MNIUM HORNUM - GATUNEK MCHU Z RODZINY MERZYKOWATYCH; TOWRZY ZIELONE LUB CIEMNOZIELONE DARNIE, ŁODYŻKA DŁUGOŚCI 5 CM POKRYTA JEST PILŚNIĄ CHWYTNIKÓW, LIŚCIE WILGOTNE SĄ PROSTE, LIŚCIE SUCHE - POMARSZCZONE; WYSTĘPUJE NA NIŻU I W GÓRACH KRZEMIANOWYCH EUROPY ŚRODKOWEJ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MERZYK GROBLOWY to:

Mnium hornum - gatunek mchu z rodziny merzykowatych; towrzy zielone lub ciemnozielone darnie, łodyżka długości 5 cm pokryta jest pilśnią chwytników, liście wilgotne są proste, liście suche - pomarszczone; występuje na niżu i w górach krzemianowych Europy Środkowej (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MNIUM HORNUM - GATUNEK MCHU Z RODZINY MERZYKOWATYCH; TOWRZY ZIELONE LUB CIEMNOZIELONE DARNIE, ŁODYŻKA DŁUGOŚCI 5 CM POKRYTA JEST PILŚNIĄ CHWYTNIKÓW, LIŚCIE WILGOTNE SĄ PROSTE, LIŚCIE SUCHE - POMARSZCZONE; WYSTĘPUJE NA NIŻU I W GÓRACH KRZEMIANOWYCH EUROPY ŚRODKOWEJ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 28.620

KURT, WULWODYNIA, PROMIENNOŚĆ, SYNOD, BIG BAND, OTCHŁAŃ, KRZYŻYK, SKOCZEK, DRĄG, BURGER, JAMA, PAŁECZNIK, FESTON, OSPA, TEKA, WĘZEŁ, EWALUACJA, REPERTUAR, WŁASNOŚĆ PRZEMYSŁOWA, MALACHITKA, DETAL, SŁOŃ INDYJSKI, REKWIZYT MUZYCZNY, MACHNIĘCIE RĘKĄ, MANEŻ, ŻYWORÓDKA JEDNOPLAMKA, PERKOZEK AUSTRALIJSKI, RUTENIZACJA, GŁĘBSZY, BIDŁO, ASTER LANCETOWATY, ARCHIWALNOŚĆ, PACHIRA WODNA, NIEDOZWOLONOŚĆ, PSTRĄŻENICA MARMURKOWA, NIEZASKARŻALNOŚĆ, SOSNA GERARDA, BRZMIENIE, OKNÓWKA, WSKAZÓWKA, PŁOMYK, SMÓŁKA, KOLENDER, ZAWORA, WIERZĄCY, TURANOWIE, UNTERWALDEN, METODA KASOWA, ALKOHOL, JĘZYK AMBA, PRZEKAŹNIK, WODOREK, NORNIK PÓŁNOCNY, ASTROTURFING, ZAKLINIEC, CERATA, MIGRACJA, MOTYLEK SKRZYDLATY, ROZETKA, CYNKOGRAFIA, RÓŻANIEC, TWIERDZENIE O ZWARTOŚCI, WYRAK SUNDAJSKI, KALKA JĘZYKOWA, KRZYŻ ŚWIĘTEGO ANDRZEJA, ADWOKAT DIABŁA, MERZYK DROBNOCIERNISTY, ANIELSKA CIERPLIWOŚĆ, SANSEWIERA, POSŁUCH, CHASZCZAK MADAGASKARSKI, ARONIA CZERWONA, MŁYNEK, RUMUNKA, KOMBAJN GÓRNICZY, SOSNA GÓRSKA, GIBON BIAŁORĘKI, HENRYK, CHRZĄSZCZ BIEGACZOWATY, GOŁYSZEK CHIŃSKI, GŁUCHY TELEFON, SAŁATA DŁUGOLISTNA, STAROŚĆ, TRASZKA, SMUKLEŃ PRYSKACZ, TRĄBKA EUSTACHIUSZA, TARCZYCA, SPŁACALNOŚĆ, KUZYNOSTWO, SŁOWACKI, POKAZ, JELEŃ BIAŁOWARGI, ZGŁOSZENIE PATENTOWE, DOKUMENT, PÓŁSKÓREK, AKCENT, ŁAMACZ LODU, ZIMOZIÓŁ, MESZKA, OLEJOWIEC, AKTORKA, KALIPSO, FORUM, KWAS HIALURONOWY, TAM-TAM, DESPOTYZM, WPŁYWOWOŚĆ, CZART, FIZYKA STATYSTYCZNA, ABLUCJA, SKINNY, SUCHOWIEJ, LIRNIK, KIJ, TRANSFORMATORNIA, WIEŃCE, FEMINIZM, ARGUS, GRZEBIUSZKA GIBRALTARSKA, DACH HEŁMOWY, PRAGMATYCZNOŚĆ, ANETA, MIENIE, STEPNIARKA OCZKOWANA, EDYKUŁ, CHOROBA ZARAŹLIWA, TOURS, TŁUSTY DRUK, BOLA, KWASKOWATOŚĆ, ZAOPATRZENIE, ANGIELSKI, WZNOWIENIE POSTĘPOWANIA, POTWAL OLBROTOWIEC, STRÓJ, LÓD MARTWY, PYSZOTA, MLECZAJ LEPKI, MIKSER, RÓG, PŁASKORUPIEC MALAJSKI, KONSEKRACJA, POTENCJAŁ DZETA, STOR, KOŚCIÓŁ KONKATEDRALNY, DZIWOOK KRÓTKOBRODY, PRZEJRZYSTKA, PODKŁAD, BĄCZEK ZWYCZAJNY, RADIANT, RAJA KANADYJSKA, MARSZ ŚMIERCI, BIAŁOUSZKA, ANATOMIA MIKROSKOPOWA, NAMIOTÓWKA DĘBOLISTNA, CZARNA MAGIA, WRÓBEL RDZAWOBREWY, FAŁD, JEJMOŚCIANKA, KONTYNENT, IKONOGRAFIA, HACJENDA, LINIA BRZEGOWA, WŁOSKOŚĆ, WIZYTÓWKA, KŁOPOTANIE SIĘ, PROGRAM, BROŃ BIAŁA, SZPATUŁKA, DZIEŁO OTWARTE, PRZEKOPNICA WIOSENNA, BUSZÓWKA SZEROKOSTERNA, SKRĘTNICA, FLASZOWIEC, ŻONA LOTA, BODZIEC, MALINOTRUSKAWKA, MYRMEKOFIL, TEMPERATURA, IRIANKA DUŻA, RZUT RÓWNOLEGŁY, KORDYLINA, KUSACZ KRÓTKODZIOBY, OKREŚLONOŚĆ, NERECZNICA VILLARA, OSIEMNASTKA, NUŻENIEC KRÓLICZY, SOCZEWKA, ASFODEL, TRANSPARENTNOŚĆ, EKSTRAPOLACJA TRENDÓW, BOŻEK, WIERZBINA, BRZYTWOSTEREK, RAMA, MAJERANEK, GAZ ŁZAWIĄCY, DROGA, KĄSACZ, AGREST CHIŃSKI, PIENIĄDZ LOKALNY, WOLANT, OMUL, SAMOOKREŚLENIE, WYRAŻENIE, APROBATA, OŚNIK, SOMALIJSKI, MASZYNA SPRĘŻAJĄCA, TRÓJSKLEPKA SZEROKOLISTNA, BALDACHIM, PINGWIN MAGELLAŃSKI, ZUPA, KIERUNKOWSKAZ, ŻÓŁTLICA WŁOCHATA, POMPA STRUMIENIOWA, PRAŻMO, SOSNA PINIA, ABLACJA, ZAGRZEBKA, BELMOPAN, STRZEBLA, INTERPRETACJA, CZERWONAK RÓŻOWY, CZERWONY GRZYB, SZAŁWIA, WRÓBEL SUAHILIJSKI, SUWERENNOŚĆ, ORANŻADA, OBIEKT KUBATUROWY, POJAZD ZABYTKOWY, BAJKA MAGICZNA, TRANSAKCJA TERMINOWA, BILBIL CZARNOCZUBY, DEKONTAMINACJA, DYMKA, DZIELNICA HISTORYCZNA, ARTYSTA, MROK, KONCEPCJA MONETARNA, BABULINKA, CHOMIK SYRYJSKI, SKOCZ SZCZOTKOCZUBY, TYRANIA, BAGIENNIK WIDŁAKOWATY, ZARODEK, MAHOŃ, KREDYT KASOWY, MYSZ ZIELNA, POLSKI KOŃ ZIMNOKRWISTY, ARAUKARIA WYNIOSŁA, KUOKA, KRĘPACZEK LŚNIĄCY, PIERWOMRÓWKA KRASNOLICA, KAPITUŁA GENERALNA, LANGUSTYNKA, PSIZĄB HENDERSONA, TRÓJLIST ŻÓŁTY, AKROBACJA POWIETRZNA, CZOŁÓWKA, REKLAMA, ROZSZCZEP PODNIEBIENIA, TWIERDZENIE STOKESA, WĘGORZOWATE, SŁUPICA, WROŚNIAK, KOKOSZKA, PUSTAK, EFEKTOWNOŚĆ, TUTOR, MARKACZKA, EPOKA LODOWCOWA, ŚLĄSKOŚĆ, UJŚCIE, DRĘTWA KALIFORNIJSKA, NIPA, ŚWIERK KANADYJSKI, CZAPLA KARAIBSKA, ŻYTO, BILBIL BRĄZOWY, ŻÓŁW ZIELONY, SPORTÓWKA, KASZTEL, PROMIEŃ, GŁADYSZ KRUCHY, ANTYKLINA FAŁSZYWA, SUMAK, DYL, DUMA, NAZWA POZORNA, KOKORYCZ ZIMOZIELONA, PARTYKUŁA WZMACNIAJĄCA, ŚWISTAK KANADYJSKI, BILBIL CZARNOGŁOWY, HIGIENISTKA, JAZGOT, KOLOSTOMIA, NABOŻEŃSTWO MAJOWE, PRZYBYTEK, ?SZALONA GŁOWA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 28.620 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MNIUM HORNUM - GATUNEK MCHU Z RODZINY MERZYKOWATYCH; TOWRZY ZIELONE LUB CIEMNOZIELONE DARNIE, ŁODYŻKA DŁUGOŚCI 5 CM POKRYTA JEST PILŚNIĄ CHWYTNIKÓW, LIŚCIE WILGOTNE SĄ PROSTE, LIŚCIE SUCHE - POMARSZCZONE; WYSTĘPUJE NA NIŻU I W GÓRACH KRZEMIANOWYCH EUROPY ŚRODKOWEJ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: MNIUM HORNUM - GATUNEK MCHU Z RODZINY MERZYKOWATYCH; TOWRZY ZIELONE LUB CIEMNOZIELONE DARNIE, ŁODYŻKA DŁUGOŚCI 5 CM POKRYTA JEST PILŚNIĄ CHWYTNIKÓW, LIŚCIE WILGOTNE SĄ PROSTE, LIŚCIE SUCHE - POMARSZCZONE; WYSTĘPUJE NA NIŻU I W GÓRACH KRZEMIANOWYCH EUROPY ŚRODKOWEJ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MERZYK GROBLOWY Mnium hornum - gatunek mchu z rodziny merzykowatych; towrzy zielone lub ciemnozielone darnie, łodyżka długości 5 cm pokryta jest pilśnią chwytników, liście wilgotne są proste, liście suche - pomarszczone; występuje na niżu i w górach krzemianowych Europy Środkowej (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MERZYK GROBLOWY
Mnium hornum - gatunek mchu z rodziny merzykowatych; towrzy zielone lub ciemnozielone darnie, łodyżka długości 5 cm pokryta jest pilśnią chwytników, liście wilgotne są proste, liście suche - pomarszczone; występuje na niżu i w górach krzemianowych Europy Środkowej (na 14 lit.).

Oprócz MNIUM HORNUM - GATUNEK MCHU Z RODZINY MERZYKOWATYCH; TOWRZY ZIELONE LUB CIEMNOZIELONE DARNIE, ŁODYŻKA DŁUGOŚCI 5 CM POKRYTA JEST PILŚNIĄ CHWYTNIKÓW, LIŚCIE WILGOTNE SĄ PROSTE, LIŚCIE SUCHE - POMARSZCZONE; WYSTĘPUJE NA NIŻU I W GÓRACH KRZEMIANOWYCH EUROPY ŚRODKOWEJ sprawdź również:

ilustrowane pismo dla kobiet ,
czynność, która dostarcza rozrywki ,
fakt marnotrawienia; to, że ktoś coś marnotrawi ,
łukowaty pasek blachy przymocowanej do nosala i obręczy hełmu ,
poeta czeski (1811-70), badacz folkloru, ballady osnute na poezji ludowej; „Kytice” ,
otwór, najczęściej okrągły, różnej wielkości, przez który wchodzi się do czegoś ,
całokształt stosunków handlowych i gospodarczych ,
ŁEZKI ,
wskaźnik mierzący zakres wykorzystania aktywów w celu osiągnięcia zysków ,
jednostka długości stosowania w żegludze równa 1/10 mili morskiej ,
przednia górna część tułowia człowieka (~ klatka piersiowa) i niektórych zwierząt ,
element konstrukcyjny podzespołów akustycznych i elektroakustycznych w postaci cienkiej folii, płytki lub blaszki, drgającej pod wpływem fal dźwiękowych (np. w mikrofonie) lub wytwarzającej falę dźwiękową w wyniku pobudzania do drgań (np. w głośniku) ,
to, że ktoś jest szczery ,
tkanina (zwykle wełniana, choć zdarzają się też sztuczne) imitująca zamsz, posiadająca lekki meszek ,
pod zapaśnikiem ,
Setaria italica - gatunek rośliny zbożowej z rodziny wiechlinowatych ,
kod ISO 4217 waluty birr ,
mieszkaniec Korsyki - regionu we Francji, wyspy na Morzu Śródziemnym, człowiek pochodzenia korsykańskiego ,
część głowicy kolumny doryckiej ,
niewielki okaz arona, rośliny z rodziny obrazkowatych ,
urządza owacje za pieniądze ,
w chemii - cecha atomu danego pierwiastka, który może utworzyć z atomem innego pierwiastka trzy wiązania ,
Stomiopera unicolor - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) występujący w Australii ,
nazwa pieniądza obowiązującego w danym państwie ,
Lasiodora parahybana - brazylijski gatunek pająka z rodziny ptasznikowatych, osiągający do 11 cm długości (z odnóżami nawet do 26 cm) ,
Melanitta americana - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
zaznaczający się u wielu zwierząt podział ciała na szereg podobnie ukształtowanych odcinków ,
znak graficzny nad lub pod literą informujący o sposobie jej wymawiania ,
obszar ,
chrząszcz (mróweczka), żywiący się kornikami

Komentarze - MNIUM HORNUM - GATUNEK MCHU Z RODZINY MERZYKOWATYCH; TOWRZY ZIELONE LUB CIEMNOZIELONE DARNIE, ŁODYŻKA DŁUGOŚCI 5 CM POKRYTA JEST PILŚNIĄ CHWYTNIKÓW, LIŚCIE WILGOTNE SĄ PROSTE, LIŚCIE SUCHE - POMARSZCZONE; WYSTĘPUJE NA NIŻU I W GÓRACH KRZEMIANOWYCH EUROPY ŚRODKOWEJ. Dodaj komentarz

7×3 =

Poleć nas znajomym:

x