CZYNNOŚĆ LUB ZESPÓŁ CZYNNOŚCI WYKONYWANYCH Z MYŚLĄ O JAKIMŚ INNYM PRZYSZŁYM WYDARZENIU, O CZYMŚ, CO MA NASTĄPIĆ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PRZYGOTOWANIE to:

czynność lub zespół czynności wykonywanych z myślą o jakimś innym przyszłym wydarzeniu, o czymś, co ma nastąpić (na 13 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PRZYGOTOWANIE

PRZYGOTOWANIE to:

czynność, która coś poprzedza (najczęściej w liczbie mnogiej) (na 13 lit.)PRZYGOTOWANIE to:

nauczenie się czegoś do konkretnego wydarzenia lub konkretnej sytuacji, np. do sprawdzianu albo odpowiedzi (na 13 lit.)PRZYGOTOWANIE to:

zrobienie jakiejś potrawy, dania (na 13 lit.)PRZYGOTOWANIE to:

uprzedzenie kogoś o czymś, uczynienie go gotowym na jakieś wydarzenie, wiadomość itp (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZYNNOŚĆ LUB ZESPÓŁ CZYNNOŚCI WYKONYWANYCH Z MYŚLĄ O JAKIMŚ INNYM PRZYSZŁYM WYDARZENIU, O CZYMŚ, CO MA NASTĄPIĆ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.825

ANIMALIZM, BADANIE PODMIOTOWE, PODMIOT, BLINDAŻ, OBRONA, OLEJ, SILNOŚĆ, CZYNNIK TERMODYNAMICZNY, AKCENCIK, WĄŻ, GENERAŁ, WIERNOŚĆ, INICJATOR, MASWERK, ZGĘSTEK, MIZUNA, GLIF, FERMAN, WYKROCZENIE SKARBOWE, FRAZEOLOGIZM, PRAWO GŁOSOWE, STAN NIETRZEŹWOŚCI, MAŹNICA, TRUP, TANDEM, CAP, PODKAST, PUNK, GUMNO, GENETYKA KLINICZNA, PAS, EMOTIKON, ROŚLINY ZARODNIKOWE, KARABIN AUTOMATYCZNY, WANIENECZKA, GENERACJA, OBSŁUGIWANIE, KALCEOLARIA, MUTACJA, TRANSLACJA, PAŁANKA, WINA UMYŚLNA, KŁAKI, POCHŁANIACZ, BARBARYZM, WIERSZ, KREDKA, ADWOKAT, TERCJA, MISJA, DRIBLING, WIATROWNICA, KB, PION, EMAKI, CHŁODNIK, JESIOTROWATE, ROZTRUCHAN, HELIOFIT, DRUK, GNUŚNOŚĆ, KOREK, POWIĄZANIE KAPITAŁOWE, KONCENTRAT, PŁASZCZKI SŁODKOWODNE, KARTOFELEK, MATERIAŁ, TEREN ZIELONY, TAROT, KOMPATYBILNOŚĆ ELEKTROMAGNETYCZNA, KOLCZAK, DZIESIĘCIOKROTNOŚĆ, ASTEROIDA, TERAPIA, MUZA, BURDA, KRZYKACZ, HURMA, ŚWIATŁO CZERWONE, ADORACJA, EKRAN, CHAMEFIT, FORSZLAK, HUBA, KWASZONKA, BRAZYLIJSKOŚĆ, FAZA, SIEROTA, DYSOCJACJA TERMICZNA, INDEKS STECHIOMETRYCZNY, ŚCIEŻKA HOLOWNICZA, PIKOT, OBRONA, KAMIEŃ SŁONECZNY, CZTEROSUW, APLIKACJA, PLAN ZDJĘCIOWY, SEK, UDERZENIE, SZESNASTY, WIDEOMANIAK, GRANAT, STATUS SPOŁECZNY, KĄT WYPUKŁY, TRASZKA GÓRSKA, BANKOWOŚĆ ISLAMSKA, ESTRAGON, DŻEM, WYGIĘCIE, METRESA, DOBRO SUBSTYTUCYJNE, CÓRKA ŚMIECIARZA, PODATEK TONAŻOWY, PRAGMATYCZNOŚĆ, OBRAZOBURCA, DUPEK ŻOŁĘDNY, WIOŚLARKI, KOMISUROTOMIA, , PEDAGOG, MACHNIĘCIE RĘKĄ, HOMOGENAT, SPOILER, JAŚMIN, HERETYK, LINIA ŚREDNICOWA, TELESKOP, POJEMNOŚĆ TURYSTYCZNA, KASZA, LENIWKA, ZAMKNIĘCIE CELNE, NALEWKA, BOKS GARAŻOWY, ZAPOZNANIE, TONAŻ, MALINÓWKA, ANONS, GATUNEK AGAMICZNY, AUTOTEMATYCZNOŚĆ, KRUPON, ANTYPATRIOTYZM, AKTUALIZM, PREWENCJA KRYMINALNA, ORGANIZM MODYFIKOWANY GENETYCZNIE, DANSKER, RÓWNANIE ALGEBRAICZNE, KSIĘŻULKO, KOSZTORYS INWESTORSKI, ZBRODNIA PRZECIW LUDZKOŚCI, GAD, TURBINA GAZOWA, WIEŚ PLACOWA, CAP, HYDROFIT, ZALICZKA ALIMENTACYJNA, CHARYZMAT, TECHNOKRATA, PRZEDZIAŁ, BILBORD, REAKCJA, MECENASOSTWO, WYRAŻENIE, NERW, WISIOREK, SMUGA, OPRAWA OŚWIETLENIOWA, TRANSPORTÓWKA, NAGOŚĆ, ŻYŁA, MENTALIZACJA, IGOR, KLAUZULA WALORYZACYJNA, PEREŁKA, DZIAŁOWIEC, GIERKA, PARADOKS, PARAGRAF, ZIARENKOWIEC, OBIEG, SERDAK, LIGA, METODA PORÓWNAŃ, KOŁNIERZ, OBŁĘK, JEZIORO WYTOPISKOWE, ŁUSKA, DZIERŻAWCA, DANE SENSYTYWNE, PRÓBNIK, NIEWYPŁACALNOŚĆ PRACODAWCY, PEDOFILSTWO, UROCZYSKO, POWIEŚĆ RZEKA, NIEMOŻNOŚĆ, DRUGI, UCHWYT, DANE, OBRONA WŁASNA, WIERTŁO, ANNA, WAFEL, LEGALIZACJA PONOWNA, ZAŚPIEW, SYNDYK, WASĄG, CZEK IMIENNY, ABLUCJA, RUCHY EPEJROGENICZNE, BARYCENTRUM, STATEK TRANSPORTOWY, SYSTEM SYMBOLICZNY, WĘGIER, SPRYCIARKA, AFTERPARTY, ZDRADLIWOŚĆ, APANAŻ, MAPA POZNAWCZA, MEDALION, ZESPÓŁ KOORDYNACYJNY, ŚWIĘTO, AUTOKEFALIA, WOKALIZA, KURS, DYNAMO KIJÓW, SUPPORT, DOWÓD RZECZOWY, EDUKATOR, MISZCZU, DZIAŁANIE, KOŁPAK, PUNKT, DRZEWCE, UKŁAD OPTYCZNY, KUGLARZ, MADISON, BEKON, SINGIEL, NIECKA ARTEZYJSKA, NET, FRONTYSPIS, WAGONIK, KOTLET POŻARSKI, GAZ SPALINOWY, GRANT, KRATOWNICA, LADA, ZDARZENIE PRAWNE, RUSKI, SPÓJNIK PRZECIWSTAWNY, FITONCYD, NACZYNKO, LITWAK, ŁOŻE, SSAK, KASZA MANNA, NAJWIĘKSZY WSPÓLNY DZIELNIK, ADŻANTA, CYKL MIESIĘCZNY, PROCES INWESTYCYJNY, MODERNA, KOLEKTOR, WYSEPKA, TOKSEMIA, BĄBELEK, DOBRO PRAWNE, INTERWAŁ, MAJKA, MASŁO, NARKOLEPSJA, STARY BYK, ADWENTYZM, PLOTER TNĄCY, EPITET, PRZYDAWKA PRZYMIOTNA, BRUKSELA, ZWIĄZEK ŁAŃCUCHOWY, SAUTE, RINFORZANDO, HORMON, SEKS, PIERWSZY PLAN, NIELUDZKOŚĆ, ZRANIENIE, MAŹNICA, KRANÓWKA, SALAMI, GŁOWICA BOJOWA, MANGANIAN, SKARGA, STOCZNIA, DEMASKATORSTWO, KROPKA, KARTA WIZYTOWA, CZARCIK, AKROBACJA, LUNETA, ALARM, HYDROBUS, ŁUPEK WĘGLOWY, ?DUSZNICA BOLESNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.825 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CZYNNOŚĆ LUB ZESPÓŁ CZYNNOŚCI WYKONYWANYCH Z MYŚLĄ O JAKIMŚ INNYM PRZYSZŁYM WYDARZENIU, O CZYMŚ, CO MA NASTĄPIĆ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CZYNNOŚĆ LUB ZESPÓŁ CZYNNOŚCI WYKONYWANYCH Z MYŚLĄ O JAKIMŚ INNYM PRZYSZŁYM WYDARZENIU, O CZYMŚ, CO MA NASTĄPIĆ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PRZYGOTOWANIE czynność lub zespół czynności wykonywanych z myślą o jakimś innym przyszłym wydarzeniu, o czymś, co ma nastąpić (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PRZYGOTOWANIE
czynność lub zespół czynności wykonywanych z myślą o jakimś innym przyszłym wydarzeniu, o czymś, co ma nastąpić (na 13 lit.).

Oprócz CZYNNOŚĆ LUB ZESPÓŁ CZYNNOŚCI WYKONYWANYCH Z MYŚLĄ O JAKIMŚ INNYM PRZYSZŁYM WYDARZENIU, O CZYMŚ, CO MA NASTĄPIĆ sprawdź również:

samochód marki Cadillac ,
była jednostka monetarna Łotwy ,
Peishansaurus - rodzaj roślinożernego dinozaura z rzędu dinozaurów ptasiomiednicznych; żył w okresie późnej kredy na terenach centralno-wschodniej Azji ,
zapobieganie i zwalczanie pożarów ,
miejsce na powierzchni kości, które jest bolesne bądź zniekształcone przez stan chorobowy lub długo utrzymujący się odruch trzewno-okostnowy ,
sztangista, trzykrotny mistrz świata w kategorii muszej, mistrz olimpijski z Monachium, obecnie trener kadry ,
Leucocephalon yuwonoi - gatunek żółwia z rodziny batagurowatych, z podrzędu żółwi skrytoszyjnych ,
osoba, która coś wybija, np. rytm ,
ŁASICA ,
suma w kościele ,
szef zespołu fotograficzno-operatorskiego, ustalający z reżyserem i scenografem kompozycję plastyczną kadru, oświetlenia i rodzaje stosowanych planów filmowych ,
rodzaj gotowego obrazka wykorzystywanego jako element prezentacji przygotowywanych na komputerze; najczęściej programy mają galerię clipartów, spośród których można wybrać odpowiednie obrazki ,
mechaniczna zamiana tekstu zapisanego w postaci znakowej na wypowiedź (mowę) w postaci dźwiękowej ,
eugleniny, Euglenophyta, Euglenida - takson glonów ze względów morfologicznych włączanych do nieformalnej grupy wiciowców; grupa protistów z kladu Euglenozoa obejmującego zarówno protisty w dawnych systemach określane jako zwierzęce jak i roślinne ,
zdrobniale: sznyta ,
urządzenie montowane na czołgu a przeznaczone do rozminowania terenu poprzez uderzanie, oranie lub wywieranie nacisku ,
najmniejsza strukturalna i funkcjonalna jednostka organizmów żywych zdolna do przeprowadzania wszystkich podstawowych procesów życiowych (takich jak przemiana materii, wzrost i rozmnażanie); jest podstawową jednostką morfologiczno-czynnościową ustroju ,
Terrapene ornata - gatunek gada z rodziny żółwi błotnych, o mocno wysklepionym pancerzu pokrytym jaskrawym rysunkiem, występujący w Ameryce Północnej ,
typ cech semantycznych słowa, realizowanych w warstwie jego morfologii; można wyróżnić kategorie gramatyczne imienne (odnoszące się do rodziny rzeczownika: liczba, rodzaj, przypadek) i werbalne (odnoszące się do rodziny czasownika: czas, osoba, aspekt, tryb, strona) ,
'Noce i ... ', powieść ,
zespół Alpersa, choroba Alpersa-Huttenlochera; rzadka, postępująca, uwarunkowana genetycznie choroba neurodegeneracyjna ośrodkowego układu nerwowego, o początku w okresie niemowlęcym lub wczesnym dzieciństwie. ,
fragment czegoś, co zostało zeskrobane ,
'... losu' hit R. Rynkowskiego ,
potoczna nazwa nurtu we włoskiej kinematografii w latach 1963-1973, stanowiąca określenie kręconych we Włoszech i Hiszpanii westernów ,
przygrywka, wstęp do utworu muzycznego ,
w fizyce ciśnienie wewnętrzne gazów i cieczy ,
w starożytności budowla o skomplikowanym układzie wnętrz ,
obowiązkowy na danym etapie edukacji zestaw treści nauczania oraz umiejętności, które muszą być uwzględnione w programie nauczania i umożliwiają ustalenie kryteriów ocen szkolnych i wymagań egzaminacyjnych ,
określenie wykonawcze; poważnie ,
Losillasaurus - rodzaj dużego zauropoda z grupy turiazaurów; żył na przełomie jury i kredy na terenach współczesnej Europy

Komentarze - CZYNNOŚĆ LUB ZESPÓŁ CZYNNOŚCI WYKONYWANYCH Z MYŚLĄ O JAKIMŚ INNYM PRZYSZŁYM WYDARZENIU, O CZYMŚ, CO MA NASTĄPIĆ. Dodaj komentarz

7-3 =

Poleć nas znajomym:

x