AUGUSTOWSKI LUB PANAMSKI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KANAŁ to:

Augustowski lub Panamski (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KANAŁ

KANAŁ to:

ściek podziemny, murowany do odprowadzania nieczystości i deszczówki (na 5 lit.)KANAŁ to:

trudna sprawa, sytuacja (na 5 lit.)KANAŁ to:

rów prowadzący wodę np. w celu osuszenia lub nawodnienia jakiegoś terenu (na 5 lit.)KANAŁ to:

miejsce w garażu lub w warsztacie, w którym można łatwo, nie kładąc się, przyjrzeć się spodowi samochodu; często jest to dziura w ziemi, obniżenie posadzki, do której wchodzi mechanik (na 5 lit.)KANAŁ to:

przewód w murze, służący np. do wentylacji pomieszczeń (na 5 lit.)KANAŁ to:

sztuczne lub naturalne połączenie wód rozdzielonych lądem, droga wodna (na 5 lit.)KANAŁ to:

urządzenie przekazujące sygnał np. między procesorem a pamięcią komputera (na 5 lit.)KANAŁ to:

pewna struktura w organizmie, przestrzeń ograniczona przez różne struktury, w której coś się mieści (zwykle zawiera nerwy, naczynia chłonne, tętnicze lub żylne), przez którą zazwyczaj odbywa się transport czegoś (na 5 lit.)KANAŁ to:

w telekomunikacji: zespół środków umożliwiający przekazywanie sygnałów (na 5 lit.)KANAŁ to:

techniczne określenie przewodu w ściance elementu maszyny (na 5 lit.)KANAŁ to:

część sali widowiskowej, obniżenie między sceną a widownią, przeznaczone dla orkiestry (na 5 lit.)KANAŁ to:

sposób przekazywania informacji (na 5 lit.)KANAŁ to:

droga (często w postaci rury), którą transportowane są jakieś substancje (na 5 lit.)KANAŁ to:

sztuczny bieg wody (na 5 lit.)KANAŁ to:

przewód wykonany w ściance elementu maszyny (na 5 lit.)KANAŁ to:

w operach, teatrach muzycznych miejsce między sceną a widownią: dolna rampa, fosa orkiestrowa (na 5 lit.)KANAŁ to:

burzowy - pod ulicą (na 5 lit.)KANAŁ to:

łączy dwie rzeki (na 5 lit.)KANAŁ to:

pasmo telewizyjne (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "AUGUSTOWSKI LUB PANAMSKI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.224

KOLEŚ, SMALEC, PLECHA, OCHRONA KRAJOBRAZOWA, TARCZA, PISK, PANNEAU, DEPORTOWANY, POWĄTPIEWANIE, LATARNIA, KOMIK, AFISZ, MAKIMONO, KSIĄŻKA ADRESOWA, MAGIERA, TABUIZACJA, MOGISYGMATYZM, KLUCZ TELEGRAFICZNY, AGENT, BODARZ, KRWIŚCIĄG, OWAD, GOŁOBORZE, CIEPLICA, WOJNA, URZĄDZENIE AKUSTYCZNE, PAUPER, PROFESOR, RZADKOŚĆ, KABOTAŻ, KRAINA, POWIELACZ ELEKTRONOWY, PIANA, WYSTARCZALNOŚĆ, DZIAŁ, ZEZWŁOK, ZROZUMIAŁOŚĆ, SKUN, PRZEWIELEBNOŚĆ, AUTOCHTONICZNOŚĆ, HIACYNT, PODOBIZNA, STRZAŁA, SAMOOBRONA, FIOLET GENCJANOWY, WINIETA, NAWÓJ, KANTON, JANE, OLEFINA, ZŁOTODESZCZ, HELLEŃSKOŚĆ, ŁAWNIK, ABSYDA, ŻURNALISTA, ŁUPEK MARGLISTY, CHARAKTER, BLACKOUT, MANIFESTACJA, MACIEJ, LICYTACJA, WOREK, PODGATUNEK, TUNEL CZASOPRZESTRZENNY, OBRAZEK, METAL, BUTELKA ZAPALAJĄCA, SIŁACZ, SZTUCIEC, PILOT, DZIEWIĄTY, KOMBINATORYKA, LUK ŁADUNKOWY, PACIORKOWIEC, TEOLOGIA NEGATYWNA, OWAD, KASZA, PACHT, PLEWKA, ZAROŚNIĘCIE JELITA GRUBEGO, GŁOSOWANIE STRATEGICZNE, LUDWIK, PANTEON, OBUCH, ARKUSZ DRUKARSKI, PARCH, ARENA, JANKA, ROŚLINA ŚWIATŁOŻĄDNA, GALASÓWKA, PROTETYKA, HETEROATOM, MAZER, OWAD, SCHADOW, MISIEK, FUTRO, KANAŁ, OKRES PÓŁTRWANIA, PODKŁADKA, MELASA, SPADEK, ŁEBEK, WRZECIENNIK, POLIGYNANDRIA, SŁAWA, KORNET, WELUR, DOMICYL, BURZA, MOMENT TEORETYCZNY, SENSACJA ŻOŁĄDKOWA, KUCIE, SWORZEŃ, SOLANKA, ZAZNAJOMIENIE, GOLONKA, PLATFORMA PROCESOROWA, PATRON, POMPA OBJĘTOŚCIOWA, INTERWAŁ, SKALNICZEK SIWY, BUGAJ, HEDONIZM ETYCZNY, ESKORTOWIEC, KOSMONAUTA, DRUGIE DNO, ZGRZEWKA, SPORRAN, BUTLA, UDERZENIE, GETRY, KARABIN AUTOMATYCZNY, KROPIELNICA, FOTOGRAM, ZROŚLAK, SŁUŻBA DYŻURNA, JEDNOSTKA, SIORKA, PAŃSZCZYZNA, NAJEŹDŹCA, ŚCIEŻKA, KOLUMNA, OWADOŻERNOŚĆ, COROCZNOŚĆ, MANDAT, RECEPTYWNOŚĆ, OKIENKO TRANSFEROWE, ZAZDROŚĆ, ŚLIWA WĘGIERKA, KASZTANEK, PRÓBKA, SERECZNIK, NAJEM OKAZJONALNY, REZULTAT, RZECZOWNIK POSPOLITY, EWOLUCJA KASKADERSKA, PÓŁWYSEP, PIĘTNASTY, LAWATARZ, BAGAŻÓWKA, KONTEKST, ALGEBRA LIEGO, DEGRADACJA, SIEĆ NEURONOWA, BANIECZKA, NASTURAN, NADPROŻE, GALANTYNA, POJAZD NIENORMATYWNY, TAŚMOWY, ŚWIATŁOCIEŃ, DYPTYK, GOŹDZIENIEC, WĘGLIK SPIEKANY, ŚLIWA, NAZWA RODOWA, ŚRODEK GRZYBOBÓJCZY, APOSTOŁ, KASKADER, SALA, CHŁOSTA, DROGA, KOOPERANT, RELACJA DWUARGUMENTOWA, BEATA, POSIADACZ ZALEŻNY, EMOTKA, CHOCHOŁ, FILTR GĄBKOWY, PALATOGRAM, KRATER UDERZENIOWY, REGULACJA CEN, ONE-LINER, KIERUNEK ŁĄCZNOŚCI, AEROZOL SIARCZANOWY, CIĄG GEOMETRYCZNY, ALIENACJA, PROCES BIOLOGICZNY, ŁBISKO, INERCYJNOŚĆ, ROKOWANIA ZBIOROWE, BUŁAN, WARUNEK LOKALOWY, KANTOREK, KASETON, JERSEY, STREFA HEMIPELAGICZNA, CYBORG, PRZYNALEŻNOŚĆ, PŁOMYK, NALEŻNOŚĆ PRZYWOZOWA, SPADOCHRON HAMUJĄCY, AKADEMIK, PALEOZOOLOGIA, MANGANIAN, RODZICIELSKOŚĆ, SZCZEP, SZATA, AKCJA, OPCJA TERMINOWA, KAMIENNIK, CZUJKA, DIABEŁEK, SYMPTOMAT, WYNAGRODZENIE, LIST POETYCKI, OFIARA ŚMIERTELNA, DRUK ROZSTRZELONY, DRAPACZ, RZUT, BERLACZ, RETUSZ, WOLTAŻ, AMUR, MODERATOR, POMÓR, IZBICA, AGAMA PERSKA, GICZ, CECHA, KATASTROFA BUDOWLANA, ODCHYŁKA, SOLANKA, WAPIEŃ PIŃCZOWSKI, STOPA NARZUTU, EMIL, ZAMKNIĘCIE CELNE, ANON, CIŚNIENIE, BAT, STOPOFUNT, FIGURA, STAN NIETRZEŹWOŚCI, KOSMOGONIA, MUCHA SUCHA, ZABURZENIE AFEKTYWNO-DWUBIEGUNOWE, AGENCJA RATINGOWA, REZYDUUM, LAKIER, PLAGA, TARYFA ULGOWA, TERYTORIUM MANDATOWE, BILLBOARD, WYKLUCZENIE SPOŁECZNE, TENIS ZIEMNY, POMNICZEK, ŁUK TRIUMFALNY, WIENIEC, SKŁAD DRUKARSKI, LEBERWURST, KARIN, DEZAKTYWACJA, UNISONO, CYMBAŁ, NAJWIĘKSZY WSPÓLNY DZIELNIK, FESTON, BONANZA, TEORIA CIAŁ, WIZERUNEK, CEZURA, WŁOSIANKA, WATA, ABORCJA, KANTAR, WYBLINKA, TUNICZKA, KUTER, BAK, TANGO, ODWROTNE ZADANIE KINEMATYKI, ELEKTROLIT, PARTIA, WYBIEG, POLITYCZNY, DŻAGA, PRZESTĘPNOŚĆ, KOGA, POJEMNOŚĆ TURYSTYCZNA, ?GAJNICZEK KRÓTKODZIÓBKOWY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.224 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

AUGUSTOWSKI LUB PANAMSKI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: AUGUSTOWSKI LUB PANAMSKI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KANAŁ Augustowski lub Panamski (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KANAŁ
Augustowski lub Panamski (na 5 lit.).

Oprócz AUGUSTOWSKI LUB PANAMSKI sprawdź również:

organizm występujący na różnych kontynentach, w różnych strefach klimatycznych i ekologicznych ,
napój alkoholowy ,
wada stali, wewnętrzne pęknięcia materiału w postaci jasnych plam podobnych do płatków śnieżnych ,
miasto w USA (Rhode Island) nad Oceanem Atlantykim ,
częściowo lub całkowicie wymyślona i fałszywa historia na temat kogoś lub czegoś, często bardzo ubarwiona ,
partnerska współpraca, której celem jest wspieranie instytucji publicznych oraz nowoczesnej administracji w państwach objętych programami finansowanymi przez Komisję Europejską poprzez wymianę doświadczeń związanych z implementacją prawa UE ,
Hygrohypnum - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
tam noga najgrubsza ,
soczysty owoc (pestkowiec) drzewa lub krzewu o tej samej nazwie ,
ulwa sałatowa, sałata morska, Ulva lactuca - gatunek roślin z gromady zielenic (Chlorophyta) ,
... Moore, grał 'Świętego' ,
Orthotrichum affine - gatunek mchu należący do rzędu szurpkowców; występuje w Europie (oprócz części najbardziej północnej), na Kaukazie, w górach Ałtaj, na Syberii, w północnej części Afryki oraz w Ameryce Północnej; rośnie na pniach drzew liściastych i szpilkowych, rzadko na skałach ,
jeśli zwierzęce, to cynadry ,
rosyjskie imię lub rzeka ,
samolot pasażerski lub transportowy o typowej szerokości kadłuba wynoszącej od 3 do 4 metrów ,
potocznie o kłamstwie albo oszustwie, szczególnie takim, które jest wyjątkowo cwane i sprytne ,
geograf (1871-1954); twórca nowoczesnej kartografii polskiej ,
podłużna i cienka, przypominająca do tego końcówkę korkociągu, bakteria Gram-ujemna ,
szkarłupień o spłaszczonym ciele w kształcie gwiazdy, występujący w wielu gatunkach, żyjący na dnie mórz i oceanów ,
stalowa część do wkrętarki, która umożliwia obróbkę różnych materiałów, szczególnie sfazowanie otworów, aby pasowały do wkrętów ,
grupa komputerów zainfekowanych złośliwym oprogramowaniem (np. robakiem) pozostającym w ukryciu przed użytkownikiem i pozwalającym jego twórcy na sprawowanie zdalnej kontroli nad wszystkimi komputerami w ramach botnetu ,
górnik - robotnik pracujący w kopalni ,
pojazd papieża przeznaczonych na krótkie trasy, ze specjalnym miejscem dla papieża, z którego jest on widoczny ,
CANOE; eskimoska łódź o szkielecie z fiszbinu obszyta skórami foki; także łódź indiańska ,
w systemie modalnym piąty dźwięk skali podstawowej lub czwarty pochodnej ,
owoc (jagoda) miechunki jadalnej ,
rodzaj półtwardego żółtego sera, który w przekroju jest okrągły, jest produkowany w formie podłużnych walców ,
miasto w Walii w pobliżu Cardiff; ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
pozostałość, znak po czymś ,
możliwość komunikowania się - przemieszczania z miejca na miejsce

Komentarze - AUGUSTOWSKI LUB PANAMSKI. Dodaj komentarz

4×1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast