Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: JAŁOWY, APIROGENNY ROZTWÓR WODNY LUB EMULSJA TYPU O/W (OLEJ W WODZIE) JEDNEJ LUB KILKU SUBSTANCJI CHEMICZNYCH, PRZEZNACZONY DO PODAWANIA GŁÓWNIE DROGĄ DOŻYLNĄ JAKO WLEW KROPLOWY LUB PRZY UŻYCIU POMPY INFUZYJNEJ

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PŁYN INFUZYJNY to:

jałowy, apirogenny roztwór wodny lub emulsja typu o/w (olej w wodzie) jednej lub kilku substancji chemicznych, przeznaczony do podawania głównie drogą dożylną jako wlew kroplowy lub przy użyciu pompy infuzyjnej (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "JAŁOWY, APIROGENNY ROZTWÓR WODNY LUB EMULSJA TYPU O/W (OLEJ W WODZIE) JEDNEJ LUB KILKU SUBSTANCJI CHEMICZNYCH, PRZEZNACZONY DO PODAWANIA GŁÓWNIE DROGĄ DOŻYLNĄ JAKO WLEW KROPLOWY LUB PRZY UŻYCIU POMPY INFUZYJNEJ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.813

ATMOSFERA, KLAPS, PŁOSZCZYCA, DOWÓZ, PIERWSZY PLAN, SPRZĘŻENIE W PRZÓD, PROCES CHEMICZNY, BOMBARDA, OLIWA, KRÓCIEC, STOPA PROCENTOWA, SKÓRZAK, AMPUŁA, SICZ, RUCH, ŚRODEK JAJOBÓJCZY, TUBA, PAL, APSYDA, MOTOR, ŚRODEK PRZECZYSZCZAJĄCY, KRWIŚCIĄG, NEPER, SZLAK METABOLICZNY, KLASTER, ZŁĄCZENIE, KREWNY, SZTUKA, KIFOZA, DYSOCJACJA ELEKTROLITYCZNA, LAMA, ROŚLINA PASOŻYTNICZA, TERMOLOKACJA, MULTIPLEKSER, DELUWIUM, PIECZYNG, BYCZEK, ACEFALIA, POTENCJAŁ ELEKTROKINETYCZNY, ELIMINACJA, MEDALION, KOLOROWOŚĆ, CELIBAT, GRANDA, WOJŁOK, SZTUCIEC, SKLEPIENIE WACHLARZOWE, ROBOTA, CUDOTWÓRCZYNI, MAŁŻORACZKI, SZTURWAŁ, QUEBECKI, NIEŚMIAŁOŚĆ, PODRODZAJ, KLAUZURA, SCHIZOFRENIA NIEZRÓŻNICOWANA, UKŁAD NIEINERCJALNY, ŁĄCZNIK MANEWROWY, AALEN, KONTROLA, DOM WOLNOSTOJĄCY, MALARSTWO TABLICOWE, URZĄDZENIE WEJŚCIA-WYJŚCIA, ŻELAZKO PAROWE, KOTWICZNIKOWCE, SATURACJA, PRZEDZAMCZE, GATUNEK ITEROPARYCZNY, FUNKTOR ZDANIOTWÓRCZY, KRÓTKOSZ SZORSTKI, GRUPA WAROWNA, ŁĄCZNIK ELEKTRYCZNY, SZYBKOBIEŻNOŚĆ, PODRYG, KAWA BEZKOFEINOWA, CIĄGNIK, KOPARKA, POTENCJAŁ SEDYMENTACJI, PLEŚŃ, KUSTOSZ, SZKLANKA, ROŻEK, SAKLA, OBWÓD SCALONY, JĘZYK AZERBEJDŻAŃSKI, BURT, KORA, ZAZDROSTKA, JAZGOT, ZESPÓŁ STEVENSENA-JOHNSONA, DZIEKANAT, VIOLA BASTARDA, MIGRACJA, WIOŚLAK, SKAŁA ILASTA, REGENERATOR, GLIBENKLAMID, TRANSMITER, EWANGELICYZM, RĘKODAJNY, PROWINCJA, PEDOFILIA, JĘZYK MARTWY, REFERENCJA, RĄBEK ROGÓWKI, PRZEDMIOT, WINA NIEUMYŚLNA, KUC NEW FOREST, BABOCHŁOP, MASŁO SHEA, WSPÓŁKRÓL, NITNIKOWIEC, ZBROJA PEŁNA, DYL, MOSTEK, SKOMPROMITOWANY, LIMUZYNA, ANALITYK, KOLUMNA, ZATRUCIE, BAGIETA, AEDICULA, BEZPIECZNY SEKS, KONSTRUKCJA SŁUPOWA, BIERUT, DREWKO, DZIEŁO OTWARTE, ŁUK, BOCZNICA, STRZELECTWO SPORTOWE, KOŁOWANIE, DEKLARACJA, BAGNO, ALKA, OSTROKRZEW, SŁUPEK, POŁOŻNICA, SATELITA, PROFESJA, JOŁOP, SZAL, PLAKAT, BUDYŃ, UWAGA, ZAKUTA PAŁA, WYBIELACZ OPTYCZNY, KOMETA JEDNOPOJAWIENIOWA, NEUWIED, CZARNINA, BINDA, KALATOS, ŚNIEŻNIK, OBCY, CZĄSTKA DZIWNA, ARTEFAKT, PANI, PIESZCZOCH, RÓWNONOGI, PRZEPIÓRKA, MATRONA, TROLL, PSEUDOPAŁANKOWATE, NÓŻ BOJOWY, KATANGA, ZNACZENIE, TAKSON MONOFILETYCZNY, TŁUMACZ, MĄTWIK, GERRYMANDERING, DEPRESJA ŚRÓDZIEMNOMORSKA, ORGANIZACJA POZARZĄDOWA, MGŁA WYKŁADNICZA, DUBELTÓWKA, NATRYSK, MINIWAN, PIKSEL, PRZYGOTOWANIE, OBŁĄKANY, MYŚLIWIEC, PRZESŁONA, NIEPRZYSWAJALNOŚĆ, WERDIURA, KUBRAK, REFORMA ROLNA, PARÓWKA, DRAM, BAT, SŁODZIK, MINOWIEC, PICIE, PUNKT KARNY, DEKALKOMANIA, PODWODA, HISZPAŃSKI LODZIK, PRÓBKA, KARABIN MYŚLIWSKI, SEPTET, CERATA, GRODZISZCZANKA, SZYBKOŚĆ, TARCZA, STOPOFUNT, TYTUŁ, BERŁO, ZANOKCICA SERPENTYNOWA, WYJĄTEK, PARK MIEJSKI, NAPROTECHNOLOGIA, KARKÓWKA, KLESZCZE, INDEKSACJA, TEŚCIK, WSPÓŁREGENT, NOSOROŻEC AFRYKAŃSKI, SKAŁA ALITOWA, ZBRODNIA KOMUNISTYCZNA, KAPISZON, MAŁY PALEC, OMIEG KAUKASKI, KRATKA KSIĘCIA WALII, MATOWOŚĆ, STEMPEL, TAPETA, CIEPLARKA, PINGLE, BLOK, TUNBERGIA, CIECZ WYCZERPANA, ŻUREK, DOMEK LETNISKOWY, PALUCH KOŚLAWY, WINDSURFING, PROSTOSKRZYDŁY, OLEJARSTWO, KLUCZ OBCY, SZMACIAK, MANIERY, ODŁAMKOWY, LITOGRAFIA, SCENARIUSZ, KORYTO RZEKI, KWAS JODOWOWODOROWY, SMUGA KONDENSACYJNA, TRZY GROSZE, SYSTEM CIEPŁOWNICZY, LEGALIZACJA PIERWOTNA, OSKÓREK, DIADOCHIA, RYNNA POLODOWCOWA, OPAR, ARKUSZ DRUKARSKI, SKAŁKA, ANALIZA WRAŻLIWOŚCI, REWOKACJA, CZEPIAKOWATE, CIĄŻA JAJOWODOWA, FARBKA, BITUMIN, REKOMENDACJA, MENZURKA, ŻÓŁW CHIŃSKI, DUNIKOWSKI, FRONTYSPIS, KORONA, CENTRUM, WALENCJA, PROMIEŃ, WZMACNIACZ OPERACYJNY, BŁĄD LEKARSKI, NEUROHORMON, MORENA ABLACYJNA, NAKŁUCIE LĘDŹWIOWE, PRZEŚCIERADŁO KĄPIELOWE, PYŁ METEOROWY, FILTR DOLNOPRZEPUSTOWY, PROJEKT ARCHITEKTONICZNY, ZIELONE, BLOCZEK, CHEMIA OBLICZENIOWA, UKŁAD KIEROWNICZY, AUTONOMIZOWANIE SIĘ, KARIOLKA, KARAFINKA, PREFEKTURA, SZPILKA, CZOŁG SAPERSKI, PRZYKURCZ, CUG, PĘCZAK, DEFLEKTOR, KAPOK, MINUTA, SINGIEL, LWIA CZĘŚĆ, ALT, DYSKRETKA, WRĘBNIK, MIESIĄC KSIĘŻYCOWY, OBJAW, CUDOTWÓR.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.813 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: jałowy, apirogenny roztwór wodny lub emulsja typu o/w (olej w wodzie) jednej lub kilku substancji chemicznych, przeznaczony do podawania głównie drogą dożylną jako wlew kroplowy lub przy użyciu pompy infuzyjnej, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: JAŁOWY, APIROGENNY ROZTWÓR WODNY LUB EMULSJA TYPU O/W (OLEJ W WODZIE) JEDNEJ LUB KILKU SUBSTANCJI CHEMICZNYCH, PRZEZNACZONY DO PODAWANIA GŁÓWNIE DROGĄ DOŻYLNĄ JAKO WLEW KROPLOWY LUB PRZY UŻYCIU POMPY INFUZYJNEJ to:
Hasło Opis krzyżówkowy
płyn infuzyjny, jałowy, apirogenny roztwór wodny lub emulsja typu o/w (olej w wodzie) jednej lub kilku substancji chemicznych, przeznaczony do podawania głównie drogą dożylną jako wlew kroplowy lub przy użyciu pompy infuzyjnej (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PŁYN INFUZYJNY
jałowy, apirogenny roztwór wodny lub emulsja typu o/w (olej w wodzie) jednej lub kilku substancji chemicznych, przeznaczony do podawania głównie drogą dożylną jako wlew kroplowy lub przy użyciu pompy infuzyjnej (na 13 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x