JEDNA Z EPOK PREHISTORII, OKRES PRZEJŚCIOWY MIĘDZY ARCHEOLOGICZNYMI EPOKAMI KAMIENIA I BRĄZU, W TRAKCIE KTÓREGO WŚRÓD LUDÓW NEOLITYCZNYCH WESZŁY DO UŻYCIA PIERWSZE WYROBY Z METALU, PRZEDE WSZYSTKIM Z MIEDZI (NARZĘDZIA, BROŃ, OZDOBY), CHOCIAŻ NADAL W POWSZECHNYM UŻYCIU BYŁY NARZĘDZIA WYRABIANE Z KAMIENIA I KRZEMIENIA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CHALKOLIT to:

jedna z epok prehistorii, okres przejściowy między archeologicznymi epokami kamienia i brązu, w trakcie którego wśród ludów neolitycznych weszły do użycia pierwsze wyroby z metalu, przede wszystkim z miedzi (narzędzia, broń, ozdoby), chociaż nadal w powszechnym użyciu były narzędzia wyrabiane z kamienia i krzemienia (na 9 lit.)ENEOLIT to:

jedna z epok prehistorii, okres przejściowy między archeologicznymi epokami kamienia i brązu, w trakcie którego wśród ludów neolitycznych weszły do użycia pierwsze wyroby z metalu, przede wszystkim z miedzi (narzędzia, broń, ozdoby), chociaż nadal w powszechnym użyciu były narzędzia wyrabiane z kamienia i krzemienia (na 7 lit.)EPOKA MIEDZI to:

jedna z epok prehistorii, okres przejściowy między archeologicznymi epokami kamienia i brązu, w trakcie którego wśród ludów neolitycznych weszły do użycia pierwsze wyroby z metalu, przede wszystkim z miedzi (narzędzia, broń, ozdoby), chociaż nadal w powszechnym użyciu były narzędzia wyrabiane z kamienia i krzemienia (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "JEDNA Z EPOK PREHISTORII, OKRES PRZEJŚCIOWY MIĘDZY ARCHEOLOGICZNYMI EPOKAMI KAMIENIA I BRĄZU, W TRAKCIE KTÓREGO WŚRÓD LUDÓW NEOLITYCZNYCH WESZŁY DO UŻYCIA PIERWSZE WYROBY Z METALU, PRZEDE WSZYSTKIM Z MIEDZI (NARZĘDZIA, BROŃ, OZDOBY), CHOCIAŻ NADAL W POWSZECHNYM UŻYCIU BYŁY NARZĘDZIA WYRABIANE Z KAMIENIA I KRZEMIENIA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 5.335

ROZUMOWANIE REDUKCYJNE, WEKTOR ZACZEPIONY, OBRÓT PUBLICZNY, NAUKA INTERDYSCYPLINARNA, SZEREG FUNKCYJNY, ARAWAK, JAMA PŁASZCZOWA, ŁUK REFLEKSYJNY, WIDELEC, ARESZT IZOLACYJNY, MIECZ SZYBROWY, WZGLĄD, REMIZA, OKRZOSEK, STANDARDBRED, MIEDŹ, MENISK, KĄT DEPRESJI, DWUDZIESTOLECIE MIĘDZYWOJENNE, OBOŹNY, UXMAL, SZARY KONIEC, BIPAK, RACHUNEK ZDAŃ, ALKIN, PRZERYWACZ, FILM PŁASZCZA I SZPADY, KOMPARATYSTYKA, UBARWIANIE, WZORNIK, TENOR DRAMATYCZNY, LAKIER, GNIAZDO, HIPERWENTYLACJA, JĘZYK KIPCZACKI, BRĄZ, MURZYSKO, KARTACZOWNICA, SUPERKOMBINACJA, SKACZELE, AGD, AMINOKWAS BIOGENNY, PROFESJA, RZECZNIK UBEZPIECZONYCH, ZAKON KLAUZUROWY, OMACNICA, REFLEKSYWNOŚĆ, CZYNNIK WZMACNIAJĄCY, NEKROMANTA, SACHALIŃSKA, PROFESJA ZAKONNA, KRYZYS FINANSOWY, SKAKUNY, WILK TUNDROWY, JEDWABNIK, KSIĄŻĄTKO, EPIZOD, DEFENSYWNOŚĆ, CZEKAN, ZAPORA SIECIOWA, PONTYFIKAT, ŚRÓDKOŚCIE, ZJAWISKO FIZYCZNE, CARO, UMOWA KOMPENSACYJNA, RYNKA, PRZYSADKA, PŁATNERZ, TOMBAK, JĘZYK PRASŁOWIAŃSKI, KOŃ JONAGUNI, BROKAT, PUL, ŁUPEK MARGLISTY, SYLWESTER, WIELOMIAN UNORMOWANY, NASŁUCHOWIEC, ŚWISTEK PIĘCIOPALCY, INTERMEZZO, ROZDZIAŁ, FILOZOFIA JĘZYKA, ALFABET SYLABICZNY, PAŃSTWO WYZNANIOWE, TĘTNICA ŚRODKOWA MÓZGU, CIĄG, ROZTWÓR BUFOROWY, EGZAMIN GIMNAZJALNY, SPOINA, SPÓŁKA PUBLICZNA, EROS, KAPSYD, UŻYTEK, OBROK, OSOBA, CHALKOGRAFIA, SIATKA POJĘCIOWA, ODPRĘŻENIE, KOSA, KSIĘSTWO, MUR PODWALA, KATOLICYZM, STEROWIEC PÓŁSZKIELETOWY, UKŁAD NEUROWEGETATYWNY, HYGROPSAMMON, INKUBACJA, WSPÓŁTOWARZYSZ, ŻYWOTNOŚĆ, KORNIJSKI, MAIL, BYK Z BRĄZU, WYSIEDLONY, PEWTER, ROZPIERACZ, REK, KWARTET FLETOWY, BINARYZM, APARATOWNIA WZMACNIAKOWA, NOC, DEFINIENS, HISTON ŁĄCZNIKOWY, PEPINIERA, TENREK, ROSSKOPF, PRZEDZIAŁ CZASOWY, KŁĄB, TRZECI WIEK, ZMIERZCH ŻEGLARSKI, RYFLA, JEDNA CZWARTA, JACHTKLUB, INNSBRUCK, TRZON, SYRENA OKRĘTOWA, PROFUNDAL, CWAJNOS, SĄD KRÓLEWSKI, GAŁĘZIAK, ZWYCIĘŻONY, JAPONKA, ERYTROCYT, SKAŁA WAPIENNA, TYLCZAK, ORTALION, ŻYŁA ODPROMIENIOWA, NAPĘD TAŚMY, ŁYSIENIE POSPOLITE, TAU, MINERAŁ SIARCZKOWY, OLEJEK KAMFOROWY, CYKL METONA, WSKAŹNIK JAKOŚCI ŻYCIA, WILK Z VANCOUVER, WIRUSY SSRNA-RT, ZRÓŻNICOWANIE SPOŁECZNE, INTERMEDIUM, GŁOŚNIK OTWARTY, AFERA, VAT, CAKIEL, ELEGANTKA, SHEMICI, ŚWINIA DOMOWA, BROŃ MYŚLIWSKA, PLACEK PO WĘGIERSKU, ŚRODEK PRACY, POJEDYNKA, BIBUŁA, ZARZĄD, MEDYCYNA NUKLEARNA, BŁONA LOTNA, PILOT DOŚWIADCZALNY, KALIPSO, BROŃ DRZEWCOWA, BRANDENBURGIA, LINGWISTYKA DIACHRONICZNA, HAMERNIK, PASEK, DYFUZOR, ZWROT, PLEBEJUSZ, SUBSTANCJA, GRZYBICA WOSZCZYNOWA, BIOENERGOTERAPIA, PRZEWÓD PRÓŻNIOWY, BACIK, DUBELTÓWKA, CZARODZIEJSKI KRĄG, DOMINACJA NIEPEŁNA, KADIRI, DRĘTWA, KASTET, DISIARCZEK, PLEBS, PODSTAWOWE TWIERDZENIE ARYTMETYKI, TARENCKA, ZAGRYWKA, STÓŁ, ODKRYTY ATAK, MASKA, SZABLA, KAMERTON STROIKOWY, ROZRUCH, WARSZTAT STRATEGICZNY, RĄBEK ROGÓWKI, PORCELIT, WYKRYWACZ METALU, MOORA, CEPELIADA, PLACEK, PŁATONÓG WĘŻOWATY, LITOTRYPSJA, OBIEKT LINIOWY, PYLON, PÓŁĆWIARTKA, ZGAR, CZAS LAPUNOWA, ŻABKA, TRZYDZIESTOLECIE, PUSZKA, AMUNDSENA, ANTYMONARCHISTA, SPARTERIA, PENŻYŃSKA, CIĘŻKA WODA, KOSZTORYS INWESTORSKI, KONTRAST, BROŃ MASOWEGO RAŻENIA, MATRONA, KULTURA HELLADZKA, GODZINA KANONICZNA, GŁUPI, KULANKA, NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY SKÓRY, DAMKA, PARA NIEUPORZĄDKOWANA, LEGION, CIASTO PÓŁKRUCHE, AURORA, GNEJS OCZKOWY, SIŁA ODŚRODKOWA, PRZEZIERNIK MRÓWECZKA, BENONITA, ZŁOŻE GRUNTOWE, AUGUSTÓWKA, KOLEGIUM, PIEŃ PŁUCNY, LINGA, POSTĘPOWANIE KARNE, ARANŻACJA, PUSTY ŁEB, SPORT RAKIETOWY, TĘTNICA KREZKOWA GÓRNA, EPOKA BRĄZU, OPONA TWARDA, SMAR MASZYNOWY, OKRES WEGETACYJNY, MOMENT, BOTNICKA, BAGNET, TĘTNICA LĘDŹWIOWA, BULWA, HIPERMOCARSTWO, PRÓŻNIA SPOŁECZNA, TARSJUSZE, PIĄTKA, KAROLINKA, KOCIA KOŁYSKA, BELKA STARTOWA, BACZKA, BRYŁA SZTYWNA, AMERYKANKA, DMUCHAWKA, TYPOGRAFIA, ŻABKARKA, KOŃ WSCHODNIOBUŁGARSKI, ANTABA, OPOZYCJA EKWIPOLENTNA, MIASTO STAROŻYTNE, PSOTA, WELON, GOMUŁKA, SZAROWIPTERYKS, KSEROGRAFIA, PIĘKNY JAŚ, SPÓR KOMPETENCYJNY, NAPINAK, TENORKI, PODWYMIAR, CHMURA KONWEKCYJNA, ASFALT, CZYRACZNOŚĆ, EGRETA, OKRĘT PODWODNY Z NAPĘDEM ATOMOWYM, PEDAGOGIKA SPECJALNA, KSIĘSTWO, PANNA, MAHDI, IDENTYFIKACJA, KARELIA, ?TERMIN STANOWCZY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 5.335 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

JEDNA Z EPOK PREHISTORII, OKRES PRZEJŚCIOWY MIĘDZY ARCHEOLOGICZNYMI EPOKAMI KAMIENIA I BRĄZU, W TRAKCIE KTÓREGO WŚRÓD LUDÓW NEOLITYCZNYCH WESZŁY DO UŻYCIA PIERWSZE WYROBY Z METALU, PRZEDE WSZYSTKIM Z MIEDZI (NARZĘDZIA, BROŃ, OZDOBY), CHOCIAŻ NADAL W POWSZECHNYM UŻYCIU BYŁY NARZĘDZIA WYRABIANE Z KAMIENIA I KRZEMIENIA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: JEDNA Z EPOK PREHISTORII, OKRES PRZEJŚCIOWY MIĘDZY ARCHEOLOGICZNYMI EPOKAMI KAMIENIA I BRĄZU, W TRAKCIE KTÓREGO WŚRÓD LUDÓW NEOLITYCZNYCH WESZŁY DO UŻYCIA PIERWSZE WYROBY Z METALU, PRZEDE WSZYSTKIM Z MIEDZI (NARZĘDZIA, BROŃ, OZDOBY), CHOCIAŻ NADAL W POWSZECHNYM UŻYCIU BYŁY NARZĘDZIA WYRABIANE Z KAMIENIA I KRZEMIENIA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
CHALKOLIT jedna z epok prehistorii, okres przejściowy między archeologicznymi epokami kamienia i brązu, w trakcie którego wśród ludów neolitycznych weszły do użycia pierwsze wyroby z metalu, przede wszystkim z miedzi (narzędzia, broń, ozdoby), chociaż nadal w powszechnym użyciu były narzędzia wyrabiane z kamienia i krzemienia (na 9 lit.)
ENEOLIT jedna z epok prehistorii, okres przejściowy między archeologicznymi epokami kamienia i brązu, w trakcie którego wśród ludów neolitycznych weszły do użycia pierwsze wyroby z metalu, przede wszystkim z miedzi (narzędzia, broń, ozdoby), chociaż nadal w powszechnym użyciu były narzędzia wyrabiane z kamienia i krzemienia (na 7 lit.)
EPOKA MIEDZI jedna z epok prehistorii, okres przejściowy między archeologicznymi epokami kamienia i brązu, w trakcie którego wśród ludów neolitycznych weszły do użycia pierwsze wyroby z metalu, przede wszystkim z miedzi (narzędzia, broń, ozdoby), chociaż nadal w powszechnym użyciu były narzędzia wyrabiane z kamienia i krzemienia (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CHALKOLIT
jedna z epok prehistorii, okres przejściowy między archeologicznymi epokami kamienia i brązu, w trakcie którego wśród ludów neolitycznych weszły do użycia pierwsze wyroby z metalu, przede wszystkim z miedzi (narzędzia, broń, ozdoby), chociaż nadal w powszechnym użyciu były narzędzia wyrabiane z kamienia i krzemienia (na 9 lit.).
ENEOLIT
jedna z epok prehistorii, okres przejściowy między archeologicznymi epokami kamienia i brązu, w trakcie którego wśród ludów neolitycznych weszły do użycia pierwsze wyroby z metalu, przede wszystkim z miedzi (narzędzia, broń, ozdoby), chociaż nadal w powszechnym użyciu były narzędzia wyrabiane z kamienia i krzemienia (na 7 lit.).
EPOKA MIEDZI
jedna z epok prehistorii, okres przejściowy między archeologicznymi epokami kamienia i brązu, w trakcie którego wśród ludów neolitycznych weszły do użycia pierwsze wyroby z metalu, przede wszystkim z miedzi (narzędzia, broń, ozdoby), chociaż nadal w powszechnym użyciu były narzędzia wyrabiane z kamienia i krzemienia (na 11 lit.).

Oprócz JEDNA Z EPOK PREHISTORII, OKRES PRZEJŚCIOWY MIĘDZY ARCHEOLOGICZNYMI EPOKAMI KAMIENIA I BRĄZU, W TRAKCIE KTÓREGO WŚRÓD LUDÓW NEOLITYCZNYCH WESZŁY DO UŻYCIA PIERWSZE WYROBY Z METALU, PRZEDE WSZYSTKIM Z MIEDZI (NARZĘDZIA, BROŃ, OZDOBY), CHOCIAŻ NADAL W POWSZECHNYM UŻYCIU BYŁY NARZĘDZIA WYRABIANE Z KAMIENIA I KRZEMIENIA sprawdź również:

silnik przetwarzający energię wód płynących ,
ręczna broń palna o lufie rozszerzonej u wylotu w kształcie lejka, używana w XVI/XVIII w ,
choroba pasożytnicza wywoływana przez przywry Fasciolopsis buski ,
część materaca lub twarda poduszka, stanowiąca oparcie i podwyższenie na głowę; stosowana dla wygody lub w celów terapeutycznych ,
system telekomunikacyjny, który służy do przesyłania i odbioru obrazów nieruchomych ,
wzorcowy czas ustalany na podstawie TAI (fr. Temps Atomique International), uwzględniający nieregularność ruchu obrotowego Ziemi i koordynowany względem czasu słonecznego ,
oficjalne polecenie wydawane przez zwierzchnika ,
Messor - rodzaj mrówki z podrodziny wścieklic; został opisany przez Auguste'a Forela w roku 1890 ,
Lagenorhynchus albirostris - gatunek walenia z rodziny delfinowatych, słabo poznany; zamieszkuje chłodne i umiarkowanie ciepłe wody północnego Oceanu Atlantyckiego, pojawia się w Morzu Bałtyckim ,
'buzia' buldoga ,
wywar z mięsa i włoszczyzny; ekstrakt mięsny ,
cecha czegoś pięknego, efektownego estetycznie ,
w niektórych państwach - urzędnik, którego kompetencje odpowiadają kompetencjom premiera ,
Gerhard, lekarz norweski (1841-1912); odkrywca zarazków trądu ,
krzew lub drzewo suchych okolic Afryki wschodniej i Płw. Arabskiego, uprawiany dla żywic będących składnikiem kadzidła ,
ignorowanie pewnych spraw lub działań wówczas, gdy koszt uzyskania informacji istotnej dla podjęcia decyzji jest wyższy, niż oczekiwana wartość korzyści, przez co nieracjonalne jest jego poniesienie; z dziedziny ekonomii ,
Indianin, Siuks z niewielkiego szczepu w grupie plemiennej Dakotów ,
takie cechy działania artystycznego, które czynią z niego performance ,
pływaczka duńska, mistrzyni i wicemistrzyni olimpijska z Londynu i Helsinek ,
spieczone wyroby ceramiczne stosowane na nawierzchnie dróg, płytki ścienne lub posadzkowe, cegły ,
zawartość tubki; tyle, ile się mieście w tubce ,
część naczyń krwionośnych okalająca serce w taki sposób, że przypomina zapleciony wieniec ,
słonina - podskórna tkanka tłuszczowa pozyskana z grzbietu, tylnej części tułowia i boków świni ,
słone jezioro w Iranie, powierzchna 2960 km2 ,
poniżej potylicy ,
drobna czcionka drukarska o wielkości pięciu punktów, wykorzystywana przy druku notatek i ogłoszeń ,
'... welcome to' (Wodecki) ,
Adiantum capillus-veneris - gatunek paproci z rodziny adiantowatych lub orliczkowatych ,
powierzchnia pionowa przechodząca przez linię graniczną oddzielająca terytorium, podziemie i obszar powietrzny jednego państwa od innych państw lub obszarów niczyich ,
pozostałość po czymś albo resztka czegoś, ślad, spuścizna

Komentarze - JEDNA Z EPOK PREHISTORII, OKRES PRZEJŚCIOWY MIĘDZY ARCHEOLOGICZNYMI EPOKAMI KAMIENIA I BRĄZU, W TRAKCIE KTÓREGO WŚRÓD LUDÓW NEOLITYCZNYCH WESZŁY DO UŻYCIA PIERWSZE WYROBY Z METALU, PRZEDE WSZYSTKIM Z MIEDZI (NARZĘDZIA, BROŃ, OZDOBY), CHOCIAŻ NADAL W POWSZECHNYM UŻYCIU BYŁY NARZĘDZIA WYRABIANE Z KAMIENIA I KRZEMIENIA. Dodaj komentarz

9-3 =

Poleć nas znajomym:

x