ANTYLOPA DERBIEGO, TAUROTRAGUS DERBIANUS - GATUNEK ANTYLOPY Z RODZINY KRĘTOROGICH, WRAZ Z ELANDEM UWAŻANE ZA NAJWIĘKSZE WŚRÓD ANTYLOP - WAŻY DO 900 KG, A DŁUGOŚĆ JEJ CIAŁA BEZ OGONA SIĘGA PRZEWAŻNIE 2,2-2,9 M; OBECNIE ŻYJE TYLKO W REZERWATACH ŚRODKOWEJ I ZACHODNIEJ AFRYKI (REPUBLIKA ŚRODKOWOAFRYKAŃSKA, SUDAN, SENEGAL, MALI) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

OREAS to:

antylopa Derbiego, Taurotragus derbianus - gatunek antylopy z rodziny krętorogich, wraz z elandem uważane za największe wśród antylop - waży do 900 kg, a długość jej ciała bez ogona sięga przeważnie 2,2-2,9 m; obecnie żyje tylko w rezerwatach środkowej i zachodniej Afryki (Republika Środkowoafrykańska, Sudan, Senegal, Mali) (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ANTYLOPA DERBIEGO, TAUROTRAGUS DERBIANUS - GATUNEK ANTYLOPY Z RODZINY KRĘTOROGICH, WRAZ Z ELANDEM UWAŻANE ZA NAJWIĘKSZE WŚRÓD ANTYLOP - WAŻY DO 900 KG, A DŁUGOŚĆ JEJ CIAŁA BEZ OGONA SIĘGA PRZEWAŻNIE 2,2-2,9 M; OBECNIE ŻYJE TYLKO W REZERWATACH ŚRODKOWEJ I ZACHODNIEJ AFRYKI (REPUBLIKA ŚRODKOWOAFRYKAŃSKA, SUDAN, SENEGAL, MALI)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.285

DUJKER CZARNOPRĘGI, SALAMANDRA Z OSOI, ASZKENAZYJCZYK, SADÓWKA, BURZYK RÓŻOWONOGI, NOSOROŻEC TĘPONOSY, LESBOS, NIEŚWISZCZUK, KACZKA ŻÓŁTODZIOBA, RĄCZAK RDZAWOGARDŁY, JĘZYK AMHARSKI, SKALAR, TERMIT, KOSTRZEWA GAUTIERA, RZEKOTKOWATE, GĄGOŁEK, DYSTROFEZ, ART BRUT, UT, POLATUCHY, ZANOKCICA ZIELONA, DZIÓBKOWIEC ZETTERSTEDTA, MISIÓWKA KASTA, PSZCZOŁA SAHARYJSKA, GŁUPTAK ZWYCZAJNY, CHWYTAK, BABKA, UISTITI PIGMEJKA, ŚWIDRAK OKRĘTOWIEC, CYTRONELA, SZCZĘTKA, POPOZAUR, PIESZCZAK PLAMISTY, KULTURA MAGDALEŃSKA, AUGUSTYNIZM, MAŁPA OGONIASTA, ZASIEK, MALI, POKRZYK, CZERNICA OBROŻNA, TORFOWIEC TĘPOLISTNY, PĘCHERZYCA BUJAJĄCA, SZRONIAK WRZOSOWY, BŁYSK HELOWY, SZARAK, PODRZEŃ GARBATY, MISKA, CYPRYSIK JAPOŃSKI, KARŁÓWKA SKROMNA, BILBIL ŁUSKOWANY, ŻÓŁW KOLCZASTY, KĄT PROSTY, DUJKER MAXWELLA, BEŁKACZEK ZACHODNI, WRÓBEL PUSTYNNY, NURZANIEC BŁOTNY, ORYKS POŁUDNIOWY, MOKASYNY, NIEDŹWIEDŹ BRUNATNY, ROCK AND ROLL, OBIBOK, NERECZNICA GRZEBIENIASTA, BAGNIK NADWODNY, SKRZELOPŁYWKA, DZIĘCIOŁ RDZAWOSKRZYDŁY, PUCHÓWKA AFRYKAŃSKA, AFROTROGON ZIELONY, KAPUCYNKA CZARNOBIAŁA, LINIOWA NIEZALEŻNOŚĆ, INDIANIN, GŁUPTAK GALAPAGOSKI, BUJAK, FEDERACYJNA REPUBLIKA NIGERII, KMIN, LIMPRICHTIA DŁUGOKOŃCZYSTA, ŻAGIEW PŁOMIENNA, ZŁOTOPIÓRKA, KROKODYL MORELETA, CZAJ, OLIWNIK, KRĄGŁOGŁÓWKA PIASKOWA, PRZYCZEPKA, ŻABA GNIAZDOWA, MOTORYKA DUŻA, NEON CZERWONY, OPOŃCZYK ORZĘSIONY, JODŁA BORNMÜLLERA, KRĘPACZEK LŚNIĄCY, KLEŚNICA, BYSTRZYK Z LORETO, WIEWIÓRECZNIK PIÓRKOWATY, SZYNSZYLOWATE, MUCHOMOR SROMOTNIKOWY, WOLEMIA, BILBIL SUMATRZAŃSKI, LAMAIZM, BATERIA DYFUZYJNA, BYSTRZYK PERUWIAŃSKI, WNIEBOWSTĄPIENIE, SZAFRAN SPIŻOWY, TRZMIEL KAMIENNIK, BRZMIK, MADONNA, WILGA BRUNATNA, TERMOGENEZA ADAPTACYJNA, MYSZAK KAKTUSOWY, WODNOKRZYWOSZYJ ZANURZONY, ORLICA, PARASOLOWIEC, STRASZAKI, KŁOCHTUN, WIEWIÓRKA PRZYLĄDKOWA, MONOPARTYJNOŚĆ, BĄCZEK ZWYCZAJNY, KRZYWODZIOBEK, JASZCZURKOJAD DUŻY, KOLEPIOCEFAL, PLATYKLADUS WSCHODNI, IRYS, ASZKENAZYJKA, BLASZKOWIEC, MACKAY, OPCJA ZEROWA, SZAFIREK RDZAWOBRODY, KRZEWIK, TUJA, CROMA, NACZYNIE, PAN DOMU, MIODOJADEK GÓRSKI, OSADNICZEK, BIELINEK BYTOMKOWIEC, PANGOLIN CHIŃSKI, WIGNA, GRUBOŚĆ, LAMPARCIK, PERKOZ WIELKI, JASZCZURKA RUINOWA, JAMA GARDŁOWA, WIELKOGŁÓW POTOKOWY, CZERWOŃCZYKI, MURARKA OGRODOWA, FLASZOWIEC PURPUROWY, WANGA DWUBARWNA, MASKA, ZWIESINIEC SZORSTKI, PŁÓCIENNICA, SMÓŁKA, DROZD MODRAK, PAZUROGON PRĘGOUDY, CYNERARIA, HUTT, SZCZUR PACYFICZNY, GRZYB PRAWDZIWY, PIENIĄDZ ELEKTRONICZNY, SKRZYDLIK ARNOLDA, PRZEPONA, EMULATOR, RODZEŃSTWO SYJAMSKIE, KOZA, GWAJKOWIEC, NOCEK NADWODNY, LIROGON ALBERTA, ROZPLENICA, BARWIENIEC RÓŻOWY, EKOSFERA, ZDROJEK ŁUSECZKOWATY, ASTER WIDEŁKOWATY, ŻURAWIE KORONIASTE, SZAFIREK RUDOBRZUCHY, ŚNIEŻYCZKA KRÓLOWEJ OLGI, ZWINNIK SREBRZYSTOPRĘGI, TURZYCA ŚCIŚNIONA, WIELOGŁOS, OSZLOCH, PIGWA POSPOLITA, RAMSEY, AGAPANT AFRYKAŃSKI, ZASTOINA, DELFIN GARBATY, KAPUSTA GŁĄBIASTA, RASZPLA, AMORFIZM, POMIDOR DRZEWIASTY, STRELICJA, ZŁOTNICZEK, AŁYCZA, OBDUKCJA, LESZCZYK, TRANCE, BYSTRZYK JEDNOPRĘGI, JELEŃ BAGIENNY, ŻÓŁTLICZKA, KRUCZYNA MOLUCKA, ALESTES CHAPERA, FERMATA, FRAKCJONISTA, WYPRYSK KONTAKTOWY, LASV, DZIERZYK, RAMIENICA SZORSTKA, KANONIK, POZYCJA, TRÓJSKLEPKA SZEROKOLISTNA, KERATOPLASTYKA DRĄŻĄCA, JAŁOWIEC GRECKI, PETREL SAMOTNY, JAŚMINOWIEC FALCONERA, ŚWIERK SERBSKI, TAMASZEK, TRASZKA, ŚLUBOJAWKA, PALMA WACHLARZOWA, WIEWIÓRKA PALMOWA, KACZKA PACYFICZNA, DRABINOWIEC MROCZNY, SONATA, EMALIA, SEKWOJA, PRZEZIERNIK BUKOWIEC, POKUSA, PIELĘGNICA ELLIOTA, PAMPA, GŁÓG JEDNOSZYJKOWY, PUDU, PSTRYKACZ, ŚWISTEK ŻÓŁTOSMUGI, KARACZAN, ŚWINIA PĘDZELKOWA, OGNICZEK, ZGROMADZENIE ZAKONNE, ŻABA PIRENEJSKA, MARABUT, ALKOWA, DAWKA ŚMIERTELNA, WARZĘCHA, NEMEGTOZAUR, AMINEK WIĘKSZY, PALMA KATESZOWA, ASTER NIEBIESKAWY, GĘSIEC, GRUPA CYKLICZNA, ROPUCHA PASKÓWKA, PŁONNICZEK SŁOIKOWY, AKSAMITKA ROZPIERZCHŁA, BIAŁOSTEREK ZIELONY, PŁASKOGON HENKELA, POMPELA, OKNÓWKA, NIEROZWAŻNOŚĆ, KRĄGŁOGŁÓWKA USZASTA, NASTROSZEK, AKWATINTA, MAŁPY ZWIERZOKSZTAŁTNE, ROZŁUPEK WŁOSKOZĄB, BURAN, PIŁA DROBNOZĘBNA, SAMOAŃSKI, LENINGRAD, KUSACZ CZARNY, AUSTRALIA, DRZEWO TERPENTYNOWE, ROŻENIEC, SQUAW, AGA, KRZEWIK ŹRÓDLISKOWY, MUSTEL, METODA ELEMENTU SKOŃCZONEGO, ZASIĘG, DIASEK, MĄTEWKA, KACZKA CHIŃSKA, GRONOSTAJ, GOOLE, KUMAK DALEKOWSCHODNI, PRAWDZIWIK, KULICZEK, SALAMANDROWATE, PONIKŁO BULWIASTE, KRUSZYNA POSPOLITA, KRWAWNIK TALERZOWATY, ROSZPUNKA ZĄBKOWANA, IMPROWIZATOR, LEMURKA CIEMNA, JODŁA KAUKASKA, KIEŁŻ MORSKI, ZGŁĘBIEC TRZPIENNIKOWIEC, ŻAGIEW JODŁOWA, KONURBACJA, DZIERZYK SZKARŁATNY, WYDMUSZKA, ORZECH BRAZYLIJSKI, PEKAN, FLAMING ANDYJSKI, DROŻNOŚĆ, ŻUWIPALMA MALAJSKA, MONTREAL, SOLO, TOMKA ALPEJSKA, ?KRZYWOSZCZEĆ SCHIMPERA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.285 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ANTYLOPA DERBIEGO, TAUROTRAGUS DERBIANUS - GATUNEK ANTYLOPY Z RODZINY KRĘTOROGICH, WRAZ Z ELANDEM UWAŻANE ZA NAJWIĘKSZE WŚRÓD ANTYLOP - WAŻY DO 900 KG, A DŁUGOŚĆ JEJ CIAŁA BEZ OGONA SIĘGA PRZEWAŻNIE 2,2-2,9 M; OBECNIE ŻYJE TYLKO W REZERWATACH ŚRODKOWEJ I ZACHODNIEJ AFRYKI (REPUBLIKA ŚRODKOWOAFRYKAŃSKA, SUDAN, SENEGAL, MALI) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ANTYLOPA DERBIEGO, TAUROTRAGUS DERBIANUS - GATUNEK ANTYLOPY Z RODZINY KRĘTOROGICH, WRAZ Z ELANDEM UWAŻANE ZA NAJWIĘKSZE WŚRÓD ANTYLOP - WAŻY DO 900 KG, A DŁUGOŚĆ JEJ CIAŁA BEZ OGONA SIĘGA PRZEWAŻNIE 2,2-2,9 M; OBECNIE ŻYJE TYLKO W REZERWATACH ŚRODKOWEJ I ZACHODNIEJ AFRYKI (REPUBLIKA ŚRODKOWOAFRYKAŃSKA, SUDAN, SENEGAL, MALI)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
OREAS antylopa Derbiego, Taurotragus derbianus - gatunek antylopy z rodziny krętorogich, wraz z elandem uważane za największe wśród antylop - waży do 900 kg, a długość jej ciała bez ogona sięga przeważnie 2,2-2,9 m; obecnie żyje tylko w rezerwatach środkowej i zachodniej Afryki (Republika Środkowoafrykańska, Sudan, Senegal, Mali) (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

OREAS
antylopa Derbiego, Taurotragus derbianus - gatunek antylopy z rodziny krętorogich, wraz z elandem uważane za największe wśród antylop - waży do 900 kg, a długość jej ciała bez ogona sięga przeważnie 2,2-2,9 m; obecnie żyje tylko w rezerwatach środkowej i zachodniej Afryki (Republika Środkowoafrykańska, Sudan, Senegal, Mali) (na 5 lit.).

Oprócz ANTYLOPA DERBIEGO, TAUROTRAGUS DERBIANUS - GATUNEK ANTYLOPY Z RODZINY KRĘTOROGICH, WRAZ Z ELANDEM UWAŻANE ZA NAJWIĘKSZE WŚRÓD ANTYLOP - WAŻY DO 900 KG, A DŁUGOŚĆ JEJ CIAŁA BEZ OGONA SIĘGA PRZEWAŻNIE 2,2-2,9 M; OBECNIE ŻYJE TYLKO W REZERWATACH ŚRODKOWEJ I ZACHODNIEJ AFRYKI (REPUBLIKA ŚRODKOWOAFRYKAŃSKA, SUDAN, SENEGAL, MALI) sprawdź również:

lekarz specjalista w zakresie pediatrii, nauki o chorobach występujących wśród dzieci i metodach ich leczenia ,
nauka o technice, historii i metodologii nauczania tańca ,
aproksymatyw, który polega na nieostrych granicach denotacji danego wyrażenia ,
samotność ,
'My Pierwsza ...' ,
tkanina wełniana z przędzy czesankowej, o splocie skośnym, gładka, z widocznymi skośnymi prążkami; używana na kostiumy, suknie, garnitury ,
półwysep w północno-wschodnich Chinach ,
kobieta, dziewczyna, która wiecznie marudzi, grymasi, ma chimery (fochy), nic jej się nie podoba ,
choroba, w której organizm chorego produkuje zbyt duże ilości erytrocytów, granulocytów i płytek krwi ,
1) ZROSTNICA - nitkowaty glon, 2) kosmopolityczna roślina zielna z rodziny goździkowatych, w Polsce 9 gatunków ,
amunicja, której czynnikiem rażącym jest pojedynczy pocisk strzelecki (dawniej nazywany kulą, najczęściej wykonany ze stopu ołowiu, w pełnym lub częściowym płaszczu) ,
pisarka włoska (1870-1945), zbiór poezji, powieści, nowele; „Pieśni niedoli”, „Burze” ,
ruch wokół osi, wirowanie ,
dział zoologii zajmujący się mięczakami ,
komora wypełniona powietrza znajdująca się wewnątrz powłoki balonu lub sterowca ,
plotkuje z kapitanową ,
fizyk amerykański (1905-1991), badacz promieniowania kosmicznego ,
zmęczenie, zwłaszcza niechęć do wstawania z łóżka, również wywołane kacem ,
skład, miejsce przechowywania, zarówno przedmiotów materialnych, jak i np, genów, leksyki ,
jakość brzmienia gitary ,
Epitrimerus piri - gatunek roztocza z rodziny szpecieli ,
teoria praw ruchu obiektów poszerzająca zakres mechaniki na sytuacje, dla których przewidywania mechaniki klasycznej nie sprawdzały się ,
odlot ptaków przed zimą do ciepłych krajów ,
reklama w TV ,
zestaw do gry w bierki ,
PANTARKA; ptak z rzędu kuraków hodowany dla mięsa i jaj już od czasów rzymskich; południowa i środkowa Afryka ,
Lycaenidae - rodzina motyli dziennych, licząca około 6000 gatunków (z czego na terenie Polski wykazano 59 gatunków); są to motyle małe lub średniej wielkości (od 1,5 cm do 8 cm rozpiętości skrzydeł), występujące we wszystkich zoogeograficznych krainach świata ,
WODOLOT ,
osoba, która za czasów PRL prowadziła nielegalny obrót walutami, tzn. skupowała i sprzedawała dolary amerykańskie, a także inne waluty wymienialne i bony dolarowe PeKaO ,
osada w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie mrągowskim, w gminie Mrągowo

Komentarze - ANTYLOPA DERBIEGO, TAUROTRAGUS DERBIANUS - GATUNEK ANTYLOPY Z RODZINY KRĘTOROGICH, WRAZ Z ELANDEM UWAŻANE ZA NAJWIĘKSZE WŚRÓD ANTYLOP - WAŻY DO 900 KG, A DŁUGOŚĆ JEJ CIAŁA BEZ OGONA SIĘGA PRZEWAŻNIE 2,2-2,9 M; OBECNIE ŻYJE TYLKO W REZERWATACH ŚRODKOWEJ I ZACHODNIEJ AFRYKI (REPUBLIKA ŚRODKOWOAFRYKAŃSKA, SUDAN, SENEGAL, MALI). Dodaj komentarz

4+9 =

Poleć nas znajomym:

x