WULGARYZM UŻYWANY JAKO WYKRZYKNIK, TZN. JAKO NIEZALEŻNE LUB SAMODZIELNE WYPOWIEDZENIE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PRZEKLEŃSTWO to:

wulgaryzm używany jako wykrzyknik, tzn. jako niezależne lub samodzielne wypowiedzenie (na 12 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PRZEKLEŃSTWO

PRZEKLEŃSTWO to:

to, że ktoś kogoś przeklął (działanie słowami), życzył mu źle, może to stanowić obciążenie w czyimś życiu, może być przyczyną jego nieszczęść (na 12 lit.)PRZEKLEŃSTWO to:

figura retoryczna polegająca na użyciu wykrzyknienia będącego wyrazem oburzenia i życzeniem niepowodzenia, klęski, złego losu dla obiektu przeklinanego (na 12 lit.)PRZEKLEŃSTWO to:

jakaś cecha człowieka, której trudno się pozbyć (człowiek musi z nią żyć), która przysparza wielu kłopotów (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WULGARYZM UŻYWANY JAKO WYKRZYKNIK, TZN. JAKO NIEZALEŻNE LUB SAMODZIELNE WYPOWIEDZENIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.287

KRWOTOK, WODZIK, SCHADOW, WYROSTEK BARKOWY, TIOSÓL, OŁADKA, KULT LUNARNY, PRYMITYW, TERMOMETR RNA, SMACZLIWKA, SŁUPISKO, BAWEŁNA, CHARYZMAT, MACIERZ SYMETRYCZNA, PROFIL, LEUKOTOMIA, DZIAŁO SAMOBIEŻNE, KOTLINA, TROLLING, ATREZJA POCHWY, DRYBLING, UMLAUT, BEZUCZUCIOWOŚĆ, TORBA, PETARDA, REGRES, URAZ, REFERENDUM LOKALNE, MEPAKRYNA, GOTOWALNIA, MUCHOMOR BULWIASTY, ŁYCHA, CIEMNA KARTA, BIAŁOZÓR, ANTAGONIZM, AMARANTOWOŚĆ, BRUK, DODATEK RODZINNY, ASTER NOWOANGIELSKI, KIT, KUCZKI, OGNISKO, ACETAL, ESKORTA, AZT, MEKSYKAŃSKI, OKTET, RESET, INTERPRETACJA, HOTENTOCKI, KONCENTRAT, GRA W BUTELKĘ, FILECIK, KARRUKA, KILOBAJT, KREMOGEN, ŚLEPE WROTA, OPAKOWANIE, KOALICYJKA, PRZYBYTEK, GRASICA, FILM SF, TĘSKNOTA, RZEZAK, JIG, HAK, ŻYTO, DIAKONIA, TECZKA, WIEK, OSADA, PRZECHÓW, PUNKT KATECHETYCZNY, HALOGENEK ALKILOWY, ODSYŁACZ, PALIA, PRZEKAZ, TORPEDA, UMIEJĘTNOŚĆ, DZIESIĘCINA, RELIKWIA, OGAR, EPOKA LODOWA, KLUCZ, DYFUZJA KULTUROWA, NIEDOSTRZEGALNOŚĆ, KUC WALIJSKI, PREKURSOR, ANTYROMANTYZM, SOS SOJOWY, AMEBA, REMULADA, SFIGMOMANOMETR, OTTO, ŚLIWKA, KAŁAMARZ SZKOLNY, REWALIDACJA, NEON, UKAZ, TRAGICZNOŚĆ, LINIA ŚRUBOWA, WIĘZADŁO, CÓRKA ŚMIECIARZA, LIBRA, KOLEKTOR, MODUŁ SERWISOWY, CZARNA KSIĘGA, GORGONZOLA, ROZŁUPKA, CZĄBER, DYBUK, WYŁAPYWACZ, SUBWENCJA, ZASÓB, PAUTSCH, GŁÓWKA, PODWOZIE, DZIERŻAWCA, HYBRYDA, BRZEMIĘ, EMALIA, KOŁO SEGNERA, ZBROJOWNIA, WYNIK, WINA NIEUMYŚLNA, SSAK MORSKI, BENCHMARK, BABINIEC, OBRAZOBURCA, EMBRION, SIERPOWIEC BŁYSZCZĄCY, PALMETA, MAŁŻONEK, ŁAŃCUCH KINEMATYCZNY, PRZYJEZDNY, NAUKI POLITYCZNE, ELEKTROLUMINESCENCJA, KAJMAKAM, BEZIDEOWOŚĆ, KACOWE, FELER, CIĄGOTY, KULEBIAK, CIASTO, ŁUCZYNA, NESTOR, PAWĘŻ, PATRON, SAMOURZECZYWISTNIANIE, SKOK W BOK, STAROPERSKI, TAROT, CZYNNIK BIOTYCZNY, LOKACJA, CYKLAMAT, BRAMOWNICA, JOSE, ARESZT TYMCZASOWY, ZWORKA, WYZWANIE, CIŚNIENIE STATYCZNE, IRISH DRAFT, FALC, PŁATNIK, DŹWIGAR, KLUCZ, CZAS, UŻYTEK ZIELONY, NAZWA HANDLOWA, LEMONIADA, KLEROMANCJA, KUTYKULA, PROPAGANDA, FALKA BIORTOGONALNA, ŁAKNIENIE SPACZONE, MAŁY PALEC, BARWNOŚĆ, POWÓD, RÓŻE, CYKL PALIWOWY, NAMIAR, PRZEPADEK, BUTERSZNIT, JĘZYK PERSKI, BOSS, CHOROBA LEVA, PARAPET, GRANATNIK, TRZECI, ELEMENT, MIMEOGRAF, KINKAN, DYPTYCH, WRĘBNIK, DRAMATYCZNOŚĆ, RUMUN, SAMOAKTUALIZACJA, ANTENA YAGI-UDA, MAPA NUMERYCZNA, DAWKA, ROBOTA, KIERAT, ŁABĘDŹ, FRAGMENTARYZACJA, KARTOTEKA, POCIĄG DROGOWY, MONARCHIA ELEKCYJNA, PIEPRZNIK POMARAŃCZOWY, EMOTIKON, POCZEKALNIA, BAR, ZDANIE, SIANO, LOURDES, KORSARZ, PODZBIÓR, RZEMIEŚLNICTWO, JEDNOŚĆ, DZIURA, WARZYWNIAK, POZYCJA TESTOWA, RZECZ PRZYSZŁA, INWENTARZ ŻYWY, KLESZCZOWATE, LAWOWANIE, CLERK, JĘZYK FUL, ŚRODKOWOŚĆ, PIROELEKTRYCZNOŚĆ, STÓJKA, SEZON, POLOPIRYNA, PARCH, HEBRAJSKI, PIRANIOWATE, POŁOŻNICA, ODDZIAŁYWANIE, CZARNY FILM, PODJAZD, POMIESZANIE ZMYSŁÓW, KASZKIET, SPULCHNIACZ, ZOBOWIĄZANIE DŁUGOTERMINOWE, LINIA DEMARKACYJNA, MASA PERŁOWA, RÓŻA SKALNA, NIT, PRZEZIERNIK, OBRÓBKA, WYBRYK NATURY, SPRZĘCIOR, ZATOR, PRZYJACIEL RODZINY, STOWARZYSZENIE, ORLICZKA PIŁKOWANA, SOBÓR, CZEREP, KLAUZULA, PROWANSALSKI, WELON, DYFERENCJACJA, PLUSKWIAK WODNY, REGION NODALNY, TRAGIZM, KLEJÓWKA, PREZESKA, SZYNOBUS, GENIUSZEK, DYSPOZYTURA, ULGA REMONTOWA, BATORÓWKA, OFICER FLAGOWY, ECCHI, PROTEID, CIĄGUTKA, ZATROSKANIE, OBIEKTYWNOŚĆ, WYDZIELINA, INSPEKTOR SZKOLNY, ANAKONDA ZIELONA, SIEROTA, KOLEJKA LINOWA, IMIESŁÓW PRZYSŁÓWKOWY UPRZEDNI, DYL, PROMIEŃ, FILTR ANTYSPAMOWY, NABIODRNIK, KOJARZENIE, OWICYD, KUŁAK, ZŁOTOKAP, TRANSPOZYCJA, BUTLA, SKAFANDEREK, TEMPERATURA ROSY, PRYSZNIC, KORZYŚĆ KOMPARATYWNA, WYRAŻENIE, PRZEDSTAWIENIE, ?JĘZYK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.287 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WULGARYZM UŻYWANY JAKO WYKRZYKNIK, TZN. JAKO NIEZALEŻNE LUB SAMODZIELNE WYPOWIEDZENIE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: WULGARYZM UŻYWANY JAKO WYKRZYKNIK, TZN. JAKO NIEZALEŻNE LUB SAMODZIELNE WYPOWIEDZENIE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PRZEKLEŃSTWO wulgaryzm używany jako wykrzyknik, tzn. jako niezależne lub samodzielne wypowiedzenie (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PRZEKLEŃSTWO
wulgaryzm używany jako wykrzyknik, tzn. jako niezależne lub samodzielne wypowiedzenie (na 12 lit.).

Oprócz WULGARYZM UŻYWANY JAKO WYKRZYKNIK, TZN. JAKO NIEZALEŻNE LUB SAMODZIELNE WYPOWIEDZENIE sprawdź również:

osoba pozostająca z kimś w bliskiej, zwykle zażyłej i serdecznej relacji ,
1/1760 mili angielskiej ,
obiekt, zwykle dość duży; ciało fizyczne o nieregularnej formie, gruby, duży kawał czegoś, gruda ,
rodzaj gry w karty ,
miasto w Niemczech (Hesja) nad rzeką Lahn, ośrodek kulturalno-naukowy i turystyczny ,
Rhacophorus schlegelii - gatunek płaza bezogonowego z rodziny nogolotkowatych, występujący w Japonii ,
pierwsza część zdania warunkowego, implikacji ,
bogato ilustrowana książka w dużym formacie ,
rodzaj dowodu matematycznego istnienia pewnych obiektów (zbiorów, liczb, figur geometrycznych o pewnych własnościach), zwykle nie wprost, w którym wykazuje się, że nieprawdziwość tezy twierdzenia prowadziłaby do sprzeczności, z czego wyciąga się wniosek o jej spełnieniu bez podania jakiegokolwiek sposobu ich konstruowania ,
zemsta, wyrównanie rachunków - zazwyczaj w środowisku przestępczym ,
uporządkowany ciąg wyrazów służący zazwyczaj do zakomunikowania jakiejś treści ,
popieranie kogoś ,
koronka wykonana szydełkiem, składająca się z pustych lub zapełnionych kwadracików, powstająca z oczek łańcuszka i słupków ,
to, jak ktoś patrzy na kogoś lub na coś ,
Chaetocercus mulsant - gatunek ptaka z rzędu jerzykowych (Apodiformes), z rodziny kolibrów (Trochilidae), z podrodziny kolibrów (Trochilinae) ,
gatunek grzybów z rodziny wodnichowatych, który charakteryzuję się białą barwą ,
miejsce, gdzie możliwe jest ślizganie się na powierzchni lodu ,
jakiś mężczyzna lub chłopak, często obcy lub taki, względem którego zachowujemy dystans; koleś, gość ,
osoba, która pełni służbę w siłach zbrojnych danego kraju i jest zobowiązana do obrony jego granic ,
słynny skrzypek belgijski (1858-1931); dyrygent i kompozytor ,
RADIOKOMPAS; radiowy namiernik ,
dobra nabyte przez ostatecznego użytkownika ,
mieszkaniec Zielonej Góry ,
pojemnik z tuszem, niekiedy połączony z głowicą, stanowiący wymienny element drukarki atramentowej ,
część zdania oznaczająca pasywny przedmiot czynności wyrażonej orzeczeniem zdania w stronie czynnej ,
Emys orbicularis - gatunek żółwia z rodziny żółwi błotnych, z podrzędu żółwi skrytoszyjnych; jedyny żyjący naturalnie w Polsce, w środowisku naturalnym żyje ponad 100 lat ,
zdobycie jednego z trzech pierwszych miejsc w zawodach ,
budynek wznoszony w luce pomiędzy istniejącymi już budynkami tworzącymi zwartą linię zabudowy (pierzeję) lub budynek wolno stojący wznoszony na działce wolnej pomiędzy już zabudowanymi ,
aksamitka rozpierzchła, aksamitek rozpierzchły, szarańcza aksamitek, afrykanka, tagetes rozpierzchły, Tagetes patula - nazwa zwyczajowa ,
element elektryczny (elektroniczny), zbudowany z dwóch przewodników (okładek) rozdzielonych dielektrykiem

Komentarze - WULGARYZM UŻYWANY JAKO WYKRZYKNIK, TZN. JAKO NIEZALEŻNE LUB SAMODZIELNE WYPOWIEDZENIE. Dodaj komentarz

6+5 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast