK, NIEDORÓBKA, PAN, RYNEK PIENIĘŻNY, WARFARYNA, CYWILNOŚĆ, PIESZCZOCH, KONWENANSE, PLAN ZDJĘCIOWY, WSPANIAŁOŚĆ, DWUZŁOTÓWKA, WYŚCIG, TORPEDA CIĘŻKA, MAMUT POŁUDNIOWY, OBSESYJNOŚĆ, UMOWA KONTRAKCYJNA, SKRAJNIK DZIOBOWY, MADAPOLAM, ZACISZNOŚĆ, PRZEMOC, ASTROWCE, POJAZD LATAJĄCY, ŻYŁKA, FAKIR, WĘZEŁ, SZURPEK, CZEK PODRÓŻNICZY, ŁATKA, REMONT BIEŻĄCY, WYŚCIGÓWKA, SCENARIUSZ, KOŁNIERZYK, ORŁORYB, MOKIET, MACZANKA, SAMOGŁOSKA OBOJĘTNA, KOMBINACJA, DŁUGOSZOWE, FARMAKOTERAPIA, SOK, BOLOMETR, KAPSYD, HANSUEZJA, MAPA AKUSTYCZNA, MRÓWKA, PION ŻYROSKOPOWY, TOPENANT, KIEROWCA TESTOWY, EUKARIONT, GĄSZCZ, JĘZYK ALEUCKI, NOMOKANON, LIDER, PUSZKARZ, ZRAZ, DZIECINNOŚĆ, SUBLIMAT, LUZACKOŚĆ, MAGAZYN, UBYTEK, PERKALIK, RZEKA EPIZODYCZNA, PRZEZIERNIK, ALDO, HUCZEK, CZĘBOREK, SZCZELINA LODOWCOWA, ZAIMEK, INSTYTUT, SIECZKA, ZNAJOMY, ANTYPERSPIRANT, NADLEŚNICZÓWKA, POSTĘPOWANIE, BURZA DZIEJOWA, WAZONKOWCE, SYLWETKA, RACJONALIZM, GOGLE, BUDLEJA, TRIAL, ŁUSZCZYCA KROSTKOWA, ŚWIADOMOŚĆ, DOWÓZ, DZIEWIĄTKA, BARANI ŁEB, ANTENA TUBOWA, GATUNEK SYNCHRONICZNY, STADION, KRUPA, FUNDUSZ STABILIZACYJNY, DEIKSA, TROLLING, ODDZIAŁ GOSPODARCZY, MIASTO, WIELOBARWNOŚĆ, ASOCJATYWNOŚĆ, ATAK, ZDROJEK POSPOLITY, ZAKONY, HASŁO, WIERSZ LEONIŃSKI, CIŚNIENIE PROMIENIOWANIA AKUSTYCZNEGO, MÓZGOWE PORAŻENIE DZIECIĘCE, SIEROTA, PLANETA DOLNA, FUNKCJA, WNĘKA, EKOGROSZEK, KRATER PASOŻYTNICZY, PARAFRAZA, WYZNANIE MOJŻESZOWE, AKCENT, FIGÓWKA, SEJSMOGRAF, NIEWIERZĄCY, RZECZNIK PATENTOWY, SEKRECJA, NAPRĘŻACZ, PASZTET, SALAMI, SKORUPIAKI WYŻSZE, ZGORZEL, ARMEŃSKI, METRYKA EUKLIDESOWA, GORSET, HAMERNIK, TULEJA, ODRĘBNOŚĆ, ŁYKACZ, KRZYŻÓWKA MEKSYKAŃSKA, WILK, CZARNA KSIĘGA, BIOKOMINEK, NADMIAR POWIERZCHNIOWY, KROATYSTYKA, MOSTEK, MŁOT, MUZYKA ELEKTRONICZNA, GRANATNIK, NARWAL, MAŁPA WĄSKONOSA, MOKRY SEN, ROMBOEDR, DOWÓD ONTOLOGICZNY, LITERATKA, ROMULAŃSKI, BASTEJA, OSKÓREK, ZAWIESIE, SROM, STEROWANIE BEZPOŚREDNIE, FAJKA, LENIWIEC TRÓJPALCZASTY, ASTROMETRIA, GRZYBNIA, EKOSYSTEM AUTOTROFICZNY, LOKACJA ATELIEROWA, STRONNICTWO, WYNIK, CZIRU, PRZEPAŚĆ, SIATECZKA, KRÓLEWICZĄTKO, MÓWNICA, MALOWNICZOŚĆ, TWIERDZENIE, KSZTAŁTY, MIGDAŁ, ŚWIATŁO, TRUBADUR, PRZĘDZA, ANON, NIEMOŻNOŚĆ, ZAWIKŁANIE, MAKAGIGI, MINIVAN, HIERARCHIA, CIĘŻKI SPRZĘT, MENEDŻMENT, WRAK, GLIPTYKA, MAJĄTEK NIERUCHOMY, RZEŹBA KRASOWA, POGOTOWIE, KAPELUSZ KARDYNALSKI, BAJADERKA, TOPIALNIA, MINORKA, DUCH, SPARTANKA, KRYTERIUM SYLVESTERA, MUSZTRA, PRZYJACIEL RODZINY, HERMETYCZNOŚĆ, ZAPRZĘG, DYFTYK, KOLEŻANKA PO FACHU, BAŻANT, DZIEWIĄTY, CHELAT, SWAR, POKRYWA, LAMUS, WYPOŻYCZALNIA WIDEO, EKSTREMISTYCZNOŚĆ, CAP, KANCERA, KARIATYDA, KONCERT, FORMA, KLAOZAUR, NEGACJONISTA, ODDYCHANIE BEZTLENOWE, SOKOLE OKO, PĘK, OPŁATA PROLONGACYJNA, INDETERMINIZM, KARKÓWKA, TORT, PEŁNIA, NIERUCHAWOŚĆ, TRAŁ, MORALIZACJA, DOM ZDROJOWY, MANDARYŃSKI, UNISTA, PROMIENISTOŚĆ WZROKOWA, OBSZAR PENSEJSMICZNY, PROSTAK, WKŁAD DEWIZOWY, SZKAPLERZ, PACYFIKAŁ, MARKIZA, JAŚMIN, SKANINGOWY MIKROSKOP TUNELOWY, PRZEMYT MRÓWKOWY, WINO, CAŁKA PIERWSZA, REKTYFIKACJA, STATYSTYKA NIEPARAMETRYCZNA, GRAB, POKŁAD STATKU, RECESJA LODOWCA, ANIMALIZM, KLINIEC, JEDWAB NATURALNY, AUDYTOR, DURNOŚĆ, KALIBRACJA, ANARCHOSYNDYKALIZM, GYMKHANA, PRAWO HOOKE’A, PIEC PŁOMIENNY, PRZEGLĄDACZ, BRAMKA SAMOBÓJCZA, ?ZAKAZ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 21.963 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

W GEOMETRII I TOPOLOGII PUNKT CIAŁA LUB UKŁADU CIAŁ, W KTÓRYM SKUPIONA JEST CAŁA MASA W OPISIE UKŁADU JAKO MASY PUNKTOWEJ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: W GEOMETRII I TOPOLOGII PUNKT CIAŁA LUB UKŁADU CIAŁ, W KTÓRYM SKUPIONA JEST CAŁA MASA W OPISIE UKŁADU JAKO MASY PUNKTOWEJ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BARYCENTRUM w geometrii i topologii punkt ciała lub układu ciał, w którym skupiona jest cała masa w opisie układu jako masy punktowej (na 11 lit.)
ŚRODEK MASY w geometrii i topologii punkt ciała lub układu ciał, w którym skupiona jest cała masa w opisie układu jako masy punktowej (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BARYCENTRUM
w geometrii i topologii punkt ciała lub układu ciał, w którym skupiona jest cała masa w opisie układu jako masy punktowej (na 11 lit.).
ŚRODEK MASY
w geometrii i topologii punkt ciała lub układu ciał, w którym skupiona jest cała masa w opisie układu jako masy punktowej (na 10 lit.).

Oprócz W GEOMETRII I TOPOLOGII PUNKT CIAŁA LUB UKŁADU CIAŁ, W KTÓRYM SKUPIONA JEST CAŁA MASA W OPISIE UKŁADU JAKO MASY PUNKTOWEJ sprawdź również:

czajnik - naczynie do gotowania wody ,
miłośnik przyrody ,
Harpiinae - podrodzina ptaków z rodziny jastrzębiowatych (Accipitridae) ,
jedna z siedmiu grup wirusów, wyróżnionych przez Davida Baltimore'a; wirusy zawierające jednoniciowy RNA o ujemnej polarności ,
zdrobniale: fala - pasmo włosów, które się skręca ,
filozof lub artysta będący zwolennikiem katastrofizmu - postawy wyrażającej przeświadczenie o nieuniknionej, gwałtownej zagładzie obecnej formy świata i cywilizacji ,
indyjski asceta, który poprzez hartowanie swojego ciała i umysłu zyskuje odporność na kontakt z gorącymi i ostrymi przedmiotami, ogniem itp ,
rybożerny ptak z rzędu wiosłonogich o małej głowie i długiej szyi i dziobie; obszary nawodne i bagniska strefy międzyzwrotnikowej całego świata ,
minog kaspijski, Caspiomyzon wagneri - gatunek pasożytniczego bezżuchwowca z rodziny minogowatych (Petromyzontidae), jedyny przedstawiciel rodzaju Caspiomyzon; minóg kaspijski zamieszkuje Morze Kaspijskie i wpadające do niego rzeki, zwłaszcza Wołgę i jej dopływy Kamę i Okę, Ural, Terek i Kurę ,
podejście, nastawienie człowieka, który nie uznaje dogmatów bezkrytycznie, podważa je lub w ogóle ich nie uznaje ,
prawo do czerpania korzyści finansowych z jakiegoś dzieła, wytworu, inwestycji lub nieruchomości ,
sosna japońska, Pinus densiflora - gatunek drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae) ,
kawałek futra lub materiału podbity watoliną, zeszyty w ten sposób żeby można było włożyć doń dłonie dla ochrony przed zimnem - noszona od XVI do XX w ,
wynalazek, którego używanie przynosi negatywne skutki ,
miasto znane z fabryki porcelany ,
cecha czegoś, co jest oceniane jako odstręczające, godne potępienia, sprzeczne z obowiązującymi standardami etycznymi, bardzo niestosowe, brzydkie ,
ogół zabiegów służących prezentacji, analizie i interpretacji postaci literackiej ,
francuski lekarz parazytolog (1845-1922); odkrywca zarodźca zimnicy, laureat nagrody Nobla ,
ptak z rodziny dzierzbowatych ,
ktoś bardzo cenny, ważny, bez kogo byłoby dużo trudniej i gorzej ,
samochodowy element pasywnego systemu bezpieczeństwa, mający na celu zamortyzowanie uderzenia o elementy pojazdu ciała (w szczególności głowy) pasażerów i kierowcy w wypadku zderzenia (czołowego lub bocznego) ,
pospolity ptak z rodziny krukowatych ,
legendarny kielich ,
namiot z akrobatami ,
miasto blisko Mikołajek ,
w chemii: symbol neonu ,
ktoś bardzo niezdarny, słaby ,
lampa elektronowa, w której zmiany natężenia prądu jonowego wykorzystywane są do mierzenia bardzo małych ciśnień zawartego w niej gazu ,
w XVII/XIX w. wyborowy żołnierz kawalerii i piechoty w wielu krajach europejskich ,
cecha charakteru; przenośnie: uległość, niezdecydowanie

Komentarze - W GEOMETRII I TOPOLOGII PUNKT CIAŁA LUB UKŁADU CIAŁ, W KTÓRYM SKUPIONA JEST CAŁA MASA W OPISIE UKŁADU JAKO MASY PUNKTOWEJ. Dodaj komentarz

3×2 =

Poleć nas znajomym:

x