JEDNA ZE STARSZYCH USŁUG SIECIOWYCH UMOŻLIWIAJĄCA ROZMOWĘ NA TEMATYCZNYCH LUB TOWARZYSKICH KANAŁACH KOMUNIKACYJNYCH, JAK RÓWNIEŻ PRYWATNĄ Z INNĄ PODŁĄCZONĄ AKTUALNIE OSOBĄ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

IRC to:

jedna ze starszych usług sieciowych umożliwiająca rozmowę na tematycznych lub towarzyskich kanałach komunikacyjnych, jak również prywatną z inną podłączoną aktualnie osobą (na 3 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "JEDNA ZE STARSZYCH USŁUG SIECIOWYCH UMOŻLIWIAJĄCA ROZMOWĘ NA TEMATYCZNYCH LUB TOWARZYSKICH KANAŁACH KOMUNIKACYJNYCH, JAK RÓWNIEŻ PRYWATNĄ Z INNĄ PODŁĄCZONĄ AKTUALNIE OSOBĄ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.146

POLEWA, SKOK W BOK, TEORIA WYBORU SPOŁECZNEGO, OBŁOK SREBRZYSTY, FASOLA, NIELOTNOŚĆ, ZMOWA CENOWA, PRZYRZĄD OPTYCZNY, UKŁAD BRZEŻNY, PODSTAWA, KWAS, DZIAŁ WODNY, OSTATNIE NAMASZCZENIE, RUCHLIWOŚĆ POZIOMA, ZNAK ALFANUMERYCZNY, MYŚLENIE, BLISKOZNACZNIK, PRZYPADŁOŚĆ, BIBUŁA, PRZYWÓZKA, REJESTR, UPROWADZENIE, ZAMEK, UNIA PERSONALNA, FAZA ROZKWITU, WINIETA, REDA, MITOLOGIZM, ŁAPANIE, ODDZIAŁYWANIE, URSZULA, LINIA MIŁOŚCI, KODEKS, RODZEŃSTWO CIOTECZNE, NIEDOMYKALNOŚĆ ZASTAWEK SERCA, CHARAKTERYSTYCZNOŚĆ, JUMPER, ZŁOŻE, PĘCHERZYK, DRZEWO IGLASTE, LAWATARZ, MŁODZI, ALLEGRO, ŻUBR KARPACKI, BOTANIKA FARMACEUTYCZNA, IZOMORFIZM PORZĄDKÓW, OKRĘT TRANSPORTOWY, TABULA RASA, NARTA SKOKOWA, DWUSTUZŁOTÓWKA, MONONUKLEOZA ZAKAŹNA, DANIEL DUBICKI, PRZYJEZDNY, PRZEPIS, BŁOTNIAK, WINIETA, CENA ADMINISTRACYJNA, KOSA, KOJEC, REAKCJA RÓWNOWAŻNA, MAKAK, PIKA, AMPUŁA, NADCIŚNIENIE TĘTNICZE, PIEGUSEK, KRYNOLINA, KESON, OMEN, SZAŁAŚNICTWO, CHAM, WOLANT, TEŚCIK, LIAZA, PATRON, FLASZOWIEC, GLADIATORSTWO, SOK, WAPNIAK, BONANZA, POWINOWACTWO, KORCZAK, FILIGRAN, KIEROWNICTWO, PRZERÓBKA, BLENDA SMOLISTA, ZAPORA WODNA, KONFISKACJA, TEORIA FISHERA, DNI OTWARTE, UKRAIŃSKI, GLORIETA, ARENA, ZGRUPOWANIE, MIRABELKA, HUBA ŻÓŁTA, SŁUŻEBNIK, MELILIT, OPŁATA LOTNISKOWA, LEJNOŚĆ, WIWAT, DELTA, NIECZUŁOŚĆ, PÓŁKA SKALNA, BEK, ESKA, CZARODZIEJKA, NORZYCA, GRZEBIEŃ, DRABINKA, KAPUŚCIANY ŁEB, PIKA, DWUCYFRÓWKA, KONTROLA PASZPORTOWA, GEOLOGIA, AUDYT, ŁUK ELEKTRYCZNY, OWICYD, WARZYWO, HUNTER, SKIPASS, MASA, PATELNICA NIEBIESKOPLAMA, TELEMEDYCYNA, LANGUR WSPANIAŁY, PURUSZA, ANTYCYPACJA, TRZYMAK, KONCYLIACJA, ZBROJENIE, ŚWIĘTOKRADZTWO, ROBUSTA, BELKOWANIE, FIGOWIEC POSPOLITY, ŁBISKO, INCYDENT MÓZGOWO-NACZYNIOWY, RELACYJNOŚĆ, SER, CEWKA INDUKCYJNA, KLAPAK, ROZMÓWNICA, LIDER, KAMIENNE SŁOŃCE, BARBARYZM, ANOMALIA UHLA, MAPA POZNAWCZA, DEFLEKTOR, MECHANIZM KELVINA-HELMHOLTZA, TRZYDZIESTY PIERWSZY, KUC SZETLANDZKI, JAK, OZDOBNIK, DZWONY RUROWE, BABKA, POMNICZEK, PATENA, LAMA, ŻEGLUGA, KONTUR, POLE ELEKTRYCZNE, WSTĘŻNICE, PLUJKA, SCHIZOFRENIA REZYDUALNA, ADAPTER, GLIF, REGIMENT, ŻYŁKA, WAGONIK, STÓJKA, KATHARSIS, BIS, HEAD-HUNTER, DEGRADACJA SPOŁECZNA, INTEGRACJA POZIOMA, TWIERDZENIE MENELAOSA, MIEJSCE ŚWIĘTE, OŚWIETLENIOWIEC, ŻYŁA ODPROMIENIOWA, BEŁKACZEK POSPOLITY, EGZORTA, JARZYNA, KREDYT KONSOLIDACYJNY, KOSZULKA, FORYŚ, PACIORKOWIEC, PIEC DYMARSKI, OSPOWATOŚĆ, KULUARY, KAMPUS, KATAR SIENNY, TRANSPOZYCYJNOŚĆ, ZAMEK, LAPICIDA, PAL, STAUROPIGIA, BĘBEN, DRABINA, OŚCIEŻE, ZASTRZAŁ, INTERWENCJA, MIT, WIEK ZGODY, KREPA, FIKOŁEK, DEPESZA, KLINGA, DUMPING, BRZOZA CZARNA, WINIETA, MONITOR, POETA LAUREATUS, SZCZYTÓWKA, HYBRYDALNOŚĆ, SPÓJNIK WYNIKOWY, ŁYCHA, DZIEWIĘĆDZIESIĄTKA, BEZPRZESTRZENNOŚĆ, MATERIA, FIRMANCTWO, PULPA, BIOKOMINEK, UWE, AWIZO, KOZIOŁ ŚNIEŻNY, PAPROTNICA KRUCHA, MIEJSCE, RULIK, CENTRALA, ZIOŁO, KALIBER, BŁYSZCZYK, CHAŁWA, UKŁAD PLANETARNY, PIANA, ŻALE, POTWORKOWATOŚĆ, KNEDLE, PRZENIKLIWOŚĆ, AFRYKAŃSKOŚĆ, KOALICYJKA, IZBA, PRZEWODNICTWO ELEKTRYCZNE, BULAJ, NOSICIEL, KOPROWINA, SZORY, MER, PRÓBNIK, PAWĘŻ, WARZĘCHA RÓŻOWA, BIAKS, DŁUGI WEEKEND, LATAWCE, PANNICA, NOCEK DUŻY, KOMIK, OPODATKOWANIE, KOLEUS, INTELIGENCJA ROZPROSZONA, LITERATKA, LINUKSIARA, KLUCZ, FIGURA, FLEGMATYZATOR, PYSZCZEK, SZCZOTKA, WYBREDNIŚ, GWINT STOŻKOWY, POLEW, HERBATA, RÓJKA, FORMACJA DEFENSYWNA, PRZETOKA, DZIEWCZYNIĄTKO, KOŃ, STYL, KOBIETA LEKKIEGO PROWADZENIA, PARTYKUŁA WZMACNIAJĄCA, ROKSELANA, TRZMIEL WIELKOOKI, PRZETACZANIE KRWI, METYZACJA, CZOŁDAR, PLEBEJUSZ, OPOZYCJA, PRZYDAWKA PRZYMIOTNA, SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA, ZMIANA MORFOLOGICZNA, SĄD I INSTANCJI, ZATOPIONA DEPRESJA, PARSZYWOŚĆ, JĄDRO, OCZAR, KARO, WYCHÓD, ROZŁOGI, EWOLUCJA, WOTUM ZAUFANIA, OŚRODEK MIĘDZYGWIAZDOWY, OSTATECZNOŚĆ, ?ZESPÓŁ FORMY LĄDOWEJ PRZĘSTKI POSPOLITEJ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.146 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

JEDNA ZE STARSZYCH USŁUG SIECIOWYCH UMOŻLIWIAJĄCA ROZMOWĘ NA TEMATYCZNYCH LUB TOWARZYSKICH KANAŁACH KOMUNIKACYJNYCH, JAK RÓWNIEŻ PRYWATNĄ Z INNĄ PODŁĄCZONĄ AKTUALNIE OSOBĄ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: JEDNA ZE STARSZYCH USŁUG SIECIOWYCH UMOŻLIWIAJĄCA ROZMOWĘ NA TEMATYCZNYCH LUB TOWARZYSKICH KANAŁACH KOMUNIKACYJNYCH, JAK RÓWNIEŻ PRYWATNĄ Z INNĄ PODŁĄCZONĄ AKTUALNIE OSOBĄ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
IRC jedna ze starszych usług sieciowych umożliwiająca rozmowę na tematycznych lub towarzyskich kanałach komunikacyjnych, jak również prywatną z inną podłączoną aktualnie osobą (na 3 lit.)

Definicje krzyżówkowe

IRC
jedna ze starszych usług sieciowych umożliwiająca rozmowę na tematycznych lub towarzyskich kanałach komunikacyjnych, jak również prywatną z inną podłączoną aktualnie osobą (na 3 lit.).

Oprócz JEDNA ZE STARSZYCH USŁUG SIECIOWYCH UMOŻLIWIAJĄCA ROZMOWĘ NA TEMATYCZNYCH LUB TOWARZYSKICH KANAŁACH KOMUNIKACYJNYCH, JAK RÓWNIEŻ PRYWATNĄ Z INNĄ PODŁĄCZONĄ AKTUALNIE OSOBĄ sprawdź również:

stopień lub stanowisko w wymiarze sprawiedliwości wielu krajów, m.in. w policji w Anglii i Australii ,
ptak z rodziny kurowatych (Phasianidae) ,
widłoząbek włoskowy, Dicranella heteromalla - gatunek mchu z rodziny widłozębowatych ,
miasto we współczesnym Iraku około 170 km na południe od Bagdadu i 10 km na północny wschód od Nadżafu ,
zdrobnienie od kolonia (terytorium poza jakimś państwem zależne od tego państwa) ,
ur. 1930r, pisarz nigeryjski tworzący w języku angielskim; „Boża strzała” ,
broń sieczna ,
mieszkaniec Palestyny, historycznej krainy na Bliskim Wschodzie, człowiek pochodzenia palestyńskiego ,
łow. młode niektórych zwierząt, np. psowatych i borsuka ,
papieros domowej roboty ,
okres próbny w pracy ,
ideologia (której twórcą i piewcą jest Janusz Korwin-Mikke) i oparty na niej nurt polityczny, którego głównymi cechami charakterystycznymi jest eurosceptycyzm i niechęć do ustroju demokratycznego ,
instytucja o charakterze edukacyjnym i wychowaczym wchodząca w skład systemu oświaty RP ,
twarz ,
Pseudocalliergon - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
gra komputerowa, w której gracz kontroluje bohatera albo drużynę poruszającą się po fikcyjnym świecie ,
piłkarz-partacz, który strzela lub puszcza szmaty ,
dyscyplina naukowa obejmująca procesy związane z gromadzeniem, podziałem i wydatkowaniem finansowych środków publicznych, w oparciu o regulacje prawne, celem finansów publicznych są finansowanie deficytu budżetowego i obsługa długu publicznego ,
gatunek filmu o charakterze komediowym, głównie o tematyce miłosnej; połączenie komedii i melodramatu, z pełną humoru akcją, dowcipnymi dialogami oraz z charakterystyczną parą bohaterów ,
twarożek sojowy otrzymywany w procesie koagulacji mleka sojowego ,
oszlifowany diament, często jako część biżuterii ,
przeciwnik wiga w dawnej Anglii ,
język indoeuropejski z podgrupy latynofaliskiej języków italskich, wywodzący się z Lacjum (łac. Latium), krainy w starożytnej Italii ,
obszar po wyrębie drzewostanu ,
przecząca partykuła ,
wrodzone zaburzenie budowy kośćca ,
ptak morski z rzędu mew-siewek o czarno-białym upierzeniu i grubym dziobie w barwne pasy; skaliste wybrzeża Oceanu Atlantyckiego ,
taniec ludowy popularny na Ukrainie i w Rosji ,
pieniądze w monetach, drobniaki ,
niepoprawne z medycznego punktu widzenia, ale powszechnie stosowane określenie wirusowego zapalenia wątroby

Komentarze - JEDNA ZE STARSZYCH USŁUG SIECIOWYCH UMOŻLIWIAJĄCA ROZMOWĘ NA TEMATYCZNYCH LUB TOWARZYSKICH KANAŁACH KOMUNIKACYJNYCH, JAK RÓWNIEŻ PRYWATNĄ Z INNĄ PODŁĄCZONĄ AKTUALNIE OSOBĄ. Dodaj komentarz

3+6 =

Poleć nas znajomym:

x