JEDEN Z TRZECH GŁÓWNYCH TYPÓW SKAŁ (OBOK SKAŁ OSADOWYCH I METAMORFICZNYCH) BUDUJĄCYCH SKORUPĘ ZIEMSKĄ, POWSTAŁY WSKUTEK KRYSTALIZACJI LUB ZAKRZEPNIĘCIA MAGMY W GŁĘBI SKORUPY ZIEMSKIEJ LUB LAWY NA POWIERZCHNI ZIEMI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SKAŁA MAGMOWA to:

jeden z trzech głównych typów skał (obok skał osadowych i metamorficznych) budujących skorupę ziemską, powstały wskutek krystalizacji lub zakrzepnięcia magmy w głębi skorupy ziemskiej lub lawy na powierzchni Ziemi (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "JEDEN Z TRZECH GŁÓWNYCH TYPÓW SKAŁ (OBOK SKAŁ OSADOWYCH I METAMORFICZNYCH) BUDUJĄCYCH SKORUPĘ ZIEMSKĄ, POWSTAŁY WSKUTEK KRYSTALIZACJI LUB ZAKRZEPNIĘCIA MAGMY W GŁĘBI SKORUPY ZIEMSKIEJ LUB LAWY NA POWIERZCHNI ZIEMI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.019

DOM, REOGRAF, PRZYŚPIESZENIE DOŚRODKOWE, GRIS, BĄBELKI, OBCOWANIE PŁCIOWE, LUCERNA, MANEWR PRINGLE’A, KRÓLIK, EGZORCYZM, ZWIJARKA, ANTENA, KEN, BADANIE JAKOŚCIOWE, BURZYK SZARY, NAPÓJ WINOPOCHODNY, ANEGDOTA, NADPOBUDLIWOŚĆ PSYCHORUCHOWA, PIĄTA WODA PO KISIELU, TRÓJNÓG, WAHADŁO, SCIENCE FICTION, DINGI, MAJSTERSTWO, ZAPOJKA, KORONATOR, CZYN, ZAPALNIK ZBLIŻENIOWY, PAMPUCH, INSPEKTOR ROZBROJENIOWY, CHWYTNIK, ŚLIWKA, ŚWIECA, DANINA, STRZELNICA SPORTOWA, ŁUK, SAGOWCOWE, TRÓJDŹWIĘK, SPLOT KRZYŻOWY, CHŁOSTA, MIEJSCE, MRÓWKA, DZIEŁO ŻYCIA, MACERACJA, SZTYCH, KLUCZ TELEGRAFICZNY, ANTENA YAGI, ZAKONNICZKA, KWARTET, CHOROBA WRZODOWA, JAPOŃSKOŚĆ, KOMPRES, ZESTAW, ZESPÓŁ CHOROBOWY, PIEGUS, GUZ, NIERÓWNOCZESNOŚĆ, MINERAŁ SKAŁOTWÓRCZY, CHARAKTER, KOSZT BEZPOŚREDNI, WIĘZIENIE ŚLEDCZE, CZERPAK, OWOC, WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI, ŁUPINA, WSPÓŁFORMANT, GŁOWICA, ŁUPEK GLAUKOFANOWY, KLASA SPRZĘŻNOŚCI, STYPENDIUM SOCJALNE, ENUMERACJA, BRZDĄC, USTNIK, NAWIS, DESKA ŚNIEŻNA, PRZEPIS, ZBIÓRKA, BYDLAK, ZNACZNIK, DUPLEKS, PRZYCHYLNOŚĆ, BAZYLIKA KATEDRALNA, MORELÓWKA, PASZTET, ATRYBUCJA WEWNĘTRZNA, BAGNIK ZDROJOWY, CZERWONY, PRZYSTOSOWANIE, BIELACZEK, BROŃ OBUCHOWA, JĘZYK GÓRNOŁUŻYCKI, MANTYLA, FILEMONKA, SONDA, PARKER, SKUPINA, KUCHENKA, SIEROTA SPOŁECZNA, POSTAWA, RZECZNIK PATENTOWY, ZJAWISKO SEEBECKA, FILIPIŃSKI, BOOT, ZARODZIEC OWALNY, LĘDŹWIE, AUTOCASCO, NIALA, KONWENANSE, LOGIKA NIEFREGOWSKA, ARTEFAKT, DZIEŃ TRZECH WIEDŹM, ANNA, BYK, FORYŚ, KREACJA, NAUKI O ZIEMI, GRUCZOŁ MIODNIKOWY, ZESPÓŁ ABSTYNENCYJNY, ŁAPANIE, WINA NIEUMYŚLNA, ROKOWANIA ZBIOROWE, MARYNARCZYNA, WYPADEK DROGOWY, DEWOLUCJA, KOBIETON, KRYTERIUM OCENY DECYZJI, WERANDA, CHART, BRAMKA SAMOBÓJCZA, KLAMRA, FILM FANTASTYCZNONAUKOWY, SEKCJA, PŁOMYK, EPICYKL, POPITA, OBJAW ZASŁONOWY, TERMOS BUFETOWY, TOKARKA, ANTROPOZOONOZA, ZWORKA, HIPOTEZA ZEROWA, ZDROJEK POSPOLITY, ZESPÓŁ NADPOBUDLIWOŚCI PSYCHORUCHOWEJ Z DEFICYTEM UWAGI, ZABURZENIE, ATAK RAKIETOWY, MASZYNKA, DWUDZIESTY CZWARTY, DOLARÓWKA, WYMIANA, GRA W BUTELKĘ, WIR PYŁOWY, UWŁOSIENIE, ZŁOTÓWKA, AKTUALIZM, OSIEMNASTY, DUCHOWY OJCIEC, ZAWAŁ, ADŻMAN, INSTRUMENT DĘTY DREWNIANY, PODMALÓWKA, SATELITA SZPIEGOWSKI, UBRANIE OCHRONNE, LINIA OPÓŹNIAJĄCA, FACET, KAMIEŃ PÓŁSZLACHETNY, GEOLOGIA HISTORYCZNA, MNOŻENIE PRZEZ SKALAR, OHIO, ADIANTUM WŁAŚCIWE, PROMIENNIK, LEON, SEPARACJA MAŁŻEŃSKA, UKRAIŃSKOŚĆ, BŁĘDNIK KOSTNY, SZAMBELAN PAPIESKI, POGROMCA, PLAGA, PRZEDNÓWEK, CHONDRYT WĘGLISTY, PIASKOWIEC KWARCYTOWY, FAUL, PIEŚŃ, ZRAZIK, ALGEBRA LINIOWA, SOKI, ŁUK SKRZELOWY, WJAZD, IZOMER KONFORMACYJNY, NEFROSTOMIA, ZESPÓŁ, GRZBIET KSIĄŻKI, RAMA, JEDNOLATEK, WAPIENNIK, PANICHIDIA, MUZYKA ELEKTRONICZNA, GEORADAR, AMARANT, BUNDESTAG, ŻEBERKA, AGNOSTYCYZM, SALWA, DZIECINKA, INSTYTUCJA PROCESOWA, PIASKOWIEC KWARCOWY, WZMACNIACZ ELEKTROMASZYNOWY, BRZEZINA, RENATA, GAD, PRZEGRYZKA, TOWARZYSTWO, VIOLA BASTARDA, TALIB, PULPA, WOLNOBIEG, SQUATTER, ŁAPÓWKARSTWO, PRZEDSIONKOWY PEPTYD NATRIURETYCZNY, FRAZA, STARTER, JON, PRZEPIS KOŃCOWY, WATA, FINAŁ, POKRZYWDZONA, DEGRADACJA, DIABEŁ, UWAGA, METODA KARTOGRAMU, EMIRAT, MURARKA RUDA, WSPÓŁRZĘDNOŚĆ, ZROŚLAK, GOFR, PARKIET, HEMIKRYPTOFIT, POLE DRUMLINOWE, CHMURA ŚREDNIA WARSTWOWA, KIEŁBA, WÓŁ, ANTYKATOLICYZM, ASYSTENTKA, OSTATNIE PODRYGI ZDYCHAJĄCEJ OSTRYGI, ZESTRÓJ INTONACYJNY, NAPÓJ, JONOSFERA, WRZĘCHY, SIWAK, BLANKA, NUKLEOZYD, PANDANOWIEC, SZTAFAŻ, OPLOT, BURZA DZIEJOWA, ZNACHOR, WROTKARSTWO HOKEJOWE, C, ROTUŁA, ROBOCIK, KANONIERKA, BALON, GNÓJ, SZUFLA, SIEROCTWO SPOŁECZNE, DWUWIERSZ, POLSKI KOŃ ZIMNOKRWISTY, STOLIK, OPERA MYDLANA, RATYSZCZE, ZESPOLENIE, BUCHTA, OBOWIĄZEK SZKOLNY, ITALIAŃSKI, WĘGLOWODORY ŁAŃCUCHOWE, NIESPORCZAK, KATALOG DZIAŁOWY, RYKSZA, SKOK, AGERATUM, MONTAŻ, DESKA SEDESOWA, ANONEK, TUF, SPADKOBIERCA, RZADKOŚĆ, GRAJCAR, OBRONA WŁASNA, LEASING, DINAR, POWIERNICTWO, UMOWA WIĄZANA, CHARAKTERYSTYKA CZASOWA, IDENTYFIKACJA MASOWYCH PŁATNOŚCI, ŚWIDEREK, LIŚCIONOGI, GUMA, BIEG ZJAZDOWY, ŁACINNIK, WITTE, ?PASER.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.019 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

JEDEN Z TRZECH GŁÓWNYCH TYPÓW SKAŁ (OBOK SKAŁ OSADOWYCH I METAMORFICZNYCH) BUDUJĄCYCH SKORUPĘ ZIEMSKĄ, POWSTAŁY WSKUTEK KRYSTALIZACJI LUB ZAKRZEPNIĘCIA MAGMY W GŁĘBI SKORUPY ZIEMSKIEJ LUB LAWY NA POWIERZCHNI ZIEMI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: JEDEN Z TRZECH GŁÓWNYCH TYPÓW SKAŁ (OBOK SKAŁ OSADOWYCH I METAMORFICZNYCH) BUDUJĄCYCH SKORUPĘ ZIEMSKĄ, POWSTAŁY WSKUTEK KRYSTALIZACJI LUB ZAKRZEPNIĘCIA MAGMY W GŁĘBI SKORUPY ZIEMSKIEJ LUB LAWY NA POWIERZCHNI ZIEMI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SKAŁA MAGMOWA jeden z trzech głównych typów skał (obok skał osadowych i metamorficznych) budujących skorupę ziemską, powstały wskutek krystalizacji lub zakrzepnięcia magmy w głębi skorupy ziemskiej lub lawy na powierzchni Ziemi (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SKAŁA MAGMOWA
jeden z trzech głównych typów skał (obok skał osadowych i metamorficznych) budujących skorupę ziemską, powstały wskutek krystalizacji lub zakrzepnięcia magmy w głębi skorupy ziemskiej lub lawy na powierzchni Ziemi (na 12 lit.).

Oprócz JEDEN Z TRZECH GŁÓWNYCH TYPÓW SKAŁ (OBOK SKAŁ OSADOWYCH I METAMORFICZNYCH) BUDUJĄCYCH SKORUPĘ ZIEMSKĄ, POWSTAŁY WSKUTEK KRYSTALIZACJI LUB ZAKRZEPNIĘCIA MAGMY W GŁĘBI SKORUPY ZIEMSKIEJ LUB LAWY NA POWIERZCHNI ZIEMI sprawdź również:

sieć służąca do połowu węgorzy ,
rodzaj lampy wyładowczej wykonanej ze szkła kwarcowego, w której źródło promieniowania nadfioletowego powstaje poprzez wzbudzenie par rtęci bądź gazów szlachetnych pod wpływem pola elektrycznego ,
wydarzenie, czynność, zajęcie, akcja, działanie, które wykonuje się w grupie; bardzo często mówi się tak na grupowe polowanie albo grupową wycieczkę ,
ozdobna roślina z rodziny złożonych ,
dowód, w którym prawdziwość tezy dowodzi się bezpośrednio poprzez dedukcję - z założeń twierdzenia i aksjomatów teorii ,
izolacja od innych ,
młynek do odpadków, młynek do odpadów, rozdrabniacz, młynek odpadków organicznych, rozdrabniacz do odpadów, młynek do zlewozmywaka - urządzenie elektryczne montowane zazwyczaj pod zlewozmywakiem kuchennym; służy do rozdrabniania kuchennych odpadków organicznych, które następnie wraz z wodą dostają się do systemu kanalizacji ,
opozycja planet ,
ogólne ujęcie jakiegoś tematu (problemu, zagadnienia) w formie artykułu, pracy naukowej bądź innej wypowiedzi ,
świadectwo z czerwonym paskiem ,
wariant nazwy geograficznej ,
znany lek na zgagę ,
przyprawa do ciast i trunków ,
YANIAN ,
LOTOKOT - KAGUAN ,
pagi, Simias concolor - gatunek ssaka z rodziny makakowatych, przystosowany do wspinaczki dzięki długim ramionom; gatunek endemiczny - występuje jedynie na Wyspach Mantawai, gdzie jest znany jako Simakobou na wyspie Siberut i jako Simasepsep na południowych wysepkach - w Sipura, North Pagai i South Pagai ,
Opisthoprora euryptera - gatunek ptaka z rzędu jerzykowych (Apodiformes), z rodziny kolibrów (Trochilidae), z podrodziny kolibrów (Trochilinae) ,
gwałtowne działanie sił zewnętrznych na dane ciało lub siły bezwładnościowe powstające wskutek przyspieszenia masy ciała ,
mieszkaniec Teb ,
Thalassarche carteri - gatunek ptaka z rodziny albatrosów (Diomedeidae) ,
karta płatnicza, w której podobnie jak przy karcie kredytowej bank udziela nam limitu wydatków ,
macierz kwadratowa, której wyrazy położone symetrycznie względem głównej przekątnej są przeciwnych znaków ,
Bryum capillare - gatunek mchu z rodziny prątnikowatych; mech o wysokości do 3 cm, liście wilgotne odstają, liście suche są skręcone spiralnie, na szczycie zwężone we włosowaty kończyk, mech ten rośnie na martwych drzewach, korze, skałach, murach ,
Lichmera limbata - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) obejmujący gatunki występujące na Małych Wyspach Sundajskich, Molukach, Nowej Gwinei, Vanuatu, Nowej Kaledonii i w Australii ,
pojemność baku ,
niskotopliwy stop trzech metali: cyny (90-98%), antymonu (0,5-8%) i miedzi (0,25-2,5%) ,
średniowieczny żaglowiosłowiec o jednym maszcie ,
kieł lub siekacz ,
Stephen - (1871-1900), pisarz amerykański, naturalista; „Szkarłatne godło odwagi”, „Szalupa” - powieści o bezsensie wojny ,
najwyższa karta w taroku

Komentarze - JEDEN Z TRZECH GŁÓWNYCH TYPÓW SKAŁ (OBOK SKAŁ OSADOWYCH I METAMORFICZNYCH) BUDUJĄCYCH SKORUPĘ ZIEMSKĄ, POWSTAŁY WSKUTEK KRYSTALIZACJI LUB ZAKRZEPNIĘCIA MAGMY W GŁĘBI SKORUPY ZIEMSKIEJ LUB LAWY NA POWIERZCHNI ZIEMI. Dodaj komentarz

7-2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast