MNIUM HORNUM - GATUNEK MCHU Z RODZINY MERZYKOWATYCH; TOWRZY ZIELONE LUB CIEMNOZIELONE DARNIE, ŁODYŻKA DŁUGOŚCI 5 CM POKRYTA JEST PILŚNIĄ CHWYTNIKÓW, LIŚCIE WILGOTNE SĄ PROSTE, LIŚCIE SUCHE - POMARSZCZONE; WYSTĘPUJE NA NIŻU I W GÓRACH KRZEMIANOWYCH EUROPY ŚRODKOWEJ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MERZYK GROBLOWY to:

Mnium hornum - gatunek mchu z rodziny merzykowatych; towrzy zielone lub ciemnozielone darnie, łodyżka długości 5 cm pokryta jest pilśnią chwytników, liście wilgotne są proste, liście suche - pomarszczone; występuje na niżu i w górach krzemianowych Europy Środkowej (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MNIUM HORNUM - GATUNEK MCHU Z RODZINY MERZYKOWATYCH; TOWRZY ZIELONE LUB CIEMNOZIELONE DARNIE, ŁODYŻKA DŁUGOŚCI 5 CM POKRYTA JEST PILŚNIĄ CHWYTNIKÓW, LIŚCIE WILGOTNE SĄ PROSTE, LIŚCIE SUCHE - POMARSZCZONE; WYSTĘPUJE NA NIŻU I W GÓRACH KRZEMIANOWYCH EUROPY ŚRODKOWEJ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 28.620

PRĄTNIKI, ARABIKA, RUMIENIAK, LOG, DWUIPÓŁKROTNOŚĆ, ŁOWIK, ŁAŃCUCH CHŁODNICZY, ZYZUŚ TŁUŚCIOCH, TARCZYK, CIAŁO NIEBIESKIE, OFTALMOZAUR, MIODUNKA, KRAŃCÓWKA, WIKARIUSZ, FILET, KET, PETRYFIKACJA, CZERWONE CIAŁKO KRWI, RZEKOTKA WYLĘGARKA, SEKS ORALNY, NURZEC ANTARKTYCZNY, MYSZ DOMOWA, PRAWO, LITERATURA WAGONOWA, GATUNEK ALLOCHRONICZNY, NAMIESTNIK, KORZYŚĆ KOMPARATYWNA, MUCHA MOKRA, MIĘTA PIEPRZOWA, PAPAD, KLĄSKAWKA, IBIS SIWOPIÓRY, LINON, BRYGANTYNA, MIESZANINA EUTEKTYCZNA, PAN I WŁADCA, PREONDAKTYL, CUDOTWÓRCZYNI, PROWANSALSKI, AKCJA, ARKUSZ POETYCKI, SKORUPA, KSIĘŻULO, ŚLIZG, DNI, SPIRYT, JAŁOWA MARTWICA KOŚCI, WATERPROOF, BARCZATKA ŚLIWÓWKA, SZCZEROŚĆ, NACIĄG, CEROFERARIUSZ, DWUDZIESTY SZÓSTY, STADIONIK, KURKA, ZASKRONIEC ŻMIJOPODOBNY, KUMOTER, PÓŁKOLONIE, TYŁOZGIĘCIE MACICY, ŻABUTI LEŚNY, STAW, SER, PASZPORTYZACJA, AWAL, BURUNDUK, PSYCHIATRIA REPRESYJNA, OWCA JACOBA, GOŁĄBECZEK, HYDROFOR, NASTAWA, BADIAN, KREMOGEN, ENUMERACJA, NAMRÓWKA RAVOUX'A, ANOMALIA UHLA, OBUCH, DYSKALKULIA, RZEZAK, ABOLICJONISTA, AMMOZAUR, KOMBAJN, MIKSER, LODOICJA, GIEZŁO, PRĄTNIK CIENKOSZCZECINOWY, PAŁANKA MIODOJAD, PRZECIWNIK, ELEMENT, RAMIENICA KOLCZASTA, PLANTACJA NASIENNA, BAKTERIOLIZYNA, MRÓWKA, GOLKIPER, KRYPTOZAUR, WIELKOŚĆ, MARRAN, FRANCA, SERBSKOŚĆ, NIBYROKIET SKALNY, EKSPERT, SUPERTOSKAN, RAMA KOMUNIKACYJNA, ZAWIKŁANIE, HERBATA, MUSZLA, TYTUŁ NAUKOWY, PRZEDNÓWEK, IDEAŁ PIERWSZY, NOGA, MAJSTRA, NÓW, KOLORY NARODOWE, MIASTO WOJEWÓDZKIE, MEWKA, ZASOBY, ZANOKCICA SERPENTYNOWA, CHCIWSTWO, KONSOLA STEROWNICZA, DEKORTYKACJA, MĘTNOŚĆ, NIEKONWENCJONALNOŚĆ, ŚRODEK GRZYBOBÓJCZY, MODRASZEK ROZCHODNIKOWIEC, PRZESTĘPCZOŚĆ GOSPODARCZA, ŻYWORODEK JEDNOPLAMISTY, PŁOMYK, RĄCZYCA, ORFA, KARYKATURALNOŚĆ, OSPAŁOŚĆ, JESIOTR BIAŁY, RACJA, PIESZCZAK PRZEPASANY, STRATEGIA CZASU RZECZYWISTEGO, CZTEROKROPEK, SALAMI, OSMYK, ZAPROSZENIE, SSAK MORSKI, WITALNIK, BOROWCE, DOMICYL, KRZYŻÓWKA, INTERPRETACJA, PRZĄSTNIK, ALEKSANDRETTA OBROŻNA, MUCHOMOR ŻÓŁTAWY, KRWAWNIK WIĄZÓWKOWATY, PINGWIN ADELI, ŻURNALISTA, LANDO, INIEKCJA STRUMIENIOWA, TOPSPIN, LUNETA, NIECHLUBNOŚĆ, KOMBINATORYKA, ASTER WIRGINIJSKI, BEZWIETRZE, ENCEFALOPATIA WĄTROBOWA, ZAŚWIATY, SKRÓT PERSPEKTYWICZNY, MOC ZNAMIONOWA, NIEGODZIWOŚĆ, ROKOWANIA ZBIOROWE, KATOLICKOŚĆ, ŻART, DOWCIPNIŚ, SIMIR, CZYNNIK NIECENOWY, BARCZATKA, LICZEBNIK, CZYTELNIA, WŁASNOŚĆ, FEIJOADA, WARSTWA OZONOWA, ŚMIETANKA, WRÓBEL ZWYCZAJNY, PLECHA, SAMOPAŁ, PROSTOWNIK SELENOWY, HALLOWEEN, IKEBANA, CHOINA ZACHODNIA, PAPROTNIK SZCZECINKOZĘBNY, POLITYCZNY CYKL KONIUNKTURALNY, LWIA CZĘŚĆ, NEPALI, WKŁAD, KRÓTKOSZ SZORSTKI, NOCEK KOSMATY, MROZOODPORNOŚĆ, INTUICYJNOŚĆ, SEŁEDEC, WOLLEMIA SZLACHETNA, NAJDUCH, ŻARŁACZ GALAPAGOSKI, RUMIAN POLNY, FAJNOŚĆ, PODATEK ROLNY, AFILIACJA, FPS, RACHUNEK CAŁKOWY, SATELITA SZPIEGOWSKI, KILOKALORIA, GERANIUM, WIEWIÓRKA POSPOLITA, FLOTA, KONTRAMARKA, FASOLA, PYTON, ŁEBEK, STYGOFAUNA, BARCHAN, PROGRAM TELEWIZYJNY, CZĘŚĆ ZAMIENNA, MANIERA, MARR, WIERZBOWNICA MOKRZYCOWA, NIESZPUŁKA JADALNA, BĄK, BIAŁORUTENISTYKA, FAŁSZYZM, WIRUS ZAPALENIA ROGÓW PRZEDNICH RDZENIA KRĘGOWEGO, PERIOD, PIERŚCIEŃ IDEAŁÓW GŁÓWNYCH, SŁONECZNIK, DUJKER KARŁOWATY, LOKATA MIĘDZYBANKOWA, SKRYTKA, KSIĘŻUNIO, ŻÓŁTACZEK INDYJSKI, SOSNA WIOTKA, ZIELENIEC, GŁĄBIK, POZYCJA, KLAUZULA DUALNA, ŁEBEK, PRZEDPOTOPOWOŚĆ, NISKOŚĆ, NEGACJONIZM, MAH JONG, KONTROLER, BETON ŻUŻLOWY, FALA ULTRAKRÓTKA, SYCZOŃ SAMOTNY, MNEMOZYNA, JĘZYKOZNAWSTWO SYNCHRONICZNE, FLUNITRAZEPAM, KĄTNIK, TRZMIEL OLBRZYMI, OSTNICA STOKŁOSOWATA, KĄT, KRĄGLIK, KACZKI, MAKAK REZUS, CZYNNIK SYTUACYJNY, MOZZARELLA, DRZEWCE, WRZECIENNIK, SKRZYDŁOSZPON CZARNOSZYI, LABOKANIA, MĄTWA, DRAPIEŻNOŚĆ, WĘZEŁ, SERM, POZIOMKA CHILIJSKA, STRES, ANTRYKOT, SKORPION CESARSKI, GRZBIETORÓD, ŻÓŁW SĘPI, TURNIURZYK MAŁY, RYJÓWKA KRÓTKOOGONIASTA, CHLAJNA, BIAŁOUSZKA, SYGNAŁ CIĄGŁY, PADAŁKA, PIEZOELEKTRYK, PRELUDIUM, LINIA WODORU 21 CM, GŁOWICA, PIESZCZOSZEK, BURAK, PODKASAŁKA PUSTYNNA, DZIURA, WARAN GRAYA, NALTREKSON, POLE DRUMLINOWE, PRYMAT, GERHAERT, OZDOBNICA FORELA, WYRÓWNANIE, GRZEBIUSZKA SYRYJSKA, STRUŚ MASAJSKI, FIGURACJA MELODYCZNA, PŁOMIEŃ, BAT, DRGANIE AKUSTYCZNE, GOŁYSZEK MAŁY, ?STRĄKOWIEC.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 28.620 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MNIUM HORNUM - GATUNEK MCHU Z RODZINY MERZYKOWATYCH; TOWRZY ZIELONE LUB CIEMNOZIELONE DARNIE, ŁODYŻKA DŁUGOŚCI 5 CM POKRYTA JEST PILŚNIĄ CHWYTNIKÓW, LIŚCIE WILGOTNE SĄ PROSTE, LIŚCIE SUCHE - POMARSZCZONE; WYSTĘPUJE NA NIŻU I W GÓRACH KRZEMIANOWYCH EUROPY ŚRODKOWEJ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: MNIUM HORNUM - GATUNEK MCHU Z RODZINY MERZYKOWATYCH; TOWRZY ZIELONE LUB CIEMNOZIELONE DARNIE, ŁODYŻKA DŁUGOŚCI 5 CM POKRYTA JEST PILŚNIĄ CHWYTNIKÓW, LIŚCIE WILGOTNE SĄ PROSTE, LIŚCIE SUCHE - POMARSZCZONE; WYSTĘPUJE NA NIŻU I W GÓRACH KRZEMIANOWYCH EUROPY ŚRODKOWEJ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MERZYK GROBLOWY Mnium hornum - gatunek mchu z rodziny merzykowatych; towrzy zielone lub ciemnozielone darnie, łodyżka długości 5 cm pokryta jest pilśnią chwytników, liście wilgotne są proste, liście suche - pomarszczone; występuje na niżu i w górach krzemianowych Europy Środkowej (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MERZYK GROBLOWY
Mnium hornum - gatunek mchu z rodziny merzykowatych; towrzy zielone lub ciemnozielone darnie, łodyżka długości 5 cm pokryta jest pilśnią chwytników, liście wilgotne są proste, liście suche - pomarszczone; występuje na niżu i w górach krzemianowych Europy Środkowej (na 14 lit.).

Oprócz MNIUM HORNUM - GATUNEK MCHU Z RODZINY MERZYKOWATYCH; TOWRZY ZIELONE LUB CIEMNOZIELONE DARNIE, ŁODYŻKA DŁUGOŚCI 5 CM POKRYTA JEST PILŚNIĄ CHWYTNIKÓW, LIŚCIE WILGOTNE SĄ PROSTE, LIŚCIE SUCHE - POMARSZCZONE; WYSTĘPUJE NA NIŻU I W GÓRACH KRZEMIANOWYCH EUROPY ŚRODKOWEJ sprawdź również:

przyrząd do akustycznego odczytywania pisma dla niewidomych ,
w przedrewolucyjnej Rosji najniższy stopień w kawalerii ,
każdy znak i każdy przedmiot w kształcie dwóch skrzyżowanych belek, kresek itp ,
sygnalizacyjny przyrząd na okręcie ,
Rhea pennata pennata - nominatywny podgatunek ptaka nielota wyróżniony w obrębie gatunku nandu plamiste (Rhea pennata); występuje na obszarze od Chile i południowej Argentyny aż do Ziemi Ognistej ,
skład asortymentu produkcji lub sprzedaży ,
wielkogłów potokowy, Platysternon megacephalum - gatunek gada z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, jedyny przedstawiciel rodziny żółwi wielkogłowych; występuje w południowych Chinach, na Półwyspie Indochińskim oraz w Birmie ,
zwolennik epistemologizmu w filozofii ,
osoba, która się włóczy, nie ma stałego miejsca lub nie potrafi usiedzieć w miejscu ,
marka rodzimego telewizora ,
Amphidium lapponicum - gatunek mchu z rodziny widłozębowatych ,
wnioskowanie na podstawie domysłów ,
pola krzyżówki ,
wyodrębnianie się grup z całości społeczeństwa ,
powtarzający się element składowy maszyny, urządzenia ,
osoba lubiąca Żydów, interesująca się nimi ,
amerykańska marka samochodów osobowych, która obecnie należy do koncernu General Motors ,
koloidalny roztwór kauczuku naturalnego (lateks naturalny) lub syntetycznego (lateks syntetyczny) w substancji płynnej ,
w matematyce: struktura algebraiczna, która stanowi uogólnienie przestrzeni liniowej ,
to, że coś jest szkolne - elementarne, podstawowe, typowe ,
trzmiele i trzmielce, Bombini - plemię z rodziny pszczołowatych ,
pierwszeństwo, prymat, przewaga, wyższość ,
część świata z naszym krajem ,
cichy głos, słyszalny tylko z niewielkiego oddalenia ,
mężczyzna elegancki, dbający tylko o swój wygląd, poza tym nielubiany, próżniak ,
zegarek kieszonkowy (przypominający kształtem cebulę) ,
właścicielka domu publicznego ,
Tanita z gitarą ,
wróżenie ze źródła ,
waluta Belgii zastąpiona przez euro

Komentarze - MNIUM HORNUM - GATUNEK MCHU Z RODZINY MERZYKOWATYCH; TOWRZY ZIELONE LUB CIEMNOZIELONE DARNIE, ŁODYŻKA DŁUGOŚCI 5 CM POKRYTA JEST PILŚNIĄ CHWYTNIKÓW, LIŚCIE WILGOTNE SĄ PROSTE, LIŚCIE SUCHE - POMARSZCZONE; WYSTĘPUJE NA NIŻU I W GÓRACH KRZEMIANOWYCH EUROPY ŚRODKOWEJ. Dodaj komentarz

1×2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast