CZYNNOŚĆ LUB ZESPÓŁ CZYNNOŚCI WYKONYWANYCH Z MYŚLĄ O JAKIMŚ INNYM PRZYSZŁYM WYDARZENIU, O CZYMŚ, CO MA NASTĄPIĆ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PRZYGOTOWANIE to:

czynność lub zespół czynności wykonywanych z myślą o jakimś innym przyszłym wydarzeniu, o czymś, co ma nastąpić (na 13 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PRZYGOTOWANIE

PRZYGOTOWANIE to:

czynność, która coś poprzedza (najczęściej w liczbie mnogiej) (na 13 lit.)PRZYGOTOWANIE to:

nauczenie się czegoś do konkretnego wydarzenia lub konkretnej sytuacji, np. do sprawdzianu albo odpowiedzi (na 13 lit.)PRZYGOTOWANIE to:

zrobienie jakiejś potrawy, dania (na 13 lit.)PRZYGOTOWANIE to:

uprzedzenie kogoś o czymś, uczynienie go gotowym na jakieś wydarzenie, wiadomość itp (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZYNNOŚĆ LUB ZESPÓŁ CZYNNOŚCI WYKONYWANYCH Z MYŚLĄ O JAKIMŚ INNYM PRZYSZŁYM WYDARZENIU, O CZYMŚ, CO MA NASTĄPIĆ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.825

KORPUS NAWOWY, MATERIAŁ BIOLOGICZNY, SEMAFOR, ZABEZPIECZENIE AKCYZOWE, ODPOWIEDŹ, WOLT, INWALIDA, ANTYCYPACJA, DEKLARANT, POJEDYNKA, PUNKT, TOST FRANCUSKI, KANOE, DEKANTER, ŁACINNIK, RENTA INWALIDZKA, AEDICULA, KUCHENKA, EKSPROPRIACJA, WYSTĄPIENIE WOLNOŚCIOWE, SZUM, WIAROŁOMSTWO, KOMIZM, PIANKA, SIEDLISKO, KOSA, KIEROWNIK, WERYFIKACJA, BUTELKA ZAPALAJĄCA, UKŁAD KOMUNIKACYJNY, MEMBRANA, NIEDYSPONOWANIE, KICAJ, RUTENIZACJA, KOMPLEKS ŻYTNI, START-UP, MANEŻ, RĘKAWICA, KRYSZTAŁ DENDRYTYCZNY, NADGORLIWOŚĆ, KOBIETON, DYWIZJA, TWARDZIAK, NADPIS, EWANGELIA, WRODZONY BRAK JELITA GRUBEGO, WYBRYK NATURY, DYPTYCH, SIUSIUMAJTEK, ISLANDZKOŚĆ, CZYNNIK BIOTYCZNY, SSAK MORSKI, MOSTEK, LAMPERIA, GARNEK, DYSZA, ZASTOINA, WŁODARZ, PAWĘŻ, OBCHODOWY, ŻABOT, PALPACJA, STANOWISKO DOKUMENTACYJNE, PIGUŁKA, OKALECZENIE, SAKRAMENT, DWUDZIESTY DZIEWIĄTY, FERMENTOR, PROGRAMOWALNOŚĆ, BYCZEK, ASEKURANT, DOSTAWA, BIEGUN CHŁODU, ACHTERPIK, AKT WYKONAWCZY, PANORA, KURACJA WSTRZĄSOWA, ODPRZĘG, TRÓJKA, WAPIEŃ KRYSTALICZNY, EMANUEL, ILUZJA PIENIĄDZA, PAWĘŻ, PRZĄDEK, ZIELE, ROSTOCK, CHOWDER, KONSULTANTKA, SCENARIUSZ, ŚMIERĆ ŁÓŻECZKOWA, PORTUGALSKOŚĆ, RAJKA, OPERACJA LOGICZNA, SMOLUCH, ŁUSKOWIEC, JEDEN, OKUCIE, STRATEGIA, HERBATA EKSPRESOWA, WIADRO, PIĄTKA, KOLARSTWO ŚCIEŻKOWE, ANTYDOGMATYZM, ESCORIAL, DIABEŁEK, PERIOD, NIESPAW, SKRZYDLATE SŁOWO, ŁUSZCZYCA WYSIĘKOWA, ZAPORA WODNA, POWŁOKA, HOKEJ, ZDRADA, PROTEZA DENTYSTYCZNA, KASABA, ZAWIADOWCA, PRZESUNIĘCIE KU CZERWIENI, USIŁOWANIE, KRZYŻÓWKA, KONOTATKA, ZBIÓRKA, MASZYNA ENERGETYCZNA, PALCÓWKA, PANEL STEROWNICZY, KOŁO RATUNKOWE, ETYKIETKA, NISKOROSŁOŚĆ, CHOROBA PRZENOSZONA DROGĄ PŁCIOWĄ, FLOTYLLA, OBIEKTYW, NEKROPOLIA, ASOCJACJA CHARGE, KONTEKST, ZESPÓŁ KARTAGENERA, KRĄŻOWNIK POMOCNICZY, ODTWÓRCA, SYSTEM, MANDOLA, UŁAMEK PIĘTROWY, SINFONIA, SPECJAŁ, IRON, OLEJ Z OLIWEK, BAKARAT, WARUNEK LOKALOWY, ADIANTUM DELIKATNE, METRYKA, WIZUALIZACJA, MALTA, NEBULIZACJA, SZUM, PODRZUT, BAT, TRIADA, CHIMICHANGA, NIEKONSTRUKTYWNOŚĆ, NALEŚNIK WIOSENNY, SIOSTRZYCZKA, ZATRUCIE, BIBLIOTEKA, ARTYSTA, REDUTA, DOMICYL, WASĄG, GROWL, POSTĘPOWANIE KASACYJNE, MASZYNA DO PISANIA, SZKOŁA, PODZBIÓR, WYCHODŹSTWO, SEZAM, MAHOŃ, BIEGUN, ROZTRUCHAN, EMIGRACJA, POSZEWKA, ARTYLERIA NADBRZEŻNA, BAZAROWICZ, OKRĘT SZPITALNY, POTRÓJNOŚĆ, WANNA, KARMEL, DERESZ, ZŁAD, PROGRAM, KATAKUMBY, WIERCENIE, METAFRAZA, STYLIZACJA, PODZIAŁKA, MIŃSZCZANIN, KASETA, GNIAZDO, ZŁOŻE, PERUKARNIA, STOCZNIA, GARNITUR, BRAND, ORNAMENTYKA, TENDENCJA ROZWOJOWA, FALA WODNA, TRYCYKL, WERSYFIKACJA, PEŁNOMOCNICTWO, LARGHETTO, MATURZYSTA, NAROŻNIK, BRZOZOWATE, ZESPÓŁ DUBINA-JOHNSONA, KARETKA, MECHANIKA, ZESPÓŁ USTNO-TWARZOWO-PALCOWY, PARAFRAZA, KOREAŃSKI, ARCHIWOLTA, ZAKON SZPITALNY, PULPIT, PÓŁKA SKALNA, POMOST, KOMENDA, ROMA, PĘDZLIK, TAKSON, DOPPELGANGER, SPEKULACJA, MAZER, MAŁŻEŃSTWO MORGANATYCZNE, EMISJA, ZBIÓRKA, DYSZKANCIK, DESKA KLOZETOWA, PETRYFIKACJA, CZARNA MAGIA, REJESTR, NIEAUTOMATYCZNOŚĆ, MORDENT, DOPEŁNIACZ, PINGWIN ANTARKTYCZNY, TĘSKLIWOŚĆ, ELOPSOPODOBNE, GEORGE, PAMIĘĆ NIEDEKLARATYWNA, MIOGRAM, PRZYLĄDEK, NIEDOMYKALNOŚĆ ZASTAWEK SERCA, GRA, PLUSKWIAK WODNY, KAPUŚCIANY ŁEB, CHWYTNIK, WŻER, TYRANIA, WTAJEMNICZONY, ŚLIWKA, OKRES MIĘDZYLODOWCOWY, KETEN, ZASADA PODCZEPIENIA, OFIARA ZAKŁADZINOWA, GŁOŻYNA, SIEĆ, GLUKOMETR, APARAT REGENERACYJNY, GOFR, ŻEGLOWNOŚĆ, BRYZOL, TORBIELOWATOŚĆ, PRZENOŚNIK TAŚMOWY, KWINTET, APARATOWNIA ZDALNEGO STEROWANIA, POLIGLOTA, KACZKA KRAKWA, KIŚCIEŃ, CEREBELLOPATIA ALKOHOLOWA, CZTEROKROTNOŚĆ, MIKROMETR, INDUKTOR, SZAFARSTWO, DRĄŻEK KIEROWNICZY, MAPA AKUSTYCZNA, ARENA, FORUM, HOT DOG, ODWROTNE ZADANIE KINEMATYKI, KRÓLEWICZĄTKO, PSEUDOMORFIZM, SZACHY KORESPONDENCYJNE, RACA, CIEK, STYL, INSTRUKCJA MASKUJĄCA, PŁATKI ZBOŻOWE, KATAFRAKTA, CYKL PALIWOWY, BOT, KURANT, STRAWIŃSKI, ZAĆMIENIE, ZAKŁAD, MOHRG, FILOLOGIA GERMAŃSKA, ?ROPOWICA KŁĘBU.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.825 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CZYNNOŚĆ LUB ZESPÓŁ CZYNNOŚCI WYKONYWANYCH Z MYŚLĄ O JAKIMŚ INNYM PRZYSZŁYM WYDARZENIU, O CZYMŚ, CO MA NASTĄPIĆ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CZYNNOŚĆ LUB ZESPÓŁ CZYNNOŚCI WYKONYWANYCH Z MYŚLĄ O JAKIMŚ INNYM PRZYSZŁYM WYDARZENIU, O CZYMŚ, CO MA NASTĄPIĆ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PRZYGOTOWANIE czynność lub zespół czynności wykonywanych z myślą o jakimś innym przyszłym wydarzeniu, o czymś, co ma nastąpić (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PRZYGOTOWANIE
czynność lub zespół czynności wykonywanych z myślą o jakimś innym przyszłym wydarzeniu, o czymś, co ma nastąpić (na 13 lit.).

Oprócz CZYNNOŚĆ LUB ZESPÓŁ CZYNNOŚCI WYKONYWANYCH Z MYŚLĄ O JAKIMŚ INNYM PRZYSZŁYM WYDARZENIU, O CZYMŚ, CO MA NASTĄPIĆ sprawdź również:

lek rozluźniający mięśniówkę gładką naczyń krwionośnych, co umożliwia działanie hipotensyjne ,
(wodociągowa) system przewodów i urządzeń służących do rozprowadzania wody ,
zagniatane i wałkowane ,
kraina w Ghanie ,
rodzaj anteny o charakterystycznym kształcie tuby rozszerzającej się z jednej strony i wąskiej z drugiej, prostokątnej lub okrągłej ,
warunki atmosferyczne, pogoda ,
pocisk artyleryjski używany do rażenia ludzi ,
osoba, która się włóczy, nie ma stałego miejsca lub nie potrafi usiedzieć w miejscu ,
ilość ciekłego metalu pobrana jednorazowo z pieca ,
odmiana berła występującego na terenach ziem polskich w okresie wczesnej epoki brązu, wykonane było ze sztyletu z brązu osadzonego poprzecznie na drewnianym drzewcu ,
Daphnia - rodzaj słodkowodnych stawonogów zaliczanych do grupy wioślarek ,
zespół teorii opisujących ewolucję społeczeństw ,
cecha człowieka: to, że ktoś posługuje się przemocą, jest agresywny ,
układ teletransmisyjny pozwalający na przesyłanie sygnałów tylko w jednym kierunku ,
w językoznawstwie: minimalna, niepodzielna jednostka znaczeniowa ,
zatoka u wybrzeży Celebesu (Indonezja) ,
nauka o fermentacji ,
głupia, wredna kobieta ,
mieszkaniec Chorwacji, człowiek pochodzenia chorwackiego ,
ośrodek sportów zimowych w Szwajcarii w Alpach Pennińskich ,
oddział szpitala przeznaczony dla pacjentów cierpiących na schorzenia skóry i objawiające się głównie na skórze ,
kompania ze sztandarem i orkiestrą oddająca honory dostojnikom państwowym i wojskowym oraz asystująca przy uroczystościach ,
u gatunków z rodziny wiechlinowatych drobny delikatny listek wewnętrznego okółka okwiatu ,
coś, co pozostało po zniszczeniu, dezintegracji czegoś, resztki zniszczonego obiektu ,
'nie' w winiecie ,
w filozofii Hegla: rozum absolutny ,
stan zapalny pojawiający się w obrębie błon śluzowych narządów ,
coś, co ma się komuś do powiedzenia, komunikat, kwestia ,
mężczyzna, który ma bardzo jasne włosy, zarost, brwi i rzęsy ,
silnik hydrostatyczny o ruchu posuwistym

Komentarze - CZYNNOŚĆ LUB ZESPÓŁ CZYNNOŚCI WYKONYWANYCH Z MYŚLĄ O JAKIMŚ INNYM PRZYSZŁYM WYDARZENIU, O CZYMŚ, CO MA NASTĄPIĆ. Dodaj komentarz

7+4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast