OSOBA, KTÓRA SIĘ WŁÓCZY, NIE MA STAŁEGO MIEJSCA LUB NIE POTRAFI USIEDZIEĆ W MIEJSCU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ŁAZĘGA to:

osoba, która się włóczy, nie ma stałego miejsca lub nie potrafi usiedzieć w miejscu (na 6 lit.)POWSINOGA to:

osoba, która się włóczy, nie ma stałego miejsca lub nie potrafi usiedzieć w miejscu (na 9 lit.)TUŁACZ to:

osoba, która się włóczy, nie ma stałego miejsca lub nie potrafi usiedzieć w miejscu (na 6 lit.)WŁÓCZĘGA to:

osoba, która się włóczy, nie ma stałego miejsca lub nie potrafi usiedzieć w miejscu (na 8 lit.)WŁÓCZYKIJ to:

osoba, która się włóczy, nie ma stałego miejsca lub nie potrafi usiedzieć w miejscu (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ŁAZĘGA

ŁAZĘGA to:

osoba, która się włóczy, nie ma stałego miejsca lub nie potrafi usiedzieć w miejscu (na 6 lit.)ŁAZĘGA to:

obieżyświat (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OSOBA, KTÓRA SIĘ WŁÓCZY, NIE MA STAŁEGO MIEJSCA LUB NIE POTRAFI USIEDZIEĆ W MIEJSCU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 26.676

PROTESTANTYZM, WIĄZANIE, MIĘSIEŃ ŻWACZOWY, KOLARSTWO GÓRSKIE, SPUST, GŁĘBINÓWKA ŚLEPA, OPONA PNEUMATYCZNA, SURFINGOWIEC, WYPIÓR, SAMOGONKA, MĄŻ ZAUFANIA, DRAJREP, ŚMIAŁEK, STANOWISKO, BLANKOWANIE, MIĘTA, DRES, PLATFORMA CYFROWA, MIĘSO, PATOFIZJOLOGIA, IMPREGNAT, HORMON LOKOMOCYJNY, CIUPAGA, SIŁY, KOD PRZEDROSTKOWY, ATRYBUCJA DYSPOZYCYJNA, BARCZATKA ŚLIWIENICA, TANIEC BRZUCHA, CZECZOTA, ZAGADKA, ZANOKCICA PÓŁNOCNA, KARŁOWATOŚĆ, JĘZYKI URALSKIE, FORK BOMBA, DUŃSKI, DYREKCJA, KRATKA, NIETYPOWOŚĆ, POMNIK, FREON, POWIEŚĆ FANTASTYCZNA, NAMIOTNIKOWATE, ARCHITEKT WNĘTRZ, WEDYZM, SZUM, DZBANEK NA KWIATY, PERTYT, BLIN, UBEZPIECZONA, KAZAMATA, KANTONIERA, DESZCZÓWKA, RURKA, PIKA, NABOŻEŃSTWO FATIMSKIE, MINERAŁ, RUNA, NEON, CHOROBA WIEKU DZIECIĘCEGO, PISTOLET, ŁOWCA GŁÓW, ZBAWICIEL, BROGSY, KB, KRUCHTA, LAUDATOR, CYGARNICA, BRZYDACTWO, DZIEWIĄTKA, SŁUŻKA, USŁUGOBIORCA, ŁADUNEK ELEKTRYCZNY, ŁUSZCZYCA STAWOWA, PRAWO WEWNĘTRZNE, KRATA, KLESZCZE, AMBONA, PNEUMATOLIZA, STARA WIARA, POWIERNICTWO, BEZSENS, KOMISARZ POLITYCZNY, OGRÓDEK PIWNY, KARLIK BIAŁOOBRZEŻONY, NADGORLIWOŚĆ, OTWÓR STRZAŁOWY, REKIN CHOCHLIK, NIEUPRZEJMOŚĆ, KOMÓRCZAK, REAGENT, UCINKA, ŚWIĄTYNIA, SĄD GRODZKI, PORCJA, KAŁMUK, MAJONEZ, ANARCHIZM, DANA, HÄNDEL, CAPRICCIO, SPOWALNIACZ, WIR, MATERIAŁ PIROTECHNICZNY, ICHTIOFAUNA, MADŻONG, DOBRO PUBLICZNE, PIELUSZKOWE ZAPALENIE MÓZGU, POLE DRUMLINOWE, PLAŻÓWKA, NAPIĘCIE, AŁMATY, PINGWINARIUM, PAPU, PIENIĄDZ FIDUCJARNY, TRANSPORTER, OBJEŻDŻACZ, SEJSMOGRAM, INWESTYCJA DŁUGOTERMINOWA, NON-IRON, TEATR, CIS, MELON, TRIADA, PATRIARCHALIZM, CZWARTY, OGIER, ROZBÓJNIK, PRZYPŁYW, TURBINA AKCYJNA, ODNOWICIEL, SZKODNIK, EBOLA, SZKŁA, WYROK, GALANTYNA, PLANETA, OKOLICZNIK, MIOTŁA, ELKI, ASYLABIZM, KLAUZULA GENERALNA, INSIMBI, KIJEK, RODZINA KATYŃSKA, KASZYCA, ZŁOTA KSIĘGA, SPOKÓJ, FORTE, KOCIEŁ, PROLOG, GARBNIK, LÓD WŁÓKNISTY, DOMINANTA, ODWSZALNIA, NERWIAKOWŁÓKNIAKOWATOŚĆ, WINIETA, ŚCIEG KRZYŻYKOWY, SĘK OTWARTY, DOJŚCIE, NOUMENON, LIRNIK, STAŁA FARADAYA, ŚMIETANKA, ESSEŃCZYCY, SUBSTYTUCJA, KORZEŃ, BALOWICZ, JEZIORO EKSTRAGLACJALNE, SYRENA OKRĘTOWA, RUCHY LĄDOTWÓRCZE, BŁONA NACZYNIOWA, DYPTYCH, DERMATOGLIFIKA, JAMA PACHOWA, PARTIA ANGIELSKA, RYSUNEK, STOWARZYSZONY, MASZYNA DO PISANIA, WŚCIEKLICA ZWYCZAJNA, DOKUMENTALISTA, PRZYBLIŻENIE, ADOPCJA, FALKA, KARIN, CHAŁTUROWIEC, BETAINA, RUBASZKA, FAZA, SOGDYJSKI, FILOLOGIA WŁOSKA, PODMIOT LIRYCZNY, ALBUM, HUBA SINIAK, SKRAJNIK, AŁMA ATA, PISECZNICZKA, NACJA, ZNAK MUZYCZNY, PROMIENIOWANIE SYNCHROTRONOWE, PRZECHYŁKA, GRZBIETORODY, ZDANIE, KREOLKA, ROBOCIK, NARWANIEC, UPOJENIE SENNE, PRĘŻNOŚĆ, ŚMIECIUCH, LOGIKA DEONTYCZNA, CZUB, ADRES KORESPONDENCYJNY, CHAM, SIEDEMDZIESIĄTKA, NIEOCHRZCZONY, KAGANIEC, SIEĆ, TOWARZYSZKA BRONI, ZDZIERSTWO, DZIEŁO FORTYFIKACYJNE, HURTNICA ZWYCZAJNA, OBWODNICA AUTOSTRADOWA, GARDEROBA, KARAFINKA, MAHDI, CZASZA, NIEPOKALANEK MNISI, PELAGRA, AURORA, PALIATYW, WŁÓKA, EMISJA, MAPNIK CAGLE'A, TOM, SYSTEMIK, NAZWA KODOWA, LINGWISTYKA STOSOWANA, HEBAN, FIKNIĘCIE KOZIOŁKA, PRZYGOTOWANIE, KOD IDENTYFIKACYJNY, PIRACTWO, PRZYBŁĘDA, PROWENTOWY, JAŚ WĘDROWNICZEK, LOT, ROŚLINA JAWNOPĄCZKOWA, PRAKTYKANT, HARMONIA, TERMODYNAMIKA TECHNICZNA, KOMIN HYDROTERMALNY, PROPAGACJA FAL RADIOWYCH, BARCZATKA GŁOGÓWKA, RÓŻA BARYTOWA, IZOLATKA, ZAGĘSTNIK, SER, GEST, DZIENNIKARZ ŚLEDCZY, FIGURA, ODBIJACZ, WENTYLACJA, DZIURA, OPAKOWANIE, BULLTERIER, CYKL MIESIĘCZNY, OBSESJA, SĄD DRUGIEJ INSTANCJI, WAGA SZALOWA, PODWÓJNA ARTYKULACJA, KATOLICKOŚĆ, BYT, ALGORYTM ASYMETRYCZNY, DALEKOWIDZTWO, PRZECIWNAKRĘTKA, WIGONIA, KORZENIE, ANALOGIA, KOMÓRKA TUCZNA, PALMA KRÓLEWSKA, PORĘCZ, SUFFOLK PUNCH, SPICIE SIĘ NA UMÓR, KODYFIKATORKA, SEMAFOR, KONTAKT, PAREJAZAURY, LAMPA WYŁADOWCZA, GABINET, PORZĄDEK JOŃSKI, PTASZEK, TARANOWANIE, TOINA, NANERCZ, SAUNA, CHOROBA SEITELBERGERA, ANGINA MONOCYTOWA, PRAWDA, ŁUPEK DACHÓWKOWY, KOKTAJL, ?ANALIZA FUNKCJONALNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 26.676 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OSOBA, KTÓRA SIĘ WŁÓCZY, NIE MA STAŁEGO MIEJSCA LUB NIE POTRAFI USIEDZIEĆ W MIEJSCU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: OSOBA, KTÓRA SIĘ WŁÓCZY, NIE MA STAŁEGO MIEJSCA LUB NIE POTRAFI USIEDZIEĆ W MIEJSCU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ŁAZĘGA osoba, która się włóczy, nie ma stałego miejsca lub nie potrafi usiedzieć w miejscu (na 6 lit.)
POWSINOGA osoba, która się włóczy, nie ma stałego miejsca lub nie potrafi usiedzieć w miejscu (na 9 lit.)
TUŁACZ osoba, która się włóczy, nie ma stałego miejsca lub nie potrafi usiedzieć w miejscu (na 6 lit.)
WŁÓCZĘGA osoba, która się włóczy, nie ma stałego miejsca lub nie potrafi usiedzieć w miejscu (na 8 lit.)
WŁÓCZYKIJ osoba, która się włóczy, nie ma stałego miejsca lub nie potrafi usiedzieć w miejscu (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ŁAZĘGA
osoba, która się włóczy, nie ma stałego miejsca lub nie potrafi usiedzieć w miejscu (na 6 lit.).
POWSINOGA
osoba, która się włóczy, nie ma stałego miejsca lub nie potrafi usiedzieć w miejscu (na 9 lit.).
TUŁACZ
osoba, która się włóczy, nie ma stałego miejsca lub nie potrafi usiedzieć w miejscu (na 6 lit.).
WŁÓCZĘGA
osoba, która się włóczy, nie ma stałego miejsca lub nie potrafi usiedzieć w miejscu (na 8 lit.).
WŁÓCZYKIJ
osoba, która się włóczy, nie ma stałego miejsca lub nie potrafi usiedzieć w miejscu (na 9 lit.).

Oprócz OSOBA, KTÓRA SIĘ WŁÓCZY, NIE MA STAŁEGO MIEJSCA LUB NIE POTRAFI USIEDZIEĆ W MIEJSCU sprawdź również:

samochód marki Cadillac ,
była jednostka monetarna Łotwy ,
Peishansaurus - rodzaj roślinożernego dinozaura z rzędu dinozaurów ptasiomiednicznych; żył w okresie późnej kredy na terenach centralno-wschodniej Azji ,
zapobieganie i zwalczanie pożarów ,
miejsce na powierzchni kości, które jest bolesne bądź zniekształcone przez stan chorobowy lub długo utrzymujący się odruch trzewno-okostnowy ,
sztangista, trzykrotny mistrz świata w kategorii muszej, mistrz olimpijski z Monachium, obecnie trener kadry ,
Leucocephalon yuwonoi - gatunek żółwia z rodziny batagurowatych, z podrzędu żółwi skrytoszyjnych ,
osoba, która coś wybija, np. rytm ,
ŁASICA ,
suma w kościele ,
szef zespołu fotograficzno-operatorskiego, ustalający z reżyserem i scenografem kompozycję plastyczną kadru, oświetlenia i rodzaje stosowanych planów filmowych ,
rodzaj gotowego obrazka wykorzystywanego jako element prezentacji przygotowywanych na komputerze; najczęściej programy mają galerię clipartów, spośród których można wybrać odpowiednie obrazki ,
mechaniczna zamiana tekstu zapisanego w postaci znakowej na wypowiedź (mowę) w postaci dźwiękowej ,
eugleniny, Euglenophyta, Euglenida - takson glonów ze względów morfologicznych włączanych do nieformalnej grupy wiciowców; grupa protistów z kladu Euglenozoa obejmującego zarówno protisty w dawnych systemach określane jako zwierzęce jak i roślinne ,
zdrobniale: sznyta ,
urządzenie montowane na czołgu a przeznaczone do rozminowania terenu poprzez uderzanie, oranie lub wywieranie nacisku ,
najmniejsza strukturalna i funkcjonalna jednostka organizmów żywych zdolna do przeprowadzania wszystkich podstawowych procesów życiowych (takich jak przemiana materii, wzrost i rozmnażanie); jest podstawową jednostką morfologiczno-czynnościową ustroju ,
Terrapene ornata - gatunek gada z rodziny żółwi błotnych, o mocno wysklepionym pancerzu pokrytym jaskrawym rysunkiem, występujący w Ameryce Północnej ,
typ cech semantycznych słowa, realizowanych w warstwie jego morfologii; można wyróżnić kategorie gramatyczne imienne (odnoszące się do rodziny rzeczownika: liczba, rodzaj, przypadek) i werbalne (odnoszące się do rodziny czasownika: czas, osoba, aspekt, tryb, strona) ,
'Noce i ... ', powieść ,
zespół Alpersa, choroba Alpersa-Huttenlochera; rzadka, postępująca, uwarunkowana genetycznie choroba neurodegeneracyjna ośrodkowego układu nerwowego, o początku w okresie niemowlęcym lub wczesnym dzieciństwie. ,
fragment czegoś, co zostało zeskrobane ,
'... losu' hit R. Rynkowskiego ,
potoczna nazwa nurtu we włoskiej kinematografii w latach 1963-1973, stanowiąca określenie kręconych we Włoszech i Hiszpanii westernów ,
przygrywka, wstęp do utworu muzycznego ,
w fizyce ciśnienie wewnętrzne gazów i cieczy ,
w starożytności budowla o skomplikowanym układzie wnętrz ,
obowiązkowy na danym etapie edukacji zestaw treści nauczania oraz umiejętności, które muszą być uwzględnione w programie nauczania i umożliwiają ustalenie kryteriów ocen szkolnych i wymagań egzaminacyjnych ,
określenie wykonawcze; poważnie ,
Losillasaurus - rodzaj dużego zauropoda z grupy turiazaurów; żył na przełomie jury i kredy na terenach współczesnej Europy

Komentarze - OSOBA, KTÓRA SIĘ WŁÓCZY, NIE MA STAŁEGO MIEJSCA LUB NIE POTRAFI USIEDZIEĆ W MIEJSCU. Dodaj komentarz

6+4 =

Poleć nas znajomym:

x