KRWI LUB WALUTY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

OBIEG to:

krwi lub waluty (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: OBIEG

OBIEG to:

ruch wokół czegoś (na 5 lit.)OBIEG to:

krążenie i rozprowadzanie jakiegoś produktu na rynku (na 5 lit.)OBIEG to:

ruch cieczy lub gazu w układzie termodynamicznie zamkniętym (na 5 lit.)OBIEG to:

powszechna obecność czegoś, funkcjonowanie (na 5 lit.)OBIEG to:

krążenie płyny w układzie zamkniętym (na 5 lit.)OBIEG to:

(silnika) dag kolejnych powtarzających się procesów zachodzących w cylindrze silnika podczas jego pracy (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KRWI LUB WALUTY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.457

BOCZEK, HERBICYD, MATRYKUŁA, LAMPA O FALI BIEŻĄCEJ, PODATEK TONAŻOWY, RACHUNEK CAŁKOWY, TRYSKAWKA PLASTIKOWA, OSTATNI SAKRAMENT, GODET, SZYSZKA, KONFIGUROWANIE, LAK, BULLA, SCHIZOFRENIA KATATONICZNA, PERCEPAN, GŁOWA, PETRYFIKACJA, PUDER, UŁAMEK NIEWŁAŚCIWY, PADWAN, INTROIT, FUTURE SIMPLE, WYRAŻENIE, BAŻANT, DWUDZIESTY SZÓSTY, NIEPRZYJACIEL, REFLEKS, ZAPOŻYCZENIE, BIURO PARLAMENTARNE, PRZYWÓZKA, LASONOGI, ROŻEN, LECZENIE HIPOTENSYJNE, KASZTELANIA, PAPAD, BABULINKA, CMOKIER, BEZODPŁYWOWOŚĆ, NAWIETRZAK, WOSZCZYNA, ALLEGRO, ZAPORA OGNIOWA, AMERYKAŃSKOŚĆ, SZKLANKA, PLAZMA, AZOTAN, TAMBUR, BILANS BRAMKOWY, ELEMENT, WOJSKO FEDERALNE, WYPALENISKO, TRAMWAJ WODNY, OCIEKACZ, KSIĄŻĄTKO, USŁUGODAWCA, PUSZKA, ZWORNIK, MIECZ, ANGIELSKA FLEGMA, POPELINA, PERSONA, EKSPERYMENT KLINICZNY, SOLIDARNOŚĆ JAJNIKÓW, AFISZOWANIE SIĘ, MAJSTERSTWO, ZASADA, OBIEKTYW, DANIE ARBUZA, SKAJLAJT, HAMULEC, DIABEŁ, OKRĘT, BOCZNIK, RICOTTA, SIEKIERA, PUSZKARZ, WEŁNIAK, BŁYSK HELOWY, FAŁD, PARATHA, LUFA, KOTLET POŻARSKI, LUK, HEAD HUNTER, PULPIT, KOEGZYSTENCJA, SAMOGRAJ, ELIMINACJA, KLUCZ, BLISKIE SPOTKANIE, KOSZ, TRANSEKT, KOALICYJKA, KAPUSTA KISZONA, PYSZCZEK, PURUSZA, FIRMANCTWO, KINDŻAŁ, KOMPLET WYPOCZYNKOWY, ŻEBERKA, GRA WYŚCIGOWA, TRANSLACJA, KOZAK, SPEKTROSKOPIA, SPÓD, LEVEL, OBJAW ZASŁONOWY, AGENCJA, KIERAT, ARON, BOLA, DRĄGAL, KONTEKST, INWESTYCJA DŁUGOTERMINOWA, REFERENDUM RATYFIKACYJNE, FILM SF, BECZKA BEZ DNA, IMPLEMENTACJA, PARTYCYPACJA SPOŁECZNA, ŻEL, KAZAMATA, CHIŃSZCZYZNA, BYLINA, TOPENANTA, NADPOBUDLIWOŚĆ PSYCHORUCHOWA, KLASTER PRZEMYSŁOWY, PŁAT, KREDYT KONSOLIDACYJNY, ŚRODEK PRAWNY, KORD, RODZINA ZASTĘPCZA, TRACKLISTA, FORMA ODLEWNICZA, SKORUPA, PRÓBNIK, GOTOWIEC, PAWĘŻ, AKTYWNOŚĆ, SATYRYCZNOŚĆ, SPOŁECZNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA, NIEDOJRZAŁOŚĆ, KŁUSAK FRANCUSKI, KOD GENETYCZNY, POZIOMICA, GUMKA, CEDUŁA, CLERESTORIUM, DWUDZIESTY SIÓDMY, ODCHYŁKA, BRAMKA SAMOBÓJCZA, TUŁACZ, KAWA, USKOK, MARTWOTA, KLON, SIÓDEMKA, LIMNOCHARYSOWATE, SKALNICZEK SIWY, OWOCNIA, POSOCZNICA, DZIESIĘCINA, NIEKONSTRUKTYWNOŚĆ, DROBNICA, INWOLUCJA, ZIARENKO, KARRUKA, KOSZMAR, AZOTAN, ETERY, OFICJAŁ, KONSERWA, SKIPASS, TRANSFORMATORNIA, PAPRYKA, KIESZEŃ, TORII, DYSHARMONIA, CEDZIDŁO, OŚWIETLENIOWIEC, KAMIENICA, WYJAZD, FAŁDA, PŁUCZKA, KOPROFIL, ROZJAZD, KAMIEŃ NAGROBNY, DIATRYBA, WICEDZIEKAN, BANKOWOŚĆ ISLAMSKA, ROZSZCZEP WARGI, GŁOWNIA, AMEBA, OKUCIE, RUCH, KIEŁBACHA, SAMICA, INTERVIEW, KAZBA, GRA, OBÓZ DOCHODZENIOWY, METRYKA, DOLNOŚLĄSKOŚĆ, PŁATKI ZBOŻOWE, CZERWIENICA PRAWDZIWA, BEZREFLEKSYJNOŚĆ, FASOWANIE, LEKCJA, REDUTA, MELON, ROZMIAR, AZOLLA, INSTRUMENTACJA GŁOSKOWA, CECHA, GRADACJA, WOLUMEN OBROTU, PRZYCZÓŁEK, ZASTAWKA TRÓJDZIELNA, SZLACHAR, PRZESŁONA, SATELITA SZPIEGOWSKI, POKRZYWA, PRZEDSIĘBIORSTWO, WŁÓCZYKIJ, TRANSMISJA, HAMBURGER, PYSZOTA, GAŁĘZATKA, PROMIEŃ, CYSTA BAKERA, ZAŚWIATY, ROZDZIAŁKA, CZECZOTKA, STOPKA, CHLOROHEKSYDYNA, KOBIETON, KASZYCA, UCIECZKA, PIGULARZ, PRZECIER, GETTO ŁAWKOWE, MAZER, JUDASZOWSKIE SREBRNIKI, KRYTERIUM OCENY DECYZJI, UPGRADE, LINON, FRANK, TRAGEDIA, MINIATURA, GWARA, GRZECHOTKA, OGŁOSZENIE MATRYMONIALNE, UKRZYWDZONY, WINO, OBRONA, GRANAT, SZTUKA KINETYCZNA, ASYSTA, GRANT, MAŁŻONEK, KSIĘGA, WOLNY, MZN, PRALNIA BRUDNYCH PIENIĘDZY, PAKOWNOŚĆ, TLENEK, KULTYWAR, GŁUPEK, SEPARACJA, ŁAŃCUCH, ZŁOTKO, DWUDZIESTY PIERWSZY, CARL, DWUNASTY, COROCZNOŚĆ, DACHÓWKA ZAKŁADKOWA, KRĘGOWIEC, CIERPLIWOŚĆ, MIOTŁA, SUMA, ANTRYKOT, NAUKA MEDYCZNA, BOJKA, POSTOŁ, ŁUPEK HUMUSOWY, FILM SCIENCE-FICTION, BOLERO, MISTERIUM PASYJNE, LANGUSTA, WAPNO, SZAŁAS, CHOWANIEC, KOCHAŚ, POZIOM, HIPOTROFIA, MIKROSOCZEWKA GRAWITACYJNA, LINIA, WYŻYNY, ZAGŁÓWEK, JAZDA, ?EKWILIBRYSTYKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.457 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

KRWI LUB WALUTY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: KRWI LUB WALUTY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
OBIEG krwi lub waluty (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

OBIEG
krwi lub waluty (na 5 lit.).

Oprócz KRWI LUB WALUTY sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - KRWI LUB WALUTY. Dodaj komentarz

1+5 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast